Stereotypy a předsudky
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 79

Stereotypy a předsudky PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Stereotypy a předsudky. Sociální psychologie II 30. 4. 2013 Jan Šerek. Obsah přednášky. Stereotypy Jak stereotypy vznikají? Jak stereotypy fungují? Předsudky Jak předsudky vznikají? Jak se předsudky vyvíjejí? Co předsudky snižuje?. Stereotyp.

Download Presentation

Stereotypy a předsudky

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Stereotypy a předsudky

Sociální psychologie II

30. 4. 2013

Jan Šerek


Obsah přednášky

Stereotypy

Jak stereotypy vznikají?

Jak stereotypy fungují?

Předsudky

Jak předsudky vznikají?

Jak se předsudky vyvíjejí?

Co předsudky snižuje?


Stereotyp

přesvědčení o tom, že členové nějaké sociální skupiny sdílejí jisté vlastnosti

první použití v psychologickém kontextu: Walter Lippmann (1922)

lze mít stereotypy rovněž o vlastní skupině

stereotypy nemusí být nutně negativní

ke stereotypům se nutně nemusí vázat nějaké emocionální či behaviorální důsledky


nutnou, ale ne dostačující podmínkou kategorizace

Jak stereotypy vznikají?

Němci

Poláci

Češi


nutnou, ale ne dostačující podmínkou kategorizace

Jak stereotypy vznikají?

Němci

Poláci

Češi

na kategorizaci navazují další procesy, např. out-group homogeneity bias(vs. in-group differentiation)


nutnou, ale ne dostačující podmínkou kategorizace

Jak stereotypy vznikají?

Němci

Poláci

Češi

na kategorizaci navazují další procesy, např. out-group homogeneity bias(vs. in-group differentiation)


Odkud se bere obsah stereotypů?

Jak stereotypy vznikají?


Odkud se bere obsah stereotypů?

Jak stereotypy vznikají?

ultimate attribution error

Němci

Češi


Odkud se bere obsah stereotypů?

Jak stereotypy vznikají?

ultimate attribution error

situace

situace

Němci

Češi


iluzorní korelace (Hamilton & Gifford), tj. tendence přecenit sílu vztahu mezi dvěma jevy, které jsou pro nás nějakým způsobem nápadné

Jak stereotypy vznikají?

Odkud se bere obsah stereotypů?


iluzorní korelace (Hamilton & Gifford), tj. tendence přecenit sílu vztahu mezi dvěma jevy, které jsou pro nás nějakým způsobem nápadné

Jak stereotypy vznikají?

Odkud se bere obsah stereotypů?


iluzorní korelace (Hamilton & Gifford), tj. tendence přecenit sílu vztahu mezi dvěma jevy, které jsou pro nás nějakým způsobem nápadné

Jak stereotypy vznikají?

Odkud se bere obsah stereotypů?


iluzorní korelace (Hamilton & Gifford), tj. tendence přecenit sílu vztahu mezi dvěma jevy, které jsou pro nás nějakým způsobem nápadné

Jak stereotypy vznikají?

Odkud se bere obsah stereotypů?


iluzorní korelace (Hamilton & Gifford), tj. tendence přecenit sílu vztahu mezi dvěma jevy, které jsou pro nás nějakým způsobem nápadné

Jak stereotypy vznikají?

Odkud se bere obsah stereotypů?

informace (např. z novin), které tyto dva jevy kombinují, jsou pro nás vysoce zapamatovatelné a snadno se vybavují z paměti

proto máme sklon nadhodnocovat například své odhady kriminality u minorit


stereotypy fungují jako tzv. schémata, tj. kognitivní rámce, které:

zaměřují naši pozornost

ovlivňují, jak interpretujeme nové informace

organizují naši zkušenost a usuzování

ovlivňují, jaké informace si vybavujeme

Jak stereotypy fungují?


stereotypy fungují jako tzv. schémata, tj. kognitivní rámce, které:

zaměřují naši pozornost

ovlivňují, jak interpretujeme nové informace

organizují naši zkušenost a usuzování

ovlivňují, jaké informace si vybavujeme

každá nová informace odporující stereotypu pro nás znamená výzvu, se kterou se musíme vypořádat

od ignorace po kompletní změnu stereotypu

Jak stereotypy fungují?


proč se vůbec stereotypy řídíme …?

člověk jako „cognitive miser“ (skrblík, lenoch), který se vždy snaží vynaložit co nejméně kognitivního úsilí (Bodenhausen, 1993; Macrae, Milne & Bodenhausen, 1994)

Jak stereotypy fungují?


při aktivaci stereotypů se uplatňují dva procesy (Devine):

automatické zpracování

bez možnosti kontroly aktivuje obsah stereotypu

kontrolované zpracování

vědomě obsah stereotypu zvážíme a rozhodneme se jej ignorovat

Jak stereotypy fungují?


při aktivaci stereotypů se uplatňují dva procesy (Devine):

automatické zpracování

bez možnosti kontroly aktivuje obsah stereotypu

kontrolované zpracování

vědomě obsah stereotypu zvážíme a rozhodneme se jej ignorovat

… ne vždy jsme motivovaní nebo schopní druhý proces zapojit

Jak stereotypy fungují?


Vedle individuálního pojetí stereotypů (kognitivní struktury v myslích jednotlivců) existuje rovněž společenský/kulturní přístup, který chápe stereotypy jako …

sdílené určitou skupinou/kulturou

nezávislé na existenci jednotlivce

Obecně lze tyto kolektivní představy interpretovat prostřednictvím teorie sociálních reprezentací (Moscovici)

Jak stereotypy fungují?


Předsudek

postoj vůči určitému cíli (obvykle sociální skupině), který je předem připravený, nebere ohled na individualitu a alternativní vysvětlení, fixovaný a obvykle se silným emocionálním nábojem


Předsudek

postoj vůči určitému cíli (obvykle sociální skupině), který je předem připravený, nebere ohled na individualitu a alternativní vysvětlení, fixovaný a obvykle se silným emocionálním nábojem


Předsudek

postoj vůči určitému cíli (obvykle sociální skupině), který je předem připravený, nebere ohled na individualitu a alternativní vysvětlení, fixovaný a obvykle se silným emocionálním nábojem


Předsudek

postoj vůči určitému cíli (obvykle sociální skupině), který je předem připravený, nebere ohled na individualitu a alternativní vysvětlení, fixovaný a obvykle se silným emocionálním nábojem


Předsudek

postoj vůči určitému cíli (obvykle sociální skupině), který je předem připravený, nebere ohled na individualitu a alternativní vysvětlení, fixovaný a obvykle se silným emocionálním nábojem


Předsudek

postoj vůči určitému cíli (obvykle sociální skupině), který je předem připravený, nebere ohled na individualitu a alternativní vysvětlení, fixovaný a obvykle se silným emocionálním nábojem

podle některý autorů (např. Aronson, Baron) mohou být naše negativní postoje k cizím skupinám chápány jako složené ze tří komponent: kognitivní (= stereotyp), emocionální (= předsudek) a behaviorální (= diskriminace).


Asch, S. E. (1948). The doctrine of suggestion,prestige and imitation in social psychology. Psychological Review, 55, 250-276.

„Ti, kteří vlastní majetek, a ti, kteří jsou bez majetku, vždy tvořili dvě odlišné třídy.“


Asch, S. E. (1948). The doctrine of suggestion,prestige and imitation in social psychology. Psychological Review, 55, 250-276.

„Ti, kteří vlastní majetek, a ti, kteří jsou bez majetku, vždy tvořili dvě odlišné třídy.“


Asch, S. E. (1948). The doctrine of suggestion,prestige and imitation in social psychology. Psychological Review, 55, 250-276.

„Ti, kteří vlastní majetek, a ti, kteří jsou bez majetku, vždy tvořili dvě odlišné třídy.“


Proč předsudky vznikají?

biologická vysvětlení

osobnostní vysvětlení

kulturní vysvětlení

sociálně-kognitivní vysvětlení


Biologická vysvětlení předsudků

Ardrey, Lorenz, Morris, Dawkins, Wilson (sociobiologie)

 • člověk má vrozený instinkt bránit své teritorium proti vetřelcům

 • xenofobie je přirozenou sebeobranou skupin, které sdílejí tytéž geny

 • předsudky jsou pochopitelné z hlediska evoluce


Biologická vysvětlení předsudků

Kritika

 • vše redukováno na jednoduché příčiny – obvykle jeden vševysvětlující princip

 • biologické teorie nedokáží dostatečně vysvětlit různorodost, která se v oblasti předsudků objevuje


Osobnostní vysvětlení předsudků

Adorno, Frenkel-Brunswick, Levinson, Sanford

 • předsudky vůči cizím skupinám se často objevují pohromadě (pokud má člověk předsudky vůči jedné skupině, často je má i vůči dalším skupinám)

 • míra obecné předsudečnosti se často spojuje s určitými osobnostními rysy


Osobnostní vysvětlení předsudků

Adorno, Frenkel-Brunswick, Levinson, Sanford

 • existuje určité osobnostní nastavení, charakteristické rigiditou a netolerancí k dvojznačnosti

 • toto osobnostní nastavení vzniká v dětství potlačením negativních agresivních pocitů vůči autoritářským rodičům

 • výsledkem je spořádaný občan, který silně respektuje společenská pravidla a autority, avšak zároveň v sobě má velké množství hostility vůči tomu, co je neočekávané, cizí, nekonvenční a nejednoznačné

 • původní verze známá jako teorie autoritářské osobnosti


Osobnostní vysvětlení předsudků

 • right-wing authoritarianism

  • Altemeyer

  • tendence vidět svět v kategoriích „my“ a „oni, kteří ohrožují naše hodnoty“

  • přesvědčení o vlastní správnosti a morální podřazenosti druhých

 • social dominance orientation

  • Sidanius & Pratto

  • tendence schvalovat nerovnost mezi skupinami

  • tendence prát si, aby má skupina byla (zůstala) nadřazená ostatním skupinám

  • odmítání pomoci druhým skupinám

  • obvykle přítomen nějaký „legitimizující mýtus“


Osobnostní vysvětlení předsudků

 • right-wing authoritarianism

  • Altemeyer

  • tendence vidět svět v kategoriích „my“ a „oni, kteří ohrožují naše hodnoty“

  • přesvědčení o vlastní správnosti a morální podřazenosti druhých

 • social dominance orientation

  • Sidanius & Pratto

  • tendence schvalovat nerovnost mezi skupinami

  • tendence prát si, aby má skupina byla (zůstala) nadřazená ostatním skupinám

  • odmítání pomoci druhým skupinám

  • obvykle přítomen nějaký „legitimizující mýtus“

The Right-Wing Authoritarianism Scale (Altemeyer, 2006)

 • Naše země bude jednou zničena, pokud neskoncujeme s perverzemi, které rozežírají naši morálku a tradiční hodnoty.

 • To, co naše země opravdu potřebuje, je silný odhodlaný vůdce, který potlačí zlo a navrátí nás zpět na pravou cestu.

 • Této zemi by se dařilo o mnoho lépe, kdyby jisté skupiny potížistů zmlkly a přijaly své tradiční místo ve společnosti.


Osobnostní vysvětlení předsudků

 • right-wing authoritarianism

  • Altemeyer

  • tendence vidět svět v kategoriích „my“ a „oni, kteří ohrožují naše hodnoty“

  • přesvědčení o vlastní správnosti a morální podřazenosti druhých

 • social dominance orientation

  • Sidanius & Pratto

  • tendence schvalovat nerovnost mezi skupinami

  • tendence přát si, aby má skupina byla (zůstala) nadřazená ostatním skupinám

  • odmítání pomoci druhým skupinám

  • obvykle přítomen nějaký „legitimizující mýtus“


Osobnostní vysvětlení předsudků

 • right-wing authoritarianism

  • Altemeyer

  • tendence vidět svět v kategoriích „my“ a „oni, kteří ohrožují naše hodnoty“

  • přesvědčení o vlastní správnosti a morální podřazenosti druhých

 • social dominance orientation

  • Sidanius & Pratto

  • tendence schvalovat nerovnost mezi skupinami

  • tendence prát si, aby má skupina byla (zůstala) nadřazená ostatním skupinám

  • odmítání pomoci druhým skupinám

  • obvykle přítomen nějaký „legitimizující mýtus“

Social Dominance Orientation Scale (Pratto et al., 1994)

 • Některé skupiny jsou prostě podřadnější (inferior) než jiné.

 • Kdyby se některé skupiny držely svého místa, měli bychom méně problémů.

 • Je v pořádku, když mají některé skupiny lepší životní vyhlídky než jiné skupiny.


Osobnostní vysvětlení předsudků

Kritika

 • empirické výzkumy ukazují, že se v různých geografických oblastech či v různých historických obdobích objevuje různé množství předsudků, což nelze jednoduše vysvětlit zvýšenou koncentrací osob s určitou osobnostní strukturou

 • osobnostní teorie nedokáží dostatečně vysvětlit, jak se mohou u člověka předsudky měnit během života


Kulturní vysvětlení předsudků

 • výzkumy ukazují, že předsudky jsou často produktem normativní konformity, tedy tendence vyhovět očekáváním vlastní skupiny a být v ní akceptován

  • historické posuny v tom, jaká skupina je terčem předsudků a jakou sílu předsudky mají

  • např. lidé, kteří se přestěhovali do New Yorku, přijali zdejší antisemitskou normu (Watson, 1950), anebo američtí jižané, kteří vstoupili do armády, začali vykazovat méně předsudků vůči černochům (Pettigrew, 1958)


Kulturní vysvětlení předsudků

 • teorie obětního beránka

 • Hovland & Sears

 • podle analýzy archivních dat míra lynčování na americkém jihu negativně korelovala s cenou bavlny

 • předsudky mají základ v pociťované (ekonomické) frustraci vlastní skupiny

 • obracejí se vůči nějaké snadno identifikovatelné skupině, které je připsána odpovědnost za nastalou situaci

 • teorie ukazuje, že lidé mohou mít tendenci obracet svůj hněv, nejistotu a frustraci vůči cizí (obvykle slabší) skupině


Kulturní vysvětlení předsudků

teorie realistického konfliktu

 • Sherif & Sherif

 • předsudky vznikají v situacích přímého soupeření sociálních skupin o vzácné zdroje a hodnoty (půda, pracovní místa, domovy atd.)

 • cesta od pouhého soupeření k negativnímu vnímání příslušníků druhých skupin


Kulturní vysvětlení předsudků

Sherif, M. et al. (1961). The Robbers Cave Experiment. Intergroup Conflict and Cooperation. Institute of Group relations, University of Oklahoma.

experiment s jedenáctiletými chlapci na letním táboře

náhodné rozdělení do dvou soupeřících skupin

studium vzniku vzájemných předsudků


Kulturní vysvětlení předsudků

Kritika

 • kulturní vysvětlení dostatečně nepostihují individuální variabilitu v předsudcích

 • nepodávají podrobný popis kognitivních mechanismů, které vedou ke vzniku předsudků


Sociálně-kognitivní vysvětlení předsudků

teorie sociální identity (Turner & Tajfel)

 • přirozená tendence kategorizovat sociální svět na „my“ (in-group) a „oni“ (out-group)

 • kategorizace má své kognitivní (vnímaná homogenita druhé skupiny), emocionální a hodnotící důsledky

 • často podléháme atribučnímu zkreslení vůči členům out-group


Sociálně-kognitivní vysvětlení předsudků

teorie sociální identity (Turner & Tajfel)

 • přirozená tendence kategorizovat sociální svět na „my“ (in-group) a „oni“ (out-group)

 • kategorizace má své kognitivní (vnímaná homogenita druhé skupiny), emocionální a hodnotící důsledky

 • často podléháme atribučnímu zkreslení vůči členům out-group


Sociálně-kognitivní vysvětlení předsudků

teorie sociální identity (Turner & Tajfel)

máme skupinu, se kterou se identifikujeme


Sociálně-kognitivní vysvětlení předsudků

teorie sociální identity (Turner & Tajfel)

máme skupinu, se kterou se identifikujeme

chceme si udržet pozitivní sebehodnocení


Sociálně-kognitivní vysvětlení předsudků

teorie sociální identity (Turner & Tajfel)

máme skupinu, se kterou se identifikujeme

chceme si udržet pozitivní sebehodnocení

pozitivní sebehodnocení si udržíme pozitivním hodnocením své skupiny

jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout, je vnímat ostatní skupiny jako méně hodnotné


Sociálně-kognitivní vysvětlení předsudků

teorie sociální identity (Turner & Tajfel)

máme skupinu, se kterou se identifikujeme

chceme vnímat svět jako jasně strukturovaný

chceme si udržet pozitivní sebehodnocení

pozitivní sebehodnocení si udržíme pozitivním hodnocením své skupiny

jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout, je vnímat ostatní skupiny jako méně hodnotné


Sociálně-kognitivní vysvětlení předsudků

teorie sociální identity (Turner & Tajfel)

máme skupinu, se kterou se identifikujeme

chceme vnímat svět jako jasně strukturovaný

chceme si udržet pozitivní sebehodnocení

pozitivní sebehodnocení si udržíme pozitivním hodnocením své skupiny

skrze předsudky a stereotypy zdůrazňujeme rozdíly mezi skupinami, pokud je ohrožena jedinečnost naší skupiny

jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout, je vnímat ostatní skupiny jako méně hodnotné


Sociálně-kognitivní vysvětlení předsudků

teorie sociální identity (Turner & Tajfel)

důsledky …

chceme vnímat svět jako jasně strukturovaný

chceme si udržet pozitivní sebehodnocení

čím si je člověk jistější hodnotou vlastní skupiny, tím méně předsudků má vůči ostatním skupinám

předsudky vznikají v situacích, kdy nám hrozí splynutí s cizí skupinou (kulturou), zvláště pokud cizí skupinu vnímáme jako velmi podobnou naší


Sociálně-kognitivní vysvětlení předsudků

Předsudek jako reakce na ohrožení vlastního sebehodnocení

 • Turner & Tajfel

 • jestliže něco/někdo přímo ohrožuje vnímanou hodnotu nebo zájmy mé skupiny, stává se předmětem předsudků


Sociálně-kognitivní vysvětlení předsudků

Předsudek jako reakce na ohrožení vlastního sebehodnocení

 • Turner & Tajfel

 • jestliže něco/někdo přímo ohrožuje vnímanou hodnotu nebo zájmy mé skupiny, stává se předmětem předsudků

Branscombe, N. R., & Wann, D. L. (1994). Collective self-esteem consequences of outgroup derogation when a valued social identity is on trial. European Journal of Social Psychology, 24, 641-657.


Sociálně-kognitivní vysvětlení předsudků

Předsudek jako reakce na ohrožení vlastního sebehodnocení

 • Turner & Tajfel

 • jestliže něco/někdo přímo ohrožuje vnímanou hodnotu nebo zájmy mé skupiny, stává se předmětem předsudků

Jsi špatný student!

Sinclair, L., & Kunda, Z. (1999). Reactions to a black professional: motivated inhibition and activation of conflicting stereotypes. Journal of personality and social psychology, 77, 885-904.


Sociálně-kognitivní vysvětlení předsudků

Předsudek jako reakce na ohrožení vlastního sebehodnocení

 • Turner & Tajfel

 • jestliže něco/někdo přímo ohrožuje vnímanou hodnotu nebo zájmy mé skupiny, stává se předmětem předsudků

Jsi špatný student!

Sinclair, L., & Kunda, Z. (1999). Reactions to a black professional: motivated inhibition and activation of conflicting stereotypes. Journal of personality and social psychology, 77, 885-904.


Sociálně-kognitivní vysvětlení předsudků

Hornsey, M. J., & Hogg, M. A (2000). Intergroup Similarity and Subgroup Relations: Some Implications for Assimilation. Personality and Social Psychology Bulletin, 26, 948-958.


Sociálně-kognitivní vysvětlení předsudků

Hornsey, M. J., & Hogg, M. A (2000). Intergroup Similarity and Subgroup Relations: Some Implications for Assimilation. Personality and Social Psychology Bulletin, 26, 948-958.


Sociálně-kognitivní vysvětlení předsudků

Hornsey, M. J., & Hogg, M. A (2000). Intergroup Similarity and Subgroup Relations: Some Implications for Assimilation. Personality and Social Psychology Bulletin, 26, 948-958.


Sociálně-kognitivní vysvětlení předsudků

Hornsey, M. J., & Hogg, M. A (2000). Intergroup Similarity and Subgroup Relations: Some Implications for Assimilation. Personality and Social Psychology Bulletin, 26, 948-958.

vědomí, že jsme stejní jako oni, snižuje předsudky …

… ale pouze pokud tím není ohrožena identita (pocit výjimečnosti) naší skupiny


Jak se předsudky vyvíjejí?

předsudky do značné míry vznikají jako reakce na kontext, zvláště za situace institucionalizované diskriminace

Aronson & Osherow (1980): školní experiment s modrookými a hnědookými dětmi


Jak se předsudky vyvíjejí?

v roce 1954 popsal Gordon Allport 5 stádií vývoje etnických předsudků ve společnosti:


1. Pomlouvání


2. Vyhýbání se


3. Diskriminace


4. Fyzické útoky


5. Vyhlazení


Co předsudky snižuje?


Co předsudky snižuje?

 • kontakt

  • informace

  • spolupráce na společných úkolech

  • meziskupinová přátelství


Co předsudky snižuje?

 • kontakt

  • informace

  • spolupráce na společných úkolech

  • meziskupinová přátelství

nestačí však jen pouhá vynucená koexistence, ta může mít naopak přesně opačné důsledky

(Sherifův experiment s letním táborem)


Co předsudky snižuje?

rekategorizace (zarámování skupin do obecnějších kategorií)


Co předsudky snižuje?

rekategorizace (zarámování skupin do obecnějších kategorií)

obecnější kategorie však nesmí ohrozit pocit jedinečnosti vlastní skupiny

(novější poznatky v rámci teorie sociální identity)


Co předsudky snižuje?

rané zkušenosti s významnými druhými (nápodoba, odměňování)


Co předsudky snižuje?

rané zkušenosti s významnými druhými (nápodoba, odměňování)

má vliv i autoritářská výchova, jak předpokládá teorie autoritářské osobnosti?


Co předsudky snižuje?

sociální normy, sociální vliv odmítající předsudky


Co předsudky snižuje?

sociální normy, sociální vliv odmítající předsudky

faktor občas podceňovaný některými přístupy, které kladou důraz na osobnost či kognitivní procesy


Co předsudky snižuje?

Stangor, Ch., Sechrist, G. B., & Jost, J. T. (2001). Changing racial beliefs by providing consensus information. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 486-496.

 • změřeny stereotypní představy bělošských studentů o černošské minoritě

 • participanti poté dostali zpětnou vazbu, že ostatní studenti z jejich školy hodnotili tuto minoritu pozitivněji / negativněji než oni sami

 • po nějaké době bylo zjišťováno, zda se jejich představy změnily …


Co předsudky snižuje?

Stangor, Ch., Sechrist, G. B., & Jost, J. T. (2001). Changing racial beliefs by providing consensus information. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 486-496.

 • změřeny stereotypní představy bělošských studentů o černošské minoritě

 • participanti poté dostali zpětnou vazbu, že ostatní studenti z jejich školy hodnotili tuto minoritu pozitivněji / negativněji než oni sami

 • po nějaké době bylo zjišťováno, zda se jejich představy změnily …

 • pokud jim bylo řečeno, že ostatní studenti měli pozitivnější postoj, jejich postoj se rovněž stal více pozitivním

 • pokud jim bylo řečeno, že ostatní studenti měli negativnější postoj, jejich postoj se rovněž stal více negativním

 • rasové stereotypy, o kterých se participanti domnívali, že jsou široce sdílené dalšími studenty, se staly odolnějšími vůči změně


Shrnutí

stereotypy

kategorizace, outgroup homogeneity bias

ultimate attribution error, iluzorní korelace

schémata, cognitive miser, automatické a kontrolované zpracování

sociální reprezentace

předsudky

biologická vysvětlení

osobností vysvětlení (autoritářská osobnost, RWA, SDO)

kulturní vysvětlení (normativní konformita, obětní beránek, realistický konflikt)

sociálně-kognitivní vysvětlení (teorie sociální identity)

sebenaplňování

stádia (pomlouvání, vyhýbání se, diskriminace, fyzické útoky, vyhlazení)

redukce – kontakt, rekategorizace, rané zkušenosti, sociální normy a vliv


 • Login