1 odre enje menad menta ljudskih potencijala
Download
1 / 23

1. Određenje menadžmenta ljudskih potencijala - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

1. Određenje menadžmenta ljudskih potencijala. Nastavnik: Prof. dr Žarko Božović Saradnik: Filip Petrović (e-mail: fpetrovic10@gmail.com). I kolokvijum – 30 poena II kolokvijum – 30 poena Eseji – 10 poena Završni ispit – 30 poena. Sistem ocjenjivanja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

1. Određenje menadžmenta ljudskih potencijala

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Određenje menadžmenta ljudskih potencijala

Nastavnik: Prof. dr Žarko Božović

Saradnik: Filip Petrović(e-mail: fpetrovic10@gmail.com)


 • I kolokvijum – 30 poena

 • II kolokvijum – 30 poena

 • Eseji – 10 poena

 • Završni ispit – 30 poena

Sistem ocjenjivanja


 • Poseban predmet istraživanja u zadnjih 10 – 15 godina

 • Hawthorne istraživanja (1927 – 1930. god.)

 • Menadžment ljudskih resursa ima 4 značenja:

 • Naučna disciplina;

 • Menadžerska funkcija;

 • Posebna poslovna funkcija u organizaciji;

 • Specifična filozofija menadžmenta.

Značenje menadžmenta ljudskih potencijala


 • Mnoge koncepcije, teorije i načela koja čine Menadžment ljudskih resursa nastale su prvobitno u okviru drugih naučnih diciplina – najvećim dijelom iz psihologije.

Menadžment ljudskih potencijala kao naučna disciplina jeste područje istraživanja i organizovanja znanja usmjerenog na razumijevanje, predviđanje, usmjeravanje, mijenjanje i razvoje ljudskog ponašanja i potencijala u socijalnim institucijama, odnosno organizacijama.

Menadžment ljudskih potencijala kao naučna disciplina


 • Karakteristike Menadžmenta ljudskih potencijala kao naučne discipline su:

 • Društvena nauka;

 • Eklektička nauka;

 • Primijenjena nauka;

 • Interdisciplinarno područje.

Menadžment ljudskih potencijala kao naučna disciplina


Menadžment ljudskih resursa kao eklektička nauka


 • „Staffing“

 • Vođenje – izvršenje posla pomoću drugih ljudi

 • Tradicionalni menadžeri su se bavili funkcijom organizovanja, strukturom i procedurama

 • Moderni menadžeri se bave funkcijom upravljanja ljudskim potencijalima i uopšteno ljudima

Menadžment ljudskih potencijala kao menadžerska funkcija i zadatak


Za uspješan menadžment su potrebne sljedeće sposobnosti:

 • Izabrati, trenirati i osposobljavati zaposlene;

 • Oblikovati i voditi sastanke grupa svih vrsta;

 • Upravljati svim vrstama konflikata između jakih pojedinaca i grupa;

 • Uticati i pregovarati na ravnopravnoj osnovi;

 • Integrirati napor osoba različitih stručnih specijalnosti.

Menadžment ljudskih potencijala kao menadžerska funkcija i zadatak


Osobine top menadžera devedesetih i danas


 • Iz ukupnog zadatka organizacije izvode se i objedinjuju poslovi i zadaci vezani za ljude, njihovo pribavaljanje, izbor, obrazovanje i druge aktivnosti osiguravanja i razvoja zaposlenih.

 • „Kadrovska funkcija“

Menadžment ljudskih potencijala kao poslovna funkcija


 • Ključna strategijska i konkurentska prednost

 • Filozofija usmjerena na „meke“ varijable organizacije

Temeljne odrednice modernog vođstva

Menadžment ljudskih potencijala kao specifična filozofija menadžmenta


 • „Potrošači nisu na prvom mjestu: prvi su zaposleni.“

 • „Budući da je sva imovina, osim jedne, sredstvo jednako dostupno konkurentima, koncentrišite se na onu imovinu koja je jedinstvena: kvalitetni ljudi.“

 • Uvjeren sam da ništa od onoga što menadžeri rade nije važnije od zapošljavanja i razvijanja ljudi. Na kraju dana možete se osloniti i kladiti na ljude, ne na strategije... Jedini način da se premosti jaz između toga gdje ste sada i gdje želite biti jeste obrazovanje.“

Menadžment ljudskih potencijala kao specifična filozofija menadžmenta


Temeljne razlike između uspješnih i neuspješnih preduzeća


Promjene koje menadžment ljudskih potencijala unosi u poređenju sa personalnom funkcijom:

 • Praksa planiranja zapošljavanja

 • Upravljanje zaposlenima

 • Organizaciona klima i kultura

 • Uspješan timski rad

 • Upravljanje ljudskim resursima u cilju smanjenja fluktuacije i apsentizma

 • Razvijanje punih, dugoročnih potencijala zaposlenih

Razlike između personalne funkcije i funkcije ljudskih potencijala


Četiri temeljna uporišta menadžmenta ljudskih potencijala:

 • Smjer i način upravljanja ljudskim potencijalima proizilazi iz strategije organizacije;

 • Cilj je razviti odanost i privrženost zaposlenih, a ne njihovo podvrgavanje;

 • Sistemski pristup pribavaljanju, selekciji, procjeni uspješnosti, obrazovanju, nagrađivanju i komuniciranju;

 • Menadžment ljudskih resursa pripada izvršnim (linijskim) menadžerima, a ne personalnim stručnjacima.

Razlika između personalne funkcije i funkcije ljudskih potencijala


Temeljne razlike između personalne funkcije i funkcije ljudskih potencijala


Model menadžmenta ljudskih potencijala


Ciljevi menadžmenta ljudskih potencijala


Ciljevi menadžmenta ljudskih potencijala


 • Zaposleni su investicija s dugoročnim efektima koji znatno nadilaze investirano;

 • Kvalitetno upravljanje ljudskim potencijalima osigurava organizacijama glavnu konkurentsku i strategijsku prednost;

 • Politika i praksa upravljanja ljudskim potencijalima moraju zadovoljavati ekonomske, socijalne i psihološke potrebe zaposlenih kao i omogućiti jednako postizanje kako organizacionih tako i ličnih ciljeva;

 • Najbolji se rezultati postižu ako se osigura da pojedinci ostvarujući svoje ciljeve ostvaraju istovremeno i ciljeve organizacije;

 • Što pojedinci mogu više raznolikih potreba zadovoljiti u organizaciji, to će njihova odanost i identifikacija sa organizacijom biti veća;

 • Organizaciona kultura i radna okolina moraju podsticati zaposlene na maksimalan razvoj i iskorišćenje intelektualnih i kreativnih sposobnosti i znanja,

Načela menadžmenta ljudskih resursa


 • Izrazito visok položaj i rejting menadžera ljudskih potencijala u organizacionoj i menadžerskoj hijerarhiji;

 • Ljudski potencijali su jedna od ključnih (uz finansije) centralizovanih aktivnosti;

 • Aktivnosti i programi za uspješno upravljanje ljudskim resursima smatraju se poslovnom tajnom;

 • Danas se akcenat stavlja na strategijsko upravljanje i menadžmetn ljudskih resursa;

 • Porast zapošljavanja u toj djelatnosti;

 • Važnost menadžera ljudskih potencijala pokazuje i kroz materijalno nagrađivanje

 • Duboke i radikalne promjene ne samo u stilu menadžmenta nego i u organizacionoj strukturi.

Pokazatelji važnosti ljudskih potencijala


Pristup ljudskih potencijala


Hvala na pažnji!

e-mail: fpetrovic10@gmail.com


ad
 • Login