Phần 1 Giới thiệu môn học - PowerPoint PPT Presentation

Ph n 1 gi i thi u m n ho c
Download
1 / 6

 • 165 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Phần 1 Giới thiệu môn học. Thông tin chung. Môn học: Phân tích thiết kế giải thuật Mã môn: 504010 Bộ môn: Công nghệ phần mềm Khoa: Công nghệ thông tin - Toán ứng dụng Trường: Đại học Tôn Đức Thắng. Kết quả đạt được.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Phần 1 Giới thiệu môn học

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ph n 1 gi i thi u m n ho c

Phần 1Giới thiệu môn học


Th ng tin chung

Thông tin chung

 • Môn học: Phân tích thiết kế giải thuật

 • Mã môn: 504010

 • Bộ môn: Công nghệ phần mềm

 • Khoa: Công nghệ thông tin - Toán ứng dụng

 • Trường: Đại học Tôn Đức Thắng

504010 - Giới thiệu môn học


K t qua a t c

Kết quả đạt được

 • Cung cấp các kiến thức cơ bản về phân tích độ phức tạp của giải thuật

 • Cung cấp khả năng thiết kế và cài đặt giải thuật trên cơ sở tìm hiểu các kỹ thuật thiết kế kinh điển như vét cạn, phương pháp sinh, chia để trị, quay lui, nhánh và cận, tham lam, quy hoạch động

504010 - Giới thiệu môn học


N i dung m n ho c

Nội dung môn học

 • Chương 1: Tổng quan về phân tích giải thuật

 • Chương 2: Tổng quan về thiết kế giải thuật

 • Chương 3: Phương pháp chia để trị

 • Chương 4: Phương pháp quay lui, nhánh và cận

 • Chương 5: Phương pháp tham lam

 • Chương 6: Phương pháp quy hoạch động

 • Chương 7: Ứng dụng các chiến lược thiết kế

504010 - Giới thiệu môn học


Ta i li u tham kha o

Tài liệu tham khảo

 • Cormen, T. H., Leiserson, C. E, and Rivest, R. L., Introduction to Algorithms, The MIT Press, 1997.

 • Lê Minh Hoàng, Giải thuật và Lập trình, ĐH SPHN, 1999-2006.

504010 - Giới thiệu môn học


Ca ch a nh gia

Cách đánh giá

 • Điểm 10%: Kiểm tra trên lớp

 • Điểm 20%: Kiểm tra thực hành giữa kỳ

 • Điểm 70%: Kiểm tra viết cuối kỳ

504010 - Giới thiệu môn học


 • Login