Invitasjon til fagseminar Presentasjon av studentarbeid Klinisk videreutdanning i diabetessykepleie - PowerPoint PPT Presentation

Invitasjon til fagseminar presentasjon av studentarbeid klinisk videreutdanning i diabetessykepleie
Download
1 / 4

  • 180 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Invitasjon til fagseminar Presentasjon av studentarbeid Klinisk videreutdanning i diabetessykepleie. Vi inviterer herved arbeidsgivere, kollegaer, støttespillere og andre interesserte til et åpent fagseminar ved Høgskolen i Bergen. Sted: Høgskolen i Bergen, Haugeveien 28

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Invitasjon til fagseminar Presentasjon av studentarbeid Klinisk videreutdanning i diabetessykepleie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Invitasjon til fagseminar presentasjon av studentarbeid klinisk videreutdanning i diabetessykepleie

Invitasjon til fagseminarPresentasjon av studentarbeid Klinisk videreutdanning i diabetessykepleie

Vi inviterer herved arbeidsgivere, kollegaer, støttespillere og andre interesserte til et åpent fagseminar ved Høgskolen i Bergen.

Sted:Høgskolen i Bergen, Haugeveien 28

på Nordnes (like v/ Akvariet)

Dato: Torsdag 7. juni 2007

Tidspunkt:Kl. 09.00 – 15.45

Påmelding m/ navn og adresse til anne.haugstvedt@hib.no


Invitasjon til fagseminar presentasjon av studentarbeid klinisk videreutdanning i diabetessykepleie

Program

Kl. 09.00 – 09.10Velkommen!

kl. 09.10 – 09.30Ungdom med diabetes og konkurranseidrett- en krevende men mulig kombinasjon

v/ Anne Karin Måløy

kl. 09.30 – 09.50Adferdsteoretisk perspektiv på behandling av personer med type 1 diabetes og overvekt

v/ Tone Singstad

kl. 09.50 – 10.10Sosialt nettverk, spesielt viktig for barn med diabetes

v/ Randi S Gamlestøl

kl. 10.10 – 10.30 Pause

kl. 10.30 – 10.50Insulinpumpe behandling hos barn under 6 år

v/ Hanne Botnen

kl. 10.50 – 11.10:Utprøving av et strukturert opplæringsprogram ved insulinpumpeoppstart

v/ May Henny Moen

kl. 11.15 – 12.15Guidet postervandring

kl. 12.15 – 13.00Kaffe og lunsj 

kl.13.00 – 13.20 Hvordan kan hjemmesykepleien bidra til bedre glykemisk kontroll hos personer med insulinbehandlet type 2 diabetes?

v/ Anne Torset

kl. 13.20 – 13.40 Diabetesomsorga i Askvoll kommune i et kvalitetsutviklingsprogram

v/ Elin L. Landøy

kl.13.40 – 14.00 Kompetanseheving i diabetesomsorg for ansatte ved Alstadhaug sykehjem

v/ Hilde Merete Johansson

kl.14.00 – 15.00Posterutstilling (ikke guidet)

kl.15.05 – 15.25”På tå hev” Forebygging av forsår hos personer med diabetes

v/ Anita Skafjeld

kl.15.25 – 15.45”Vær beredt!”Kultursensitivitet hos helsepersonell i møtet med innvandrere med diabetes v/ Reidun Mosand

kl.15.45Avslutning


Invitasjon til fagseminar presentasjon av studentarbeid klinisk videreutdanning i diabetessykepleie

Postervandring I

Forebygging og behandling av fotsår

1.Hvordan forebygge fotsår hos personer med type 2 diabetes i kommunehelsetjenesten

v/ Berit B Haughom

2.Forebygging og behandling i primærhelsetjenesten

v/ Ester Korsøen

3.Hvordan kan vi som helsepersonell forebygge fotsår?

v/ Tove Anita Solheim

4.Fotsår hos eldre med diabetes i sykehjem

v/ Anita Yttervoll

5. Quality improvement in amputation care

v/ Danilla Tømmerås

6.Fotsår hos personer med diabetes. Hva bygger vi vår kunnskap på?

v/ Brith Larsen

Forebygging

7. Betydningen av livsstilsintervensjon for personer med nedsatt glukosetoleranse og type 2 diabetes, og hvordan motivere for intervensjon

v/ Mette A Jørpeland

8.Forebygging av type 2 diabetes ved nedsatt glukosetoleranse

v/ Trude Merete Witsøe

9.”De glemte år” - Diabetes hos barn i alderen 6-12 år

v/ Irene Vold

Praktisk diabetessykepleie

10.Helsepersonell og blodsukkermåling

v/ Ingjerd H Fagertun

11.Diabetes og amming

v/ Maria E Kristiansen

12.Innvandrere og kostveiledning

v/ Henriette S Vyzantios

13.Hvilken tilnærming bør diabetessykepleier ha i veiledning og oppfølging av personer med type 2 diabetes og overvekt?

v/ Sølvi Jørgensen

14.Mikroalbuminuri ved type 1 diabetes

v/ Merethe Svendsen Westberg


Invitasjon til fagseminar presentasjon av studentarbeid klinisk videreutdanning i diabetessykepleie

Postervandring II

Læring og mestring

15.Gruppekonsultasjoner for ungdom med type 1 diabetes

v/ Merete Ree Frafjord

16.Et strukturert opplæringsprogram for helsepersonell ved en medisinsk sengepost

v/ Tone Lyssand

17.Effekt og kostnad av opplæring i grupper, ei oppgåve for diabetessjukepleiar

v/ Gerd H M Masdal

18. Diabetes og førerkort

v/ Katrine Vold Olsen

19.Hvordan utvikle gode pedagogiske metoder som vil heve diabeteskompetansen ved vår klinikk

v/ Ellen Rye

20.Hjelp til sjølvhjelp – med diabetes

v/ Marit Dalen Aarseth

21.Blodsukkermåling som redskap for mestring

v/ Anne-Kathrine A Nordstrøm

Primærhelsetjenesten

22.Kartlegging og undervisning i diabetes på sykehjem, - et pilotprosjekt

v/ Janne Hansen

23.Betydningen av Helse og omsorgsdepartementets nasjonale strategi for diabetesområdet 2006-2010

v/ Oddrun E Holberg

24.Hvordan kan sykepleier i primærhelsetjenesten bidra til en vellykket oppstart av insulinbehandling hos personer med type 2 diabetes

v/ Oddny Kjølvik

25.Diabeteskompetanse i apotek

v/ Hege Nordahl

26.Hvordan kan jeg som sykepleier bidra til å heve kompetanse nivået i sykehjem når det gjelder insulinbehandling av type 2 diabetes

v/ Oddrun Småbrekke

27Diabetessykepleier i Høylandet kommune

v/ Margaret S Heiland


  • Login