Laatu osaamisen tunnistamisessa
Download
1 / 17

Laatu osaamisen tunnistamisessa - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Laatu osaamisen tunnistamisessa. 18.9.2012 Anni Karttunen Eurooppalaisen koulutuspolitiikan asiantuntija. Työnhaussa IKEAssa. Yleistä laadusta. Laatu on hyvin laaja käsite ja sitä on hankala määritellä => Mieluummin: laadunhallinta-mekanismit validointiprosessissa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Laatu osaamisen tunnistamisessa' - jemma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Laatu osaamisen tunnistamisessa

Laatu osaamisen tunnistamisessa

18.9.2012Anni Karttunen

Eurooppalaisen koulutuspolitiikan asiantuntijaYleist laadusta
Yleistä laadusta

 • Laatu on hyvin laaja käsite ja sitä on hankala määritellä => Mieluummin: laadunhallinta-mekanismit validointiprosessissa

 • Validointia tapahtuu erilaisissa konteksteissa; laadunhallintamekanismien tulee vastata tarkoitustaan eri konteksteissa (vrt. formaali koulutus, työelämä, vapaa sivistystyö jne.)


Yleist jatkuu
Yleistä jatkuu…

 • Suomessa laadunhallinnasta validoinnin yhteydessä puhutaan hyvin vähän, esim.

  • Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksessa ei mainita osaamisen tunnistamista ja tunnustamista

  • Laeissa / säädöksissä ei mainita laatua tai laadunvarmennusta

  • Osaamisen tunnistamiseen liittyvässä virallisessa ohjeistuksessa ei puhuta laadusta tai laadunvarmennuksesta

  • Ammatillisten oppilaitosten laadunhallintastrategioissa tai pedagogisissa strategioissa ei validointiprosessia tai siihen liittyvää laatua käsitellä (Nyt Salpaus poikkeus, uusi peda strategia)


Yleist jatkuu1
Yleistä jatkuu…

 • Laadunhallintaa pidetään joskus uhkana validoinnin joustavuudelle TAI nähdään riittävänä, että koulutusjärjestelmään liittyy laatujärjestelmä.

 • Laadunhallinnan perimmäisenä tarkoituksena on kuitenkin OHJATA järjestelmää, ja taata YKSILÖLLE tasapuolinen, läpinäkyvä ja luotettava menettely.

 • Yksilö on kaikkein tärkein toimija validoinnissa!

 • Kovat osaajat saadaan esiin laadukkaalla validointiprosessilla…


Laadun perusta 1
Laadun perusta 1.

Luotettavuus

 • Järjestelmä on läpinäkyvä ja selkeä => onko? 

 • Arviointi, arvioinnin tulokset ja arviointimetodit ovat asianmukaisia ja luotettavia 

 • Arviointiprosessia kehitetään jatkuvasti 

 • Arviointi on yksilölle läpinäkyvä => onko? 


Laadun perusta 2
Laadun perusta 2.

Validointijärjestelmän pysyvyys

 • Lait, asetukset ja muu virallinen ohjaus 

 • Rahoitusjärjestelmä 

 • Muut resurssit (koulutettu henkilöstö, aika ...) 

 • Toimijoiden luottamus järjestelmään 


Laadun perusta 3
Laadun perusta 3.

Standardit

 • Standardit, mihin osaamista verrataan ja mihin arviointi perustuu   => edellytys järjestelmän läpinäkyvyydelle

 • Tutkinnon perusteet kuvattu, joskus arvioinnin perusteet tulkinnanvaraisia

 • Usein arvioitu osaamiskokonaisuus ”heitetään” valinnaisten romukoppaan, eikä tutkinnon perusteiden osaamiskokonaisuuteen => ei palvele tarkoitustaan


Laadun perusta 4
Laadun perusta 4.

Yksilön oikeudet

 • Valitusoikeus  

  =>Näyttötutkintojärjestelmässä toimiva

  =>Nuorisokoulutuksessa, mikäli validointia ei tehdä, ei ole valitusoikeutta, sillä valitusoikeus perustuu arvioinnin tulokseen

 • Oikeus ohjaukseen  

  =>Henkilökohtaistamismääräys painottaa ohjausta kaikissa vaiheissa.

  =>Ei ole määritelty kuka on ohjaaja, mitkä ovat ohjaajan kompetenssit, rooli ja tehtävät tunnistamisprosessissa


Laadun perusta 5
Laadun perusta 5.

Toimijoiden vastuut ja velvollisuudet

 • Validointiprosessissa toimivien tulee olla motivoituneita ja positiivisesti asennoituneita osaamisen tunnistamista ja tunnustamista kohtaan 

 • Toimijoiden tulee tuntea järjestelmä hyvin  

 • Toimijoilla pitäisi olla tarvittava koulutus validointiin (ohjaajat, arvioijat, työssäoppimisen ohjaajat ja arvioijat jne.)  

 • Toimijoiden tulisi tehdä saumatonta yhteistyötä 


Laadun perusta 6
Laadun perusta 6.

Validointijärjestelmän systemaattinen valvonta

 • Sisäiset ja ulkoiset auditoinnit 

 • Tilastot 

 • Hyvien käytänteiden jakaminen ja benchmarking 


Vahvuuksia
Vahvuuksia

 • Kolmikantajärjestelmä ja työelämäarvioijat

 • Yksityiskohtainen lainsäädäntö ja ohjeistus ammatillisessa aikuiskoulutuksessa => osaamisen tunnistaminen on yksilön OIKEUS

 • Kansalliset osaamisperustaiset tutkinnon perusteet

 • Korkea markkina-arvo ja luottamus työelämän puolelta


Vahvuuksia1
Vahvuuksia

 • Riippumaton tunnustamisen elin: näyttötutkintotoimikunnat (amm. aik.)

 • Arvioijakoulutus (näyttötutkintomestari, amm. aik)

 • Etabloitunut prosessi (amm.aik)


Heikkouksia
Heikkouksia

 • Lait ja ohjeet eivät aina toteudu lain hengen mukaisesti käytännössä (vrt. maahanmuuttajat)

 • Osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan tällä hetkellä ainoastaan formaalin, tutkintoon johtavan koulutuksen sisällä

 • Ohjauksen ja ohjaajien rooli ja ohjaajien kompetenssit määrittelemättä laissa (lasi voikin olla puoliksi tyhjä jos opettaja lähtee alkukartoitusta tekemään…)


Heikkouksia1
Heikkouksia

 • Opettajankoulutus osittain jälkijunassa kehityksessä: osaamisen tunnistamista, sen merkitystä yksilölle, sen filosofiaa, osaamisen arviointia ja arviointimetodeita ei opeteta

 • Näyttötutkintomestarin koulutus ei tarkastele validointia elinikäisen oppimisen näkökulmasta sen eri konteksteissa, vaan näkemys on melko mekanistinen

 • Rahoitusjärjestelmissä ei ole korvamerkittyä rahaa osaamisen validoinnille => opiskelija ohjataan helposti koulun penkille


Toivomuslista
Toivomuslista

 • Toimijoiden kompetensseja kehitettävä

 • Avointa keskustelua validoinnin laadusta aloitettava

 • Suomeen saatava ”Validointikeskus”, joka toimisi riippumattomana asiantuntijaorganisaationa ja ohjaisi validoinnin kehittämistä koko elinikäisen oppimisen kontekstissa

 • Nopeita, joustavia, työelämälähtöisiä validoinnin polkuja kehitettävä (50+ ja mamu)

 • Tutkimustietoa saatava validoinnin vaikutuksista!


Toivomuslista1
Toivomuslista

 • Kuka lähtis mun kaa tekemään tätä juttuu?

  Toivoo,

  Anni


ad