PROJEKTY - TEORIE - PowerPoint PPT Presentation

Projekty teorie
Download
1 / 25

 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PROJEKTY - TEORIE. Kristýna Vitekerová Markéta Fuchsová. Definice pojmu projekt. Projekt = série aktivit, které jsou zaměřené na to, aby byly naplněny jasně specifikované cíle do určitého času a v rámci definovaného rozpočtu

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PROJEKTY - TEORIE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projekty teorie

PROJEKTY - TEORIE

Kristýna Vitekerová

Markéta Fuchsová


Definice pojmu projekt

Definice pojmu projekt

 • Projekt = série aktivit, které jsou zaměřené na to, aby byly naplněny jasně specifikované cíle do určitého času a v rámci definovaného rozpočtu

 • Projekt má jen dočasný charakter, pevně daný začátek a konec, jeho výsledkem je vytvoření nějakého unikátního produktu nebo služby a je dokončen, jestliže jsou naplněny cíle a záměry investorů


Z kladn atributy projektu

Základní atributy projektu

 • cílovost

 • unikátnost

 • časový horizont

 • rozpočet

 • neopakovatelný jev-> rizika, určitá míra nejistoty

 • projektový tým a jeho schopnosti, znalosti a zkušenosti


Z kladn d len projekt

Základní dělení projektů

 • Investiční (tvrdé), financovány z ESF

  • Pořízení a technické zhodnocení DHM a DNM, který dále slouží jako nástroj k realizaci výstupů a naplňování cílů projektu

 • Neinvestiční (měkké), financovány z ERDF

  • Podpora realizace činností v oblasti vzdělávání či poskytování sociálních služeb, kde pořizování majetku je pouze podpůrnou záležitostí a je značně omezeno


Adatel x administr tor projektu

Žadatel x administrátor projektu

 • Žadatel = konečný uživatel projektu, který bude využívat finanční podporu

 • Role žadatele

 • Administrátor = konkrétní pracovník věcně příslušného odboru či oddělení, který je jmenovitě uveden v Programu.

 • Činnost administrátora


Projektov cyklus

Příprava

Posouzení

Identifikace

Hodnocení

Myšlenkanového projektu

Jednánía financování

Implementacea monitorování

Úplný projektový cyklus

Projektový cyklus


Konkr tn p klad projektov ho cyklu

Konkrétní příklad projektového cyklu

Projektový cyklus 1

Identifikace.

Myšlenka nového projektu Vylepšit místní ekonomiku přilákáním lidí do návštěvnického střediska národního parku (Projektový cyklus 2) NSNP

Hodnocení. NSNP Příprava. Na koncepci plánu

přitahuje návštěvníky, NSNP pracuje zvláštní

ti však zde neutrácejí.projektová skupina.

Implementace. NSNPje dokončenoPosouzení. Plán posoudí

a najatý personálSpráva národního parku

připraven. a ministerstvo (s cílem pomoci plán dokončit).

Financování. Přijato rozhodnutí, že ke zřízení NSNP

bude použito financování z vlastního rozpočtu Správy parku

a z externích obecních fondů.

Hodnocení Projektu 1 dává vzniknout myšlence na nový projekt. Tento projet se pak vyvíjí stejným způsobem.


Z kladn n stroje projektov ho cyklu

Základní nástroje projektového cyklu

 • SWOT

 • Logický rámcový přístup (LFA)

  • specifická metodologie strategického plánování při přípravě projektů

  • Použití LFA bývá povinné pro projekty podporované EU

  • Výstupem LFA je matice logických vazeb (LogFrame)

 • Funkce LFA


Matice logick ch vazeb logframe

Matice logických vazeb (LogFrame)

 • Obvykle zpracována skupinou expertů/konzultantů ve spolupráci s členy pracovního týmu

 • Horizontální logika

 • Vertikální logika

 • Postup při vyplňování


Administrace projektu

Administrace projektu

 • Projektové výzvy

 • Projektová žádost

 • Projektový záměr

  • Trojimperativ

 • Příklady činností

  administrace


V hody a nev hody projektov ho zen p i rozvoji municipalit

Výhody a nevýhody projektového řízení při rozvoji municipalit

 • Výhody

  • Týmová spolupráce

  • Dostatečné finanční zajištění

  • Zkušenosti, dotace

 • Nevýhody

  • Nedostatečné zkušenosti u malých obcí

  • Zpravování, řízení, administrace externí firmou


Dota n tituly

Dotační tituly

 • Fondy EU

  • hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti

  • Strukturální fondy:

   • Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)

   • Evropský sociální fond (ESF)

  • Fond soudržnosti (FS)

  • Centrální koordinátor: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Národní orgán pro koordinaci (NOK)


Opera n programy op

Operační programy (OP)

 • zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi hlavními evropskými fondy a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech a regionech

 • ČR (2007 – 2013) 26 operačních programů

  • Definují, které problémy bude ČR řešit

 • Žádosti o finanční podporu se předkládají řídícímu orgánu OP


Region ln opera n programy

Regionální operační programy


Shrnut kontroln ot zky

Shrnutí – Kontrolní otázky

 • Jak dělíme projekty?

 • Jaké jsou základní nástroje při tvorbě projektu?

 • Co jsou to operační programy?

 • Dotační proces

  • Žádost o dotaci (obr.č.1)

  • Hodnocení a realizace projektu (obr.č.2)


Konkr tn uk zka projektu

Konkrétní ukázka projektu

 • Projekt „Přeshraniční sportovní pohár“

 • Spolufinancovaný z ERDF

 • Žadatel: Sportovní klub Meteor Brno

 • Administrátor: Regionální rozvojová agentura Jižní Morava

 • Způsobilé výdaje pro spolufinancování: 22319 €


N le itosti projektu

Náležitosti projektu

 • Pokyny

 • Údaje o projektu

 • Údaje o žadateli

 • Údaje o zahraničním partnerovi

 • Kvalita přeshraniční spolupráce

 • Rozpočet a financování projektu

 • Prohlášení o souhlasu


D kujeme za pozornost

DĚKUJEME ZA POZORNOST


 • Login