F sikalise loodusk sitluse alused
Download
1 / 45

Füüsikalise looduskäsitluse alused - PowerPoint PPT Presentation


  • 181 Views
  • Uploaded on

Füüsikalise looduskäsitluse alused. Enn Pärtel. Kirjuta sõnade sõnade mina , maailm , loodus ja füüsika tähendus enda jaoks. Käsitle neid sõnu omavahel seostatuna.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Füüsikalise looduskäsitluse alused' - jared


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
F sikalise loodusk sitluse alused

Füüsikalise looduskäsitluse alused

Enn Pärtel

Enn Pärtel


Kirjuta sõnade sõnade mina, maailm, loodus ja füüsika tähendus enda jaoks.

Käsitle neid sõnu omavahel seostatuna.

Enn Pärtel


Ava mõistete sündmus, signaal, retseptor, aisting ja kujutlus tähendus kas neid mõisteid defineerides või neid mõisteid seostavat skeemi joonistades.

Käsitle neid sõnu omavahel seostatuna.

Enn Pärtel


Maailm, loodus,minaja füüsika

Enn Pärtel


Maailm ja loodus

Loodus on kõik, mis meid ümbritseb.

Enn Pärtel

Enn Pärtel


Mina ehk vaatleja
Mina ehk vaatleja

Enn Pärtel


Mina ehk vaatleja1
Mina ehk vaatleja

Enn Pärtel


Keemia

Astronoomia

Meteoroloogia

Bioloogia

Füüsika

Geoloogia

Matemaatika

Enn Pärtel

Enn Pärtel


Physike – kreeka keelest looduse uurimine

Füüsika on loodusteadus, mis uurib täppisteaduslike meetoditega reaalsuse põhivormide liikumist ja vastastikmõjusid.

Füüsika uurib looduse kõige üldisemaid nähtusi ja seaduspärasusi. Need ongi füüsikalised objektid.

Objekt on see ese, nähtus või kujutlus, mida me parajasti uurime või millele meie tegevus on suunatud.

Füüsika eesmärgiks on välja selgitada looduses toimivad üldised põhjuslikud seosed ja teha need üldarusaadavaks (tõlkida inimkeelde).

Enn Pärtel


Tee pitu kohta skeem
Tee õpitu kohta skeem

Maailm

Loodus

Mina

Füüsika

Enn Pärtel


Sündmus, signaal, retseptor, aisting,kujutlus ja füüsika

Enn Pärtel


Maailmas (looduses) leiab aset sündmus

Enn Pärtel


Vaatleja närviraku ehk retseptorini jõuab signaal selle kohta.

Enn Pärtel


Retseptorist läheb vastavat infot kandev närviimpulss ajusse, kus tekib sündmust peegeldav aisting.

Enn Pärtel


Erinevatest meeleorganitest pärinevate erinevate aistingute põhjal tekib ajus sündmusest terviklik taju.

Enn Pärtel


Erinevatest meeleorganitest pärinevate erinevate aistingute põhjal tekib ajus sündmusest terviklik taju.

Enn Pärtel


Seejärel kasutab aju põhjal tekib ajus sündmusest terviklik mälus säilitatavaid varasemaid sellelaadseid aistinguid ja tajusid, rakendab mõistust (süllogisme) ning lõpptulemusena tekib maailma sündmusest või objektist terviklik kujutlus ehk visioon.

Süllogism (kr.k. syllogismos – järeldus) on tõese järelduse tegemine maailma kohta vaid mõistuse abil, ilma vastavat aistingut saamata. Näiteks: kui a = b ja b = c, siis ka a = c.

Enn Pärtel


Füüsika koosneb põhjal tekib ajus sündmusest terviklik eri indiviidide poolt tekitatud ja omavahel kooskõlastatud visioonidest. Füüsika on maailma peegeldus visioonidena.

Enn Pärtel


  • Vaatleja tunnused: põhjal tekib ajus sündmusest terviklik

  • tahe,

  • aistingud,

  • mälu,

  • mõistus

Enn Pärtel


Reaalsus ja vaatlejate ühised kujutlused sellest reaalsusest on paratamatult erinevad.

Loodusteadused (sh füüsika) on paljude vaatlejate ühised kujutluste süsteemid. Loodusteadus on inimlik kujutlus reaalsusest, mitte reaalsus ise. Teaduse mudeliline iseloom.

Enn Pärtel


Tee õpitu kohta skeem reaalsusest on paratamatult erinevad.

Vaatleja 1

Sündmus

Vaatleja 2

Signaal

Vaatleja 3

Retseptor

Aisting

Kujutlus 1

Füüsika

Kujutlus 2

Kujutlus 3

Enn Pärtel


Mis on loodusteadus sh f sika
Mis on loodusteadus, sh füüsika? reaalsusest on paratamatult erinevad.

Loodusteadus on inimlik kujutlus reaalsusest, mitte reaalsus ise.

Mis on loodusseadus?

Looduses esinev nähtuste seos, mis ei sõltu inimesest. Põhjus ja tagajärg.

Mis on füüsika seadus?

Füüsika seadus on füüsikute kujutlus ehk mudel loodusseadusest?

Enn Pärtel


Nähtavushorisont reaalsusest on paratamatult erinevad.

Enn Pärtel


Enn Pärtel reaalsusest on paratamatult erinevad.


Nähtavushorisont reaalsusest on paratamatult erinevad.

Üldtunnustatud vastuste piir

Enn Pärtel


Mis on nähtavus- reaalsusest on paratamatult erinevad.horisondi sees?

Mis on nähtavus-horisondi taga?

Enn Pärtel


Mina reaalsusest on paratamatult erinevad.

Milline on sinu nähtavushorisont?

Mis on nähtavus-horisondi taga taga?

Mis on selle sees?

Enn Pärtel


Kuidas tekib vikerkaar? reaalsusest on paratamatult erinevad.

Kas sa oskad selleleküsimusele vastata?

Kas selle nähtusega seotu on sinu nähtavushorisondi sees?

Enn Pärtel


Miks taevas on reaalsusest on paratamatult erinevad.sinine?

Kas sa oskad sellele küsimusele vastata?

Kas selle nähtusega seotu on sinu nähtavushorisondi sees?

Enn Pärtel


Enn Pärtel reaalsusest on paratamatult erinevad.


Claudius Ptolomaeus reaalsusest on paratamatult erinevad. umbes 83–161) oli kreeka astronoom, astroloog, matemaatik ja geograaf, kes tegutses Egiptuses. Teda peetakse geotsentrilise maailmasüsteemi peamiseks kinnistajaks.

Enn Pärtel


Enn Pärtel reaalsusest on paratamatult erinevad.


Geotsentriline maailmas steem
Geotsentriline maailmasüsteem reaalsusest on paratamatult erinevad.

Enn Pärtel


Mikołaj Kopernik reaalsusest on paratamatult erinevad.

(Nicolaus Copernicus)

1473-1543

Pani aluse heliotsentrilisele maailmasüsteemile

Enn Pärtel


Enn Pärtel reaalsusest on paratamatult erinevad.


Enn Pärtel reaalsusest on paratamatult erinevad.


Heliotsentriline maailmas steem
Heliotsentriline maailmasüsteem reaalsusest on paratamatult erinevad.

Enn Pärtel


Teadmistes on jõud reaalsusest on paratamatult erinevad.

FRANCIS BACON (1561 – 1626)

Pani aluse eksperimentidele.

Enn Pärtel


Aristoteles reaalsusest on paratamatult erinevad.

(384-322 e.m.a).

Vanakreeka filosoof, Platoni õpilane, Aleksander Suure õpetaja.

Enn Pärtel


Aristoteles reaalsusest on paratamatult erinevad.

(384-322 e.m.a).

Vanakreeka filosoof, Platoni õpilane, Aleksander Suure õpetaja.

Rasked kehad langevad kiiremini kui kerged kehad.

Enn Pärtel


Galileo Galilei reaalsusest on paratamatult erinevad.

(1564 –1642)

Näitas katseliselt, et kõik kehad langevad ühesuguse kiirusega.

2000 aastat pärast Aristotelest.

Enn Pärtel


Enn Pärtel reaalsusest on paratamatult erinevad.


Eksperiment võimaldas laiendada nähtavuse horisonti. reaalsusest on paratamatult erinevad.

Enn Pärtel


Universumi koostis ja m tmed
Universumi koostis ja mõõtmed reaalsusest on paratamatult erinevad.

Nähtavuse

horisont

Nähtavuse

horisont

Mõõtmed

Enn Pärtel


Elementaarosakesed koosnevad kvarkidest
Elementaarosakesed koosnevad kvarkidest reaalsusest on paratamatult erinevad.

u → +2/3 e

u → up

d → -1/3 e

d → down

Enn Pärtel


ad