Morfologie en ot
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

Morfologie en OT PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Morfologie en OT. Jack Hoeksema. morfemen. Meestal betekenisvolle stukjes woord: Paard-e-bloem Har-ig Suf-ig Reiz-ig-er Neutr-aal Geni-aal Pro-duct, Aqua-duct, In-duct-ie, Con-duct-eur. Soorten morfologie. Item-and-arrangement Item-and-process Word-and-paradigm.

Download Presentation

Morfologie en OT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Morfologie en OT

Jack Hoeksema


morfemen

Meestal betekenisvolle stukjes woord:

 • Paard-e-bloem

 • Har-ig

 • Suf-ig

 • Reiz-ig-er

 • Neutr-aal

 • Geni-aal

 • Pro-duct, Aqua-duct, In-duct-ie, Con-duct-eur


Soorten morfologie

 • Item-and-arrangement

 • Item-and-process

 • Word-and-paradigm


Item and Arrangement

 • Morfologie is het aaneenbreien van morfemen

 • Nadruk ligt op combinatoriek

  Vb: V[past]

  VAff[past]

  leevde


Item-and-process

 • Nadruk ligt op het afleiden van woorden van andere woorden

 • Door gebruik te maken van regels (transformaties), is dit een veel krachtiger model

  Vb: loop → liep (regel 1: klinkerwijziging)

  hoop → hoopte (regel 2: toevoeging /tə/)


Word-and-paradigm

 • Nadruk op paradigmatische relaties

 • Analogie heeft een natuurlijke plaats in dit model

  Vb: hoophoop-en

  hoop-tehoop-te-en


Voordelen item-and-process

 • Met regels kun je tal van typen morfologie beschrijven, niet alleen nette concatenatie (aaneenrijging), maar ook

 • Interne verandering (ablaut, geminatie, umlaut, etc.)

 • Subtractie (buuv < buurvrouw, bus < omnibus, fanaat < fanatiek/fanaticus,

  prof < professor/professional)

 • Infixatie


Infixatie

Vereist meer dan morfologische constituenten

Bijv

Yurok (Indianentaal, Californië)

ho.k’wc ‘gokken’ hegok’wc ‘vaak gokken’

cwinkep ‘praten’ cweginkep ‘vaak praten’

trahk‘water halen’ tregahk ‘vaak water halen’

lkyorkw‘kijken’ lkyegorkw ‘vaak kijken’


Infixatieregel

 • [CnVX] → [CnegVX] (directe insertie)

  of

 • [eg[CnVX]] → [CnegVX] (prefixatie + metathesis)


Nadelen item-and-process

 • Met regels kun je veel beschrijven

 • Eigenlijk te veel (kracht vs restrictiviteit)

 • En regels bieden vaak geen verklaring


OT Morfologie

Hybride model, met elementen van de drie benaderingen:

item-and-arrangement: input

item-and-process: GEN

word-and-paradigm: via constraints als

correspondence en sympathy


Infixatie in OT

 • Plaatsing: constraint Edgemost

  (2 varianten: Leftmost; Rightmost)

 • Normaal levert dit prefixen, resp. suffixen op

 • Bij infixen wordt Edgemost gedomineerd door fonologische constraints, zoals Onset en No Coda


Nogmaals Yurok


Allomorfie

Engelse meervoudsuitgangen:

 • cats[s]

 • dogs[z]

 • bushes[əz]


Deel van de allomorfie is zuiver fonologisch van aard, vgl.

cats

Katz

Look at those dogs

The dog’s owner is angry

The dog’s been barking all night

That dog’s mine.


 • deel is morfologisch, vgl.

  Tom Jones’ friends

  (genitief –s: geen epenthetische vocaal – resultaat: versmelting door degeminatie)

  the Joneses(meervouds –s: wel epenthetische vocaal)


Verleden-tijdsuitgangen (Engels)

 • worked[t]

 • jogged[d]

 • patted[əd]


fonologie

 • worked: d → t /[-voice] __

 • jogged: d blijft d

  Vergelijk ook:

  He’d been here

  It’d better be good. [spreek uit: it better be good]


en morfologie

 • he hit me

 • he put it there

 • he begged me

 • twolegged monster


The Bushes


Tom Jones’ friends


I worked and worked


I patted her on the head


He put her on the team


-er/-aar/-der

 • Fonotactische conditie:

  *rVr: rir, ror, rur, rar, rer, rər

  OK: rVVr: roer

  roor (het vroor, Roorda)

  raar

  reer (pareer, opereer)

  reur (terreur)

  rier (Trier)


morfologisch belang

 • comparatief -ər

 • agentief -ər

 • -erij

 • -erig

  *rarer, *ongurer; *horer, *aanvoerer

  Het Duits heeft de conditie niet:

  Führer, Maurer, Lehrer, schwerer


comparatieven: d-epenthese


agentieven:aar-allomorfie en d-epenthese


Nog een conditie

 • weigeraar

 • twijfelaar

 • bikkelaar

 • hakkelaar

 • woekeraar

 • versnipperaar

 • beoefenaar

 • tekenaar


De constraints tot dusver voorspellen:

*twijfeler

*woekerder

*tekener

als agentieven


Geen agentief –er na sjwa + sonorant

 • Opeenvolgingen van sjwa’s worden vaak vermeden:

 • *gebereid, *geverwerkt

 • het eige (*eigene) huis)

 • Duits: betteln, atmen, Bettler, Wagner

  Echter niet altijd:

 • verwerp+lijk → verwerpelijk

 • helderder, zuiverder


Geen ər na sjwa+sonorant


Geen ər na sjwa


Plaatsnamen

 • Amsterdam – Amsterdammer

 • Haarlem - Haarlemmer

 • Groningen – Groninger (*Groningener, *Groningenaar)

 • Assen – Assenaar (maar de Asser TT)

 • Kampen – Kampenaar

 • Brussel - Brusselaar

 • Breda – Bredanaar (metanalyse, analogie)

 • Zwolle – Zwollenaar

 • Den Bosch - Bosschenaar


relatie tot syntaxis

relatie tot fonologie

split morphology?

strata?

De plaats van morfologie


 • Login