Metodika n vrhu a realiz cie v robn ch liniek s oh adom na optimaliz ciu asu v roby
Download
1 / 28

Metodika návrhu a realizácie výrobných liniek s ohľadom na optimalizáciu času výroby - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Metodika návrhu a realizácie výrobných liniek s ohľadom na optimalizáciu času výroby. Ing. Matej Čopík Košice 2013 školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc. Obsah. Cieľ práce Popis Petriho sieti Popis pružného výrobného systému (PVS) Popis modelu PVS pomocou PS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Metodika návrhu a realizácie výrobných liniek s ohľadom na optimalizáciu času výroby' - jeneil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Metodika n vrhu a realiz cie v robn ch liniek s oh adom na optimaliz ciu asu v roby

Metodika návrhu a realizácie výrobných liniek s ohľadom na optimalizáciu času výroby

Ing. Matej Čopík Košice 2013

školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.


Obsah
Obsah na optimalizáciu času výroby

 • Cieľ práce

 • Popis Petriho sieti

 • Popis pružného výrobného systému (PVS)

 • Popis modelu PVS pomocou PS

 • Výpočet prepaľovacej sekvencie

 • Výpočet času transformácie PS

 • Výpočet výkonnosti výrobnej linky

 • Popis modelu 2 a jeho analýza

 • Vyhodnocovací softvér


Cie pr ce
Cieľ práce na optimalizáciu času výroby

Vypracovať metodiku, ktorá poskytne metodický rámec ako postupovať pri tvorbe výrobných liniek vzhľadom na dosiahnutie stanovených požiadaviek na výrobu.

Motto: „Čas sú peniaze“

Metodika sa zameriava na splnenie požiadaviek na výrobu v požadovanom čase (JIT), alebo na požadovanú výkonnosť.


Simul cia v robn ch liniek
Simulácia výrobných liniek na optimalizáciu času výroby

Výhody simulácie:

 • cena

 • kompresia a expanzia času – model trvá dlhšie ako skutočnosť, alebo naopak je možné ho predĺžiť

 • vykonávanie kontrolovaných experimentov

 • neovplyvňuje činnosť reálneho systému

  Nevýhody simulácie:

 • vytvorenie modelu vyžaduje odborné znalosti

 • nezaručuje získanie optimálnych hodnôt skúmaných parametrov systému

 • vytvorenie komplexného modelu môže byť náročné


Vo ba simula n ho n stroja
Voľba simulačného nástroja na optimalizáciu času výroby

Požiadavky na simulačný nástroj:

 • nekomerčný, voľne dostupný

 • jednoduchý na vytvorenie modelu

 • možnosť matematického popisu

 • s grafickým rozhraním „User friendly“

 • všeobecne poznaný a používaný

Petriho siete


Petriho siete a ich vlastnosti
Petriho siete a ich vlastnosti na optimalizáciu času výroby

 • Modelovanie výrobného systému pomocou PS

  • Zovšeobecnených PS

  • Časovaných PS

 • Vlastnosti PS

  • Dosiahnuteľnosť

  • Ohraničenosť

  • Bezkonfliktnosť

  • Vlastné cykly


Dosiahnute nos stavu v ps
Dosiahnuteľnosť stavu v PS na optimalizáciu času výroby

Mx = M0 + C * σ

Mx – M0 = C * σ

C-1 * (Mx – M0) = σ

Predstavuje prínos v problematike riešenia dosahnuteľnosti stavu v PS.


Popis modelu v robnej linky
Popis modelu výrobnej linky na optimalizáciu času výroby


Re lny model v robnej linky
Reálny model výrobnej linky na optimalizáciu času výroby


Popis modelu 1 pomocou ps
Popis modelu 1 pomocou PS na optimalizáciu času výroby

 • Zovšeobecnená PS

  N = (P, T, pre, post, M0)

 • Časovaná PS

  N = (P, T, pre, post, M0,Tempo),


Matice popisuj ce ps
Matice popisujúce PS na optimalizáciu času výroby

Tempo = [19 3 10 3 90 7 1 6]


Inciden n matica ps
Incidenčná matica PS na optimalizáciu času výroby

C = post – pre


V po et prepa ovacej sekvencie
Výpočet prepaľovacej sekvencie na optimalizáciu času výroby


V po et asu transform cie ps
Výpočet času transformácie PS na optimalizáciu času výroby

t = Tempo * σ


V po et v konnosti v robnej linky
Výpočet výkonnosti výrobnej linky na optimalizáciu času výroby

Ideálny (100%-ný) hodinový výkon PVS

3600/ t =p

3600 / 139 = 25.8993

Reálny hodinový výkon je

a) pri 80% výkone

(3600 / 139) *(80/100) = 20.7194 b) pri 70% výkone

(3600 / 139) *(70/100) = 18.1295


V po et asu dr by v robnej linky
Výpočet času údržby výrobnej linky na optimalizáciu času výroby

Požadujeme vyrobiť 25 kusov za hodinu

p * t = Tv

25 * 139 = 3475sekúnd

Zostávajúci čas na údržbu je 125 sekúnd.

Pri 7,5 hodinovej zmene

125 * 7,5 = 937,5sekúnd

Čo predstavuje 15 minút a 37,5 sekundy na

jednu zmenu.


V po et n kladov na v robu
Výpočet nákladov na výrobu na optimalizáciu času výroby

F = [5 10 15 5 30 5 20 10]

n = F * σ


Komplexnej model 2
Komplexnejší model 2 na optimalizáciu času výroby


Inciden n matica modelu 2
Incidenčná matica modelu 2 na optimalizáciu času výroby

C [35x26] =


Asy prechodov modelu 2
Časy prechodov modelu 2 na optimalizáciu času výroby

 • Merané na PLC v ms

 • Realizovaných 50 meraní, pri ideálnych podmienkach

 • Za referenčnú hodnotu sa uvažuje priemerná hodnota

Tempo = [835 2800 830 515 9505 880 169 1956 21

54 173 7955 1342 344 131 251 788 351 32

248 6150 1104 1547 813 1001 2883 834]


Analýza modelu 2 na optimalizáciu času výroby

Požiadavky pre analýzu uvažujeme:

 • počet kusov vyrobených za 1 hodín

 • počet kusov vyrobených za 8 hodín

 • čas výroby jedného kusu

 • čas výroby 100 kusov


Simula n v sledky
Simulačné výsledky na optimalizáciu času výroby

V ideálnych podmienkach


Experiment lne v sledky
Experimentálne výsledky na optimalizáciu času výroby

V reálnych podmienkach

 • pokles tlaku vzduchu, chýbajúca kocka, porucha


Vyhodnocovac softv r
Vyhodnocovací softvér na optimalizáciu času výroby


V po et prepa ovacej sekvencie1
Výpočet prepaľovacej sekvencie na optimalizáciu času výroby


V po et v konnosti
Výpočet výkonnosti na optimalizáciu času výroby


Pr nos pr ce
Prínos práce na optimalizáciu času výroby

 • Príspevok k problematike dosiahnuteľnosti stavu v PS

 • Návrh metodiky tvorby a analýzy modelu výrobnej linky

 • Metodika tvorby modelu pomocou PS

 • Metodika analýzy modelu PS vzhľadom na časovú optimalizáciu výrobu

 • Nástroj na matematickú analýzu PS, orientovaný na časovú optimalizáciu výrobu


Akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť na optimalizáciu času výroby

Priestor pre Vaše otázky


ad