Veselības veicināšanas pasākumu pieejamība reģionos un Sirds veselības kabinetu darbība - PowerPoint PPT Presentation

Veselības veicināšanas pasākumu pieejamība reģionos un Sirds veselības kabinetu darbība
Download
1 / 13

 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Veselības veicināšanas pasākumu pieejamība reģionos un Sirds veselības kabinetu darbība Ainārs Čivčs Veselības veicināšanas un profilakses nodaļas vadītājs 22.06.2010. VVPN galvenie darbības virzieni. Smēķēšanas profilakse. Veselīga uzturs veicināšana. Fizisko aktivitāšu veicināšana.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Veselības veicināšanas pasākumu pieejamība reģionos un Sirds veselības kabinetu darbība

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vesel bas veicin anas pas kumu pieejam ba re ionos un sirds vesel bas kabinetu darb ba

Veselības veicināšanas pasākumu pieejamība reģionos un Sirds veselības kabinetu darbība

Ainārs Čivčs

Veselības veicināšanas un profilakses nodaļas vadītājs

22.06.2010.


Vvpn galvenie darb bas virzieni

VVPN galvenie darbības virzieni

Smēķēšanas profilakse

Veselīga uzturs veicināšana

Fizisko aktivitāšu veicināšana

Mātes un bērna veselība

Sievietes un vīrieša veselība


Vesel bas veicin anas pas kumu pieejam ba re ionos un sirds vesel bas kabinetu darb ba

Veselības veicināšanas un profilakses nodaļa

Sirds veselības kabineti.

Veselības veicināšana un slimību profilakse


Vesel bas veicin anas re ion lie koordinatori

Veselības veicināšanas reģionālie koordinatori

2010


Vesel bas veicin anas steno ana re ion l l men

Veselības veicināšanas īstenošana reģionālā līmenī

 • Slimību profilakses pasākumu organizēšana sadarbojoties ar vietējām valsts un pašvaldību iestādēm kā arī ar NVO.

 • Veselības veicināšanas kampaņu reģionālā koordinēšana

 • Mērķa auditoriju izglītošana par dažādiem ar veselību saistītiem jautājumiem.

 • Aktuālās informācijas izplatīšana.

 • Pētniecības atbalsts.


Sirds vesel bas kabineti latvij

Sirds veselības kabineti Latvijā


Sirds vesel bas kabinetu eogr fiskais izvietojums 2010 gad darbojas 21 svk

Sirds veselības kabinetu ģeogrāfiskais izvietojums – 2010.gadā darbojas 21 SVK!

LPS


Vesel bas veicin anas pas kumu pieejam ba re ionos un sirds vesel bas kabinetu darb ba

Apmeklētājs

 • Nosaka ĶMI;

 • Izmēra asinsspiedienu;

 • Nosaka holesterīna un glikozes līmeni asinīs.

SVK māsa veic profilaktiskos izmeklējumus

! Indikāciju gadījumā SVK māsa iesaka apmeklētājam griezties pie ģimenes ārsta!

Sniedz konsultāciju par veselīgu dzīvesveidu


Vesel bas veicin anas pas kumu pieejam ba re ionos un sirds vesel bas kabinetu darb ba

LPS


Vesel bas veicin anas pas kumu pieejam ba re ionos un sirds vesel bas kabinetu darb ba

LPS


Svk skait os

SVK skaitļos


Svk izmekl jumu rezult ti no kop j apmekl t ju skaita 2006 2009 g

SVK izmeklējumu rezultāti (no kopējā apmeklētāju skaita 2006.-2009.g.)


Vesel bas veicin anas pas kumu pieejam ba re ionos un sirds vesel bas kabinetu darb ba

Uz tikšanos Sirds veselības kabinetos!

LPS


 • Login