สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
Download
1 / 8

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้. เรื่องสูตรลับอัตราส่วน. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. มาตรฐานการเรียนรู้. วัตถุประสงค์. 1. เขียนอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ 2. เขียนอัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวนจากอัตราส่วนที่ กำหนดให้ 3. เห็นประโยชน์ของการนำความรู้เรื่องอัตราส่วนไปใช้

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้' - jason-booth


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

เรื่องสูตรลับอัตราส่วน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


มาตรฐานการเรียนรู้สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้


วัตถุประสงค์สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

1. เขียนอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้

2. เขียนอัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวนจากอัตราส่วนที่

กำหนดให้

3. เห็นประโยชน์ของการนำความรู้เรื่องอัตราส่วนไปใช้

ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

4. ใช้แหล่งสื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ ในการทำชิ้นงาน

5. นำเสนอโครงงานที่ทำได้

6. ปฏิบัติจริงทำอาหารจานเด็ด


คำถามสร้างพลังคิดสรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้เรานำคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

คำถามประจำหน่วย

นำความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนไปใช้แก้สถานการณ์ต่างๆได้

อย่างไร

 • คำถามประจำหน่วย

 • 1. การหาอัตราส่วนที่เท่ากันมีวิธีคิดกี่วิธี

 • 2. เขียนอัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวนได้อย่างไร

 • 3. เปรียบเทียบอัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวนได้หรือไม่


ระยะเวลาในการประเมินสรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

 • ประเมินผลก่อนเรียน

 • ประเมินผลระหว่างเรียน

  3. ประเมินผลหลังเรียน

  ใช้เวลา 5 ชั่วโมง


โครงงานสรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

นำความรู้เรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันและอัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวนมาประยุกต์ใช้กับสูตรอาหาร

โดยให้นักเรียนเลือกสูตรอาหารจานเด็ดแล้วเปลี่ยนสูตรอาหารที่ค้นคว้ามาเป็นสูตรที่เพียงพอสำหรับการรับประทานในกลุ่มของตนเองและอัตราส่วนผสมของสูตรยังคงความอร่อยเหมือนเดิม

นำความรู้เรื่องอัตราส่วนมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ได้บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์กับกลุ่มสาระการงานอาชีพและศิลปศึกษา


ประโยชน์ที่ได้รับสรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

 • นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ

 • ฝึกการทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

 • ฝึกความรับผิดชอบ

 • สามารถนำอัตราส่วนไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

 • สามารถนำไปประกอบอาชีพได้


แหล่งข้อมูลสรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

1. ศึกษาธิการ,กระทรวง.คู่มือการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู.อินเทล

คอร์ปอเรชั่น,กรุงเทพฯ:2549.

2. สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.). สุดยอดคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง. บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) :2550

3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์เล่ม 1. โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. กรุงเทพฯ : 2551

4. http://www.thaifoodtoworld.com/home/recipedetail.php?

recipe_id=22

5. http://www.ucancookthai.com