ZEBRANIE Z MIESZKAŃCAMI
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Prezentację przygotowali: Jacek Wiszniewski Grzegorz Dragon PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ZEBRANIE Z MIESZKAŃCAMI Sprawozdanie roczne 20 listopada 2011r. – 10 grudnia 2012r. Prezentację przygotowali: Jacek Wiszniewski Grzegorz Dragon. Porządek zebrania. Otwarcie zebrania Przedstawienie rocznego merytoryczno-finansowego sprawozdania z działalności Rady Osiedlowej Sikornik

Download Presentation

Prezentację przygotowali: Jacek Wiszniewski Grzegorz Dragon

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ZEBRANIE Z MIESZKAŃCAMISprawozdanie roczne20 listopada 2011r. – 10 grudnia 2012r.

Prezentację przygotowali:

Jacek Wiszniewski

Grzegorz Dragon


Porządek zebrania

 • Otwarcie zebrania

 • Przedstawienie rocznego merytoryczno-finansowego sprawozdania z działalności Rady Osiedlowej Sikornik

 • Wystąpienia zaproszonych Gości

 • Dyskusja

 • Wolne wnioski

 • Zamknięcie zebrania


Wyniki wyborów – 20 listopada 2011r.


28 grudnia 2011r. dokonano wyboru władz:

Bogusław Węglarz – Przewodniczący RO

Roman Kacy – Wiceprzewodniczący RO

Zarząd Osiedla:

Grzegorz Dragon – Przewodniczący

Dominika Mandrak-Schlifka – Wiceprzewodnicząca

Jacek Wiszniewski – Wiceprzewodniczący

Zarząd Osiedla i Przewodniczący


W tej kadencji, czyli od 20 listopada 2011r. do 10 grudnia 2012r. Rada Osiedlowa Sikornik:

zebrała się 11 razy;

wydała 3 numery biuletynu;

odbywała dyżury w pierwsze poniedziałki miesiąca;

Informacje ogólne


W tej kadencji, czyli od 20 listopada 2011r. do 10 grudnia 2012r. Rada Osiedlowa Sikornik realizowała budżet w zakresie:

kulturalno-sportowym (na cały rok

9 423,30 zł),

administracyjnym (w tym na wydruk i kolportaż biuletynu oraz zakup gablot informacyjnych) - 8 000 zł.

Informacje ogólne


Przedsięwzięcia kulturalno-sportowe

Budżet

2012r.

Kultura

5197,86 zł

Sport

4 196,05 zł


Konkurs plastyczny p.t.: „Przygoda Pana Kleksa”

 • Termin: 10 lutego 2012r.

 • Zaangażowanie Rady:

  • 187,14 zł na zakup nagród


Konkurs plastyczny p.t.: Najpiękniejsza kartka świąteczna

 • Termin: 20 marca 2012r.

 • Zaangażowanie Rady:

  • 459,72 na zakup nagród, wydruk i rozesłanie kartek wielkanocnych do instytucji osiedlowych i miejskich.


I Osiedlowy Turniej Siatkówki

 • Termin: 25 marca 2012r.

 • Zaangażowanie Rady:

  • 797,41 na zakup nagród (sprzętu sportowego i pucharów), wynajem sali gimnastycznej, zakup wody mineralnej.


Obchody Dnia Praw Zwierząt przy ZSO nr 5 w Gliwicach

 • Termin: 24 maja 2012r.

 • Zaangażowanie Rady:

  • 250,00 na zakup książek o tematyce ekologicznej.


Osiedlowy Festyn z okazji Dnia Matki w Przedszkolu Miejskim nr 41

Termin: 26 maja 2012r.

Festyn rodzinny przy Przedszkolu Miejskim Nr 29

 • Termin: 31 maja 2012r.

 • Zaangażowanie Rady:

  • 298,91 na nagrody w konkursach w PM 41;

  • 301,00 na nagrody w konkursach w PM 29.


Turniej piłkarski

 • Termin: 02 czerwca 2012r.Zaangażowanie Rady:

  • pełna organizacja, zakup nagród za 1 748,49 zł


Festyn Parafialno – Osiedlowo – Integracyjny

 • Termin: 02 ÷ 03 czerwca 2012r.

 • Zaangażowanie Rady:

  • pomoc organizacyjna 4000 zł


Rajd rowerowy do Czechowic

 • Termin: 9 czerwca 2012r.

 • Zaangażowanie Rady:

  • 401,43 zł na nagrody w konkursach rowerowych oraz organizację grilla

Festyn Szkolny „Szczęśliwa Rodzina” przy Szkole Podstawowej nr 41

 • Termin: 22 września 2012r.

 • Zaangażowanie Rady:

  • 599,87 zł na nagrody w konkursach sportowych


Wspólne przedsięwzięcie Rad Osiedlowych w Gliwicach pn. Marsz dla szpiku kostnego połączony z rajdem rowerowym

Na Placu Krakowskim w Gliwicach

Termin: 13 października 2012r.

Zaangażowanie: wspólne środki rad osiedlowych: 10 000 zł przeznaczone na organizację koncertów i na zakup nagród w konkursach rowerowych


Konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową

 • Termin: 12 grudnia 2012r.

 • Zaangażowanie sponsora:

 • D.M.S. HAND-POL SP. Z O.O.:

  • Nagrody 400 zł


PODSUMOWANIE

 • W 2012 roku łącznie Rada Osiedlowa Sikornik wydała:

  • na kulturę: 5 197,86 zł;

  • na sport: 4 196,05 zł;

  • na administrację (w tym koszty biuletynu oraz zakupu gablot):

  • 5 144,92 zł;

  • łącznie:14 538,83 zł.


Inwestycje i remonty

 • Rada Osiedlowa Sikornik złożyła:

  • 13 wniosków budżetowych jednorocznych na rok 2013;

  • 28 pism dotyczących rozdysponowania środków budżetowych;

  • 18 pism dotyczących prowadzonych przez RO spraw.


Inwestycje i remonty


Inwestycje i remonty


Uchwały podjęte przez Radę Osiedlową Sikornik

 • uchwała w utworzenia na osiedlu sieci dróg rowerowych;

 • poparcie ograniczenia emisji hałasu spowodowanego natężeniem ruchu drogowego na ul. Kosów;

 • poparcie projektów uchwał dotyczących utworzenia wypożyczalni rowerów w Gliwicach.


Bieżąca działalność

 • Oprócz tego, Rada na bieżąco:

  • realizuje postulaty mieszkańców;

  • opiniuje i pomaga w realizacji ważnych dla Osiedla przedsięwzięć (np. Inwestycje drogowe lub społeczno-kulturalne);


Bieżąca działalność c.d.

 • interweniuje w kwestiach czystości, bezpieczeństwa i usterek pojawia-jących się na Sikorniku;

 • prowadzi korespondencję z władzami miasta oraz jednostkami samorządu


Dziękujemy za uwagęi zapraszamy do dyskusji


 • Login