Sklepi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Sklepi PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sklepi. Zapomnimo si določitev sile med tokovodnikoma uporaba superprevodnosti izračun upornosti , prevodnosti Ohmov zakon moč, energija Joulov zakon Kirchoffova izreka (zančni in vozliščni). Elektrodinamika. f .. frekvenca (Hz) φ .. fazni kot ( ° ). Izmenični tok

Download Presentation

Sklepi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sklepi

 • Zapomnimo si

  • določitev sile med tokovodnikoma

  • uporaba superprevodnosti

  • izračun upornosti, prevodnosti

  • Ohmov zakon

  • moč, energija

  • Joulov zakon

  • Kirchoffova izreka (zančni in vozliščni)


Elektrodinamika

f .. frekvenca (Hz)

φ .. fazni kot (°)

Izmenični tok

 • Ukd (Vpp), Usr (Vavg), Uef (VRMS)

 • Perioda, frekvenca (risanje diagramov)

 • Obnašanje upora in začasnega shranjevalnika el. energije (kondenzatorji, tuljave) v najenostavnejšem enosmernem in izmeničnem tokokrogu

 • Fazni kot (časovni zamik med vzbujanjem in odzivom = tokom in napetostjo na kondenzatorju oz. napetostjo in tokom na tuljavi)

  Nikola Tesla(Smiljan) izumitelj, sprevidel prednosti izmeničnega toka pred enosmernim za prenos in uporabo električne energije


Sprehod po poglavjih

 • Elektrostatika

 • Elektrodinamika

 • Elementi električnega tokokroga

 • Veriga generiranja, transformiranja in uporabe električne energije

 • Elektronika v prometu

 • Osnovni pojmi regulacije v prometu


I

I

U

U

Elementi električnega tokokroga

 • Linearni in nelinearni elementi

  (oblika karakteristike I(U))

  Poznate predstavnika enih in drugih?


izmeničnega

Elementi električnega tokokroga

 • Vrste elementov

 • Impedanca

 • Fazni kot

 • Časovna (ne)spremenljivost lastnosti

 • Linearnost elementov


izmeničnega

Elementi električnega tokokroga

 • Določajo odnos napetost : tok (amplitudo in fazo)

 • Realna kondenzator in tuljava imata izgube

IR

UR


Upornost → impedanca

 • Rezistivna (čisti upor)

 • Reaktivna (kondenzator, tuljava)

 • Impedanca – vektorska vsota rezistivne in reaktivne upornosti


izmeničnega

φ

Elementi električnega tokokroga

 • Izmerimo fazni kot iz trikotnika moči. Rabimo:volt-, amper- in vat-meter.

Pnavidezna = U I

Pjalova

= UI sinφ

Pdelovna

= UI cosφ

Poleg rezistivne upornosti (same po sebi, upiranje toku je konstantno, neodvisno od frekvence) poznamo tudi reaktivno upornost (od frekvence vzbujanja spremenljiv odziv-reakcija na vzbujanje) pojem impedance


Sklepi

 • Zapomnimo si

  • izmenični tok in napetost

  • amplituda, frekvenca, efektivna vrednost

  • fazni kot - zamik med napetostjo in tokom

  • rezistivna in reaktivna upornost združeni v impedanci

  • izračun impedance kondenzatorja in tuljave

  • linearni in nelinearni elementi

  • trikotnik moči in fazni kot


 • Login