F sikalise loodusk sitluse alused
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 45

Füüsikalise looduskäsitluse alused PowerPoint PPT Presentation


  • 124 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Füüsikalise looduskäsitluse alused. Enn Pärtel. Kirjuta sõnade sõnade mina , maailm , loodus ja füüsika tähendus enda jaoks. Käsitle neid sõnu omavahel seostatuna.

Download Presentation

Füüsikalise looduskäsitluse alused

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Füüsikalise looduskäsitluse alused

Enn Pärtel

Enn Pärtel


Kirjuta sõnade sõnade mina, maailm, loodus ja füüsika tähendus enda jaoks.

Käsitle neid sõnu omavahel seostatuna.

Enn Pärtel


Ava mõistete sündmus, signaal, retseptor, aisting ja kujutlus tähendus kas neid mõisteid defineerides või neid mõisteid seostavat skeemi joonistades.

Käsitle neid sõnu omavahel seostatuna.

Enn Pärtel


Maailm, loodus,minaja füüsika

Enn Pärtel


Maailm ja loodus

Loodus on kõik, mis meid ümbritseb.

Enn Pärtel

Enn Pärtel


Mina ehk vaatleja

Enn Pärtel


Mina ehk vaatleja

Enn Pärtel


Keemia

Astronoomia

Meteoroloogia

Bioloogia

Füüsika

Geoloogia

Matemaatika

Enn Pärtel

Enn Pärtel


Physike – kreeka keelest looduse uurimine

Füüsika on loodusteadus, mis uurib täppisteaduslike meetoditega reaalsuse põhivormide liikumist ja vastastikmõjusid.

Füüsika uurib looduse kõige üldisemaid nähtusi ja seaduspärasusi. Need ongi füüsikalised objektid.

Objekt on see ese, nähtus või kujutlus, mida me parajasti uurime või millele meie tegevus on suunatud.

Füüsika eesmärgiks on välja selgitada looduses toimivad üldised põhjuslikud seosed ja teha need üldarusaadavaks (tõlkida inimkeelde).

Enn Pärtel


Tee õpitu kohta skeem

Maailm

Loodus

Mina

Füüsika

Enn Pärtel


Sündmus, signaal, retseptor, aisting,kujutlus ja füüsika

Enn Pärtel


Maailmas (looduses) leiab aset sündmus

Enn Pärtel


Vaatleja närviraku ehk retseptorini jõuab signaal selle kohta.

Enn Pärtel


Retseptorist läheb vastavat infot kandev närviimpulss ajusse, kus tekib sündmust peegeldav aisting.

Enn Pärtel


Erinevatest meeleorganitest pärinevate erinevate aistingute põhjal tekib ajus sündmusest terviklik taju.

Enn Pärtel


Erinevatest meeleorganitest pärinevate erinevate aistingute põhjal tekib ajus sündmusest terviklik taju.

Enn Pärtel


Seejärel kasutab aju mälus säilitatavaid varasemaid sellelaadseid aistinguid ja tajusid, rakendab mõistust (süllogisme) ning lõpptulemusena tekib maailma sündmusest või objektist terviklik kujutlus ehk visioon.

Süllogism (kr.k. syllogismos – järeldus) on tõese järelduse tegemine maailma kohta vaid mõistuse abil, ilma vastavat aistingut saamata. Näiteks: kui a = b ja b = c, siis ka a = c.

Enn Pärtel


Füüsika koosneb eri indiviidide poolt tekitatud ja omavahel kooskõlastatud visioonidest. Füüsika on maailma peegeldus visioonidena.

Enn Pärtel


  • Vaatleja tunnused:

  • tahe,

  • aistingud,

  • mälu,

  • mõistus

Enn Pärtel


Reaalsus ja vaatlejate ühised kujutlused sellest reaalsusest on paratamatult erinevad.

Loodusteadused (sh füüsika) on paljude vaatlejate ühised kujutluste süsteemid. Loodusteadus on inimlik kujutlus reaalsusest, mitte reaalsus ise. Teaduse mudeliline iseloom.

Enn Pärtel


Tee õpitu kohta skeem

Vaatleja 1

Sündmus

Vaatleja 2

Signaal

Vaatleja 3

Retseptor

Aisting

Kujutlus 1

Füüsika

Kujutlus 2

Kujutlus 3

Enn Pärtel


Mis on loodusteadus, sh füüsika?

Loodusteadus on inimlik kujutlus reaalsusest, mitte reaalsus ise.

Mis on loodusseadus?

Looduses esinev nähtuste seos, mis ei sõltu inimesest. Põhjus ja tagajärg.

Mis on füüsika seadus?

Füüsika seadus on füüsikute kujutlus ehk mudel loodusseadusest?

Enn Pärtel


Nähtavushorisont

Enn Pärtel


Enn Pärtel


Nähtavushorisont

Üldtunnustatud vastuste piir

Enn Pärtel


Mis on nähtavus-horisondi sees?

Mis on nähtavus-horisondi taga?

Enn Pärtel


Mina

Milline on sinu nähtavushorisont?

Mis on nähtavus-horisondi taga taga?

Mis on selle sees?

Enn Pärtel


Kuidas tekib vikerkaar?

Kas sa oskad selleleküsimusele vastata?

Kas selle nähtusega seotu on sinu nähtavushorisondi sees?

Enn Pärtel


Miks taevas onsinine?

Kas sa oskad sellele küsimusele vastata?

Kas selle nähtusega seotu on sinu nähtavushorisondi sees?

Enn Pärtel


Enn Pärtel


Claudius Ptolomaeus umbes 83–161) oli kreeka astronoom, astroloog, matemaatik ja geograaf, kes tegutses Egiptuses. Teda peetakse geotsentrilise maailmasüsteemi peamiseks kinnistajaks.

Enn Pärtel


Enn Pärtel


Geotsentriline maailmasüsteem

Enn Pärtel


Mikołaj Kopernik

(Nicolaus Copernicus)

1473-1543

Pani aluse heliotsentrilisele maailmasüsteemile

Enn Pärtel


Enn Pärtel


Enn Pärtel


Heliotsentriline maailmasüsteem

Enn Pärtel


Teadmistes on jõud

FRANCIS BACON (1561 – 1626)

Pani aluse eksperimentidele.

Enn Pärtel


Aristoteles

(384-322 e.m.a).

Vanakreeka filosoof, Platoni õpilane, Aleksander Suure õpetaja.

Enn Pärtel


Aristoteles

(384-322 e.m.a).

Vanakreeka filosoof, Platoni õpilane, Aleksander Suure õpetaja.

Rasked kehad langevad kiiremini kui kerged kehad.

Enn Pärtel


Galileo Galilei

(1564 –1642)

Näitas katseliselt, et kõik kehad langevad ühesuguse kiirusega.

2000 aastat pärast Aristotelest.

Enn Pärtel


Enn Pärtel


Eksperiment võimaldas laiendada nähtavuse horisonti.

Enn Pärtel


Universumi koostis ja mõõtmed

Nähtavuse

horisont

Nähtavuse

horisont

Mõõtmed

Enn Pärtel


Elementaarosakesed koosnevad kvarkidest

u → +2/3 e

u → up

d → -1/3 e

d → down

Enn Pärtel


  • Login