Themasessie 2: een geïntegreerde Brusselse woonzorg - PowerPoint PPT Presentation

Stelling 2.3
Download
1 / 9

 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Stelling 2.3 De Vlaamse Gemeenschap zou in Brussel beter aanbod organiseren volgens zorgbehoefte graad eerder dan volgens doelgroep. Inleider: Joris Van Puyenbroeck. Themasessie 2: een geïntegreerde Brusselse woonzorg. P robleemstelling.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Themasessie 2: een geïntegreerde Brusselse woonzorg

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Themasessie 2 een ge ntegreerde brusselse woonzorg

Stelling 2.3De Vlaamse Gemeenschap zou in Brussel beter aanbod organiseren volgens zorgbehoefte graad eerder dan volgens doelgroep.

Inleider: Joris Van Puyenbroeck

Themasessie 2: een geïntegreerde Brusselse woonzorg


P robleemstelling

Probleemstelling

 • de aanwezigheid van jongere personen met een handicap en psychiatrische problemen in woonzorg

 • relatief over-aanbod aan rusthuisbedden en een gebrekkige uitbouw van voorzieningen voor volwassenen met een handicap en psychische aandoening

 • De vraag is

  • of de huidige structuren voldoende zijn aangepast aan deze doelgroepen

  • of binnen een hernieuwde visie op woonzorg en vanuit een zorgbehoeftebenadering eerder dan een doelgroep benadering beter aangepaste zorg en omkadering kan worden verleend.


Onderzoeksrapport zorgen voor een kwaliteitsvol leven i o v minister wvg vlaanderen

Onderzoeksrapport ‘Zorgen voor een kwaliteitsvol leven’ i.o.v. minister WVG Vlaanderen

Vandevyvere, Van Puyenbroeck & Smits (2010)


Bevraging deskundigen uit werkveld vaph en vazg 2010

Bevragingdeskundigenuitwerkveld VAPH en VAZG (2010)


Themasessie 2 een ge ntegreerde brusselse woonzorg

(“Om ouder wordende personen met een handicap te ondersteunen, is samenwerking tussen de gehandicaptenzorg en gewone ouderenzorg wenselijk/haalbaar


Themasessie 2 een ge ntegreerde brusselse woonzorg

Gezamenlijk oordeel over groepen heen

Grijs = meningsverschil tussen sectoren


Themasessie 2 een ge ntegreerde brusselse woonzorg

Gezamenlijk oordeel over groepen heen


Outreach tussen vaph en vazg

Outreach tussen VAPH en VAZG

 • cf. Brussels initiatiefZonar project in Brussel (Zonneliedvzw, Arcus), GroepUbuntu (Avelgem)

 • Bi-directioneleuitwisseling van expertise

  • Bv. kenniszorgkundigeaspecten/dementie VAPH

  • Bv. Agogischekennisrondbeperkingen  VAZG

 • Gradaties

  • “Ad hoc” persoonsvolgend (bv. aanbodbijverhuis)

  • Structureelverankerdi.f.v. meerderetrajecten (bv. Intervisiegroepen, functie-uitwisseling)

 • Beleid:

  • “rechtstreekstoegankelijk” bijvermoedenhandicap

  • outreach structureelverankeren


Diensten inclusieve o ndersteuning vaph

Diensten Inclusieve Ondersteuning (VAPH)

 • Zal VAPH erkenningen‘Beschermdwonen’ en ‘Geïntegreerdwonen’ vervangen(experimenteelsinds 2010)

 • Geen ‘erkendeplaatsen’, maarpersoonsvolgende financiering (voucher) met personeelspuntenafhankelijk van inschattingzorgzwaarte (ZZI)

 • Intensiteitmobieleondersteuningvarieertsterk

 • Gaatuit van concentrischecirkels: gebruiker,gezin, buurt, familie, vrijwilligers, regulierezorg, gespecialiseerdezorg

 • Enkeleenaanvullendeopdrachtvoor VAPH, basiszorg door mantel- en regulierezorg, woon- en leefkostvoorgebruiker

 •  Mogelijkeinnovatieveinteresectoralewoonvorm


 • Login