MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR - PowerPoint PPT Presentation

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Download
1 / 6

  • 89 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR. PREGLED ZAKONODAJE S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV. Sa š a Galonja Ministrstvo za okolje in prostor Direktorat za prostor Sektor za graditev. Ig, 6. oktober 2009. PREGLED ZAKONODAJE S PODROČJA GRADITVE. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ministrstvo za okolje in prostor

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

PREGLED ZAKONODAJE S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV

Saša Galonja

Ministrstvo za okolje in prostor

Direktorat za prostor

Sektor za graditev

Ig, 6. oktober 2009


Ministrstvo za okolje in prostor

PREGLED ZAKONODAJE S PODROČJA GRADITVE

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Zakon o graditvi objektov

bistvene zahteve

… mehanska odpornost in stabilnost

… varnost pred požarom

… higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolice

… varnost pri uporabi

… zaščita pred hrupom

… varčevanje z energijo in ohranjanje toplote

Ig, 6.oktober 2009 Saša Galonja, Ministrstvo za okolje in prostor


Ministrstvo za okolje in prostor

PREGLED ZAKONODAJE S PODROČJA GRADITVE

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

(Splošni) gradbeni tehnični predpisi

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti

Pravilnik o požarni varnosti v stavbah

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah

Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele

Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb

Pravilnik o zvočni zaščiti stavb

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah

Ig, 6.oktober 2009 Saša Galonja, Ministrstvo za okolje in prostor


Ministrstvo za okolje in prostor

PREGLED ZAKONODAJE S PODROČJA GRADITVE

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Posebni (gradbeni tehnični) predpisi

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj

Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb

Ig, 6.oktober 2009 Saša Galonja, Ministrstvo za okolje in prostor


Ministrstvo za okolje in prostor

PREGLED ZAKONODAJE S PODROČJA GRADITVE

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Kaj, če predpisa ni

Uporaba zadnjega stanja gradbene tehnike

Standardi,

Tehnične smernice,

Drugi normativni dokumenti

Ig, 6.oktober 2009 Saša Galonja, Ministrstvo za okolje in prostor


Ministrstvo za okolje in prostor

PREGLED ZAKONODAJE S PODROČJA GRADITVE

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Hvala!

Ig, 6.oktober 2009 Saša Galonja, Ministrstvo za okolje in prostor


  • Login