Stelling 2.3
Download
1 / 9

Themasessie 2: een geïntegreerde Brusselse woonzorg - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Stelling 2.3 De Vlaamse Gemeenschap zou in Brussel beter aanbod organiseren volgens zorgbehoefte graad eerder dan volgens doelgroep. Inleider: Joris Van Puyenbroeck. Themasessie 2: een geïntegreerde Brusselse woonzorg. P robleemstelling.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Themasessie 2: een geïntegreerde Brusselse woonzorg

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Stelling 2.3De Vlaamse Gemeenschap zou in Brussel beter aanbod organiseren volgens zorgbehoefte graad eerder dan volgens doelgroep.

Inleider: Joris Van Puyenbroeck

Themasessie 2: een geïntegreerde Brusselse woonzorg


Probleemstelling

 • de aanwezigheid van jongere personen met een handicap en psychiatrische problemen in woonzorg

 • relatief over-aanbod aan rusthuisbedden en een gebrekkige uitbouw van voorzieningen voor volwassenen met een handicap en psychische aandoening

 • De vraag is

  • of de huidige structuren voldoende zijn aangepast aan deze doelgroepen

  • of binnen een hernieuwde visie op woonzorg en vanuit een zorgbehoeftebenadering eerder dan een doelgroep benadering beter aangepaste zorg en omkadering kan worden verleend.


Onderzoeksrapport ‘Zorgen voor een kwaliteitsvol leven’ i.o.v. minister WVG Vlaanderen

Vandevyvere, Van Puyenbroeck & Smits (2010)


Bevragingdeskundigenuitwerkveld VAPH en VAZG (2010)


(“Om ouder wordende personen met een handicap te ondersteunen, is samenwerking tussen de gehandicaptenzorg en gewone ouderenzorg wenselijk/haalbaar


Gezamenlijk oordeel over groepen heen

Grijs = meningsverschil tussen sectoren


Gezamenlijk oordeel over groepen heen


Outreach tussen VAPH en VAZG

 • cf. Brussels initiatiefZonar project in Brussel (Zonneliedvzw, Arcus), GroepUbuntu (Avelgem)

 • Bi-directioneleuitwisseling van expertise

  • Bv. kenniszorgkundigeaspecten/dementie VAPH

  • Bv. Agogischekennisrondbeperkingen  VAZG

 • Gradaties

  • “Ad hoc” persoonsvolgend (bv. aanbodbijverhuis)

  • Structureelverankerdi.f.v. meerderetrajecten (bv. Intervisiegroepen, functie-uitwisseling)

 • Beleid:

  • “rechtstreekstoegankelijk” bijvermoedenhandicap

  • outreach structureelverankeren


Diensten Inclusieve Ondersteuning (VAPH)

 • Zal VAPH erkenningen‘Beschermdwonen’ en ‘Geïntegreerdwonen’ vervangen(experimenteelsinds 2010)

 • Geen ‘erkendeplaatsen’, maarpersoonsvolgende financiering (voucher) met personeelspuntenafhankelijk van inschattingzorgzwaarte (ZZI)

 • Intensiteitmobieleondersteuningvarieertsterk

 • Gaatuit van concentrischecirkels: gebruiker,gezin, buurt, familie, vrijwilligers, regulierezorg, gespecialiseerdezorg

 • Enkeleenaanvullendeopdrachtvoor VAPH, basiszorg door mantel- en regulierezorg, woon- en leefkostvoorgebruiker

 •  Mogelijkeinnovatieveinteresectoralewoonvorm


ad
 • Login