Zapraszamy na nowy kierunek
Download
1 / 16

Zapraszamy na nowy kierunek - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zapraszamy na nowy kierunek. Technik cyfrowych procesów graficznych. Zawód technik cyfrowych procesów graficznych jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec procesu kształcenia. Tematyka specjalizacji może dotyczyć:. publikacji multimedialnych;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Zapraszamy na nowy kierunek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zapraszamy na nowy kierunek

Zapraszamy nanowy kierunek

Technik cyfrowych procesów graficznych


Zapraszamy na nowy kierunek

Zawód technik cyfrowych procesów graficznych jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec procesu kształcenia.


Zapraszamy na nowy kierunek

Tematyka specjalizacji może dotyczyć:

 • publikacji multimedialnych;

 • projektowania mediów graficznych.


W wyniku kszta cenia w zawodzie absolwent powinien umie

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • organizować i nadzorować proces technologiczny;

 • projektować proces wytwarzania produktów poligraficznych w środowisku cyfrowym;

 • realizować cyfrowe procesy graficzne;


Zapraszamy na nowy kierunek

 • obsługiwać cyfrowe urządzenia wejścia i wyjścia,

 • obsługiwać oprogramowanie oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe;

 • stosować dostępne technologie poligraficzne w procesie wytwarzania produktów;


Zapraszamy na nowy kierunek

 • stosować techniki komputerowe w realizacji zadań zawodowych;

 • posługiwać się językiem angielskim na poziomie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych;


Zapraszamy na nowy kierunek

 • przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;


Zapraszamy na nowy kierunek

 • współpracować z zespołem pracowników;

 • korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;

 • prowadzić działalność gospodarczą.

 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych


Zapraszamy na nowy kierunek

 • komputerowe łamanie tekstu,

 • koryguje kolory w plikach graficznych

 • dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt.

 • przygotowuje materiały do druku. Podczas nauki duży nacisk kładzie się na obsługę nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D oraz 3D.

Technik cyfrowych procesów graficznych wykonuje min.


Przebieg zaj

PrzebiegZajęć

 • Zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach komputerowych .

 • W procesie kształcenia wykorzystywane są nowoczesne platformy systemowe: Microsoft Server SBS 2003, Microsoft Windows XP, Linux Ubuntu, oraz specjalistyczne programy komputerowe, między innymi:   CorelDraw, Photoshop, GIMP, Movie Maker, ImageReady, Flash, Quark Interactive Designer, QuarkXPress, MS Publisher, HTML, Movie Maker i inne.


Zaj cia zawodowe i pracownie

Zajęcia zawodowe i pracownie

 • materiałoznawstwo

 • pracownia procesów cyfrowych

 • cyfrowe technologie graficzne

 • maszyny i urządzenia cyfrowe

 • pracownia projektowania i przygotowania cyfrowego

 • pracownia procesów reprodukcyjnych

 • działalność poligraficzno-medialna

 • język obcy zawodowy

 • zajęcia praktyczne


Po uko czeniu kierunku b dziesz przygotowany do wykonywania nast puj cych zada

Po ukończeniu kierunku będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań

 • planowania i realizacji cyfrowych procesów graficznych;

 • projektowania i przygotowania mediów graficznych do procesu drukowania;

 • użytkowania urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych;


Zapraszamy na nowy kierunek

 • projektowania i edytowania cyfrowej grafiki ekranową i wydawniczej,

 • projektowania stron WWW i publikacji multimedialnych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego,

 • stosowania dostępnych technologii drukowania w procesie wytwarzania produktów medialnych,

 • prowadzenia działalności gospodarczej


Zapraszamy na nowy kierunek

Absolwent,może znaleźć zatrudnienie w:

 • szeroko pojętych multimediach, jak studia reklamowe (reklama zewnętrzna, udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych),

 • rozrywce i sztukach pięknych, studiach grafiki, studiach fotografii cyfrowej,

 • edukacji (komputerowe kursy szkoleniowe, publikacje encyklopedii itp.),

 • inżynierii (projektowanie maszyn bądź pojazdów motoryzacyjnych),


Zapraszamy na nowy kierunek

 • przemyśle (wzornictwo przemysłowe, materiały do szkoleń zawodowych dla pracowników, reklama i sprzedaż produktów),

 • badaniach naukowych (tworzenia modeli i symulacji komputerowych),

 • w zakładach poligraficznych, w tym przy projektowaniu opakowań,

 • drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce,

 • obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią


Zapraszamy na nowy kierunek1

Zapraszamy na nowy kierunek!


ad
 • Login