Stowarzyszenie Producentów
Download
1 / 60

III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce. Przemysł płyt drewnopochodnych i tartaczny podstawą rozwoju nowoczesnego budownictwa i meblarstwa w Polsce i w Europie. Bogdan Czemko, Maria Antoni Hikiert, Marek Adamowicz, Wojciech Nitka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'III Europejski Kongres Gospodarczy Drewno w gospodarce UE i Polsce Katowice 16 - 18 maja 2011 r.' - january


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Przemysł płyt drewnopochodnych

i tartaczny

podstawą rozwoju nowoczesnego budownictwa

i meblarstwa w Polsce i w Europie.

Bogdan Czemko, Maria Antoni Hikiert,

Marek Adamowicz, Wojciech Nitka

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

1


Polski przemys tartaczny 2011 podstawowe informacje
POLSKI PRZEMYSŁ TARTACZNY 2011 PODSTAWOWE INFORMACJE

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Bogdan Czemko – Dyrektor Biura PIGPD

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

2


Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Polskie lasy coroczne dostarczają na rynek znaczne ilości surowca drzewnego w postaci drewna okrągłego. Dzieli się on na kilka głównych grup sortymentowych, kupowanych przez odrębne gałęzie przemysłu drzewnego. Przemysł tartaczny zajmuje wśród nich poczesne miejsce, o czym decyduje fakt, że ma on największy udział ilościowy w tych zakupach oraz że wartość jego zakupów stanowi większość przychodów sprzedaży drewna, realizowanej w Polsce przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

3


Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

4


Drewno tartaczne iglaste stanowi 31,1% całości pozyskania, a liściaste – 6,4% (łącznie 37,5%). Jednak jego udział w wartości sprzedaży drewna ogółem jest znacznie wyższa – wynosi odpowiednio 41,7 i 9,9%, a łącznie – 51,6%. Jest więc to najważniejszy dla dochodów Lasów Państwowych sortyment, decydujący dla ich wyniku finansowego, a w szczególności decydujący z punktu widzenia możliwości finansowania gospodarki leśnej.Wartość tego drewna sprzedanego w 2009r. wyniosła 2.355 mln zł.

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

5


Segmentacja odbiorc w drewna okr g ego 2008r
SEGMENTACJA ODBIORCÓW DREWNA OKRĄGŁEGO 2008r. pozyskania, a liściaste – 6,4% (łącznie 37,5%). Jednak jego udział w wartości sprzedaży drewna ogółem jest znacznie wyższa – wynosi odpowiednio 41,7 i 9,9%, a łącznie – 51,6%. Jest więc to najważniejszy dla dochodów Lasów Państwowych sortyment, decydujący dla ich wyniku finansowego, a w szczególności decydujący z punktu widzenia możliwości finansowania gospodarki leśnej.

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

6


Jako odbiorcy drewna okrągłego wg danych LP zarejestrowane były w 2008r. 7132 firmy, w 2009r. - 8524 firmy, w 2010r. - 8675. Co istotne – aż 92% zarejestrowanych odbiorców kupuje mniej niż 5 tys. m3 drewna okrągłego rocznie, a 66% - nawet mniej niż 1 tys. m3 rocznie. Zakłady o takim przerobie to raczej rzemiosło a nie przemysł, bez szans na postęp techniczny i efektywne prowadzenie działalności. Kupują one jednak tylko ok. 10% całej sprzedawanej przez LP ilości drewna. Resztę – 90% - kupuje ok. 700 przedsiębiorstw, stanowiących zasadniczy trzon przemysłu. Poza zaledwie kilkunastoma firmami (co prawda z grupy największych odbiorców), są to prawie w całości jednostki wchodzące w skład szeroko pojętego przemysłu tartacznego.

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

7


Stowarzyszenie Producentów były w 2008r. 7132 firmy, w 2009r. - 8524 firmy, w 2010r. - 8675. Co istotne – aż 92% zarejestrowanych odbiorców kupuje mniej niż 5 tys. m3 drewna okrągłego rocznie, a 66% - nawet mniej niż 1 tys. m3 rocznie. Zakłady o takim przerobie to raczej rzemiosło a nie przemysł, bez szans na postęp techniczny i efektywne prowadzenie działalności. Kupują one jednak tylko ok. 10% całej sprzedawanej przez LP ilości drewna. Resztę – 90% - kupuje ok. 700 przedsiębiorstw, stanowiących zasadniczy trzon przemysłu. Poza zaledwie kilkunastoma firmami (co prawda z grupy największych odbiorców), są to prawie w całości jednostki wchodzące w skład szeroko pojętego przemysłu tartacznego.

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

8


Pozycja przemys u tartacznego w polskim przemy le przetw rczym
Pozycja przemysłu tartacznego w polskim przemyśle przetwórczym

Pozycja przemysłu tartacznego w polskim przemyśle przetwórczym

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Produkcja sprzedana branży drzewnej w 2009 roku – wg danych GUS dla „pełnej zbiorowości”

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

9


G wne fakty
Główne fakty: przetwórczym

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

1. Rentowność netto produkcji wyrobów tartacznych w poszczególnych kwartałach 2010r, w zestawieniu z rentownością w analogicznych okresach 2009r. wyniosła (2009/2010r.): 1,7/-0,1; 3,0/2,0; -0,5/1,8; -0,7/b.d. Są to wielkości niższe od wyników krajowego przemysłu przetwórczego ogółem o 2-3 punkty procentowe

2. Roczna wartość produkcji wyrobów z drewna litego (bez płyt) w 2009r. wg GUS to 10,6 mld zł, a więc 4,5 wartości surowca w postaci tartacznego drewna okrągłego. Każda złotówka jego wartości daje więc po przerobie 4 zł 50 gr zł, a każdy 1 m3 przerobionego drewna tego rodzaju tworzył 659 zł wartości dodanej.

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

10


3. Sam podatek VAT odprowadzany przez przemysł tartaczny (bez CIT, od nieruchomości i innych) to ok. 2,4 mld zł rocznie

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

4. Zatrudnienie w przemyśle tartacznym w 2010r.wg GUS wynosiło 12 tys. osób co oznacza w stosunku do 2009r. spadek o 1,8%.

5. Podstawowy problem z jakim boryka się przemysł tartaczny, to niestabilność i niepewność zaopatrzenia w drewno co zawdzięczamy złemu, antygospodarczemu systemowi jego sprzedaży, narzuconemu nam przez monopol Lasów Państwowych.

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

11


Podsumowanie
PODSUMOWANIE (bez CIT, od nieruchomości i innych) to ok. 2,4 mld zł rocznie

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

1. Przemysł tartaczny stanowi pierwsze i podstawowe ogniwo w łańcuchu przerobu drewna dostarczanego przez polskie lasy. Jego udział w sprzedaży Lasów Państwowych – praktycznie jedynego dostawcy surowca drzewnego - jest największy, wartościowo przekraczając 50%.

2. O wysokiej pozycji tego przemysłu w polskiej gospodarce świadczy fakt, że jego udział w produkcji sprzedanej polskiego przemysłu przetwórczego wynosi 3,30 %, a poziom zatrudnienia należy szacować na 61 tys. osób.

3. W przemyśle drzewnym działa 8,6 tys. firm, z których znakomita większość to firmy tartaczne. Trzon tego przemysłu stanowi ok. 700 większych firm.

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

12


4. Produkty przemysłu tartacznego, główne i uboczne, stanowią niezbędną bazę do produkcji innych gałęzi przemysłu – stolarki otworowej, budownictwa, meblarstwa, przemysłu płyt drewnopochodnych. Produkty uboczne mają też spore znaczenie w bilansie energetycznym kraju, stanowiąc źródło energii odnawialnej.

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

5. Podstawowy problem z jakim boryka się ten przemysł, to nieefektywny i antyrozwojowy system sprzedaży drewna, narzucony przez monopol Lasów Państwowych, którego pochodną są zawyżane ceny drewna i faktyczny brak możliwości inwestowania.

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

13


Przemys p yt drewnopochodnych 2011 podstawowe informacje
PRZEMYSŁ PŁYT DREWNOPOCHODNYCH 2011 stanowią niezbędną bazę do produkcji innych gałęzi przemysłu – stolarki otworowej, budownictwa, meblarstwa, przemysłu płyt drewnopochodnych. Produkty uboczne mają też spore znaczenie w bilansie energetycznym kraju, stanowiąc źródło energii odnawialnej. PODSTAWOWE INFORMACJE

Stowarzyszenie Producentów

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Maria Antoni Hikiert – Sekretarz SPPDwP

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

14


Stowarzyszenie Producentów stanowią niezbędną bazę do produkcji innych gałęzi przemysłu – stolarki otworowej, budownictwa, meblarstwa, przemysłu płyt drewnopochodnych. Produkty uboczne mają też spore znaczenie w bilansie energetycznym kraju, stanowiąc źródło energii odnawialnej.

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

 • Znaczenie drewna dla człowieka.

 • Właściwości drewna i jego wpływ na naturalne środowisko:

  • Drzewa łagodzą klimat,

  • Drewno jest surowcem odnawialnym,

  • Drewno jest surowcem energetycznym,

  • Drewno jest surowcem naturalnym, ma przyjazną

  • dla człowieka budowę, kreuje miłe wrażenie przy kontakcie,

  • Użytkowanie drewna przyczynia się do zrównoważonego

  • rozwoju,

  • Drewno wyzwala przyjazne dla środowiska rozumowanie

  • przy projektowaniu wyrobów. Przyjmuje się schemat:

  • przemyśl ponownie, zamień, zredukuj, poddaj recyklingowi,

  • użyj ponownie, napraw,

  • Materiały oparte o drewno są ekonomicznie efektywne

  • i konkurencyjne w meblarstwie i budownictwie.

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

15


Stowarzyszenie Producentów stanowią niezbędną bazę do produkcji innych gałęzi przemysłu – stolarki otworowej, budownictwa, meblarstwa, przemysłu płyt drewnopochodnych. Produkty uboczne mają też spore znaczenie w bilansie energetycznym kraju, stanowiąc źródło energii odnawialnej.

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Wpływ branży płyt na środowisko i zasadę zrównoważonego rozwoju:

 • Surowcem dla branży płyt są odtwarzalne zasoby drewna,

 • Mała energochłonność w przeliczeniu na Mg wyrobu,

 • Każdy 1 Mg płyt wiąże na długi okres eksploatacji około 2 Mg CO2,

 • Wyroby są łatwe w materiałowym i energetycznym recyklingu,

 • Wyroby z płyt są biodegradowalne.

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

16


Stowarzyszenie Producentów stanowią niezbędną bazę do produkcji innych gałęzi przemysłu – stolarki otworowej, budownictwa, meblarstwa, przemysłu płyt drewnopochodnych. Produkty uboczne mają też spore znaczenie w bilansie energetycznym kraju, stanowiąc źródło energii odnawialnej.

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Miejsce przemysłu płyt drewnopochodnych w ekologicznym łańcuchu przetwarzania drewna

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

17


Stowarzyszenie Producentów stanowią niezbędną bazę do produkcji innych gałęzi przemysłu – stolarki otworowej, budownictwa, meblarstwa, przemysłu płyt drewnopochodnych. Produkty uboczne mają też spore znaczenie w bilansie energetycznym kraju, stanowiąc źródło energii odnawialnej.

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Rys. 1. Rozmieszczenie zakładów

płyt drewnopochodnych w Polsce

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

18


Stowarzyszenie Producentów stanowią niezbędną bazę do produkcji innych gałęzi przemysłu – stolarki otworowej, budownictwa, meblarstwa, przemysłu płyt drewnopochodnych. Produkty uboczne mają też spore znaczenie w bilansie energetycznym kraju, stanowiąc źródło energii odnawialnej.

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Zastosowania płyt w gospodarce, branże związane

- meblarstwo,

- budownictwo, konstrukcje,

- budownictwo, roboty wykończeniowe i wyposażenie,

- transport,

- opakowania,

- inne zastosowania,

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

19


Stowarzyszenie Producentów stanowią niezbędną bazę do produkcji innych gałęzi przemysłu – stolarki otworowej, budownictwa, meblarstwa, przemysłu płyt drewnopochodnych. Produkty uboczne mają też spore znaczenie w bilansie energetycznym kraju, stanowiąc źródło energii odnawialnej.

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

 • Produkty branży płyt drewnopochodnych

 • 1 sektor sklejki:

 • sklejka ogólnego przeznaczenia iglasta, liściasta i egzotyczna,

 • sklejka suchotrwała i wodoodporna,

 • sklejki techniczne: szalunkowa, kontenerowa, głusząca,

 • transformatorowa, lignofol,

 • sklejki meblowe,

 • kształtki sklejkowe.

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

20


Stowarzyszenie Producentów stanowią niezbędną bazę do produkcji innych gałęzi przemysłu – stolarki otworowej, budownictwa, meblarstwa, przemysłu płyt drewnopochodnych. Produkty uboczne mają też spore znaczenie w bilansie energetycznym kraju, stanowiąc źródło energii odnawialnej.

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

 • Produkty branży płyt drewnopochodnych

 • 2 sektor płyt wytwarzanych w technologii mokrej:

 • płyty pilśniowe twarde T i twarde lakierowane,

 • płyty pilśniowe porowate P cienkie, grube,

 • płyty izolacyjne dla budownictwa szkieletowego,

 • włókno drzewne do różnych zastosowań,

 • belki dwuteowe ze środnikiem z płyty pilśniowej T,

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

21


Stowarzyszenie Producentów stanowią niezbędną bazę do produkcji innych gałęzi przemysłu – stolarki otworowej, budownictwa, meblarstwa, przemysłu płyt drewnopochodnych. Produkty uboczne mają też spore znaczenie w bilansie energetycznym kraju, stanowiąc źródło energii odnawialnej.

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

 • Produkty branży płyt drewnopochodnych

 • 3 sektor płyt wytwarzanych w technologii suchej:

 • płyty wiórowe surowe i powierzchniowo wykończone,

 • płyty MDF i HDF,

 • płyty OSB,

 • panele podłogowe,

 • panele boazeryjne,

 • listwy profilowane z płyt MDF,

 • belki dwuteowe ze środnikiem z płyty OSB,

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

22


Stowarzyszenie Producentów stanowią niezbędną bazę do produkcji innych gałęzi przemysłu – stolarki otworowej, budownictwa, meblarstwa, przemysłu płyt drewnopochodnych. Produkty uboczne mają też spore znaczenie w bilansie energetycznym kraju, stanowiąc źródło energii odnawialnej.

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

PODSUMOWANIE - WNIOSKI

1. Branża płyt drewnopochodnych jest branżą wytwórczą,

zabezpieczającą materiałowo pracę i rozwój innych,

istotnych dla gospodarki branż, w tym wielu małych

i średnich przedsiębiorstw.

2. Płyty Drewnopochodne są wyrobem ekologicznym,

opartym o polski, bioodtwarzalny, surowiec.

3. Po okresie użytkowania, wyroby z płyt są łatwe

w recyklingu materiałowym i energetycznym.

Możliwa jest też ich biodegradacja.

4. Fabryki płyt drewnopochodnych w Polsce są nowoczesne.

Branża zalicza się do grona europejskich liderów w tej dziedzinie

gospodarki. Możliwy jest jej dalszy dynamiczny rozwój.

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

23


Stowarzyszenie Producentów stanowią niezbędną bazę do produkcji innych gałęzi przemysłu – stolarki otworowej, budownictwa, meblarstwa, przemysłu płyt drewnopochodnych. Produkty uboczne mają też spore znaczenie w bilansie energetycznym kraju, stanowiąc źródło energii odnawialnej.

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

MEBLARSTWO W GOSPODARCE UE I POLSKI

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

Dr inż. Marek Adamowicz

Dr inż. Tomasz Wiktorski

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

24


Produkcja mebli na wiecie
Produkcja mebli na świecie stanowią niezbędną bazę do produkcji innych gałęzi przemysłu – stolarki otworowej, budownictwa, meblarstwa, przemysłu płyt drewnopochodnych. Produkty uboczne mają też spore znaczenie w bilansie energetycznym kraju, stanowiąc źródło energii odnawialnej.

Rynek mebli na świecie w 2009 roku oszacowano na 350 mld USD. (wg CSIL)


Handel meblami na wiecie eksporterzy
Handel meblami na świecie stanowią niezbędną bazę do produkcji innych gałęzi przemysłu – stolarki otworowej, budownictwa, meblarstwa, przemysłu płyt drewnopochodnych. Produkty uboczne mają też spore znaczenie w bilansie energetycznym kraju, stanowiąc źródło energii odnawialnej. Eksporterzy

Dane dla całej grupy 94 wg klasyfikacji HS (meble, lampy i oświetlenie domowe, prefabrykowane elementy budynków), dane wg ONZ za rok 2007


Handel meblami na wiecie importerzy
Handel meblami na świecie stanowią niezbędną bazę do produkcji innych gałęzi przemysłu – stolarki otworowej, budownictwa, meblarstwa, przemysłu płyt drewnopochodnych. Produkty uboczne mają też spore znaczenie w bilansie energetycznym kraju, stanowiąc źródło energii odnawialnej. Importerzy

Dane dla całej grupy 94 wg klasyfikacji HS (meble, lampy i oświetlenie domowe, prefabrykowane elementy budynków), dane wg ONZ za rok 2007


Przemys meblarski w ue i polsce
Przemysł meblarski w UE i Polsce stanowią niezbędną bazę do produkcji innych gałęzi przemysłu – stolarki otworowej, budownictwa, meblarstwa, przemysłu płyt drewnopochodnych. Produkty uboczne mają też spore znaczenie w bilansie energetycznym kraju, stanowiąc źródło energii odnawialnej.

Unia Europejska

Polska

Wszystkie rodzaje działalności

Meblarstwo

Udział

Wszystkie rodzaje działalności

Meblarstwo w Polsce

Udział

Liczba przedsiębiorstw [tys. podmiotów]

20 848

222

1,06%

1 485

22

1,51%

Wartość produkcji[mld euro]

17 416,0

174,5

1,00%

525,8

8,5

1,63%

Liczba pracujących [mln osób]

135,981

1,770

1,30%

8,415

0,217

2,58%

Na podstawie danych Eurostat za rok 2007
Struktura koszt w w produkcji mebli
Struktura kosztów w produkcji mebli w tonach

Na podstawie GUS 2010.


Zu ycie materia w w bran y meblarskiej
Zużycie materiałów w branży meblarskiej w tonach

Skóry bydlęce

m2

6 602 967

Skóry świńskie

m2

1 147

Tarcica

m3

960 900

Płyty pilśniowe twarde

m2

64 817

Pozostałe płyty pilśniowe

m2

25 133

Płyty wiórowe

m3

3 055 975

Papier i tektura

tony

70 293

Tworzywa sztuczne i włókna chemiczne

tony

7 146

Szkło

m2

787 000

Wyroby metalowe

tony

99 959

Wyroby z aluminium

tony

814

Meble to nie tylko drewno!

Dane według GUS za 2009 rok


Materiały drzewne stanowią ponad 52% kosztów materiałowych w produkcji mebli


Szanse
Szanse materiałowych w produkcji mebli

Wzrost wydajności pracy

Wzrost wartości dodanej

Promocja Polski z wykorzystaniem sukcesów branży meblarskiej

Krajowa baza surowcowa

Zaufanie klientów na rynkach zagranicznych


Zagro enia
Zagrożenia materiałowych w produkcji mebli

Zachwianie międzynarodowej wymiany gospodarczej

Nadmierne umacnianie waluty

Koncentracja po stronie dostawców surowców do produkcji mebli

Konkurencja ze strony państw o korzystniejszej strukturze kosztowej


Stowarzyszenie Producentów materiałowych w produkcji mebli

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

RYNEK BUDOWNICTWA DREWNIANEGO W POLSCE

mgr Wojciech Nitka – Prezes Zarządu

Budownictwo drewniane – to budowanie przyjazne dla ludzi

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

36


Stowarzyszenie Producentów materiałowych w produkcji mebli

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

 • W naszym kraju działa:

 • - ok. 410 firm budujących domy tzw. „kanadyjczyki”,

 • - ok. 60 firm budujących tzw. „domy gotowe,

 • ok. 120 firm budujących domy z bali,

 • ok. 160 firm budujących domki letniskowe.

W sumie ponad 590 firm buduje domy mieszkalne z drewna.

Budownictwo drewniane – budownictwem ekologicznym

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

37


Stowarzyszenie Producentów materiałowych w produkcji mebli

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

 • Przyjmuje sie, że jedna firma buduje rocznie średnio 6 – 8 domów.

 • Należy przyjąć, że w naszym kraju rocznie buduje się ok. 4.200 drewnianych domów mieszkalnych, co przy 70 444 budynkach oddanych w 2010 r.

 • stanowi ok. 6 % ogółu budownictwa jednorodzinnego.

 • Przy średniej wielkości budynku 145, 7 m2zużycie materiałów drewnopochodnych:

 • śr. zużycie tarcicy – 0,16 m3/m2 – co daje ok. 23,31 m3/budynek,

 • śr. zużycie płyt – 0,07 m3/m2 – co daje ok. 10,20 m3/budynek,

 • W przeciągu roku budownictwo drewniane zużywa:

 • - ok. 97.900 m3 tarcicy suszonej komorowo i struganej,

 • - ok. 42.800 m3 płyty drewnopochodnych.

Budownictwo drewniane – budownictwem energooszczędnym

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

38


Stowarzyszenie Producentów materiałowych w produkcji mebli

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Budownictwo wielorodzinne

Budownictwo drewniane – szansą dla polskiego budownictwa

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

39


Stowarzyszenie Producentów materiałowych w produkcji mebli

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Budownictwo użyteczności publicznej

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

40


Stowarzyszenie Producentów materiałowych w produkcji mebli

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Mamy się czym pochwalić

Szymbark

Szymbark

Gliwice

Sromowce Niżne

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

41


Stowarzyszenie Producentów materiałowych w produkcji mebli

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Bolączki polskiego budownictwa drewnianego

 • - bariera mentalna społeczeństwa

 • brak rządowych programów promocji budownictwa drewnianego

 • brak statystyk – nikt nie wie ile domów drewnianych buduje się w kraju

 • brak literatury poświęconej budownictwu drewnianemu

 • - brak programów edukacji n/t budownictwa drewnianego:

 • - tak w szkołach zawodowych, średnich i wyższych

 • - brak krajowych standardów tak dla domów szkieletowych jak i z bali

Zmiana polskiej mentalności szansą dla budownictwa drewnianego

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

42


Stowarzyszenie Producentów materiałowych w produkcji mebli

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Buduj z drewna i mieszkaj w drewnie

Konsolidacja branży w celu promocji drewna

Drewno – najbliższy człowiekowi materiał budowlany

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

43


Stowarzyszenie Producentów materiałowych w produkcji mebli

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Buduj z drewna i mieszkaj w drewnie

Opracowanie krajowych standardów dla budownictwa drewnianego

Wymagania

techniczno-montażowe

dla

drewnianego budownictwa szkieletowego

Standardy

dla

domów z bali

III Europejski Kongres Gospodarczy

Drewno w gospodarce UE i Polsce

Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

44


Stowarzyszenie Producentów materiałowych w produkcji mebli

Płyt Drewnopochodnych

w Polsce

Buduj z drewna i mieszkaj w drewnie

Konsolidacja branży w celu promocji drewna

i opracowanie krajowych standardów dla budownictwa drewnianego

 • … powinno doprowadzić do:

  • zmiany mentalności społeczeństwa

 • - zwiększenie ilości budowanych domów

 • a w dalszej kolejności:

  • wzrostu sprzedaży drewna

  • wzrostu sprzedaży płyt drewnopochodnych

 • na naszym rynku krajowym.

 • Budownictwo drewniane to ochrona środowiska, to ochrona klimatu

  III Europejski Kongres Gospodarczy

  Drewno w gospodarce UE i Polsce

  Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

  45


  Stowarzyszenie Producentów materiałowych w produkcji mebli

  Płyt Drewnopochodnych

  w Polsce

  Buduj z drewna i mieszkaj w drewnie

  Stowarzyszenie Dom Drewniany

  www.domydrewniane.org

  skupia - 37 firm wykonawczych

  - 12 firm wspierających

  - 2 organizacje pozarządowe

  Własne standardy dla członków SDD

  Europejska Aprobata Techniczna

  SDD – szansą dla polskiego budownictwa drewnianego

  III Europejski Kongres Gospodarczy

  Drewno w gospodarce UE i Polsce

  Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

  46


  Stowarzyszenie Producentów materiałowych w produkcji mebli

  Płyt Drewnopochodnych

  w Polsce

  Budownictwo drewniane w Internecie

  Największy serwis w polskim Internecie

  www.budujzdrewna.pl

  SDD na Facebook’u

  III Europejski Kongres Gospodarczy

  Drewno w gospodarce UE i Polsce

  Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

  47


  Stowarzyszenie Producentów materiałowych w produkcji mebli

  Płyt Drewnopochodnych

  w Polsce

  Nasze hasło na dziś

  Zastaliśmy

  Polskę

  murowaną

  zostawimy

  drewnianą

  III Europejski Kongres Gospodarczy

  Drewno w gospodarce UE i Polsce

  Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

  48


  Stowarzyszenie Producentów materiałowych w produkcji mebli

  Płyt Drewnopochodnych

  w Polsce

  POLSKA - LIDER EUROPEJSKIEJ BRANŻY PODŁÓG DREWNIANYCH

  Dariusz Kozera – Stowarzyszenie „Parkieciarze Polscy”

  III Europejski Kongres Gospodarczy

  Drewno w gospodarce UE i Polsce

  Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

  49


  Produkcja i sprzedaż podłóg drewnianych materiałowych w produkcji mebliw Europie w mln. m2*


  Produkcja i sprzeda w europie 1990 2010 mln m 2
  Produkcja i sprzedaż w Europie 1990-2010 (mln. m materiałowych w produkcji mebli2)


  Struktura asortymentowa rynku
  Struktura asortymentowa rynku materiałowych w produkcji mebli


  Udzia w produkcji pod g drewnianych

  Udział w produkcji podłóg drewnianych materiałowych w produkcji mebli


  Udział gatunków drewna w Europie (%) materiałowych w produkcji mebliprodukcja parkietów


  Produkcja i sprzedaż parkietów w Polsce materiałowych w produkcji mebli

  w latach 2001-2010 (tys. m2)


  Udział gatunków drewna w Polsce (%) materiałowych w produkcji mebliprodukcja parkietów


  Struktura produkcji i sprzeda y parkiet w w polsce 2008 2010
  Struktura produkcji i sprzedaży parkietów w Polsce materiałowych w produkcji mebli2008-2010


  Polski boom bran y pod g drewnianych
  Polski boom branży podłóg drewnianych materiałowych w produkcji mebli

  Nowoczesne zakłady produkcji parkietów wielowarstwowych

  Barlinek S.A. 3-warstwowe

  Baltic Wood S.A. 3-warstwowe

  DĄBEX – BIADKI 2-warstwowe

  Nowoczesne technologie

  Thermowood

  Łączenia typu „click”

  Wykańczanie powierzchni


  Fundament rozwoju rynku wsp praca nauki przemys u i us ug
  Fundament rozwoju rynku materiałowych w produkcji mebliwspółpraca nauki, przemysłu i usług

  Dynamiczny rozwój produkcji podłóg drewnianych fundamentem rozwoju usług parkieciarskich

  Blisko 500 członków w Stowarzyszeniu „Parkieciarze Polscy” największej i najstarszej organizacji samorządu parkieciarzy

  Wdrożenie systemu zarządzania jakością usług parkieciarskich zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 – paszportem dla eksportu polskich usług na rynku europejskim

  Wydawca podręcznika dla parkieciarzy (jeden z dwóch w Europie)


  Dzi kujemy za uwag
  Dziękujemy za uwagę! materiałowych w produkcji mebli

  Stowarzyszenie Producentów

  Płyt Drewnopochodnych

  w Polsce

  III Europejski Kongres Gospodarczy

  Drewno w gospodarce UE i Polsce

  Katowice 16 - 18 maja 2011 r.

  60


  ad