Statistika ivotnog standarda
Download
1 / 50

Statistika ž ivotnog standarda - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Statistika ž ivotnog standarda. Statistika životnog standarda Pojam životnog standarda. Životni standard predstavlja sveobuhvatne uslove materijalne i ishrana, odeća, stanovanje, ... nematerijalne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Statistika ž ivotnog standarda' - jenaya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Statistika ivotnog standarda

Statistika životnog standarda


Statistika ivotnog standarda pojam ivotnog standarda
Statistika životnog standardaPojam životnog standarda

 • Životni standard predstavlja

  • sveobuhvatne uslove

   • materijalne i

    • ishrana, odeća, stanovanje, ...

   • nematerijalne

    • obrazovanje, zdravstvena zaštita, bezbednost, kultura, državna administracija, organizacija javnih službi, izgrađenost infrastrukture, sistem komunikacija, mediji, sloboda govora i političkog udruživanja, slobodno vreme

  • u kojima ljudi žive i rade


Statistika ivotnog standarda pojam ivotnog standarda1
Statistika životnog standardaPojam životnog standarda

 • Vrste životnog standarda

  • Lični standard

   • kupovna snaga prihoda pojedinca

  • Društveni standard

   • elementi koji predstavljaju određeno dostignuće društvene zajednice u kojoj pojedinac živi


Statistika ivotnog standarda pokazatelji ivotnog standarda
Statistika životnog standardaPokazatelji životnog standarda

 • Elementi UN-a iz 1954. koji karakterišu životni standard stanovništva

  • zdravlje i demografski uslovi

  • ishrana

  • vaspitanje

  • uslovi rada

  • uslovi zaposlenja

  • potrošnja i štednja

  • uslovi transporta

  • uslovi stanovanja i oprema domaćinstva

  • uslovi odevanja

  • odmor i zabava

  • socijalno osiguranje

  • sloboda čoveka


Statistika ivotnog standarda pokazatelji ivotnog standarda1
Statistika životnog standardaPokazatelji životnog standarda

 • Elementi sintetičkog izraza životnog standarda

  • udeo potrošnje i akumulacije u NDu

  • indeks BDPa po stanovniku (GDP per capita)

  • prosečno trajanje života

 • Specifičnosti uslova života pojedinih naroda vs Sintetički pokazatelj životnog standarda


Statistika ivotnog standarda pokazatelji ivotnog standarda2
Statistika životnog standardaPokazatelji životnog standarda

 • Elementi sintetičkog izraza životnog standarda

  • udeo potrošnje i akumulacije u NDu

   • struktura stanovništva koji su u posedu trajnih potrošnih dobara

   • koliko prosečna osoba treba da radi da bi mogla da kupi određena materijalna dobra


Statistika ivotnog standarda pokazatelji ivotnog standarda3
Statistika životnog standardaPokazatelji životnog standarda

 • Elementi sintetičkog izraza životnog standarda

  • indeks BDPa po stanovniku (GDP per capita)

   • najčešće korišćen pokazatelj za međunarodno poređenje životnog standarda

   • 370$ je prag apsolutnog siromaštva (WB)


Statistika ivotnog standarda pokazatelji ivotnog standarda4
Statistika životnog standardaPokazatelji životnog standarda

 • Nedostaci BDPa po stanovniku

  • ne uzima u obzir raspodelu BDPa

   • Gini koeficijent: što je bliži 100, to je neravnomernija distribucija dohotka u zemlji

  • Nominalni vs Realni BDP po stanovniku

  • ne obuhvata netržišnu proizvodnju

   • sektor poljoprivrede zemalja u razvoju

   • siva ekonomija

  • ne uzima u obzir degradaciju životne sredine

  • vrednuje podjednako sve proizvode i usluge

   • kapitalna vs potrošna dobra

   • vojna oprema kao oportunitetni trošak


Statistika ivotnog standarda pokazatelji ivotnog standarda5
Statistika životnog standardaPokazatelji životnog standarda

 • Rast sintetičkog izraza životnog standarda ne znači uvek bolji život stanovništva usled

  • neravnomerne raspodele dobara i usluga

  • rasta zagađenja, buke, opterećenosti infrastrukture

  • smanjenja slobodnog vremena

  • rasta stresa i nervne napetosti pojedinaca


Statistika ivotnog standarda pokazatelji ivotnog standarda6
Statistika životnog standardaPokazatelji životnog standarda

 • Indeks humanog razvoja UN-a (Human Development Index)

  • Indeks očekivanog trajanja života

  • Indeks dostignutog nivoa obrazovanja

   • Indeks pismenosti odraslog stanovništva

   • Indeks učešća 24- u ukupnom broju 24- koji se nalaze na školovanju

  • Indeks BDP po stanovniku u PPS


Statistika ivotnog standarda pokazatelji ivotnog standarda7
Statistika životnog standardaPokazatelji životnog standarda

Indeks očekivanog trajanja života

Indeks dostignutog nivoa obrazovanja

Indeks BDP po stanovniku u PPS (5.120$)


Statistika ivotnog standarda pokazatelji ivotnog standarda8
Statistika životnog standardaPokazatelji životnog standarda

Indeks humanog razvoja(Human Development Index)


Statistika ivotnog standarda pokazatelji ivotnog standarda9
Statistika životnog standardaPokazatelji životnog standarda


Statistika ivotnog standarda pokazatelji ivotnog standarda10
Statistika životnog standardaPokazatelji životnog standarda


Statistika ivotnog standarda pokazatelji ivotnog standarda11
Statistika životnog standardaPokazatelji životnog standarda


Statistika ivotnog standarda pokazatelji ivotnog standarda12
Statistika životnog standardaPokazatelji životnog standarda


Statistika ivotnog standarda indeks humanog razvoja
Statistika životnog standardaIndeks humanog razvoja

 • HDI za Srbiju 2002, 0.772

 • Srbija na 74 mestu od 178 zemalja

  • Komponente HDI

  • Indeks očekivanog trajanja života 0.78

  • Indeks dostignutog nivoa obrazovanja 0.882

  • GDP indeks 0.692


Statistika ivotnog standarda metode merenja ivotnog standarda
Statistika životnog standardaMetode merenja životnog standarda

 • Statistika porodičnih budžeta

  • metoda monografija

   • Le Play i njegovi učenici (36)

  • metoda statističkih anketa

   • LSMS (The Living Standard Measurement Study), program WB od 1980.

    • razvoj novih metoda posmatranja nivoa životnog standarda

    • identifikovanje posledica mera ekonomske politike na domaćinstva

    • unapređenje komunikacije između anketara, analitičara i nosioca ekonomske politike


Statistika ivotnog standarda metode merenja ivotnog standarda1
Statistika životnog standardaMetode merenja životnog standarda

 • Ankete porodičnih budžeta

  • Kratke ankete

   • jednom u nekoliko nedelja ili meseci

   • evidentiranje svih prihoda i rashoda aketiranih porodica

   • nedostatak: nesagledavanje sezonskih specifičnosti

    • ponavljanje kratkih anketa

  • Godišnje ankete

   • jednom u godini dana

   • izbor anketara vs anketiranih porodica

   • nedostatak: domaćinstva ne žele da učestvuju


Statistika ivotnog standarda metode merenja ivotnog standarda2
Statistika životnog standardaMetode merenja životnog standarda

 • Izbor anketiranih porodica

  • Slučajan izbor

   • prednost: sintetički podaci su kvalitetniji

   • nedostaci: porodice odbijaju da učestvuju, necelovito i netačno unose podatke

  • Nameran izbor

   • prednost: porodice ne odbijaju da učestvuju

   • nedostatak: problem izbora tipičnih porodica

 • Metod kvota u određivanju broja anketiranih porodica

  • ponderi su frekfencije kategorija anketiranih porodica u ukupnom broju anketiranih porodica


Statistika ivotnog standarda metode merenja ivotnog standarda3
Statistika životnog standardaMetode merenja životnog standarda

 • Potrošačka (konzumna) jedinica predstavlja

  • namjanji zajednički sadržilac svih anketiranih članova domaćinstva

  • uslovnu jedinica za sve artikle potrošnje stanovništva


Statistika ivotnog standarda metode merenja ivotnog standarda4
Statistika životnog standardaMetode merenja životnog standarda

 • Skala prehrambenih proizvoda

  • podela potrošnje članova domaćinstva

   • prema starosti: deca manje jedu

   • prema polu: žena u proseku ima manje potreba od muškarca u proseku

   • teži rad iziskuje kaloričniju ishranu

  • pojam pune prehrambene jedinice

   • od 14do 60 po međunarodnoj skali

   • od 13 (USA), 15 (GER), 16 (SCG)

 • Ocena stanja u ishrani stanovništva

  • upoređivanje stvarnog stanja ishrane i fizoloških potreba organizma za održanjem


Statistika ivotnog standarda metode merenja ivotnog standarda5
Statistika životnog standardaMetode merenja životnog standarda

 • Istorija anketa o porodičnim budžetima u SCG

  • Anketa o porodičnim budžetima radničkih domaćinstava (APB)

   • od 1964. primena slučajnog uzorka

  • Anketa o seoskim domaćinstivma (ASD)

   • Od 1965. primena slučajnog uzorka

  • Anketa o prihodima, rashodima i potrošnji domaćinstva (APP)

   • 1983., teorijsko objedinjavanje uzorka i metodološko usklađivanje APB, ASD i APP

  • Anketa o potrošnji domaćinstva (APD)


Statistika ivotnog standarda statistika tro kova ivota i zarada
Statistika životnog standardaStatistika troškova života i zarada

 • Statistika troškova života predstavlja

  • analizu kretanja cena proizvoda i usluga

  • neophodnih za zadovoljenje osnovnih potreba stanovništva

   • minimalne potrebe ili donja granica potreba

   • jednima osnovne, drugima luksuz

 • Promena zarada i cena proizvoda i usluga određuju nivo životnog standarda stanovništva


Statistika ivotnog standarda statistika tro kova ivota i zarada1
Statistika životnog standardaStatistika troškova života i zarada

 • Indeks troškova života predstavlja

  • poseban indeks cena na malo za izabranu grupu proizvoda i usluga

   • Tipski budžet predstavlja

    • listu proizvoda i usluga

    • koji služe zadovoljenju osnovnih potreba

  • indeks sume troškova života

   • Suma troškova života predstavlja

    • vrednost proizvoda i usluga

    • koji služe zadovoljenju osnovnih potreba

  • redukcioni faktor indeksa nominalnih zarada


Statistika ivotnog standarda statistika tro kova ivota i zarada2
Statistika životnog standardaStatistika troškova života i zarada

 • Metode obračuna tipskog budžeta

  • Metoda porodičnih budžeta

  • Metoda globalne potrošnje

  • Metoda teorijskog budžeta


Statistika ivotnog standarda statistika tro kova ivota i zarada3
Statistika životnog standardaStatistika troškova života i zarada

 • Metode obračuna tipskog budžeta

  • Metoda porodičnih budžeta

   • na osnovu strukture potrošnje koja je dobijena putem ankete porodičnih budžeta

   • prednost

    • zasnovan je na stvarnoj potrošnji

   • nedostatak

    • stvarna potrošnja može da bude ispod potrebnog standarda (minimuma)


Statistika ivotnog standarda statistika tro kova ivota i zarada4
Statistika životnog standardaStatistika troškova života i zarada

 • Metode obračuna tipskog budžeta

  • Metoda globalne potrošnje

   • na osnovu potpunih i detaljnih statističkih podataka o ukupnoj potrošnji

   • prednost

    • zasnovan je na ukupnoj potrošnji

   • nedostatak

    • sintetiše sve strukture stanovništva bez obzira na njihov ekonomsko-socijalni položaj


Statistika ivotnog standarda statistika tro kova ivota i zarada5
Statistika životnog standardaStatistika troškova života i zarada

 • Metode obračuna tipskog budžeta

  • Metoda teorijskog budžeta

   • na osnovu terijske potrošnje stanovništva pretpostavljene na osnovu stvarne potrošnje

   • prednost:

    • koriguje moguće nedostatke u iskazanoj ishrani (osnovne potrebe) na osnovu naučno utvrđenih fizioloških minimuma


Statistika ivotnog standarda statistika tro kova ivota i zarada6
Statistika životnog standardaStatistika troškova života i zarada

Indeks troškova života


Statistika ivotnog standarda prihodi i ivotni standard
Statistika životnog standardaPrihodi i životni standard

 • Vrste prihoda

  • od rada

   • bruto

    • neto zarada

    • porezi i doprinosi

   • Srbija, mesečni izveštaji preduzeća o radnicima i neto zaradama

  • od kapitala

   • dividenda, kamate, rente, kapitalni dobici


Statistika ivotnog standarda prihodi i ivotni standard1
Statistika životnog standardaPrihodi i životni standard

 • Prosečna zarada (zarada po radniku) predstavlja

  • odnos sume isplaćenih zarada i broja zaposlenih radnika

 • pojam vremenske jedinice

  • čas, mesec, godina

 • pojam broja zaposlenih radnika

  • radnici koji su radili puno radno vreme

 • Promena prosečne zarade je dobar pokazatelj promene životnog standarda


Statistika ivotnog standarda prihodi i ivotni standard2
Statistika životnog standardaPrihodi i životni standard

 • Izračunavanje prosečne zarade

  • po preduzećima, sektorima, privredi

  • po kvalifikacionoj strukturi zapslenih

  • svođenjem broja zaposlenih na uslovnog radnika

   • za komparativnu analizu različitih preduzeća

 • Indeks zarada predstavlja

  • odnos prosečne zarade tekućeg i baznog perioda

 • Vrste indeksa zarada

  • postojanog sastava zaposlenih

   • promene u nivou zarada

  • promenjivog sastava zaposlenih

   • promene u niovu i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih


Statistika ivotnog standarda prihodi i ivotni standard3
Statistika životnog standardaPrihodi i životni standard

Indeks zarada postojanog/promenjivog sastava zaposelnih


Statistika ivotnog standarda prihodi i ivotni standard4
Statistika životnog standardaPrihodi i životni standard

 • Realna zarada predstavlja

  • količinu proizvoda i usluga (kupovna moć)

  • koje zaposleni mogu kupiti za svoju nominalnu zaradu

 • Iskazivanje realne zarade

  • apsolutno

   • odnos nominalne zarade i indeksa troškova života

  • relativno

   • odnos nominalne zarade i prosečnih troškova života


Statistika ivotnog standarda prihodi i ivotni standard5
Statistika životnog standardaPrihodi i životni standard

 • Indeksi zarada

  • Indeks nominalnih zarada predstavlja

   • odnos prosečnih nominalnih zarada tekućeg i baznog perioda

  • Indeks realnih zarada predstavlja

   • odnos indeksa nominalnih zarada i indeksa troškova života

 • Rast indeksa realnih zarada ukazuje na rast životnog standarda
ad