Zapraszamy na nowy kierunek
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Zapraszamy na nowy kierunek PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zapraszamy na nowy kierunek. Technik cyfrowych procesów graficznych. Zawód technik cyfrowych procesów graficznych jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec procesu kształcenia. Tematyka specjalizacji może dotyczyć:. publikacji multimedialnych;

Download Presentation

Zapraszamy na nowy kierunek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zapraszamy nanowy kierunek

Technik cyfrowych procesów graficznych


Zawód technik cyfrowych procesów graficznych jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec procesu kształcenia.


Tematyka specjalizacji może dotyczyć:

 • publikacji multimedialnych;

 • projektowania mediów graficznych.


W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • organizować i nadzorować proces technologiczny;

 • projektować proces wytwarzania produktów poligraficznych w środowisku cyfrowym;

 • realizować cyfrowe procesy graficzne;


 • obsługiwać cyfrowe urządzenia wejścia i wyjścia,

 • obsługiwać oprogramowanie oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe;

 • stosować dostępne technologie poligraficzne w procesie wytwarzania produktów;


 • stosować techniki komputerowe w realizacji zadań zawodowych;

 • posługiwać się językiem angielskim na poziomie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych;


 • przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;


 • współpracować z zespołem pracowników;

 • korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;

 • prowadzić działalność gospodarczą.

 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych


 • komputerowe łamanie tekstu,

 • koryguje kolory w plikach graficznych

 • dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt.

 • przygotowuje materiały do druku. Podczas nauki duży nacisk kładzie się na obsługę nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D oraz 3D.

Technik cyfrowych procesów graficznych wykonuje min.


PrzebiegZajęć

 • Zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach komputerowych .

 • W procesie kształcenia wykorzystywane są nowoczesne platformy systemowe: Microsoft Server SBS 2003, Microsoft Windows XP, Linux Ubuntu, oraz specjalistyczne programy komputerowe, między innymi:   CorelDraw, Photoshop, GIMP, Movie Maker, ImageReady, Flash, Quark Interactive Designer, QuarkXPress, MS Publisher, HTML, Movie Maker i inne.


Zajęcia zawodowe i pracownie

 • materiałoznawstwo

 • pracownia procesów cyfrowych

 • cyfrowe technologie graficzne

 • maszyny i urządzenia cyfrowe

 • pracownia projektowania i przygotowania cyfrowego

 • pracownia procesów reprodukcyjnych

 • działalność poligraficzno-medialna

 • język obcy zawodowy

 • zajęcia praktyczne


Po ukończeniu kierunku będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań

 • planowania i realizacji cyfrowych procesów graficznych;

 • projektowania i przygotowania mediów graficznych do procesu drukowania;

 • użytkowania urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych;


 • projektowania i edytowania cyfrowej grafiki ekranową i wydawniczej,

 • projektowania stron WWW i publikacji multimedialnych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego,

 • stosowania dostępnych technologii drukowania w procesie wytwarzania produktów medialnych,

 • prowadzenia działalności gospodarczej


Absolwent,może znaleźć zatrudnienie w:

 • szeroko pojętych multimediach, jak studia reklamowe (reklama zewnętrzna, udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych),

 • rozrywce i sztukach pięknych, studiach grafiki, studiach fotografii cyfrowej,

 • edukacji (komputerowe kursy szkoleniowe, publikacje encyklopedii itp.),

 • inżynierii (projektowanie maszyn bądź pojazdów motoryzacyjnych),


 • przemyśle (wzornictwo przemysłowe, materiały do szkoleń zawodowych dla pracowników, reklama i sprzedaż produktów),

 • badaniach naukowych (tworzenia modeli i symulacji komputerowych),

 • w zakładach poligraficznych, w tym przy projektowaniu opakowań,

 • drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce,

 • obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią


Zapraszamy na nowy kierunek!


 • Login