چالشهای مديريت دانش - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 79

 • 147 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

چالشهای مديريت دانش. چالش ‌ هاي مديريت دانش. اشتباهات پرهزينه به دليل عدم ثبت يا تحليل اشتباهات قبلي تكرار مي‌شوند كارها غالبا“ به دليل عدم آگاهي كاركنان از فعاليت‌ها و پروژه‌هاي گذشته، يا نتايج آنها مجددا“ انجام مي‌شوند روابط با مشتريان گاه لطمه مي‌خورد زيرا دانش در نقطه عمل در دسترس نيست

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

چالشهای مديريت دانش

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3795491


3795491


3795491


3795491


3795491

-

 • Data

 • Information

 • () Knowledge

 • Wisdom


3795491

:

.

9200


3795491

:

.

1 = 9200


3795491

 • .

 • .

 • .

 • .


3795491

 • .

 • .

.

.


3795491

()

. .


3795491

,


3795491


3795491


3795491

.

( ) ( ) .


3795491

 • .

 • .

 • .


3795491

 • ( )


3795491


3795491

:


3795491


3795491


Nonaka takeuchi

Nonaka Takeuchi

Tacitknowledge

Tacitknowledge

Socialization

Externalization

...

Explicitknowledge

Tacit

Knowledge

Internalization

Combination

Tacit

knowledge

Explicit

knowledge

Explicitknowledge

Explicitknowledge


3795491

Zack

Declarative Knowledge (Know-About) : the ability to recognize and classify concepts, things and states of the world

Procedural Knowledge (Know-How) : the understanding of an appropriate sequence of events or the ability to perform a particular set of actions

Causal Knowledge (Know-Why) : an understanding of why something occurs

Relational Knowledge (Know-With) : an understanding of the relationships among or between these types of knowledge


Probst et al

Probst et al

Feedback

Knowledge goals

Knowledge assessment

Knowledge identification

Knowledge retention

Knowledge acquisition

Knowledge utilization

Knowledge development

Knowledge sharing/distribution


3795491


Firestone mcelroy

Firestone McElroy


Fraunhofer ipk

Fraunhofer IPK


3795491

Environmental Influences

Social

Economic

Political

Governmental

KNOWLEDGE MANAGEMENT

The Architecture of Enterprise Engineering

LEADERSHIP

ORGANIZATION

TECHNOLOGY

LEARNING

BPR

- Processes

- Procedures

Metrics

MBO

TQM/L

Workflow

Communications

E-mail

Data Warehousing

Search Engines

Decision Support

Process Modeling

Management Tools

Communications

Intuition

Innovation vs.

Invention

Learning

Community

Virtual Teams

Shared Results

Exchange Forums

Communications

Business Culture

Strategic Planning

- Vision and Goals

Climate

Growth

Segmentation

Communications

ORGANIZATION

TECHNOLOGY

LEARNING

LEADERSHIP

M U L T I P L E D I S C I P L I N E S

Systems Engineering

Organization Development

Systems Management

Organization Behavior


3795491


3795491

Intelligence

Capability to act

Make decision

Solve issue

Intelligence

Innovation

competitiveness

Stored and structured information

Perceived knowledge

 • Capacity

 • Attention

 • Cognitive ability

 • Previous knowledge

 • Beliefs, values, expectations

 • Ability to structure

 • Sensors

 • Data entry

 • Capacity

 • Structuring

 • Processing time

 • Processing power

Information

 • senses


3795491


3795491


3795491


3795491

Feedback

Knowledge goals

Knowledge assessment

Knowledge identification

Knowledge retention

Knowledge acquisition

Knowledge utilization

Knowledge development

Knowledge sharing/distribution


3795491

 • (Knowledge identification) (Knowledge acquisition) (Knowledge development) (Knowledge sharing/distribution)

 • (Knowledge utilization) (Knowledge retention)

 • (Knowledge assessment)


3795491

1 -


3795491

1 - ( )

!!!


3795491

1 - ( )

 • .

 • 6 9 .

.


3795491

1-

2

3

-

4

/ / /

1 ( )


3795491

1 ( )


3795491

.

.

2 -


3795491

() .

2 -

2 -

2-1-

2-2-

2-3-

2-4-


3795491

( )

2-1-


3795491

( )

2-2-


3795491

( )

( )

( )

( )

( )

( )

2-3-


3795491

( )

()

2-4-


3795491

3 -


3795491

3-1-


3795491

( - )

( )

( )

( )

( )

3-1- ( )


3795491

3-2-


3795491

/

( )

( )

( )

3-2-


3795491

.

.

4


3795491

...

4


3795491

.

.

4


3795491

:

4


3795491

. .

4


3795491

.

5 ( )


3795491

. .

5 ( )


3795491

.

6 ( )


3795491

1-

( )

2-

( )

3-

( )

4-

( )

5-

( )

6


3795491

.

.

.

6


3795491

.

6 ()


3795491


3795491

 • (Knowledge Map)

 • (Communities of Practice)

 • (Lessons Learned)

 • (Ontologies & Taxonomies)

 • ...


3795491

Ontology of KM Technology


3795491

 • (Component Technologies)

 • (KM Software)

 • (KM Related Software)

 • (Enterprise Systems)


3795491

1391

 • (Storage): (Databases) (Data Warehouses) (File Servers) ...

 • (Connectivity): (Wireless) (Authentication) (Peer-to-Peer) ...

 • (Authoring): Office - ...

 • (Collaboration & Communication): (e-mail) (Chat) (wikis) - VOIP (File Sharing) (Group Decision Support) ...

 • (Distribution): Syndication RSS Atom ...


3795491

 • (Search & Browsing): (Indexing) (Thesauri) (Taxonomies) (Ontologies) ...

 • (Analytics): OLAP ...

 • (Workflow & Process Management): (Process Engines) ...

 • (e-learning): - (Learning Objects) ...

 • (Community): (Social Networks) (SNA) ...

 • (Creativity): (Cognitive Mapping) (Idea Generation) ...


3795491

 • (Data Mining): ...

 • (Text Mining): (Semantic Analysis) (Bayesian Inference) (Natural Language Processing) ...

 • (Web Mining): Collaborative Profiling Intelligent Agents ...

 • (Visualization): (Geographic Mapping) ...

 • (Organization): (Ontology Development) ...

 • (Reasoning): - (Rule-based Expert Systems) -(Case-based Reasoning) (Machine Learning) (Fuzzy Logic) ...


3795491

 • (Document Management)

 • (Content Management)

 • (Group Support)

 • (Community Support)

 • (Decision Support) (Business Intelligence)


3795491

 • (Project Management)

 • (Business Process Management)

 • (Systems Engineering)

 • (Product Data Management)


3795491

 • (CRM)

 • (SCM)

 • (ERP)


3795491

(Knowledge Management)

Enterprise

(SCM)

(ERP)

(CRM)


3795491

EFQM

( )


3795491

 • EFQM

 • .


3795491

 • EFQM

.


3795491

 • EFQM

.


3795491

 • EFQM


3795491

 • EFQM

!!!

 • ( )

 • ( )

 • ( )

 • ( )


3795491

/

:

/ :

 • -

 • :

:

( )

( )

( )

:

79


 • Login