Paralelní programování - PowerPoint PPT Presentation

Paraleln programov n
Download
1 / 13

 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Paralelní programování. Inspirace. Bucket -sort. Algoritmus přirozeně paralelní – přirozené rozdělování, segmentace, rozkládání Předpoklady: čísla jsou ve známém intervalu nap ř. čísla jsou v cílovém intervalu rovnoměrně distribuovaná Interval se rozdělí do m stejně velkých intervalů

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Paralelní programování

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Paraleln programov n

Paralelní programování

Inspirace


Bucket sort

Bucket-sort

 • Algoritmus přirozeně paralelní – přirozené rozdělování, segmentace, rozkládání

 • Předpoklady:

  • čísla jsou ve známém intervalu

   • např.

  • čísla jsou v cílovém intervalu rovnoměrně distribuovaná

 • Interval se rozdělí do m stejně velkých intervalů

  • každé číslo je umístěno do správného kyblíku


Bucket sort sekven n

Bucket-sort sekvenčně

 • Velikost kyblíku jepři rovnoměrném rozdělení

 • Umístění čísla do kyblíku – jedna operace

 • Co s kyblíkem?

  • třeba quicksort –

 • Optimistický odhad:


Bucket sort paraleln

Bucket-sort paralelně

 • Pro každý kyblík použijeme jeden procesor

  • dobře škálovatelné

 • Varianty

  • Jeden procesor rozdělí na začátku práci

   • zpoždění n

  • Každý procesor si vybere svá čísla

   • nadbytečná porovnávání

  • Každý procesor si vybere svá čísla a vymaže je ze seznamu – blokují se

  • Partitioning


Quicksort

Quicksort

 • Podobný

  • seznam se dělí podle jednoho prvku

  • pro druhý seznam se použije další procesor

   • je třeba se rozhodnout jestli ještě má smysl posílat zprávu dalšímu procesoru

  • seznamy nejsou stejně velké

  • špatná škálovatelnost

  • není moc vhodné


Rozd l a panuj

Rozděl a panuj

 • rozdělení úlohy na pod-úlohy, které jsou řešeny nezávisle

 • split a merge

 • počet úloh je závislý na způsobu dělení a slučování

 • rozdělení děláme jen pokud je to účelné

  • úlohy jsou přibližně stejně velké

  • úloh je dostatek pro procesory

  • rozdělení nezabere více času než přímé zpracování


Vyplat se to

Vyplatí se to?

 • Čas zaslání zprávy:

  • n – počet datových jednotek

  • – latence, zaslání prázdné zprávy

 • Předpokládáme stejně výkonné prvky, stejné cesty, …

 • BigO notace je zrádná


P klad

Příklad

 • Startup timezaslané zprávy je 1s

 • Výkon procesoru je 100 GFLOPS (Intel i7)

 • Jedná zpráva musí generovat alespoň 100 000 FP operací!

  • n ≈ 23 000

 • latency hiding:

  • nb send

  • parallel slackness


P klad 2

Příklad 2

 • Suma n čísel a dva procesory, jeden procesor má všechny čísla.

 • Postup

  • procesor 1 zašle n/2 čísel procesoru 2

  • oba procesory spočítají sumu souběžně

  • procesor 2 zašle výsledky procesoru 1

  • procesor 1 sečte částečné sumy do celkového výsledku

  • kroky 2 a4


P klad 21

Příklad 2

 • kroky1 a 3

 • Časová složitost –

 • Komunikační složitost –

 • Celková časová složitost –


 • V sledek

  Výsledek

  • Pokud je komunikační a výpočetní časová složitost stejná

   • algoritmus bude neefektivní

   • zvyšování n asi vůbec nepomůže

  • Časová složitost výpočtu musí být vyšší než časová složitost komunikace

  • Optimální rozložení

   • PC * NP = ST

   • rozdělené na n procesorů s

   • rozdělené na procesorů s O(1)


  Zas l n zpr v

  Zasílání zpráv

  • Synchronní (blokující):

   • send(data, dest)

    • vrátí se až v okamžiku, kdy je zpráva celá doručena

   • recv(data, source)

    • vrátí se až v okamžiku, kdy je zpráva celá přijata

   • kroky:

    • požadavek na zaslání dat

    • potvrzení

    • zaslání dat

   • rendez-vous


  Zas l n zpr v1

  Zasílání zpráv

  • Asynchronní (neblokující):

   • send(data, dest) / post()

    • vrátí se až v okamžiku, kdy je zpráva uložena do bufferu

   • recv(data, source)

    • vrátí se až v okamžiku, kdy je v bufferu zpráva

   • kroky:

    • zaslání dat

    • počkání na data

    • příjem dat

   • producent-konzument


 • Login