1 odre enje menad menta ljudskih potencijala
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

1. Određenje menadžmenta ljudskih potencijala PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

1. Određenje menadžmenta ljudskih potencijala. Nastavnik: Prof. dr Žarko Božović Saradnik: Filip Petrović (e-mail: fpetrovic10@gmail.com). I kolokvijum – 30 poena II kolokvijum – 30 poena Eseji – 10 poena Završni ispit – 30 poena. Sistem ocjenjivanja.

Download Presentation

1. Određenje menadžmenta ljudskih potencijala

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1 odre enje menad menta ljudskih potencijala

1. Određenje menadžmenta ljudskih potencijala

Nastavnik: Prof. dr Žarko Božović

Saradnik: Filip Petrović(e-mail: fpetrovic10@gmail.com)


Sistem ocjenjivanja

 • I kolokvijum – 30 poena

 • II kolokvijum – 30 poena

 • Eseji – 10 poena

 • Završni ispit – 30 poena

Sistem ocjenjivanja


Zna enje menad menta ljudskih potencijala

 • Poseban predmet istraživanja u zadnjih 10 – 15 godina

 • Hawthorne istraživanja (1927 – 1930. god.)

 • Menadžment ljudskih resursa ima 4 značenja:

 • Naučna disciplina;

 • Menadžerska funkcija;

 • Posebna poslovna funkcija u organizaciji;

 • Specifična filozofija menadžmenta.

Značenje menadžmenta ljudskih potencijala


Menad ment ljudskih potencijala kao nau na disciplina

 • Mnoge koncepcije, teorije i načela koja čine Menadžment ljudskih resursa nastale su prvobitno u okviru drugih naučnih diciplina – najvećim dijelom iz psihologije.

Menadžment ljudskih potencijala kao naučna disciplina jeste područje istraživanja i organizovanja znanja usmjerenog na razumijevanje, predviđanje, usmjeravanje, mijenjanje i razvoje ljudskog ponašanja i potencijala u socijalnim institucijama, odnosno organizacijama.

Menadžment ljudskih potencijala kao naučna disciplina


Menad ment ljudskih potencijala kao nau na disciplina1

 • Karakteristike Menadžmenta ljudskih potencijala kao naučne discipline su:

 • Društvena nauka;

 • Eklektička nauka;

 • Primijenjena nauka;

 • Interdisciplinarno područje.

Menadžment ljudskih potencijala kao naučna disciplina


Menad ment ljudskih resursa kao eklekti ka nauka

Menadžment ljudskih resursa kao eklektička nauka


Menad ment ljudskih potencijala kao menad erska funkcija i zadatak

 • „Staffing“

 • Vođenje – izvršenje posla pomoću drugih ljudi

 • Tradicionalni menadžeri su se bavili funkcijom organizovanja, strukturom i procedurama

 • Moderni menadžeri se bave funkcijom upravljanja ljudskim potencijalima i uopšteno ljudima

Menadžment ljudskih potencijala kao menadžerska funkcija i zadatak


Menad ment ljudskih potencijala kao menad erska funkcija i zadatak1

Za uspješan menadžment su potrebne sljedeće sposobnosti:

 • Izabrati, trenirati i osposobljavati zaposlene;

 • Oblikovati i voditi sastanke grupa svih vrsta;

 • Upravljati svim vrstama konflikata između jakih pojedinaca i grupa;

 • Uticati i pregovarati na ravnopravnoj osnovi;

 • Integrirati napor osoba različitih stručnih specijalnosti.

Menadžment ljudskih potencijala kao menadžerska funkcija i zadatak


Osobine top menad era devedesetih i danas

Osobine top menadžera devedesetih i danas


Menad ment ljudskih potencijala kao poslovna funkcija

 • Iz ukupnog zadatka organizacije izvode se i objedinjuju poslovi i zadaci vezani za ljude, njihovo pribavaljanje, izbor, obrazovanje i druge aktivnosti osiguravanja i razvoja zaposlenih.

 • „Kadrovska funkcija“

Menadžment ljudskih potencijala kao poslovna funkcija


Menad ment ljudskih potencijala kao specifi na filozofija menad menta

 • Ključna strategijska i konkurentska prednost

 • Filozofija usmjerena na „meke“ varijable organizacije

Temeljne odrednice modernog vođstva

Menadžment ljudskih potencijala kao specifična filozofija menadžmenta


Menad ment ljudskih potencijala kao specifi na filozofija menad menta1

 • „Potrošači nisu na prvom mjestu: prvi su zaposleni.“

 • „Budući da je sva imovina, osim jedne, sredstvo jednako dostupno konkurentima, koncentrišite se na onu imovinu koja je jedinstvena: kvalitetni ljudi.“

 • Uvjeren sam da ništa od onoga što menadžeri rade nije važnije od zapošljavanja i razvijanja ljudi. Na kraju dana možete se osloniti i kladiti na ljude, ne na strategije... Jedini način da se premosti jaz između toga gdje ste sada i gdje želite biti jeste obrazovanje.“

Menadžment ljudskih potencijala kao specifična filozofija menadžmenta


Temeljne razlike izme u uspje nih i neuspje nih preduze a

Temeljne razlike između uspješnih i neuspješnih preduzeća


Razlike izme u personalne funkcije i funkcije ljudskih potencijala

Promjene koje menadžment ljudskih potencijala unosi u poređenju sa personalnom funkcijom:

 • Praksa planiranja zapošljavanja

 • Upravljanje zaposlenima

 • Organizaciona klima i kultura

 • Uspješan timski rad

 • Upravljanje ljudskim resursima u cilju smanjenja fluktuacije i apsentizma

 • Razvijanje punih, dugoročnih potencijala zaposlenih

Razlike između personalne funkcije i funkcije ljudskih potencijala


Razlika izme u personalne funkcije i funkcije ljudskih potencijala

Četiri temeljna uporišta menadžmenta ljudskih potencijala:

 • Smjer i način upravljanja ljudskim potencijalima proizilazi iz strategije organizacije;

 • Cilj je razviti odanost i privrženost zaposlenih, a ne njihovo podvrgavanje;

 • Sistemski pristup pribavaljanju, selekciji, procjeni uspješnosti, obrazovanju, nagrađivanju i komuniciranju;

 • Menadžment ljudskih resursa pripada izvršnim (linijskim) menadžerima, a ne personalnim stručnjacima.

Razlika između personalne funkcije i funkcije ljudskih potencijala


Temeljne razlike izme u personalne funkcije i funkcije ljudskih potencijala

Temeljne razlike između personalne funkcije i funkcije ljudskih potencijala


Model menad menta ljudskih potencijala

Model menadžmenta ljudskih potencijala


Ciljevi menad menta ljudskih potencijala

Ciljevi menadžmenta ljudskih potencijala


Ciljevi menad menta ljudskih potencijala1

Ciljevi menadžmenta ljudskih potencijala


Na ela menad menta ljudskih resursa

 • Zaposleni su investicija s dugoročnim efektima koji znatno nadilaze investirano;

 • Kvalitetno upravljanje ljudskim potencijalima osigurava organizacijama glavnu konkurentsku i strategijsku prednost;

 • Politika i praksa upravljanja ljudskim potencijalima moraju zadovoljavati ekonomske, socijalne i psihološke potrebe zaposlenih kao i omogućiti jednako postizanje kako organizacionih tako i ličnih ciljeva;

 • Najbolji se rezultati postižu ako se osigura da pojedinci ostvarujući svoje ciljeve ostvaraju istovremeno i ciljeve organizacije;

 • Što pojedinci mogu više raznolikih potreba zadovoljiti u organizaciji, to će njihova odanost i identifikacija sa organizacijom biti veća;

 • Organizaciona kultura i radna okolina moraju podsticati zaposlene na maksimalan razvoj i iskorišćenje intelektualnih i kreativnih sposobnosti i znanja,

Načela menadžmenta ljudskih resursa


Pokazatelji va nosti ljudskih potencijala

 • Izrazito visok položaj i rejting menadžera ljudskih potencijala u organizacionoj i menadžerskoj hijerarhiji;

 • Ljudski potencijali su jedna od ključnih (uz finansije) centralizovanih aktivnosti;

 • Aktivnosti i programi za uspješno upravljanje ljudskim resursima smatraju se poslovnom tajnom;

 • Danas se akcenat stavlja na strategijsko upravljanje i menadžmetn ljudskih resursa;

 • Porast zapošljavanja u toj djelatnosti;

 • Važnost menadžera ljudskih potencijala pokazuje i kroz materijalno nagrađivanje

 • Duboke i radikalne promjene ne samo u stilu menadžmenta nego i u organizacionoj strukturi.

Pokazatelji važnosti ljudskih potencijala


Pristup ljudskih potencijala

Pristup ljudskih potencijala


Hvala na pa nji

Hvala na pažnji!

e-mail: fpetrovic10@gmail.com


 • Login