SPITALUL PUBLIC
Download
1 / 17

SPITALUL PUBLIC -institutie publica finantata integral din venituri proprii - PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on

SPITALUL PUBLIC -institutie publica finantata integral din venituri proprii -functioneaza pe principiul autonomiei financiare. AUTONOMIE FINANCIARA. Organizarea activitatii pe baza Bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) propriu, presupunind: Evaluarea corecta a veniturilor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SPITALUL PUBLIC -institutie publica finantata integral din venituri proprii' - jason-velasquez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

SPITALUL PUBLIC

-institutie publica finantata integral din venituri proprii

-functioneaza pe principiul autonomiei financiare


Autonomie financiara
AUTONOMIE FINANCIARA

 • Organizarea activitatii pe baza Bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) propriu, presupunind:

  • Evaluarea corecta a veniturilor

  • Fundamentarea cheltuielilor

  • Aprobarea BVC-ului propriu de catre managerul spitalului si cu acordul organului ierarhic superior

  • Repartizarea BVC-ului aprobat pe sectii si compartimente

  • Executarea BVC-ului printr-o buna gestiune economico-financiara,rezultind un ECHILBRU FINANCIAR intre VENITURI si CHELTUIELI


Responsabilitatile sefului de sectie
RESPONSABILITATILE SEFULUI DE SECTIE

 • Angajarea cheltuielilor – in limita bugetului aprobat

 • Realizarea serviciilor medicale contractate cu casele de asigurari de sanatate

 • Asigurarea, in conditiile legii, a drepturilor pacientilor

 • Angajarea si utilizarea sumelor aprobate in buget pe baza bunei gestiuni financiare

 • Asigurarea integritatii bunurilor institutiei


 • Prezentarea la termen a situatiilor ce privesc decontarea serviciilor medicale

 • Organizarea evidentei programelor nationale de sanatate si realizarea indicatorilor aferenti

 • Organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului sectiei

 • analiza lunara a executiei bugetului de venituri si cheltuieli si stabilirea masurilor pentru remedierea deficientelorStructura bugetului de venituri si cheltuieli
STRUCTURA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI serviciilor medicale

 • VENITURI - pe surse de finantare:

 • contractele de furnizare de servicii medicale cu CAS

 • Alte venituri proprii (servicii medicale - contra cost, contracte cu terti, contracte de cercetare, inchirieri, donatii si sponsorizari etc)

 • Venituri de la bugetul de stat (programe de sanatate, actiuni de sanatate, cheltuieli de capital)

 • Venituri de la bugetul local (cheltuieli de intretinere, reparatii, cheltuieli de capital)

 • Medicamente si materiale sanitare pe programe de sanatate finantate de CNAS


 • CHELTUIELI serviciilor medicale

  – pe structura clasificatiei economice:

 • Titluri - cheltuieli de personal

  - bunuri si servicii

  - cheltuieli de capital

 • articole: 20.01”bunuri si servicii”

  20.02 “reparatii curente”, etc

 • alineate: 20.04.01”medicamente”,etc

  – peclasificatia functionala:

  - capitole, subcapitole, paragrafe (ambulator, spital, etc)


Excedentul bugetului de venituri si cheltuieli
EXCEDENTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI serviciilor medicale

 • EXCEDENT = VENITURI - CHELTUIELI

  BUGETUL SPITALELOR PUBLICE POATE FI INCHEIAT NUMAI CU EXCEDENT SAU CU EXCEDENT 0.


Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli
ELABORAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI serviciilor medicale

 • In aceasta etapa, sectia trebuie sa analizeze resursele posibile si cheltuielile necesare, reflectate intr-un PROIECT DE BUGET având in vedere:

 • estimarea veniturilor

 • cheltuielile necesare, cu stabilirea prioritatilor

 • realizarea echilibrului financiar intre venituri si cheltuieli


Proiectul de buget pe spital
PROIECTUL DE BUGET PE SPITAL serviciilor medicale

 • Propuneri prezentate de conducatorii sectiilor si compartimentelor din structura spitalului

 • Centralizarea propunerilor de catre compartimentul financiar-contabil

 • Elaborarea PROIECTULUI DE BUGET de catre comitetul director

 • Aprobarea proiectului de buget - dupa semnarea contractului cu casa de asigurari de sanatate


Fundamentarea bvc
FUNDAMENTAREA BVC serviciilor medicale

 • FUDAMENTAREA VENITURILOR - sa tina cont de aspectele ce reglementeaza sursele de venituri si conditiile specifice fiecarui tip de serviciu medical

 • FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR -se efectueaza de comitetul director in baza propunerilor sefilor de sectii si compartimente


Aspecte urmarite la fundamentarea cheltuielilor
ASPECTE URMARITE LA FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR serviciilor medicale

 • Utilizarea resurselor materiale si banesti pentru cheltuieli oportune si strict necesare

 • Evaluarea cheltuielilor de personal, a sporurilor, a cheltuielilor cu garzile, raportate la volumul de servicii realizate

 • Aprovizionarea cu materiale, medicamente in limita cerintelor actelor medicale

 • Stabilirea la nivelul sectiei/spitalului de proceduri pentru actele medicale furnizate, de liste proprii de medicamente, materiale sanitare si reactivi, aprobate de comitetul directorFundamentarea cheltuielilor de personal
Fundamentarea cheltuielilor de personal studii de fundamentare si documentatii tehnice

 • Calculul numarului de personal si al necesarului de cheltuieli de personal – pe baza statului de functii aprobat, prin evaluarea la nivelul fiecarei sectii si compartiment

 • Cuantumul chelt de personal – maxim 60% din totalul cheltuielilor cuprinse in BVC


Bvc ul aprobat de manager si avizat de organul ierarhic sup
BVC-ul aprobat de manager si avizat de organul ierarhic sup. studii de fundamentare si documentatii tehnice

 • Se reanalizeaza cu sefii sectiilor si compartimentelor

 • Se aproba pe sectii si compartimente de catre manager

 • Se comunica sectiilor si intra in executie odata cu incheierea contractelor dintre manager si sefii de sectie, cu incadrare in termenul prevazut de lege.


Executia bugetului de venituri si cheltuieli
EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI studii de fundamentare si documentatii tehnice

 • Managerul are obligatia analizarii si raportarii executiei BVC- ului lunar, trimestrial si anual ordonatorului de credite ierarhic superior

 • Analiza se efectueaza de catre manager, de la nivelul bugetelor sectiilor si compartimentelor, pentru a se identifica aspectele care influenteaza negativ executia bugetara si implicit realizarea contractului de administraread