Vragen 1.2 C - PowerPoint PPT Presentation

Vragen 1 2 c
Download
1 / 19

 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vragen 1.2 C. Vraag 1. Hoe verklaart mevrouw Crone dat pubers hun daden niet goed op de lange termijn kunnen overzien ?. In de puberteit verandert de hormoonhuishouding drastisch maar ook de hersenen ontwikkelen zich nog volop. Vraag 2.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Vragen 1.2 C

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vragen 1 2 c

Vragen 1.2 C


Vraag 1

Vraag 1

 • Hoe verklaart mevrouw Crone dat pubers hun daden niet goed op de lange termijn kunnen overzien?


Vragen 1 2 c

 • In de puberteit verandert de hormoonhuishouding drastisch maar ook de hersenen ontwikkelen zich nog volop.


Vraag 2

Vraag 2

Welke disciplines werken volgens het artikel samen in het LIBC? Geef een voorbeeld van wat elk van deze wetenschappen zou kunnen bijdragen.


Vragen 1 2 c

 • Psychologen voor het opstellen van testen, taalkundigen voor het op de juiste manier formuleren van testvragen, artsen voor hersenafwijkingen, natuurkundigen voor het ontwerpen en controleren van scanapparatuur.


Vraag 3

Vraag 3

Ga naar ►URL5. www.libc-leiden.nlDeze site is in het Engels.Welke afdelingen zijn onderdeel van dit instituut?


Vragen 1 2 c

 • Cognitieve robotics,

 • computational neuroscience,

 • neuroimaging methodology,

 • psycho- and neurolinguistics,

 • psychopharmacology.


Vraag 4

Vraag 4

Zoek op Wikipedia op wat neurolinguïstiek inhoudt.


Vragen 1 2 c

 • Wikipedia:

 • De neurolinguïstiek houdt zich bezig met de verwerking en verwerving van taal in de hersenen en de cognitieve processen die hieraan ten grondslag liggen.

 • De neurolinguïstiek onderzoekt zowel (de ontwikkeling van) natuurlijke taal in het gezonde als in het gestoorde brein.

 • Ook het onderzoek naar taalstoornissen, zowel aangeboren (dyslexie, SLI en de taal van mensen met een verstandelijke handicap, slechthorenden en mensen met andere aandoeningen zoals ADHD) als verworven stoornissen behoren tot het onderzoeksdomein van de neurolinguïstiek.


Vraag 5

Vraag 5

Noem twee aspecten die mevrouw Crone met de fMRI-scan (zie ook paragraaf 3.3 Het maken van beelden van de hersenen) onderzoekt.


Vragen 1 2 c

 • Welke delen van de hersenen betrokken zijn bij bepaalde taken

 • Welke delen van de hersenen zich op welke leeftijd ontwikkelen


Vraag 6

Vraag 6

Welke belangrijke ontdekking werd gedaan omtrent de ontwikkeling van de hersenen?

Zie ook 2.2 Bouw en functie van de hersenen.


Vragen 1 2 c

 • Ten eerste dat de hersenen zich ontwikkelen tot na het 20-ste levensjaar en dat met name de prefrontale cortex als laatste is uitgerijpt.


Vraag 7

Vraag 7

Pubers nemen meer risico’s dan volwassenen.

Leg uit door welke ontwikkeling in de hersenen dat komt.


Vragen 1 2 c

 • De prefrontale cortex is de zetel van planning, organiseren en beslissen.

 • Het geweten hangt daar nauw mee samen.

 • In de puberteit wint het emotionele brein (de gevoelens) het regelmatig van het rationele brein dat in de prefrontale cortex ligt.


Vraag 8

Vraag 8

Tot welke leeftijd zouden jongeren volgens dit artikel nog veel sturing nodig hebben?


Vragen 1 2 c

 • Dit hangt nauw samen met de hormonale ontwikkeling.

 • Kijk maar om je heen: de éne jongen heeft veel eerder de baard in de keel dan de ander/ meisjes zijn vroeger rijp dan jongens.

 • Het artikel stelt dat de prefrontale cortex bij sommigen pas op hun 22ste volledig ontwikkeld zou zijn.


Vraag 9

Vraag 9

In hoeverre sluiten de resultaten van Crone aan bij de analyse die is verwoord in het artikel over het Jongensdrama in bron 1?


Vragen 1 2 c

 • In het Jongensdrama wordt gesteld dat minder jongens een einddiploma halen dan meisjes door de werkwijze in de Tweede Fase: meer zelfstandig werken, werkstukken maken, samenwerken.

 • Hierbij speelt motivatie en plannen een grotere rol dan klassikale lessen en cijfers gebaseerd op alleen proefwerken.


 • Login