สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ - PowerPoint PPT Presentation

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
Download
1 / 8

 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้. เรื่องสูตรลับอัตราส่วน. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มาตรฐานการเรียนรู้. วัตถุประสงค์. 1. เขียนอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ 2. เขียนอัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวนจากอัตราส่วนที่ กำหนดให้ 3. เห็นประโยชน์ของการนำความรู้เรื่องอัตราส่วนไปใช้

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6628884

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

เรื่องสูตรลับอัตราส่วน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


6628884

มาตรฐานการเรียนรู้


6628884

วัตถุประสงค์

1. เขียนอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้

2. เขียนอัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวนจากอัตราส่วนที่

กำหนดให้

3. เห็นประโยชน์ของการนำความรู้เรื่องอัตราส่วนไปใช้

ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

4. ใช้แหล่งสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ ในการทำชิ้นงาน

5. นำเสนอโครงงานที่ทำได้

6. ปฏิบัติจริงทำอาหารจานเด็ด


6628884

คำถามสร้างพลังคิดเรานำคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

คำถามประจำหน่วย

นำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนไปใช้แก้สถานการณ์ต่างๆได้

อย่างไร

 • คำถามประจำหน่วย

 • 1. การหาอัตราส่วนที่เท่ากันมีวิธีคิดกี่วิธี

 • 2. เขียนอัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวนได้อย่างไร

 • 3. เปรียบเทียบอัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวนได้หรือไม่


6628884

ระยะเวลาในการประเมิน

 • ประเมินผลก่อนเรียน

 • ประเมินผลระหว่างเรียน

  3. ประเมินผลหลังเรียน

  ใช้เวลา 5 ชั่วโมง


6628884

โครงงาน

นำความรู้เรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันและอัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวนมาประยุกต์ใช้กับสูตรอาหาร

โดยให้นักเรียนเลือกสูตรอาหารจานเด็ดแล้วเปลี่ยนสูตรอาหารที่ค้นคว้ามาเป็นสูตรที่เพียงพอสำหรับการรับประทานในกลุ่มของตนเองและอัตราส่วนผสมของสูตรยังคงความอร่อยเหมือนเดิม

นำความรู้เรื่องอัตราส่วนมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ได้บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์กับกลุ่มสาระการงานอาชีพและศิลปศึกษา


6628884

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ

 • ฝึกการทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

 • ฝึกความรับผิดชอบ

 • สามารถนำอัตราส่วนไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

 • สามารถนำไปประกอบอาชีพได้


6628884

แหล่งข้อมูล

1. ศึกษาธิการ,กระทรวง.คู่มือการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู.อินเทล

คอร์ปอเรชั่น,กรุงเทพฯ:2549.

2. สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.). สุดยอดคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง. บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) :2550

3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์เล่ม 1. โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. กรุงเทพฯ : 2551

4. http://www.thaifoodtoworld.com/home/recipedetail.php?

recipe_id=22

5. http://www.ucancookthai.com


 • Login