Presentasjon av et prosjekt «God Start – veien fram» - PowerPoint PPT Presentation

Presentasjon av et prosjekt god start veien fram
Download
1 / 36

 • 120 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Presentasjon av et prosjekt «God Start – veien fram». v/Hedvig Krane Statped Nord.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Presentasjon av et prosjekt «God Start – veien fram»

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Presentasjon av et prosjekt god start veien fram

Presentasjon av et prosjekt«God Start – veien fram»

v/Hedvig Krane Statped Nord


Presentasjon av et prosjekt god start veien fram

2002-05:Prosjektet «Hørselstap – nyfødte – oppfølging» Habiliteringsmodell for foreldre til barn som ikke passerte hørselsscreeningen samt en informasjonsperm «Små barn med hørselstap 0-3 år»2008-11:Nytt prosjekt: «God start – veien fram»Mål: - evaluere modellen- undersøke foreldrenes behov for oppfølging

Historikk


God start veien fram

«God Start – veien fram»

 • Prosjekteier:

  Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)

 • Prosjektansvarlig:

  Bjørn Bakken, avdelingsleder Avdeling for Hørsel og Tegnspråk, Møller-Trøndelag Kompetansesenter


Prosjektmedarbeidere

Prosjektmedarbeidere

Fra St. Olavs Hospital Høresentralen:

 • Siri Wennberg, audiograf og seksjonsleder

 • Åshild Spjøtvold, audiograf og audiopedagog

  Fra Møller-Trøndelag Kompetansesenter:

 • Anne Heian, audiopedagog

 • Nina Jakhelln Laugen, psykolog og prosjektleder


M let med prosjektet

Målet med prosjektet:

Undersøke foreldrenes behov for oppfølging

Evaluere den eksisterende habiliterings-modellen.


Habiliteringsmodellen

Habiliteringsmodellen

 • Universellscreening

 • Utredning

 • Påvist hørselstap

 • Alle nyfødte testes med OAE

 • (1-3 dager)

 • - 1. retest OAE/AABR

 • - 2. retest OAE/AABR

 • ABR/ASSR

 • i naturlig søvn

 • (1-2 mnd.)

 • Samtale med hørselsfaglig personell samme dag

 • Melding til kommune og Statped

 • Utdeling av skriftlig informasjon

 • Tilbud om hjemmebesøk fra Statped innen 2 uker

 • Foreldresamlinger, kurs, individuell veiledning


Unders kelsens problemstillinger og metoder

Undersøkelsens problemstillinger og metoder

1. Hvordan opplever foreldrene den oppfølgingen de har fått etter påvist hørselstap? Kvalitative intervjuer med 6 familier; 2 barn med CI, 2 barn med høreapparat, en med ensidig tap, en med uavklart hørselsstatus.


Presentasjon av et prosjekt god start veien fram

2. Er modellen utformet slik at den svarer til ønskene og behovene som fremkom i forrige spørreundersøkelse? Spørreskjema som tar utgangspunkt i forrige spørreskjema, sendes ut til hele utvalget (80-100 stk).

3. Er det noen sammenheng mellom type oppfølging og foreldrenes opplevelse av stress og mestring? PSI sendes ut sammen med spørreskjemaene til hele gruppen.


Utvalg

Utvalg

Foreldre til barn født på St. Olavs Hospital

Ikke passert hørselsscreening

Født mellom 01.01.2003 og 31.12.2009

Minst 6 mnd mellom screening og deltakelse i prosjektet

Barn med hørselstap oppdaget før tre år

Barn screenet ved andre sykehus, diagnose ved St. Olavs Hospital


Presentasjon av et prosjekt god start veien fram

 • 77 familier til sammen

  • 25 med uavklart hørselsstatus

  • 16 ensidig tap

  • 15 bilateralt tap

  • 10 med CI

  • 11 etter nye inklusjonskriterier

 • Alder 7 mnd – 7 år


Gjennomf ring og funn

Gjennomføring og funn

1. Hvordan opplever foreldrene den oppfølgingen de har fått etter påvist hørselstap? Kvalitative intervjuer med 6 familier; 2 barn med CI, 2 barn med høreapparat, en med ensidig tap, en med uavklart hørselsstatus.


Om intervjuene

Om intervjuene

Åpne – i stor grad styrt av foreldrene

6 foreldrepar til barn med ulike typer hørselstap: CI, høreapparat, ensidig, uavklart

Stort sett hjemme hos familiene


Viktige tema

Viktige tema

Screening, prosess, ventetid

Informasjon, trygghet, utrygghet

Tospråklighet eller ikke?

Å forholde seg til eksperter

Foreldrerollen


Oppsummering

Oppsummering

Informasjon, både muntlig og skriftlig, er viktig og avgjørende for:

å kunne føle trygghet i foreldrerollen

å kunne oppleve kontroll og oversikt over barnets oppfølging og behov

å kunne ta valg


Gjennomf ring og funn1

Gjennomføring og funn

2. Er modellen utformet slik at den svarer til ønskene og behovene som fremkom i forrige spørreundersøkelse? Spørreskjema som tar utgangspunkt i forrige spørreskjema, sendes ut til hele utvalget (80-100 stk).


Sp rreskjema

Spørreskjema

Tok utgangspunkt i spørreskjema fra «Hørselstap – nyfødte – oppfølging»

Gir vi det tilbudet vi mener å gi?

Hva har foreldrene fått av informasjon og tilbud?


Sp rreskjema1

Spørreskjema

 • Kommer informasjon for tidlig eller for sent?

 • For mye eller for lite informasjon?

 • Hva savner de?


Hva har du f tt av informasjon

Hva har du fått av informasjon?

 • Om hørselstapet

 • Lytte til simulert tap

 • Årsak

 • Om hørselstester

 • Høresentralen

 • Høreapparat

 • Talespråkutvikling

 • Kommunikasjons-former

 • Rettigheter

 • Kommunal støtte

 • Møller

 • Foreldreforening

 • Hjelpemiddelsentral


Om informasjonen du har f tt

Om informasjonen du har fått:

Hvor viktig?

Tidspunkt?

Repetisjon?

Hvor?

Skriftlig, muntlig, begge?

Hvis ikke mottatt: Savnet du informasjonen?


Oppsummering1

Oppsummering

Alt er viktig

De fleste ønsker både muntlig og skriftlig informasjon

Ikke viktig om de får informasjonen på høresentralen eller på kompetansesenteret


Presentasjon av et prosjekt god start veien fram

 • 17 av 20 som hadde mottatt permen, hadde lest i den

 • Alle kapitlene ble vurdert som viktige

 • Kapittel om CI ble lest også der CI ikke var aktuelt


Gjennomf ring og funn2

Gjennomføring og funn

3. Er det noen sammenheng mellom type oppfølging og foreldrenes opplevelse av stress og mestring? PSI sendes ut sammen med spørreskjemaene til hele gruppen.

 • Kan dette gi oss mer kunnskap om foreldrenes opplevelse og hvilke faktorer som belaster?


Presentasjon av et prosjekt god start veien fram

PSI

Parenting Stress Index

Standardisert instrument fra USA, måler stress knyttet til det å være foreldre

Ikke normert og validert i Norge, men brukt i norsk forskning tidligere


Presentasjon av et prosjekt god start veien fram

PSI

 • Måler stress knyttet til

  • Barnet: Humør, lett/vanskelig å forstå, tilpasningsdyktighet, distraherbarhet…

  • Den voksne: Foreldrekompetanse, sosial isolasjon, tilknytning, helse, sivil status…


Hva mener vi med stress

Hva mener vi med stress?

 • Belastning som følge av det å være forelder

  • Emosjonell

  • Kognitiv

  • Fysiologisk

 • Hvilke faktorer fører til økt grad av stress?


Noen forbehold

Noen forbehold

PSI måler generell opplevelse av stress

Vårt utvalg er lite

Sammenlikninger med andre studier er vanskelig pga forskjeller i utvalg og type tilbud


Oppsummering2

Oppsummering

Liten grad av stress knyttet til det å være foreldre til et barn med hørselstap

Spesifikke stressorer er ikke målt; Bekymring rundt språkutvikling, utredningsprosess, etc

Foreldrene opplever seg som kompetente foreldre


Barn med tilleggsvansker

Barn med tilleggsvansker

Psykolog Nina J. Laugen

Samme behov for informasjon

Høyere grad av foreldrerelatert stress

Tid er dyrebart: Ikke tid til kaffeslabberas

Hørselstap er ikke nødvendigvis det viktigste


S hva n

Et forsøk på oppsummering:

Så… hva nå?


Hva vet vi n kvalitet

Hva vet vi nå: Kvalitet

 • Viktig med kvalitet i alle ledd

  • Kompetansen til personalet

  • Tydelig saksgang, tydelig informasjon


Hva vet vi n informasjon

Hva vet vi nå: Informasjon

Mye informasjon

Tidlig informasjon

Tydelig informasjon

Kunsten å beskrive utydeligheten på en tydelig måte

Foreldres trygghet og tillit til ekspertene


Hva vet vi n stress

Hva vet vi nå: Stress

Hørselstapet er ikke stressfremkallende i seg selv

Opplevd kompetanse er viktig

Barn med hørselstap og tilleggsvansker krever en annen tilnærming


Har vi f tt noen svar

Har vi fått noen svar?

Eller har vi fått klokere spørsmål å stille?

Vi har evaluert en spesifikk modell, men hva foreldrene opplever som viktig, er relevant for alle


Hvordan skal vi kvalitetssikre oppf lgingen

Hvordan skal vi kvalitetssikre oppfølgingen?

Vet vi at alle screenes?

Vet vi at alle utredes?

Vet vi at informasjon er tilgjengelig for foreldrene?

Kvalitetssikring nasjonalt

Kvalitetssikring lokalt


Sm barn med h rselstap

Små barn med hørselstap

 • «Permen» ble til «God Start-boka»

 • Kan kjøpes eller lastes ned fra www.mamut.net/moller

 • Revidert i 2011


ad
 • Login