mycoplasmata
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mycoplasmata

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Mycoplasmata - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

Mycoplasmata. Mycoplasmata – bakterie G+ bez buněčné stěny. Molicutes: měkká kůže Mycoplasmataceae Rody Mycoplasma Ureaplasma Malý genom Odolnost vůči beta-laktamům Parazité Habitat: sliznice - respirační, urogenitální ústrojí, klouby. Nové dogma. Hemotropní mykoplasmata – hemoplasmy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mycoplasmata' - jefferson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mycoplasmata bakterie g bez bun n st ny
Mycoplasmata – bakterie G+ bez buněčné stěny
 • Molicutes: měkká kůže
 • Mycoplasmataceae
 • Rody Mycoplasma Ureaplasma
 • Malý genom
 • Odolnost vůči beta-laktamům
 • Parazité
 • Habitat: sliznice - respirační, urogenitální ústrojí, klouby
nov dogma
Nové dogma
 • Hemotropní mykoplasmata – hemoplasmy
 • Parazitují na povrchu erytrocytů
  • Dříve Haemobartonella, Eperytrozoon
r mycoplasma
R: Mycoplasma
 • Pomalý růst generační čas 1-6 hodin
 • Obsahují: DNA, RNA a třílaminární cytoplasmatickou membránu (steroly, fosofolipidy, proteiny)
 • Více než 100 druhů
mycoplasmata1
Mycoplasmata
 • Skot
  • M.bovis,artritis, mastitis,pneumonie
  • M. bovigenitalium neplodnost, mastitis
 • Ovce a kozy
 • M. agalactiae nakažlivá agalakcie
 • M.capricolum sups. Capricolum mastitis, pneumonie, septikémie
 • M.ovipneumonie
patogenn mykoplasmata
Patogenní mykoplasmata
 • Drůbež
  • M.gallisepticum kur, krůta: saculitis, sinusitis
  • M. synoviae kur, krůta infekční synovitída
  • M.meleagridis krůta: saculitis
 • Pes
  • M.cynos pneumonie
 • Kočka
 • M.felis konjunktivitis, pneumonie
mykoplasmata prasat
Mykoplasmata prasat
 • M.hyopneumonie – enzootická pneumonie
 • M.hyosynovie – polyartritis
 • M.hyorhinis – polyserositis, polyarthritis
patogeneze m hyopneumoniae
Patogeneze M.hyopneumoniae
 • Aerogenní infekce
 • Dlouhá duba inkubace až 8 týdnů
 • Chronická infekce
 • Sérokonverze 2-4 týdny (ELISA)
 • Vyzdravění
 • Léčba: tetracykliny, tylosin, tiamulin
 • Prevence: použití inaktivovaných vakcín
hemofiln mykoplasmy
Hemofilní mykoplasmy
 • M. haemosuis /M.suis–eperytrozoonóza/ikteroanémie
 • M.haemocanis /inf. anémie psů
 • M.haemofelis /inf. anémie koček
m haemosuis
M.haemosuis
 • Nekultivovatelný mikrob – průkaz pouze PCR
 • Patogeneze: hmyz, přenos krví iatrogenně
 • Narušení membrán erytrocytů
 • Akutní hemolytická anemie – předvýkrm
 • Anemie a slabost novorozených selat
 • Snížená reprodukčních ukazatelů u prasnic
 • Léčba: není registrované antibiotikum (TC, tiamulin, tylosin)
mykologie

MYKOLOGIE

Obecná a speciální

obecn mykologie
Obecná mykologie
 • 1. Buněčná struktura a růst
 • 2. Výživa
 • 3. Reprodukce
 • 4. Uvolňování a rozšiřování spor
 • 5. Prospěšný účinek v prostředí
 • 6. Škodlivý účinek v prostředí
obecn mykologie1
Obecná mykologie
 • Eukaryotické buňky
 • Stěna obsahuje chitin
 • Cytoplasma: steroly z ergosterolu
 • stádia: sexuální (pokud chybí = fungi imperfekti)

asexuální

d len
Dělení
 • Podle dvou základních morfologických forem:
  • Plísně - tvoří větvící se hyfy
  • Kvasinky – jednobuněčné oválného tvaru (3,0-5,0um)
  • Houby dimorfní - vyskytují se v obou formách (jako plísně na Saburodově agaru při 25 C a jako kvasinky na krevním agaru při 37 C
 • Podle způsobu reprodukce spor: sexuální/asexuální
  • Sexuální spóry:ascospóry, basidiospóry, zygospóry
  • fungi imperfekti sexuální formy nebyly dosud prokázány -Deuteromycetes)
eumycota prav houby
Jednobuněčné nebo kvasinkovité formy, dělicí se pučením.

Kolonie jsou obvykle vlhké nebo hlenovité.

Vláknité formy.

Kolonie jsou obvykle sametové nebo vatovité.

Eumycota (pravé houby)
t d n klasifikace mikromycet
Třídění (klasifikace) mikromycet
 • Systematické
 • Patogenní houby:
  • Ascomycetes,
  • Basidiomacetes,
  • Zygomycetes
  • Deuteromycetes
 • Klinické
  • systémové mykózy
  • povrchové mykózy
mykotick infekce
Mykotické infekce
 • Houby jen vzácně vyvolávají infekce u imunokompetentních zvířat
 • Výjimku tvoří dermatofyta
 • Obecně se houby vyvolávající infekce dělí na:
 • 1.patogenní – rody Trichophyton, Blastomyces,Histoplasma
 • 2.oportunně patogenní - zřídka vyvolávající onemocnění - r. Penicillium, Aspergillus, Mucor, Absidia ,Rhizopus
vznik mykotick infekce
Vznik mykotické infekce
 • Okolnosti napomáhající vzniku systémových mykotických infekcí:
 • 1.prodloužené podávání antibiotik
 • 2.terapie steroidy
 • 3.nádorová onemocnění-leukémie, lymfomy
 • 4.imunosupresivní terapie
 • 5.imunodeficience
obecn rysy mykotick ch infekc
Obecné rysy mykotických infekcí
 • 1. Většina hub souvisejících s infekcemi jsou Deuteromycotina -fungi imperfecti
 • 2.Vzniklá onemocnění se většinou nepovažují za epidemická - pouze dermatofytózy jsou přenosné
 • 3.Chybí znalosti o toxinech nebo endotoxinech - invazivita a virulence jsou nízké
 • 4.Predispoziční faktory podílející se na vzniku infekce:
 • vznik nekrotického ložiska, vlhké prostředí….
 • 5. Infikovaná zvířata mohou vyvinout hypersenzitivitu
 • 6. Hodně hub vykazuje tkáňový tropizmus
rozd len mykotick ch onemocn n
Rozdělení mykotických onemocnění
 • 1. Kožní mykózy
 • 2. Mykózy vyvolané kvasinkami
 • 3. Subkutání mykózy
 • 4. Systémové mykózy
terminologie infekc podle p vodc
Terminologie infekcí podle původců

Dermatofytóza infekce vyvolaná dermatofyty v keratinizovaných tkáních

Dermatomykóza infekce vyvolaná kvasinkami

vl knit mikromycety dermatofyta fi
Vláknité mikromycety- dermatofyta ( FI)
 • Microsporum
  • M.canis - kočka, pes, kůň -zoofilní
  • M.equinum zoofilní, M.gypseum geofilní
 • Trichophyton
  • T.verrucosum - trychofatóza skotu a ovcí zoofilní
  • T.mentagrophytes (kočka, pes)
  • T.equinum (kůň, pes)
dermatofyt zy dermatophytes trichophyton microsporum
Dermatofytózy (Dermatophytes): Trichophyton, Microsporum
 • Omezují se na zrohovatělé neživé keratinové vrstvy kůže a jejich derivátů
 • Nepenetrují pod stratum corneum
 • Jsou hostitelsky vysoce adaptované
 • Přirozený habitat: zoofilní druhy (zvířata), geofilní (půda), antropofilní (člověk)
terapie antimykotika
Terapie: antimykotika
 • amfotericin B,
 • nystatin
 • griseofulvin
microsporum
Microsporum
 • M.canis (kočka-rezervoár, pes)
 • M.gallinae (kur domácí- bílý hřeben)
 • M.gypseum (kůň)
 • M.nanum (prase)
trichophyton
Trichophyton
 • T.verrucosum (skot, ovce)
 • T.metagrophytes (pes)
 • T.equinum (kůň)
syst mov myk zy
Systémové mykózy

Původce je patogenní a vyvolá onemocnění u zdravého jedince

 • Blastomykózy :Blastomyces dermatitidis
 • Habitat : voda, půda,
 • Inhalace, infekce plic a oka, kočka a pes
 • Histoplasmóza: Histoplasma capsulatum var. capsulatum , drůbež, pes
oportunn myk zy
Oportunní mykózy
 • Kandidóza - rod: Candida : C.albicans

sliznice, infekce jícnu a žaludku: drůbež, kůň

 • Aspergilózy- A.fumigatus, A.flavus,

A. niger

 • Chronické infekce dýchacích cest drůbeže, koní, psů, gastritídy a aborty přežvýkavců
vl knit mikromycety tvo c konidie
Vláknité mikromycety tvořící konidie
 • Konidie v řetězcích na vlákně
 • R. Aspergillus (kropilák)
  • A.flavus, A.fumigatus, A.niger,
  • amfotericin B
 • Penicillium (štetičkovec)
  • P.camemberti, P.notatum, P.chrysogenum
vl knit mikromycety
Vláknité mikromycety
 • 1. Zygomycety (rhizoidy)
  • Rhizopus
  • Mucor
  • Absidia
 • Léčba pouze amfotericin B
oportunn myk zy1
Oportunní mykózy
 • Mykotické aborty přežvýkavců: Mucor, Absidia, Rhizopus
kvasinky jako p vodci dermatomyk z
Kvasinky jako původci dermatomykóz
 • Malassezia: M.pachydermatis

lipofilní houby kůže, oportunně patogenní

vyvolává otitis externa u psů

kvasinkovit mikromycety blastokonidie 3 15 um pu en pseudomycelium chlamydokonidie candida
Kvasinkovité mikromycety Blastokonidie (3-15 um)- pučeníPseudomycelium, chlamydokonidie (Candida)
 • Rod: Candida
  • C.albicans (savci, drůbež)
 • R. Cryptococcus
  • C.neoformans (pes, kočka, kůň, ptáci -kryptokokóza)
 • R. Malassezia (dermatomykózy)
  • M.pachydermatis (pes-otitis)
syst mov myk zy1
Systémové mykózy
 • Kryptokokóza ( akutní až chronické onemocnění)
 • Cryptococcus neoformans (kvasinka)
 • Nejčastější infekce u koček: rhinitis, hematogenní šíření do očí nebo kůže
 • Dále vnímaví : pes, kůň
ad