Pruge i bicikli za odr ivi saobra aj u subotici
Download
1 / 8

PRUGE I BICIKLI ZA ODRŽIVI SAOBRAĆAJ U SUBOTICI - PowerPoint PPT Presentation


  • 110 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

REGIONAL ENVIRONMENTAL CENTER. Podrška organizacijama civilnog društva iz oblasti zaštite životne sredine u Jugoistočnoj Evropi. PRUGE I BICIKLI ZA ODRŽIVI SAOBRAĆAJ U SUBOTICI. CEKOR Centar za ekologiju i održivi razvoj kancelarija u Subotici. CRI Centar za regionalna istraživanja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

PRUGE I BICIKLI ZA ODRŽIVI SAOBRAĆAJ U SUBOTICI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


REGIONAL ENVIRONMENTAL CENTER

Podrka organizacijama civilnog drutva iz oblasti zatite ivotne sredine u Jugoistonoj Evropi

PRUGE I BICIKLI ZA ODRIVI SAOBRAAJ U SUBOTICI

CEKOR

Centar za ekologiju i odrivi razvoj

kancelarija u Subotici

CRI

Centar za regionalna istraivanja

Subotica

Ovaj projekat se realizuje uz podrku programa SECTOR koji sprovodi Regionalni centar za ivotnu sredinu (REC).

Program finansira vedska agencija za meunarodni razvoj i saradnju (SIDA)


Identifikacija problema

1) Saobraaj

Rastui broj automobila u Subotici i putni pravci koji vode kroz centar grada poveavaju guvu i zagaenost vazduha.

Javni gradski i prigradski prevoz koji se vri autobusima, linijama koje bez izuzetka prolaze kroz centar grada dodatno doprinosi saobraajnom zaguenju centra i zagaenju vazduha


Biciklistiki saobraaj, koji je veoma prisutan u gradu, nije razdvojen od drumskog saobraaja, ime je znaajno ugroena bezbednost biciklista, ali i motornih vozila u saobraaju

Biciklisti koji do centra dolaze visokofrekventnim gradskim saobraajnicama izloeni su i poveanoj zagaenosti vazduha i riziku po zdravlje, ak i na retkim delovima gde postoje biciklistike staze, poto su one trasirane neposredno uz saobraajnicu.


2) elezniki vor

Relativno visoko razvijena postojea eleznika mrea u Suboticinije uopte iskoritena ni za putniki ni za teretni saobraaj.

Metani manjih okolnih mesta koji putuju do radnog mesta ili kola u gradu slabo koriste ovaj daleko jeftiniji elezniki prevoz- jer je slaba uestalost i povezanost sa gradom.

Neiskoriene eleznike pruge stvaraju prepreke u kretanju na prostoru grada, a time i izolovane segmente prostora i usmeravaju komunikaciju u centar grada

Graevinsko zemljite uz pruge je neiskorieno, tei da se pretvori u divlju deponiju


3) Odrivost saobraaja

Za poveanje odrivost saobraaja u gradu bi bilo potrebno:

diverzifikacija putnih pravaca omoguavanje meusobne komunikacije rubnih delova grada i time smanjenje koncentracije emitovanih GHG u centru

podrka nainima prevoza sa smanjenom emisijom GHG po glavi javni prevoz

omoguavanje bezbednijeg i zdravijeg okruenja za vonju bicikla i time smanjenje upotrebe automobila


Ciljevi projekta

Ukazivanje na pravac razvoja boljeg, odrivog javnog prevoza u Subotici integrisanjem postojee eleznike infrastrukture u budui sistem odrivog javnog prevoza

Ukljuivanje alternativnih/odrivih reenja u planske dokumente

Promocija odrivih naina prevoza lokalnog i regionalnog eleznikog saobraaj kao i brzih biciklistikih staza

Podsticanje uea graana iz udaljenijih suburbanih i ruralnih delova u procesima planiranja i poveanje uea graana u donoenju odluka o ivotnoj okolini

Podizanje svesnosti o potrebi smanjenja GHG emisije, potrebi poveanja energetske efikasnosti u sektoru prevoza i o potrebi za odrivim reenjima u istom sektoru

Uspostavljanje saradnje vladinog i nevladinog sektora u stvaranju koalicije za odrivi razvoj saobraaja u Subotici

Poveanje svesnosti o potrebi efikasnijeg upravljanja javnim povrinama i uopteno uzevi, prostornim resursom

Poveanje otvorenosti i transparentnosti rada donosilaca odluka


Grupe projektnih aktivnosti

Kampanja lobiranja za bolji urbani odrivi transport u Subotici- prepoznavanje tog problema u novom LEAP-u

Istraivanje mogunosti i potreba alternativnih reenja prevoza

Stvaranje NVO koalicije

Postavljanje table za mogue biciklistike staze

Promotivne aktivnosti


Oekivani srednjoroni rezultati

Poveano uee javnosti u donoenju odluka u vezi javnog prevoza

Svest o vezi reenja odrivog prevoza i smanjenja zagaenja emisijom GHG i estica olova

Osveivanje problema upotrebe zemljita u gradu i potrebe za efikasnijim prostornim menadmentom

Uspostavljanje saradnje vladinog i nevladinog sektora

Poboljanje saradnje meu NVO stvaranje koalicije

Poboljanje procesa formulisanja politike grada u vezi odrivog javnog prevoza

Otvorenost i transparentnost donosioca odluka

Oekivani dugoroni rezultati:

Bolja povezanost delova grada i prigradskih naselja sa centrom grada i meusobno, uz jeftiniji javni prevoz.

Poboljanje kvaliteta ivota, bolji pristup radnim mestima i drugim drutvenim aktivnostima (naroito za osetljive grupe stanovnitva)

Poboljano zdravlje stanovnitva (vie kretanja, bolji kvalitet vazduha i smanjenje buke u gradu)


ad
  • Login