Uvod u baze podataka
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Uvod u baze podataka PowerPoint PPT Presentation


  • 74 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Uvod u baze podataka. Podatak. Podatak je činjenica do koje se dola z i posmatranjem i sam po sebi nema značenje. 1450. Informacija. Kada podatk ima značanje on postaje informacija. materijal koji se može reciklirati. opasnost od radioaktivnosti. Baza podataka.

Download Presentation

Uvod u baze podataka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uvod u baze podataka


Podatak

  • Podatak je činjenica do koje se dolazi posmatranjemi sam po sebi nema značenje.

1450


Informacija

Kada podatk ima značanje on postaje informacija.

materijal koji se može reciklirati

opasnost od radioaktivnosti


Baza podataka

Podaci i informacije se mogu čuvati na razne načine, zapisivanjem na papir ili pohranivanjem u memoriju računara.

Jedan od načina čuvanja skupa podataka u memoriji računara je poznat pod nazivom baza podataka.


U svakodnevnomživotubaze podataka se često koriste. Primeri za to su evidencije:

o potrošačima električne energije,

o telefonskim pretplatnicima,

o članovima biblioteke i knjigama,

o sadržaju nekog skladišta i slično.       

Baza podataka


Baza podataka

Baza podataka je organizovani skup podataka pri čemu je moguće brzo pronaći, izdvojiti, razvrstati, dodati, obrisati i sl. željene podatke.


Tabela

Tabela(engl. table) je osnovni objekt baze podataka.

U nju se pohranjuju podaci.

Svaka tabela se sastoi od redova i kolona.


Zapis

Jedan red tabele naziva se zapis (engl. record). Tabela ima više zapisa.

Zapis sadrži podatke o osobinama članova baze.

U tabeli u kojoj se nalaze podaci o npr. potrošačima električne energije, svaki potrošač predstavlja jedan zapis.


Polje

Jedna kolona tabele naziva se polje (engl. field). Tabela ima više polja.

Svako polje sadrži srodne podatke (npr. prezime).

U tabeli u koju su pohranjeni podaci o npr. potrošačima električne energije polja su: ime, prezime, grad, ulica, stanje brojila, iznos računa, itd.


Jednostavne (plošne) baze

Podaci jednostavne baze podataka mogu se čuvati u jednu tabelu.

S takvom tabelommože upravljati programa zarad sa tabelama

(npr. Microsoft Excel).


Jednostavne baze

U jednoj tabeli se mogu čuvati podaci o knjigama neke knjižare, biblioteke itd.

Zapisitabele (redovi) sadrže podatke o svakoj knjizi (npr. autor, naslov, izdavač i sl.).


Podaci o knjigama


Jednostavne baze

  • Ponekad je potrebno pored evidencija o knjigama da se vodi i evidencija o iznajmljenim knjigama?

  • U tom slučajutabela se proširuje dodavanjem novih polja koja opisuju korisnike usluga knjižare.


Jednostavne baze

Pri svakom iznamljivanju, uz svaku knjigu, treba popuniti prethodno navedena polja.


Relacioni model baze podataka

Kad struktura baze postane složenija, javlja se potreba za boljom organizacijom podataka.

Bolju organizaciju i lakše rukovanje složenim bazama podataka omogućava relacijski model baze podataka.

Većina savremenih bazapodataka su relacijskebaze podataka.


Osnovno:

skup podataka rasčlaniti u manje logički povezane celine; podatke svake celine čuvati u posebne tabele,

podatke iz različitih tabela povezivati preko polja koje sadrži identične podatke.

Relacijski model baze podataka


Primarni ključ

Tabele se najčešće povezuju prekopolje koje se naziva primarni ključ.

Primarni ključ je polje koje sadrži jedinstvene vrednostiza svaki od zapisa u tabeli.

Npr. kod popisa osoba primarni ključ je JMBG jer je različit za svaku osobu.


Relacijskim modelom baze podataka, prethodni primer se rešava tako da se u jednu tabelu unesu podaci o knjigama, a u drugu podaci o korisnicima usluga biblioteke.

Kada korisnik uzme neku od knjiga, podaci se međusobno povežu,pa više nema potrebe za ponovnim unosom podataka.

Relacijski model baze podataka


Relacijski model baze podataka

Tabela

Knjige

Tabela

Korisnicibiblioteke

Zajedničkopolje


Osmišljavanje baze

Pri stvaranju tabela relacijske baze podataka treba imati na umu šta se želi dobiti kao rezultat, koji su podaci dostupni.

Treba razmisliti kako podatke grupisati u manje celine, kako tabele međusobno povezati, šta trba da se izabere od polja kao primarne ključeve.


Upravljanje bazom podataka

Baza samo čuva podataka.

Ali korisniku je potrebna mogućnost pristupa podacima, njihovo uređivanje, pretraživanje, razvrstavanje, izdvajanje po zadanom uslovu i slično.

Bazom podataka se upravlja pomoću adekvatnog programa.


DBMS

Baza podataka i program za upravljanjem podacima u bazi nazivaju se sistem za upravljanje bazom podataka (engl. data base management system, DBMS).

Sistemi za upravljanje bazom podataka su: Access, MySQL, Clipper, dBase, Oracle, Paradox i dr.


  • Login