projekt internetizace knihoven pik
Download
Skip this Video
Download Presentation
Projekt internetizace knihoven (PIK)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Projekt internetizace knihoven (PIK) - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Projekt internetizace knihoven (PIK). Mgr. Martin Boka 04/2005. Kontext projektu. eEurope 2005 Státní informační a komunikační politika (SIKP) Státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ) Veřejné informační služby knihoven (VISK)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Projekt internetizace knihoven (PIK)' - jena-sherman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kontext projektu
Kontext projektu
 • eEurope 2005
 • Státní informační a komunikační politika (SIKP)
 • Státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ)
 • Veřejné informační služby knihoven (VISK)
 • Rámcová smlouva na dodávky komunikačních služeb pro Komunikační infrastrukturu informačních systémů veřejné správy (KI ISVS)
 • PIK byl schválen usnesením vlády ze dne 15. 9. 2004 č. 877

Projekt internetizace knihoven PIK

v choz stav projektu
Výchozí stav projektu
 • 6003 knihoven v evidenci dle zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon
 • 1070 knihoven bude připojeno do konce roku 2004 v rámci KI ISVS z toho více jak 400 přípojkou ADSL 512/128 kbps s agregací 1:20, zbytek připojených v KI ISVS bude převedeno rovněž na přípojku ADSL 512/128 kbps

- cca 150 knihoven bylo odloženo kvůli projektu Zlínského kraje do SROP (vybavení PC)

 • některé další knihovny jsou připojeny jiným způsobem

Projekt internetizace knihoven PIK

c l a rozsah projektu
Cíl a rozsah projektu
 • připojení všech knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby dle knihovního zákona
 • jedná se o přibližně 4000 knihoven
 • bude realizováno pomocí IP VPN přípojky P1C - ADSL 512/128 kbps s agregací 1:20
 • termín dokončení instalace přípojek k 31. 12. 2006

Projekt internetizace knihoven PIK

asov pl n projektu
Časový plán projektu
 • první etapa
  • – vypracování projektu a návrhu financování
  • – schválení projektu a financování vládou ČR
 • druhá etapa
  • – připojení 2000 knihoven v roce 2005
  • – připojení 2000 knihoven v roce 2006
 • třetí etapa
  • – financování provozu přípojek v dalších 36 měsících po jejich zřízení
 • předpokládaný konec projektu v roce 2009

Projekt internetizace knihoven PIK

finan n rozpo et projektu
Finanční rozpočet projektu
 • bude zřízeno 4000 nových přípojek a současně se počítá s úhradou 100% nákladů za provoz přípojek v dalších 36 měsících po jejich zřízení
 • celkové náklady na zřízení a provoz přípojek v letech 2005 až 2009 budou 431 938 tis. Kč

Projekt internetizace knihoven PIK

aktualizace pl nu projektu
Aktualizace plánu projektu
 • pravidelná čtvrtletní aktualizace počtů a termínů
 • případné zahrnutí nové služby s lepšími parametry a výhodnější cenou
 • možnost rozšíření projektu o další subjekty jak to vyžaduje akční plán eEurope 2005 (školy, zdravotnická zařízení, archivy, muzea, …)
 • podpora Národní politiky pro vysokorychlostní přístup (broadband strategie) v oblasti připojování subjektů samosprávy – obcí

Projekt internetizace knihoven PIK

veden a sledov n projektu
Vedení a sledování projektu
 • projektový tým ze zástupců MI, MK, MŠMT, Národní knihovny ČR, krajských knihoven, Asociace krajů, Svazu měst a obcí a Poskytovatele (Český Telecom a.s.)
  • - řízení běhu projektu a kontrola plnění plánu a postupů
 • kontrolní schůzky
  • – pravidelná kontrola a vyhodnocování průběhu projektu
  • – upřesňování termínů realizace jednotlivých přípojek
  • – optimalizace finančních nákladů na realizaci projektu
 • do 30. června 2007 předložena zpráva o plnění projektu
 • vypracování návrhu dalšího financování provozu po skončení prvního 3letého cyklu (v roce 2006)

Projekt internetizace knihoven PIK

z v re n v stupy projektu
Závěrečné výstupy projektu
 • měřitelným výstupem projektu bude počet připojených knihoven s využitím KI ISVS do konce roku 2006
 • průběžným výstupem projektu bude zpráva o plnění projektu na základě usnesení vlády ze dne 14. ledna 2004 č. 44
 • závěrečným výstupem bude Závěrečná zpráva o realizaci projektu včetně dokumentace o zřízených přípojkách, skutečných termínech realizace a závěrečného vyúčtování finančních prostředků

Projekt internetizace knihoven PIK

koordinace s krajsk mi projekty
Koordinace s krajskými projekty
 • zaznamenány aktivity krajů v připojování knihoven:
  • Zlín, Plzeň, Karlovy Vary, Olomouc, Liberec, Praha, Hradec Králové (SROP na vybavení PC)
  • Vysočina, Pardubice (dotace kraje na vybavení PC)
 • MI má zájem o koordinaci s těmito projekty
 • v rámci PIK lze zajistit konektivitu
 • v rámci krajských programů lze zajistit vybavení knihoven a personální vybavenost (školení knihovníků v rámci VISK2)

Projekt internetizace knihoven PIK

sou asn stav
Současný stav
 • připojeno cca 900 knihoven, cca 20 knihoven nelze v současnosti připojit – hledá se alternativní připojení u dalších poskytovatelů
 • sestaven projektový tým, který se pravidelně schází
 • 11/2004 bylo objednáno cca 550 knihoven – přípojka P1C (ADSL 512/128 kbps, 1:20) – ADSL pokrývá cca 1/3
 • 16. 12. 2004 10:00 – seminář se zástupci krajů a krajských knihoven
 • 20. 1. 2005 10:00 Brno, 27. 1. 2005 Praha – seminář se zástupci knihoven s regionálními funkcemi

Projekt internetizace knihoven PIK

sou asn stav1
Současný stav
 • v lednu 2005 vyhlášeno 1. kolo připojování
 • k 31. březnu 2005 bylo ukončeno 1. kolo v roce 2005
 • shromažďování žádostí prostřednictvím krajských knihoven
 • celkem 1257 žádostí

- bude rozděleno dle termínů

 • další kola budou vyhlašována průběžně

Projekt internetizace knihoven PIK

probl my p i realizaci
Problémy při realizaci
 • cca 20 knihoven nelze v současnosti připojit (objednaných v 1. a 2. etapě – hledá se alternativní připojení u dalších poskytovatelů
 • ADSL pokrývá cca 1/3 objednaných knihoven, je nutná agregace poptávky
 • současná koncepce propojovací sítě Govnet neumožňuje některé služby
  • vystavení informačních zdrojů umístěných u uživatele – bylo počítáno s hostováním v DMZ (již existuje technické řešení)
  • průchodnost pro některé služby směrem do Internetu a z Internetu k uživateli – dáno zabezpečením pomocí proxy bran

Projekt internetizace knihoven PIK

ad