Tämä kalvosarja kertoo siitä, miten joukkoliikenteessä hyvällä ja osaavalla asiakaspalvelulla ...
Download
1 / 11

fyysiset esteet, kuten tasoerot - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Tämä kalvosarja kertoo siitä, miten joukkoliikenteessä hyvällä ja osaavalla asiakaspalvelulla voidaan parantaa matkustamisen sujuvuutta ja mukavuutta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' fyysiset esteet, kuten tasoerot' - jed


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tämä kalvosarja kertoo siitä, miten joukkoliikenteessä hyvällä ja osaavalla asiakaspalvelulla voidaan parantaa matkustamisen sujuvuutta ja mukavuutta.

Hyvä asiakaspalvelu vaati tietoja ja taitoja. Ne ovat kuitenkin hyödyttömiä ilman ammattietiikkaa ja työmoraalia, sitä oikeaa asennetta. Tekniseen suoritukseen liittyy aina taiteellinen vaikutelma.

Kalvoihin liittyy kysymyksiä, jotka soveltuvat koulutustilanteessa keskustelun pohjaksi. Asiakaspalvelua on syytä pohtia käytännön kannalta. Mitä juuri sinä voit tehdä erilaisten matkustajien elämän helpottamiseksi?

Kalvosarja on laadittu DVD-opetusohjelman Ammattitaitoa ja asennetta tueksi. Sarjaan liittyy painettu opaskirja Esteetöntä palvelua joukkoliikenteessä.


fyysiset esteet, kuten tasoerot hyvällä ja osaavalla asiakaspalvelulla voidaan parantaa matkustamisen sujuvuutta ja mukavuutta.

informaation puute, kuten puutteelliset opasteet tai etukäteisinformaatio

luottamuksen puute, epätietoisuus onnistumisesta

kustannukset

Matkustamisen esteet

Kolmeen ensinmainittuun voidaan vaikuttaa asiakaspalvelua parantamalla.

Kaikilla on jossain elämänvaiheessa liikkumisesteitä.

Runsaat erilliskuljetukset tulevat yhteiskunnalle kalliiksi, kaikille soveltuvat joukkoliikennepalvelut vähentävät tarvetta näihin.

 • Miten voit lievittää tasoerojen aiheuttamia liikkumisongelmia?

 • Minkälaista neuvonnan tarvetta olet huomannut syntyvän puutteellisten opasteiden vuoksi?

 • Mitkä tekijät voivat aiheuttaa matkustajalle matkan epäonnistumisen ja miten voisit tätä ehkäistä?

 • Oletko itse ollut liikkumis- tai toimimisesteinen? Entä joku läheisesi? Onko julkisen liikenteen käyttö tällöin ollut mahdollista?

 • Ellei näin ole ollut, mikä on ollut tärkein syy joukkoliikenteen soveltumattomuudelle?


Näkyvät liikkumis- ja toimimisesteet hyvällä ja osaavalla asiakaspalvelulla voidaan parantaa matkustamisen sujuvuutta ja mukavuutta.

pyörätuolin, keppien tai rollaattorin käyttäjät, näkövammaiset

matkatavaroiden tai lastenrattaiden kanssa liikkuvat

lapset, ikääntyneet, kehitysvammaiset

Avun tarpeen huomaaminen

 • Näkymättömät liikkumis- ja toimimisesteet

 • monet nivelsairaudet, kivut ja säryt

 • sydänsairaudet ja -viat

 • kuurous ja huonokuuloisuus, huononäköisyys

 • mielenterveyden häiriöt

Kaikilla on oikeus hyvään, asialliseen palveluun!

 • Mistä huomaat matkustajan näkymättömät rajoitteet?

 • Miten voisit tarjota apua mahdollisimman huomaavaisesti?

 • Minkälaista matkustajan avun tarvetta olet työssäsi kohdannut?

 • Millä tavoin voit herättää matkustajissa luottamusta siihen, että häntä autetaan tarvittaessa?


Apuvälineiden käsittely hyvällä ja osaavalla asiakaspalvelulla voidaan parantaa matkustamisen sujuvuutta ja mukavuutta.

kevyet pyörätuolit ja sähköpyörätuolit, tukikepit, rollaattorit

pyörätuolin ja matkustajan kiinnitys ajoneuvoon

oikeat otteet avustettaessa. Kuuntele ja noudata asiakkaan ohjeita!

Liikkumisesteinenmatkustaja

 • Kaatumisen ja liukastumisen ehkäiseminen

 • vältetään vaarallisia tilanteita: ajoneuvoon nousu ja siitä poistuminen turvallisesti, kiirehtivän matkustajan odottaminen, rauhallinen ajotapa

 • Kivut, säryt ja sairaudet

 • yleisiä mutta näkymättömiä

 • varo äkkinäisiä liikkeitä

 • kysy matkustajalta, miten autat satuttamatta

 • Minkälaisia kokemuksia sinulla on pyörätuolia käyttävän matkustajan avustamisesta?

 • Miten tukikeppien ja rollaattorin kanssa matkustaminen onnistuu käytännössä?

 • Miten voit auttaa matkustajaa välttämään kaatumista ja liukastumista?


Näkövammat ilmenevät eri tavoin ja vaihtelevan asteisina hyvällä ja osaavalla asiakaspalvelulla voidaan parantaa matkustamisen sujuvuutta ja mukavuutta.

yksityiskohtien erottaminen voi olla vaikeaa

näkökentän kaventuminen

liikkumisen apuna voi olla opaskoira tai valkoinen keppi

Avustaminen

kysy tarvitaanko apua

monet asiat kerrottava suullisesti

opastetaan tarjoamalla käsivarsi ja kulkemalla hieman edellä

Näkövammainen matkustaja

 • Miten voisit helpottaa näkövammaisen matkustajan liikkumista ja toimimista?

 • Miten otat vastaan maksun näkövammaiselta ja annat vaihtorahat?

 • Kuinka hyvin työympäristössäsi matkustajien liikkumisreitit soveltuvat näkövammaiselle?

 • Pystytkö tarvittaessa opastamaan näkövammaista matkustajaa niin, että hän pystyy kulkuneuvosta poistuttuaan itsenäisesti jatkamaan määränpäähänsä? Millä tavoin voisit tällaisessa tilanteessa kuvailla matkustajalle hänen sijaintinsa ja ympäristön kulkusuunnat?


syntymäkuurojen äidinkieli on viittomakieli hyvällä ja osaavalla asiakaspalvelulla voidaan parantaa matkustamisen sujuvuutta ja mukavuutta.

kuuroutuneet käyttävät usein viittomia apunaan

Avustaminen

katsekontakti ja elekielen käyttäminen auttavat monessa tilanteessa

selkeä ja hidas puhe helpottaa huulilta lukua

kynän ja paperin käyttö

Kuuro tai kuuroutunut matkustaja

Huonokuuloinen matkustaja

Kuuloaistimuksen tukeminen

 • huulilta lukeminen helpottuu, jos puhut selkeästi ja kasvosi näkyvät

 • kuulokoje muuttaa kuuloaistimusta ja korostaa hälyääniä, selkeä puhe auttaa

  Avustaminen

 • säilytä katsekontakti ja puhu selkeästi ja hitaasti, mutta luonnollisesti

 • käytä yksinkertaista kieltä

 • vaimenna mahdollisuuksien mukaan taustamelua


Taustalla monia syitä hyvällä ja osaavalla asiakaspalvelulla voidaan parantaa matkustamisen sujuvuutta ja mukavuutta.

eri kieli ja kulttuuritausta, esimerkiksi maahanmuuttajilla

ikääntyminen, kehitysvammaisuus, luki-häiriöt

Ymmärtämis- ja puhevaikeudet

 • Avustaminen

 • käytä yksinkertaista kieltä

 • esitä asia loogisessa järjestyksessä ja keskity olennaiseen

 • esitä kysymykset niin, että niihin voi vastata lyhyesti tai ainoastaan kyllä tai ei

 • varmista että olet ymmärtänyt kuulemasi oikein

 • Minkä olet omassa työssäsi havainnut matkustajille vaikeaksi ymmärtää tai muistaa?

 • Mitä matkustajat sinulta yleensä kysyvät?

 • Miten vastaisit tavallisimpiin kysymyksiin mahdollisimman selkeästi, ”rautalangasta vääntäen”?

 • Miten voisit muotoilla tavallisessa asiakaspalvelutilanteessa esittämäsi kysymykset niin, että niihin voisi vastata kyllä tai ei?


Poikkeava ulkonäkö hyvällä ja osaavalla asiakaspalvelulla voidaan parantaa matkustamisen sujuvuutta ja mukavuutta.

taustalla voivat olla perintötekijät tai vammautuminen

kulttuuriset tekijät, esimerkiksi maahanmuuttajat, nuorisokulttuuri

Kohtaaminen

älä tuijota, mutta ota katsekontakti normaalisti

ammattimainen palveluasenne

Erinäköiset matkustajat

 • Minkälaisia ”erilaisia” — tai ”enemmän kuin tavallisia” — matkustajia olet työssäsi kohdannut?

 • Miten opastaisit sijaistasi tai lomittajaasi kohtaamaan ja palvelemaan näitä matkustajia?


Arkuus ja pelokkuus hyvällä ja osaavalla asiakaspalvelulla voidaan parantaa matkustamisen sujuvuutta ja mukavuutta.

luottamusta herättävä, rauhallinen käytös rohkaisee joukkoliikenteen käyttöön

ystävällisyys lievittää ahdistuneisuutta ja paniikin oireita

Mielenterveyden ongelmat

 • Tarvitseeko matkustaja apua?

 • tilannekohtainen arviointi, varovainen keskustelu

 • omia polkujaan kulkevien dementikkojen ”löytäminen”

 • Millaisia mielenterveyden häiriöitä olet asiakkaidesi joukossa kohdannut?

 • Jos olet onnistunut asiakaspalvelutilanteessa herättämään luottamusta ja palvelemaan arkaa ja varautunutta matkustajaa, mihin onnistuminen on perustunut?

 • Mistä saat apua, jos epäilet matkustajan olevan vaaraksi itselleen tai muille?


Ikääntyneillä monet liikkumista rajoittavat tekijät vaikuttavat samanaikaisesti

aistien ja havaintokyvyn heikentyminen, toimimisen hidastuminen

itsenäinen toiminta ylläpitää terveyttä ja elämänhalua

Vanhat ja nuoret matkustajat

 • Minkälaista apua olet havainnut ikääntyneiden matkustajien tarvitsevan?

 • Mitä asioita ikääntyneet matkustajat arvostavat työsuorituksessasi?

 • Lapset joukkoliikenteessä

 • tulevia kanta-asiakkaita: sekä hyvät että huonot kokemukset jäävät mieleen

 • ymmärrystä rasittuneille pikkulasten vanhemmille

 • matkapahoinvoinnin ehkäisy

 • koululaiskuljetuksissa nuoriso usein vilkasta, hälinä voi olla työturvallisuuskysymyskin

 • Mikä tekee joukkoliikennematkasta lapsille elämyksen?

 • Miten voit työssäsi tukea pienten lasten vanhempien arkea?


Ensiaputaitojen hallinta vaikuttavat samanaikaisesti

tajuttoman henkilön ensiapu

pitkäaikaissairauksien tunnistaminen

Sairauskohtaukset

 • Avun hakeminen

 • ”Onko paikalla lääkäriä?”

 • ajo lähimmälle terveysasemalle

 • avun odottaminen paikalla, sen jälkeen oma matka jatkuu

 • vastuu sairauskohtauksen saaneesta mutta myös muista asiakkaista

 • Oletko joutunut työssäsi antamaan ensiapua tai muuten huolehtimaan sairauskohtauksen saaneesta matkustajasta?

 • Jos omat ensiaputaidot eivät riitä, mistä saat apua?


ad