slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vzdělávání v období snižování nákladů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Vzdělávání v období snižování nákladů - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Vzdělávání v období snižování nákladů. Doc. Ing. Mgr. Chadt Karel, CSc - vedoucí útvaru ZMC. 1. Plánování a organizace vzdělávání. Nadodborná příprava. Odborná příprava. - Plánování vzdělávání - Ekonomické a organizační zajištění vzdělávání aktivit

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vzdělávání v období snižování nákladů' - jasmine-long


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Vzdělávání v období snižování nákladů

Doc. Ing. Mgr. Chadt Karel, CSc - vedoucí útvaru ZMC

1.

slide2

Plánování a organizacevzdělávání

Nadodborná příprava

Odborná příprava

- Plánování vzdělávání

- Ekonomické a organizační zajištění vzdělávání aktivit

- Projekty kvalifikační přípravy zaměstnanců pro nové technologie

- Prohlubování, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace

- Externí kurzy a kontakty

- Informatika a výkaznictví- e-learning

- Projektování nadodborné přípravy pro cílové skupiny Management, FNK, Trainess, Sekretářky/Asistentky, Koordinátoři/Specialisté/Referenti, Mistři/Supervizoři, Týmoví koordinátoři, Dělníci

- Plánování, zajišťování, realizace a hodnocení nadodborné a ekonomické přípravy pro cílové skupiny

- Lektorská činnost, moderace, mediace, facilitace, koučování a poradenství

- Spolupůsobení v rámci Výrobního systému Škoda

- Mapování potřeb, kontakt s interními a externími zákazníky

- Účast v mezinárodních projektech

- Aktualizace a inovace výukových osnov a nabídky vzdělávacích aktivit dle vývoje v daných odbornostech

- Realizace odborné přípravy v oblastech (kvalita, výpočetní technika, normativní kurzy, jazyková příprava)

- Systémové zabezpečení výuky (lektorské týmy, technické zázemí, výukové prostředky, finanční krytí)

- Poradenská činnost, kurzy šité na míru

- Kontakty (společnost Škoda Auto, dodavatelé, odběratelé, vzdělávací instituce a další)

Technická příprava

Analýza potenciálu

- Lektorská činnost v technickýxh oblastech

- Příprava vzdělávacích programů podle technologií ve firmě

- didaktická a metodická podpora pro ON-THE-JOB trénink

- Technická pomoc našimi lektory při řešení problémů

- Praktická cvičení učňů

- Poradenství pro koučování zaměřené na cílovou skupinu FK

- Poradenství pro externí kouče

- Poradenství pro interní kouče

- AC FNK - moderace ve spolupráci s VWCG

- AC Trainees, mistrů - koncepce, metodika, moderace

- Poradenství služeb v průmyslové sociální psychologie

- Poradenství pro potřeby transkulturálního managementu

- Moderace - koncepce workshopů

- Lektorská činnost

2.

slide3

Zvyšování kvalifikace,rekvalifikace,prohlubováníkvalifikace

Výběr externích firem

Proces evaluace

Hlavníčinnosti ZMC

Trénink trenérů-interní ZMC-interníŠkodaAuto

Organizacevzdělávacích akcí

Podpora změnovýchprojektů

Moderace,mediace WS

Analýzapotenciálu

Zajištěníexterníchkurzů

Coaching

Podpora novýchprojektů

Realizacetréninků

Poradenství -individuálníperson.rozvoj-technické

Metodickápodpora při tvorběprogramů

3.

slide6

Vývoje počtů zaměstnanců a počet kurzů na 1.funkční místoŠkoda Auto Coaching rok 1993-2003

6.

slide7

S kým ?

Nejlépe s vlastními lektory.

Proč ?

7.

slide8

Kurzy optimalizované pro potřeby firmy

Výuka probíhá na reálných zařízeních, používaných ve firmě

Vysoká odbornost v technické oblasti

Sehraný lektorský tým – sladěné bloky kurzů

Vysoká akceptace interních lektorů ve firmě

Operativní konzultace - poradenství

Široká nabídka vzdělávacích akcí

Řada spolupracovníků z řad odborníků firmy v roli lektorů

MINIMALIZACE NÁKLADŮ pro útvary ŠkodaAuto „ZDARMA“

8.

slide9

Náklady na 1 specialistu / 1 rok = cca 450 tis. Kč

= 80 výukových dnů

450 tis. Kč

80 výukových dnů české firmy při Ø ceně 32.000,- Kč / 1 den

2.560 tis. Kč

=

9.

slide10

Nevýhody interní vzdělávací instituce

 • instituce – nutnost držet krok se stále modernější technologií firmy
 • nelze pokrýt všechny potřeby (vysoce specializované kurzy pro úzký okruh zákazníků, „nárazové“ akce, normy a marketing)
 • režijní náklady na provoz
 • „každý tomu rozumí“

10.

slide11

Vzdělávání dospělých - interní a externí dodavatelé

Typy lektorů

 • interní lektoři - specialisté na vzdělávání
 • specialisté odborných útvarů
 • pool externích lektorů a koučů firmy ŠkodaAuto
 • malé a střední vzdělávací firmy
 • velké vzdělávací agentury

11.

slide12

Vzdělávání dospělých - interní a externí dodavatelé

Externí firmy – silné stránky

 • zajištění kvality prostřednictvím odborného posouzení
 • certifikát kvality u větších firem
 • zastupitelnost
 • specifická odbornost
 • zkušenosti s širším vzorkem zákazníků
 • nezatíženost prostředím
 • efektivita - snazší výměna při nesplnění cílů
 • akce „na klíč“

12.

slide13

Vzdělávání dospělých - interní a externí dodavatelé

Interní lektoři – silné stránky

 • specialista, vybraný dle představ a potřeb firmy
 • znalost prostředí
 • ekonomická výhodnost pro firmu
 • rychlá „nasaditelnost“, flexibilita
 • kontinuální, cílená příprava
 • identifikace s cíli firmy, loyalita s firmou
 • úzká spolupráce nadřízený - personalista - trenér (plány osobního rozvoje)

13.

slide14

Vzdělávání dospělých - interní a externí dodavatelé

Slabé stránky

Interní lektoři

Externí firmy

 • špatná zastupitelnost- limitovaný potenciál- fluktuace - zahleděnost do sebe- složitější „výměna“ lektora – efektivita- nutné investice firmy do dalšího vzdělávání
 • slabá znalost prostředí- „pracoval jsem pro ŠkodaAuto“- různá kvalita trenérů - vysoké náklady- komplikovaná náklady- různé firmy – stejní lektoři
 • Otevřenost účastníků

14.

slide15

Vzdělávání dospělých - interní a externí dodavatelé

Závěry

Každá z forem vhodná pro některé typy aktivit

Důležitou roli hraje velikost firmy

kvalita

Ukazatelé pro nasazení

efektivita

Outsourcing ANO či NE ?

15.

slide16

Odborné posouzení dodavatelů

mapování trhu, vyhledání vhodných dodavatelů

poptávkové dopisy externím firmám

zpracování nabídek externích dodavatelů a pozvání vybraných dodavatelů na prezentace vzdělávacích programů

prezentace externích dodavatelů

vytvoření poolu externích dodavatelů na dvouleté období

16.

slide17

Něco z praxe

ŠkodaAuto Coaching

(interní materiál)

17.

ad