NEVELÉS A CSALÁDBAN 2. - PowerPoint PPT Presentation

Nevel s a csal dban 2
Download
1 / 36

 • 68 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NEVELÉS A CSALÁDBAN 2. Családtípusok. A „diktátor családja”. Koronás fotelben terpeszkedve olvas az apa. Leghűségesebb alattvalója, a felesége tálcán kínálja a király kedvenc italát, a korsó sört. A trónus mellett gyermekeik térdelnek, láthatóan apahiánytól szenvedve lesik minden szavát.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

NEVELÉS A CSALÁDBAN 2.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nevel s a csal dban 2

NEVELÉS A CSALÁDBAN2.


Csal dt pusok

Családtípusok


A dikt tor csal dja

A „diktátor családja”

 • Koronás fotelben terpeszkedve olvas az apa.

 • Leghűségesebb alattvalója, a felesége tálcán kínálja a király kedvenc italát, a korsó sört.

 • A trónus mellett gyermekeik térdelnek, láthatóan apahiánytól szenvedve lesik minden szavát.

 • Létét az önzés tartja fenn.


Az anyakir lyn csal dja

Az anya büszkén, egyenes derékkal, koronával a fején és fakanállal a kezében ül a tűzhely tetején.

Nem túl kényelmes trónus, de arról árulkodik, hogy az uralkodó okosabb, mint az előző, mert tudja, hogy a családi életet a konyhából a legkönnyebb irányítani.

Lábainál megsemmisülten hever a korábbi zsarnok, míg a többi alattvaló, a gyerekek iskolai füzettel a kezükben várnak kihallgatásra.

„Az anyakirálynő családja”


A d nt sek asszonya

”A döntések asszonya”

 • A korábbi királynő nehéz helyzetbe került, megtörten vonszolja a nehéz bevásárlókosarat,

 • A kisebbik gyerek húzatja magát, a nagyobbik úgy tesz, mintha emelné a szatyrot, de a legtöbb baj az anya hátán csüngő szakállassal, a férjjel van.

 • Ebben a családban a döntések terhe is az anyára nehezedik.


Egym st t l v ltve

Üvöltve veszekedő házaspár.

A gyerekek szüleik között vergődve az asztal alatt reszketnek.

Ebben a modellben mindenki csak a magáét mondja, s nem érzékeny arra az üzenetre, amely a másik felől jön.

A bizonytalansággal elvész a gyerekek harmonikus személyiségfejlődésének minden esélye.

„Egymást túlüvöltve”


Egyenl k k osza

„Egyenlők káosza”

 • A modern családban jellemző, az egyenlősdi, ahol mindkét szülőnek van mosogatóköténye, fakanala.

 • Az  élet kezdetén szükség van határozott iránymutatásra.


A csonka csal d

„A csonka család”

 • Az egyik szülő hiányzik.

 • A másik fél szerepkörét is vállalnia kell annak, aki a gyerekekkel egyedül maradt.

 • Ebben a helyzetben könnyen kialakulhat, hogy az anya megszűnik nőnek lenni, és az apa nem férfi.


Kapcsolat n lk l

„Kapcsolat nélkül”

 • Az apa munkájába merülve ül az aktáktól roskadozó íróasztalnál

 • Az anya a konyhában főz, vagy a gyerek leckéjét kérdezi ki.  

 • A kettejük között hullámzó vízen ring a gyerekek hajója.

 • Hiába vannak odakötve mindegyik parthoz, nincs valóságos kapcsolat közöttük, a szülők páros magányban élnek.


A gyerekb lv ny

„A gyerekbálvány”

 • A szülők törődésük és figyelmük helyett játékokból épített torony tetejére ültetett gyereket bálványoznak.

 • Ebben a családban minden a gyerekért van, pedig ez az, ami a gyerek érdekét a legkevésbészolgálja.


Any s pajt s a f n k

„Anyós pajtás a főnök”

 • A szülőket bábokként mozgatja a mester, az anyós, aki segített megvenni a fiataloknak az első kocsit, vagy az első lakást.

 • A férj és feleség testi-lelki egységét könnyen megzavarhatja az érzelmi zsarnokság.


Hagyom nyos csal dok

Hagyományos családok


Nevel s a csal dban 2

Történelmileg a 18. sz. végéig jellemző ez a családtípus

 • A családi élet egy térben zajlott

 • „Rituális demonstrációk”

 • A gyerekkornak nem volt kitüntetett jelentősége

 • A család, mint fogalom mást jelentett.


A polg ri csal d

A polgári család

Degas: A Bertelli család. 1858

Musée d'Orsay, Párizs


Nevel s a csal dban 2

 • Elválik egymástól a munka- és szabadidő, a munka- és lakóhely

 • A család alapja a családi tulajdon és a családfő bevételei lesznek

 • A család keresőkre és eltartottakra bomlik

 • A gyerekek szerepe is átalakul

 • Megjelennek a szerelmi alapon kötött házasságok

 • A családok zártsága a külvilág felé erősödik


A modern csal d

A „modern” család


Nevel s a csal dban 2

 • A párválasztásban nő az egyéni döntéshozatal, a szabadság az érzelmek szerepe

 • A házasság előtti párkapcsolatok súlya növekszik

 • A kapcsolatok helyettesíthetővé válnak

 • Megjelennek a különféle alternatív együttélési minták

 • A családi életcikluson belül módosul az egyes életszakaszok hossza, jelentősége

 • Fontos a családtagok közötti kommunikáció


A gyermek a csal dban

A gyermek a családban


K t d sek

Kötődések

 • Mi lehet olyan különleges az anyához való kötődésben?

 • Miért van az elválasztásnak olyan súlyos következménye a kapcsolatokra, illetve a gyermek érzelmi fejlődésére?


Etol giai v laszok 1

Etológiai válaszok 1.

Harlow: kísérletek rhesus majmokkal

 • Mi a fontos? Táplálék („drótanya”) vagy ölelés („szőranya”)

 • Depriváció súlyos fejlődési

  következményei:

  • Abnormális szociális viselkedés

  • Extrém agresszió

  • Saját utód gondozására

   való képtelenség


Etol giai v laszok 2

Etológiai válaszok 2.

Hinde: szeparációs kísérletek rhesus majmokkal

 • Kizárólag kortársakkal nevelkedők:

  • Félénkség

  • Inadekvát szülői magatartás

 • Időszakos izoláció:

  • Kritikus szakasz 3-9 hó

  • Kritikus szakaszban történt

   szeparáció hatása még évek

   múlva is látható.


Bowlby k t d selm lete 1

Bowlby kötődéselmélete 1.

 • Anya-gyerek kapcsolat nem pusztán a tápláláson alapszik- ahogy Freud vélte - hanem a korai szoros testi kapcsolat a közelség a meghatározó.

 • Bioszociális ösztön irányítja a kapcsolat kialakulását. Veleszületett szükséglet, hogy a csecsemő néhány felnőtt gondozóval tartós, személyre szóló kötődést alakítson ki


Bowlby k t d selm lete 2

Bowlby kötődéselmélete 2.

Kötődés: hosszantartó

érzelmi kapcsolat a gyermek

és a számára fontos gondozó

közt.

 • Kialakulásának feltétele: a gondozó megbízhatósága


K t d s szakaszai

Kötődés szakaszai

1. differenciálatlan szociabilitás

2. differenciált szociabilitás

3. valódi kötődés

4. partnerség szakasza


Differenci latlan szociabilit s

Differenciálatlan szociabilitás

 • Differenciálatlan = meg nem különböztető

 • 0-2/2,5 hó

 • Baba sokat alszik

 • Baba nem tesz különbséget gondozók közt


Differenci lt szociabilit s

Differenciált szociabilitás

 • Differenciált = megkülönböztető

 • 2,5 hó – 6 hó

 • Baba:

  • Sírással hív, mosollyal tart ott

  • Igényli a társas interakciókat

  • Felismeri a körülötte lévőket, de nem utasít el


Val di k t d s

Valódi kötődés

 • 2 éves korig

 • KÖZELSÉGKERESÉS: csecsemő keresi a számára fontos személy közelségét

 • MONITOROZÁS: csecsemő folyamatosan figyeli a gondozót

 • TILTAKOZÁS: az elhagyás ellen

 • ÖRÖM: ha a gondozó marad


Partners g szakasza

Partnerség szakasza

 • 2-3 év

 • Társas világ működésének szabályszerűségeiről kialakít magában 1 modellt

 • Próbálkozik a határok feszegetésével

 • Maradandó modelleket alakít ki

  önmagáról és a világról!


Biztons gos k t d s

Biztonságos kötődés

 • El mer távolodni az anyától

 • Szülő jelenlétében felveszi az idegennel a kapcsolatot

 • Anya eltűnésekor tiltakozik

 • Megnyugtatható


Bizonytalan elker l

Bizonytalan - elkerülő

 • Nem dúlja fel az anya távozása

 • Nem fél az idegentől

 • Nem keresi a kapcsolatot, inkább aktívan elkerüli

  • Elfordul, elnéz, háttal játszik


Bizonytalan ambivalens

Bizonytalan – ambivalens

 • Nagyon feldúlja a szeparáció, nem nyugszik meg újratalálkozáskor

 • Nem mer ismerkedni


K t d shi ny

Kötődéshiány

 • Viselkedés:

  • nincs preferált kötődési személy

  • nincs szeparációs félelem

  • sivár szociális viselkedés

 • Háttér:

  • Intézeti gondozás

  • Gyakori gondozó váltás

  • Súlyos elhanyagolás


G tolt k t d s

Gátolt kötődés

 • Viselkedés:

  • Tartósan gátolt viselkedés új helyzetekben, idegen jelenlétében

  • Érzelmi kifejezés szegényes

  • 1. interakciót csak a kötődési személlyel folytat

  • 2. kényszeres engedelmesség

 • Háttér:

  • 1. túlféltés

  • 2. bántalmazás


Agressz v k t d s

Agresszív kötődés

 • Viselkedés:

  • Van kötődési személy, de a kapcsolatot áthatja a harag

  • Szorongásos tünetek

 • Háttér:

  • Erőszakos, bántalmazó szülő

  • Következetlen, kiszámíthatatlan bánásmód


A biztons gos k t d s hat sa a k s bbi t rsas helyzetre

Abiztonságosan kötődő gyermekek jellemzői:

Népszerűbbek a kortárs csoportban

Több baráti kapcsolattal rendelkeznek

Inkább lesznek irányító személyek

Kezdeményezőbbek

A bizonytalanul kötődő gyerekeket

Gyakrabban utasítják el, kevésbé kedvelik,

Visszahúzódóbbak

Passzívabbak.

A biztonságos kötődés hatása a későbbi társas helyzetre


Nevel si st lusok a csal dban

Nevelési stílusok a családban

 • A tekintélyelvű nevelés jellemzői: hagyományos értékrend, korlátozás, büntetés preferálása. Hatalom éreztetése, engedelmességre szoktatás.

  Következménye: hiányos társas készségek, kezdeményezés hiánya, önállótlanság.

 • Határozott, irányító nevelők: kölcsönösség, testi fenyítés mellőzése. Magyarázat, kompromisszumkészség. Önállóságra ösztönözés, magas követelmények támasztása.

  Következménye: önállóság és szociális hatékonyság.

 • Túlzottan engedékeny nevelők: nagyfokú szabadság, alacsony színtű követelmények, fegyelmezés hiánya.

  Következmény: éretlenség, felelőtlenség a társas kapcsolatokban.


 • Login