T mus
Download
1 / 40

TİMUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 447 Views
 • Uploaded on

TİMUS. Üst ve ön mediastende lokalize lenfoepitelyal bir organdır. Üçüncü 3. ( bazen aynı zamanda 4 .) yutak ceplerinden gelişir. Kemik iliğinden köken alan multipotansiyel stem cell (CFU-L) epitele göç eder. Doğumda tam olarak şekillenmiştir ve fonksiyoneldir

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TİMUS' - jeneva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Üst ve ön mediastende lokalize lenfoepitelyal bir organdır


 • Üçüncü 3. (bazen aynı zamanda 4.) yutak ceplerinden gelişir.

 • Kemik iliğinden köken alan multipotansiyelstemcell (CFU-L) epitele göç eder.Timusun genel yap s
Timusun genel yapısı

 • Kapsül

 • Trabekülalar

 • Affarent lenfatik damar Ø

 • Kollajen lifler, fibroblastlar, plazma hc, granülositler, lenfositler, masthc, yağ hc ve makrofajlar


 • Timikparankimepitelyoretiküler hücreler arasında gelişmekte olan T hücrelerini içerir

 • Timositler

 • Korteks

 • MedullaTip i epitelyal retik ler h cre
Tip I epitelyalretiküler hücre

 • Korteksi kapsül ve trabekülalardan ayırır

 • Korteks damarlarını çevrelerTip ii epitelyal retik ler h cre
Tip II epitelyalretiküler hücre

 • Korteks içinde lokalizedir

 • Uzun sitoplazmik uzantıları vardır

 • Bu uzantılar desmozomlarla birleşir ve ağ yapar


 • Bol miktarda intermediate filaman içerirler

 • MHC I-MHC II

 • Timik hücre eğitimi!


Tip iii epitelyal retik ler h creler
Tip III epitelyalretiküler hücreler

 • Korteks ve medulla kavşağına yakın yerleşirler

 • Korteks ve medulla arasında fonksiyonel bariyer

 • MHC I-MHC II


Makrofajlar
Makrofajlar

 • Timik kortekste lokalize

 • T hücrelerinin %98’i apoptosis geçirirler ve makrofajlar tarafından fagosite edilirler

 • PAS (+)


Tip iv epitelyal retik ler h creler
Tip IV epitelyalretiküler hücreler

 • Tip III ile yakın komşuluktadır

 • Korteks ile medulla arasında


Tip v epitelyal retik ler h creler
Tip V epitelyalretiküler hücreler

 • Medullada bulunurlar

 • Desmozomlarla birleşir ve hücresel bir ağ oluştururlar


Tip vi epitelyal retik ler h creler
Tip VI epitelyalretiküler hücreler

 • Medullanın karakteristik özelliklerini yaparlar.

 • Hassal cisimcikleri
Kan timus bariyeri
Kan-Timus Bariyeri

 • Kortikal kan damarlarının lümeni ile T hücreleri arasındadır.

 • Kapiller duvar; endotel, bazal lamina, perisitler

 • Makrofajlar

 • Tip I epitelyalretiküler hücrelerDalak
DALAK

 • En geniş lenfoid organdır

 • Hem morfolojik hem de immünolojik olarak filtre fonksiyonuna sahiptir • Myofibroblast

 • Hilum

 • Lenfatik damarlar; trabekülalara yakın beyaz pulpadan köken alırlar

 • Dalaktan ayrılan lenfositler için bir yol


 • Splenikpulpa; beyaz pulpa, kırmızı pulpa


Beyaz pulpa
Beyaz pulpa

 • Bir arter etrafında lenfositlerin yoğun bir şekilde birikmesi ile oluşur

 • Sentral arter

 • Periarteriyel lenfatik kılıf (PALS)


 • Nodüller B lenfosit alanlarıdır

 • T lenfositler nodüllerin çevresinde bulunur

 • Germinal merkez*

 • Genişlemiş nodüller splenik nodüllerya da malpighi korpuskülleriolarak isimlendirilirler


K rm z pulpa
Kırmızı pulpa

 • Kırmızı pulpa çok miktarda kırmızı kan hücresi içerirSplenik Kordonlar; splenik sinuslardan oluşur

 • Retiküler hücreler

 • Retiküler lifler

 • Eritrositler

 • Makrofajlar

 • Lenfositler

 • Dentritik hücreler

 • Plazma hücreleri

 • Granülositler • Kan kırmızı pulpanın sinüs ve kordonlarını doldurur • Penicillar arteriol etrafındaki sinuslara (marjinal sinus) dallar gönderir

 • Kılıflı (sheated) kapillerler

 • Açık dolaşım, kapalı dolaşım • Hemopoietik fonksiyonlar: sahiptirKırmızı pulpa**

  • Anormal, yaşlı ve hasarlı eritrositler ve plateletlerin yıkımı

  • Hb’den Fe’in alınması

  • Erken fetal yaşamda eritrositlerin oluşumu

  • Kanın depolanması


Rnek soru
ÖRNEK SORU sahiptir

1. Aşağıdakilerden hangisi timusta bulunmaz?

a) Korteks

b) Hassal cisimcikleri

c) Kapsül

d) Epitelyal retiküler hücreler

e) Retiküler lif ağı


ad