Historia powstania węgla brunatnego - PowerPoint PPT Presentation

Historia powstania węgla
Download
1 / 5

  • 126 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Historia powstania węgla brunatnego. Węgiel brunatny powstał w erze kenozoicznej, a ściślej mówiąc w trzeciorzędzie. Kiedy powstał węgiel brunatny?. Jak powstawał węgiel brunatny?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Historia powstania węgla brunatnego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Historia powstania w gla brunatnego

Historia powstania węgla

brunatnego


W giel brunatny powsta w erze kenozoicznej a ci lej m wi c w trzeciorz dzie

Węgiel brunatny powstał w erze kenozoicznej, a ściślej mówiąc w trzeciorzędzie.

Kiedy powstał węgiel brunatny?


Jak powstawa w giel brunatny

Jak powstawał węgiel brunatny?

Węgiel brunatny powstał w procesie uwęglania szczątków roślin gromadzących się w bagnistych i podmokłych obniżeniach terenu, powoli zapadających się przez tysiące lat. Charakterystyczną roślinnością takich terenów była roślinność bagienna. Kiedy obumarła, jej szczątki po wielu latach wypełniły obniżenia, na które wkraczał las. Dla bujnego rozwoju roślinności klimat musiał być ciepły i wilgotny. Ginące rośliny i drzewa tworzyły coraz grubszą warstwę osadu, jednocześnie równomiernie podnosiło się zwierciadło wody. Fakt, że szczątki roślinne znajdowały się poniżej lustra wody bez dostępu powietrza spowodował ich powolne torfienie. W procesie torfienia grubość osadu stopniowo zmniejszała się, a wzrastała w nim zawartość węgla pierwiastkowego C.


Historia powstania w gla brunatnego

W dalszym procesie uwęglenia (biochemiczna przemiana substancji organicznej) następuje diageneza- torf zmienia się w węgiel brunatny. Proces ten zachodził po dalszym znaczniejszym obniżeniu terenu i nagromadzoną substancją organiczną i przykryciu jej grubą warstwą osadów młodszych. Trwało to przez tysiące lat z tym, że nie czas ma największe znaczenie w procesie uwęglenia. Decydującą rolę odgrywają procesy metamorficzne, czyli przemiany zachodzące w wyniku ciśnienia i temperatury. Jeśli resztki organiczne zostaną przykryte znacznej miąższości osadami lub procesy tektoniczne pogrążą je na znaczną głębokość, ciśnienie nadkładu i wzrastająca z głębokością temperatura radykalnie przyspieszają proces uwęglenia.


Gdzie w polsce wydobywa si w giel brunatny

Gdzie w Polsce wydobywa się węgiel brunatny?

  • Zagłębie Konińskie (Konin, Turek)

  • Zagłębie Turoszowskie (Turów, Bogatynia)

  • Zagłębie Bełchatowskie (Bełchatów)


  • Login