egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler
Download
Skip this Video
Download Presentation
Egzersizdeki Biyokimyasal Değişiklikler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 265

Egzersizdeki Biyokimyasal Değişiklikler - PowerPoint PPT Presentation


 • 345 Views
 • Uploaded on

Egzersizdeki Biyokimyasal Değişiklikler. Dr. Akın Yeşilkaya. Hücreler. İntermediyer filament. Protofibril. Protofilament. Çift zincir sarmallanmış sarmal. a -Heliks. Keratin a -heliks. Çift zincirli sarmalanmış sarmal. Protofilament. Protofibril. Nukleus. Kapilerler. Miyofibriller.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Egzersizdeki Biyokimyasal Değişiklikler' - janna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Hücreler

İntermediyer filament

Protofibril

Protofilament

Çift zincir sarmallanmış sarmal

a-Heliks

slide4

Keratin a-heliks

Çift zincirli sarmalanmış sarmal

Protofilament

Protofibril

slide6

Nukleus

Kapilerler

Miyofibriller

Kas fiberi

Kas fibril demeti

Sarkomer

Sarkoplazmik

retikulum

Miyofibril

A bandı

I bandı

Kas

Z diski

M çizgisi

I bandı

A bandı

Z diski

M çizgisi

Z diski

slide8

Karbohidrat yan zincirleri

Fosfolipid çift tabakası

Glikoprotein

Fosfolipidler

Plazma membranı

İntegral membran proteinleri

Hidrofobik bölgeler

Hidrofilik bölgeler

Periferal membran proteini

Nukleus

Sitozol

slide9
Canlı?
 • Canlı ile cansız arasındaki fark nedir?
  • Teolojik,
  • Filozofik,
  • Pozitif bilimler
slide10

Cansız

Molekül

Canlı

Kimyasal özellik

Fiziksel özellik

Ayrıcalıklı özellikler

slide11
Biyokimya, cansız moleküllerin canlıdaki özelliklerini, fonksiyonlarını ve nedenlerini araştırır.
 • Biyokimyacılar da canlının kimyasal yapısını kimyasal, fiziksel ve biyolojik yöntemler kullanarak araştırır.
slide13

Nobel Ödülü (Tıp) 1962

James Dewey Watson

Harvard University Cambridge, MA, USA

1928-

Francis Harry Compton Crick

Institute of Molecular Biology Cambridge, İngiltere

1916-2004

canl lar n zellikleri
Canlıların özellikleri
 • Kompleks fakat mükemmel bir düzenle çalışan kimyasal bir oluşumdur.
 • Canlı yapısında bulunan her bir parça belirli bir görev üstlenmiştir.
 • Canlı sistemler çevrelerinden enerji alarak bu enerjiyi belli bir amaç için kullanmaktadır.
 • Canlılar tüm fonksiyonlarını kullanarak çoğalırlar.
biyomolek l
Biyomolekül
 • Nedir?
 • Nelerden oluşur?
slide17

Biyolojik Moleküler Mantık

Biyomolekül

Molekül

Organel

Hücre

Atom

ya am n kimyasal elemanlar
Yaşamın kimyasal elemanları
 • Biyomoleküller: canlılığın molekülleri.
 • Canlı organizmalarda bulunan ve bilinen kurallara ek olarak moleküller bir mantık çerçevesinde hareket eden moleküllere BİYOMOLEKÜL denir

Bir insan organizmasının atomlarının %95’ini oluştururlar.

    • Karbon (C) % 50
    • Oksijen (O) % 20
    • Hidrojen (H) % 10
    • Azot (N) % 8.5
    • Kalsiyum (Ca) % 4
    • Fosfor (P) % 2.5
ya am n kimyasal elemanlar1
Yaşamın kimyasal elemanları
 • Diğer inorganik elementler
    • Potasyum (K) % 1
    • Kükürt (S) % 0.8
    • Sodyum (Na) % 0.4
    • Klor (Cl) % 0.4
    • Magnezyum (Mg) % 0.1
    • Demir (Fe) % 0.01
    • Mangan (Mn) % 0.001
    • İyot (I) % 0.00005
b yomolek ller
BİYOMOLEKÜLLER
 • Canlıları oluştururlar
 • C,H,O ve N’tan zengin organik yapılardır.
 • Monosakkaridler,amino asitler, yağ asitleri ve nükleotidler temel biyomoleküllerdir.
 • Bunların polimerizasyonu ile makromoleküller meydana gelir
ya am n kimyasal elemanlar2
Yaşamın kimyasal elemanları
 • Karbohidratlar
 • Proteinler
 • Lipidler
 • Nükleik asitler
 • Vitaminler
ya am n kimyasal elemanlar3
Yaşamın kimyasal elemanları
 • Karbohidratlar Glukoz
 • Proteinler Aminoasitler
 • Lipidler Yağ asitleri
 • Nükleik asitler DNA, RNA
 • Vitaminler -
bir e coli bakterisinde
Bir E. coli bakterisinde
 • 3000 protein
 • 1000 nükleik asit

molelekülü bulunur

Bir insanda

 • 100.000 protein

molelekülü bulunur

ya amin molek ler manti i
YAŞAMIN MOLEKÜLER MANTIĞI
 • Moleküler düzenlemede basitlik ve sadelik vardır.
 • Bütün türlerin tek bir atası vardır.
 • Bir türün farklılığı sahip olduğu protein ve nükleik asitlerle sağlanır.
 • Canlılarda MAKSİMAL EKONOMİ kuralı işler
canlilar ve enerj
CANLILAR VE ENERJİ
 • Tüm termodinamik kanunlara uyarlar.
 • Canlılık minimal entropi demektir.
 • Canlılar bu düzeyde kalmanın faturasını çevrelerine ödetirler.
 • Enerji kaynakları güneştir
 • Kimyasal enerji kullanırlar.
 • Bu enerji tipini ATP ve benzerleri temsil eder.
serbest enerj
SERBEST ENERJİ

Serbest enerji iş yapma yeteneği olan enerji tipidir. Sembolü G dir.

G = H - TS

formülü ile hesaplanır.

enerj bazinda h cre t pler
ENERJİ BAZINDA HÜCRE TİPLERİ
 • Canlı hücreler çevreden aldıkları enerji türüne göre 2’ye ayrılır.
   • 1. Fotosentetik hücreler
   • 2. Heterotrofik hücreler
slide29

ATP

Enerji

Enerji

Kimyasal reaksiyon veya sentez

Besinsel kökenli

ADP+ P

canlilardak k myasal reaks yonlar
CANLILARDAKİ KİMYASAL REAKSİYONLAR
 • İzobarik ve izotermik koşullarda yürür
 • Enzimlerle katalize edilir.
 • Metabolik yollar biçimindedir.
 • Maksimal ekonomi esastır.
 • Kendi kendilerini kontrol ederler.
 • Çevreden (dış dünyadan) etkilenirler
canlilar ve o alma
CANLILAR VE ÇOĞALMA
 • Canlı hücreler bölünerek çoğalabilirler.
 • Canlılar kendilerine benzer yeni canlılar meydana getirebilirler.
 • Çoğalma ile ilgili temel moleküller DNA ve RNA’dır.
 • Baz eşleşmesi kuralı, canlı özelliklerinin nesilden nesile değişmeden geçişini sağlar.
slide38
Kütle Birimleri:
 • 1 dalton (Da yahut D) = Bir hidrojen atomunun kütlesi

= 1.67 X 10-24 g

1 kDa = 1 kilo dalton =1000 dalton

 • Avogadro sayısı = 6.02 X 1023
   • 1 gram(g) = 1X 10-3 kg
   • 1 miligram(mg) = 1X 10-3 g
   • 1 mikrogram (μg) = 1X 10-6 g
   • 1 nanogram (ng) = 1 X 10-9 g
   • 1 pikogram (pg) = 1 X 10-12 g
slide39

Uzunluk Birimleri

1 milimetre (mm) = 1 x 10-3 m

1 mikrometre (μm) = 1 x 10-6 m

1 nanometre (nm) = 1 x 10-9 m

1 angstrom (Å) = 1 x 10-10 m

1 nanometre = 10 Å

slide40

Hacim Birimleri

1 mililitre (ml) = 1 x 10-3 L

= 1 cubic centimeters (cc)

slide41

Konsantrasyon birimleri

1 molar (M) = 1 mol/L = 1 mol madde/1 litre solüsyon

1 milimolar (1 mM) = 1 x 10-3 M

1 ozmol = 1 mol madde/ çözünen maddenin oluşturduğu partikül sayısı

1 ozmolar (osm) = 1 osm/L = 1 ozmol madde / 1 litre solüsyon

% 1 = 100 ml solüsyon içinde 1 g madde bulunması.

% 1 mg = 100 ml solüsyon içinde 1 mg madde bulunması.

1 parts per million (ppm) = 1 mg madde/1 litre yahut 1 kg solüsyon

slide42
Glukoz: 90 mg/dL (= % 90 mg)
 • 100 ml (kanda) 90 mg Glukoz
 • Molaritesi kaçtır?

(glukozun molekül ağırlığı 180’dir)

slide43

Enerji Birimleri

1 kalori (cal) = 1 gram suyu 14.5o’den 15.5o çıkarmak için gerekli ısı miktarı.

1 cal = 4.1858 joules

1 kilokalori (kcal)= 1000 cal

slide44

Santrifügasyon ve Ultrasantrifügasyonda kullanılan birimler:

rpm: Bir santrifüjün dakikadaki tur sayısı.

RCF: Göresel santrifüj kuvveti.

S = Svedberg birimi = 1 x 10-13 saniye.

Svedberg ünitesi, kolloidal sıvıların ultrasantrifügasyon sırasındaki çöküş hızlarını ölçmek üzere kullanılır. Yüksek S değeri daha ağır bir kütleye karşılıktır, ancak S değeri ile ağırlık arasında doğrusal bir ilişki yoktur.

canli h crelerde yapilanma
CANLI HÜCRELERDE YAPILANMA
 • Basitten karmaşığa doğru giden hiyerarşik bir yapılanma vardır
 • Biyomoleküllerdeki en ufak yapısal değişiklik hücrede ve sonunda ciddi bozukluklar yapar.
h cre
Hücre
 • Prokaryotik hücre
 • Ökaryotik hücre
slide56

Diferansiyel santrifügasyon

Doku

homojenizasyonu

Düşük hızda santrifügasyon

(1000g,10 dakika)

Süpernatantın orta hızda

santrifügasyonu

(20.000g, 20 dakika)

Süpernatantın

yüksek hızdaki

santrifügasyonu

(80.000g, 1 saat)

Doku

homojenatı

Süpernatantın

çok yüksek hızdaki

santrifügasyonu

(150.000g, 3 saat)

Peletde

hücreler,

nükleus,

sitoskelet,

plazma

membranları

bulunur

Peletde

mitokondri,

lizozomlar,

peroksizomlar

bulunur

Süpernatant

çözünür protein

içerir

Peletde

Mikrozomlar

(ER fragmanları)

ve küçük

partiküller

bulunur

Peletde ribozomlar

ve büyük makromoleküller

bulunur

b yomolek ller1
BİYOMOLEKÜLLER
 • Canlıları oluştururlar
 • C,H,O ve N’tan zengin organik yapılardır.
 • Monosakkaridler,amino asitler, yağ asitleri ve nükleotidler temel biyomoleküllerdir.
 • Bunların polimerizasyonu ile makromoleküller meydana gelir
ya am n kimyasal elemanlar4
Yaşamın kimyasal elemanları
 • Biyomoleküller: canlılığın molekülleri.

Bir insan organizmasının atomlarının %95’ini oluştururlar.

    • Karbon (C) % 50
    • Oksijen (O) % 20
    • Hidrojen (H) % 10
    • Azot (N) % 8.5
    • Kalsiyum (Ca) % 4
    • Fosfor (P) % 2.5
ya am n kimyasal elemanlar5
Yaşamın kimyasal elemanları
 • Diğer inorganik elementler
    • Potasyum (K) % 1
    • Kükürt (S) % 0.8
    • Sodyum (Na) % 0.4
    • Klor (Cl) % 0.4
    • Magnezyum (Mg) % 0.1
    • Demir (Fe) % 0.01
    • Mangan (Mn) % 0.001
    • İyot (I) % 0.00005
ya am n kimyasal elemanlar6
Yaşamın kimyasal elemanları
 • Karbohidratlar Glukoz
 • Proteinler Aminoasitler
 • Lipidler Yağ asitleri
 • Nükleik asitler DNA, RNA
 • Vitaminler -
slide69

ATP

Enerji

Enerji

Kimyasal reaksiyon veya sentez

Besinsel kökenli

ADP+ P

polisakkaridler
Polisakkaridler
 • Homopolisakkaritler
   • Nişasta
   • Glikojen
   • Sellüloz
   • Kitin
 • Heteropolisakkaritler
   • Heparin
   • Kondroitin sülfat
   • Kan grubu maddeleri
mumlar
Mumlar
 • Yağ asidinin karboksil grubu ile uzun zincirli hidrokarbonik alkollerle yaptığı bileşiklerdir.
lipidler kolesterol
Lipidler:Kolesterol

Siklopentanoperhidrofenantren halkası

Kolesterol

proteinler
Proteinler
 • Primer yapı (Birincil)
 • Sekonder yapı (İkincil)
 • Tersiyer yapı (Üçüncül)
 • Kuaterner (Quaterner) yapı (Dördüncül)
primer yap
Primer Yapı
 • Düz aminoasit zinciri (peptid bağı)
sekonder yap
Sekonder Yapı
 • Hidrojen Bağı
 • Disülfid bağı
tersiyer yap
Tersiyer Yapı
 • Peptid bağı
 • Hidrojen bağı
 • Disülfid bağı
 • İyonik etkileşimler
 • Hidrofobik etkileşimler
 • Van der Waals bağı
proteinlerin fonksiyonlar
Proteinlerin Fonksiyonları
 • Yapısal Proteinler
  • Kas proteinleri
  • Hücre iskeleti proteinleri
 • Fonksiyonel Proteinler
  • Enzimler
  • Hormonlar
membran proteinleri
Membran Proteinleri
 • İntegral proteinler
 • Periferal proteinler
slide118

Karbohidrat yan zincirleri

Fosfolipid çift tabakası

Glikoprotein

Fosfolipidler

Plazma membranı

İntegral membran proteinleri

Hidrofobik bölgeler

Hidrofilik bölgeler

Periferal membran proteini

Nukleus

Sitozol

enzimler1
Enzimler
 • Protein yapısında olup biyolojik sistemlerde kimyasal reaksiyonları hızlandıran yani katalizliyen maddelerdir.
 • Koenzim
  • Yardımcı organik moleküller
 • Kofaktör
  • Yardımcı inorganik moleküller
enzimler2
Enzimler
 • Prostetik grup
 • Apoenzim
 • Holoenzim
enzimler3
Enzimler
 • Mutlak özgüllük
 • Grup spesifikliği
 • Reaksiyon ve bağ spesifikliği
 • Stereokimyasal spesifiklik
enzimler4
Enzimler
 • Oksidoredüktazlar

Oksidasyon redüksiyon reaksiyonları katalizliyen enzimler.

 • Transferazlar

Hidrojen dışında herhangi bir atom veya atom grubunu aktaran enzimler

 • Hidrolazlar

Çeşitli bağları bir molekül su yardımıyla yıkan enzimler.

 • Liazlar

Hidroliz dışında başka bir mekanizma ile geriye çift bağ bırakarak substratlardan grupların çıkarılmasını katalizler.

 • İzomerazlar

Molekül içi değişiklik yaparak bir maddenin optik, geometrik veya pozisyon bakımından frklı bir izomerine dönüşmesini sağlar.

 • Ligazlar (sentetazlar)

ATP veya ona benzer bir bileşik yardımıyla iki bileşiğin bağlanışını katalizliyen enzimlerdir.

enzimatik reaksiyonlarda h z etkileyen fakt rler
Enzimatik reaksiyonlarda Hızı Etkileyen Faktörler
 • Enzim Konsantrasyonu
 • Substrat Konsantrasyonu
 • Isının etkisi
 • pH’nın etkisi
 • Zamanın etkisi
 • Işık ve diğer fiziksel faktörlerin etkisi
enzim nhibisyonu
Enzim İnhibisyonu
 • Kompetitif inhibisyon
 • Unkompetitif inhibisyon
 • Nonkompetitif inhibisyon
enzim aktivitesinin kontrol
Enzim aktivitesinin Kontrolü
 • Allosterik kontrol
 • Kovalent modifikasyon ile kontrol
 • Zimojenler
slide144
Allosterik Kontrol
  • Son ürün inhibisyonu
   • Enzim:
    • Regülatör bölge
    • Kuaterner yapı gösterir
    • Kinetikleri farlkıdır

Kovalent modifikasyon

Kovalent bağın oluşması ile aktiviteleri değişir

slide145
Zimojenler
  • Proenzim olarak sentezlenir
  • Başka bir enzim tarafından aktif forma dönüşür
  • Tekrar proenzim yapısına geri dönemez
  • Sindirim sistemi enzimleri
slide146

Pepsinojen-Pepsin

 • Tripsinojen-Tripsin
 • Kimotripsinojen-Kimotripsin
 • Prokarboksipeptidaz-Karboksipeptidaz
 • Proelastaz-Elastaz
vitamin
Vitamin
 • Vücudta sentezlenemeyen ve dışardan alınması zorunlu olan organik moleküllerdir.
 • Enzimatik reaksiyonlarda kofaktör olarak görev alırlar.
slide149
Suda çözünen vitaminler
 • Yağda çözünen vitaminler
suda z nen vitaminler
Suda Çözünen Vitaminler
 • Tiamin (B1)
 • Riboflavin (B2)
 • Niasin (B3)
 • Pantotenik asit (B5)
 • Piridoksin (B6)
 • Biotin
 • Kobolamin (B12)
 • Folik asit
 • Askorbik asit (C)
ya da z nen vitaminler
Yağda Çözünen Vitaminler
 • A Vitamini
 • D Vitamini
 • E Vitamini
 • K Vitamini
n kleik asitler
Nükleik Asitler
 • Baz (Nükleobaz)
 • Karbohidrat (Riboz, Deoksiriboz)
 • Fosfat
n kleobaz
Pürinler

Adenin

Guanin

Pirimidinler

Timin

Urasil

Sitozin

Nükleobaz
n kleo z idler

Baz

Karbohidrat

Nükleozidler

b-N-glikosidik bağı

n kleotidler

Baz

Fosfat

Karbohidrat

Nükleotidler

Fosfoester bağı

Baz + Karbohidrat + Fosfat

slide167
DNA

Çap 20 Ao

Küçük (Minör)

Oyuk

Tam bir dönüm

36 Ao

Şeker-fosfat iskeleti

36 Ao

Büyük (Majör)

Oyuk

Nitrojen baz çiftleri

Merkez eksen

ribon kleik asit rna
Ribonükleik Asit (RNA)
 • Mesajcı (mRNA)
 • Taşıyıcı (tRNA)
 • Ribozamal (rRNA)
sindirim
Sindirim
 • Nişasta
 • Glikojen
  • a1-4 Glikosidik bağlar
  • a1-6 Glikosidik bağlar
 • Sellüloz sindirilemez
  • Neden?
 • Sukroz Sukraz

Amilaz

metabolik yollar
Metabolik yollar
 • Glikojenezis
 • Glikojenolizis
 • Glikolizis
 • Glukoneogenezis
 • Hekzos monofosfat Yolu

Genesis: oluşma, doğum

Neo: yeni, yeniden

Lizis: erime

slide175

Glikojen

Glikojenez

Glikojenoliz

Diyet

Glukoz

Glikoliz

Glikoneogenez

Piruvat

glikojenez1
Glikojenez

Karaciğerde

Glikojenoliz

glikoliz reaksiyonlar
Glikoliz Reaksiyonları
 • Fosfat transfer reaksiyonları: Kinaz
 • Fosforil grubunun yer değiştirme reaksiyonları: Mutaz
 • İzomerizasyon reaksiyonları (Örneğin Aldoz-ketoz dönüşümü): İzomeraz
 • Dehidrasyon reaksiyonları: Enolaz
 • Aldoz kırılması reaksiyonları: Aldolaz
slide186
Aerobik Glikoliz reaksiyonlarında enerjetik:
  • İlk basamakta - 2 ATP
  • İkinci basamakta + 4 ATP
  • Toplam + 2 ATP
cori d ng s
Cori Döngüsü

Karaciğer Glikojeni

Kan Glukozu

Laktik asit

Kas Glikojeni

krebs d ng s n n enerjeti i
Krebs Döngüsünün Enerjetiği
 • 1 mol Asetil CoA Krebs döngüsüne girmesi ile:
genel enerjetik
Genel Enerjetik
 • 1 mol Glukozun Karbon dioksit’e parçalanmasına kadar olan Enerjetik:
genel enerjetik1
Genel Enerjetik
 • 1 mol Palmitik asidin Karbon dioksit’e parçalanmasına kadar olan Enerjetik:
protein metabolizmas1
Protein Metabolizması

Üreotelik Canlı

slide230

Vücüt

Proteinleri

Diyet

Proteinleri

Aminoasitler

Glikoliz

Krebs

Döngüsü

Amonyak (NH3)

CO

2

Üre

Glukoz

Ketonlar

aminoasitlerin katabolizmas
Aminoasitlerin Katabolizması
 • Amino grubunun uzaklaştırılması
 • Karbon iskeletinin metabolik ara ürünlere dönüştürülmesi
aminoasit katabolizmas
Aminoasit Katabolizması

Amino grubunun uzaklaştırlması

 • Transaminasyon
 • Deaminasyon (Oksidatif)
 • Amonyağın taşınması
 • Üre döngüsü reaksiyonları
aminoasit katabolizmas1
Aminoasit Katabolizması

5-7 g/gün aminoasit nitrojeni atılır.

transaminasyon
Transaminasyon

Lizin, treonin, prolin ve hidroksiprolin transaminasyona uğrayamaz.

amonya n kaynaklar
Amonyağın kaynakları
 • Dokular
 • Barsak bakterileri
 • Diyetsel protein
 • GİS’de bulunan üre
amonyak ta nmas3
Amonyak Taşınması
 • Ekstrahepatik dokularda amonyak uzaklaştırılması glutamin ile olmaktadır.
 • Karaciğere taşınan glutamin burada üreye çevrilerek dışa atılır.
 • Kaslarda oluşan amonyum iyonları alanin üzerinden karaciğere taşınır.
aminoasitlerin y k m
Aminoasitlerin Yıkımı
 • Glikojenik aminoasitler
 • Ketojenik aminoasitler
 • Glikoketojenik aminoasitler
aminoasitlerin biyosentezi
Besinsel Essansiyel

Valin

Lösin

İzolösin

Treonin

Metiyonin

Lizin

Arjinin

Fenilalanin

Triptofan

Histidin

Besinsel Nonessansiyel

Glisin

Alanin

Serin

Tirozin

Sistein

Aspartat

Glutamat

Asparajin

Glutamin

Prolin

Hidroksiprolin

Aminoasitlerin Biyosentezi
besinsel nonessansiyel aminoasitlerin biyosentezi
Besinsel Nonessansiyel Aminoasitlerin Biyosentezi
 • amfibolik ara maddelerden
  • piruvat,
  • asetil CoA,
  • sitrik asit döngüsü ara bileşikleri
 • diğer aminoasitlerden

sentezlenmektedir

kas tipleri
Kas Tipleri
 • Tip I (yavaş kasılma)
 • Tip II A (hızlı kasılma, oksidatif)
 • Tip IIB (hızlı kasılma, glikolitik).
sprinter
Sprinter
 • Enerji kaynağı olarak ilk 4-5 saniyelerde kreatin fosfat kullanılmakta daha sonra da anaerobik glikolizis devreye girer.
 • Elde edilen verilere göre sprint esnasında glikolizis 1000 kez artmaktadır.
maraton
Maraton
 • Aerobik glikolizis ATP için temel kaynak olmaktadır.
 • Ana enerji kaynakları kan glukozu ve epinefrin uyarımı ile adipoz dokudaki triaçilgliserollerden serbestlenen yağ asitleridir.
 • Hepatik glikojen ise kan glukozunu yüksek tutmak üzere azalmaktadır.
 • Kas glikojeni de kaynak olmasına rağmen daha çok bir sprint esnasında daha hızlı tüketilmektedir.
 • Yapılan hesaplamalara göre kaslardaki enerjiyi kan glukozu 4 dakika, karaciğerdeki glikojen 18 dakika, kaslardaki glikojen 70 dakika ve adipoz dokudaki yağ asitleri 4000 dakikaya kadar yetmektedir.
 • Ancak kaslardaki yağ asitlerin oksidasyonu daha yavaş olmasına rağmen maratoncularda ana enerji kaynağı sırasıyla glukoz ve yağ asitleri oluşturmaktadır.
kas yorgunlu u
Kas Yorgunluğu
 • Sebebi içerisinde muhtemelen laktik asit birikimi değil de proton birikimi olduğu düşünülmektedir.
 • Bu sonuca da kaslara laktik asit verilmesine rağmen yorgunluk hissedilmemesi sonucunda ulaşılmıştır.
protonlar n artmas
Protonların artması:
 • Sarkoplazmik retikulumdan Ca2+ salınımını azaltmakta,
 • Aktomiyozin ATPaz aktivitesini azaltmakta,
 • Kas kontraksiyonunda yer alan bazı enzimlerin konformasyonel yapılarını etkilemektedir.
karbohidrat y klemesi
Karbohidrat Yüklemesi
 • Karbohidrat yüklemesi (aynı zamanda glikojenin soyulması ve boşaltma-yükleme olarak da bilinir) birçok uzun mesafe koşucuları arasında popülerdir.
 • Amacı yarış öncesi kasları mümkün olabildiği kadar glikojen ile yüklemektir.
 • Bunu gerçekleştirmek için yarıştan önce 3 gün süre ile çok düşük miktarlarda karbohidrat alarak ve koşarak glikojen depolarını boşaltmak ve yarışa 3 gün kala da oldukça çok miktarda karbohidrat yiyerek yapılır.
soda y klemesi
Soda yüklemesi
 • Sodiyum bikarbonat alarak egzerzis esnasında oluşan protonları tamponlamak maksadıyla yapılır.
 • Sprinterlarda oluşan protonlar bu süre zarfında kas içinde kaldığında fazla etkili olmamaktadır.
 • Halbuki 800 m koşucularda kasda oluşan protonlar kan dolaşımına geçtiği için daha etkili olacaktır.
 • Uzun mesafe koşucularında da fazla bir etkisi olmayacaktır, çünkü laktat ve proton salınımı bunlarda aerobik metabolizmadan dolayı az miktarda meydana gelmektedir.
kan dopingi
Kan Dopingi
 • Kan dopingi, atletin kendi kanını yarıştan önce tekrar kendisine verilmesi olayıdır.
 • Numune yaklaşık olarak 5 hafta öncesinden 1 litre kadar alınarak düşük ısıda depolanır.
 • Elde edilen veriler bunun özellikle uzun mesafe koşucuları için faydalı olduğu ve performansın kullanılabilir oksijen ile sınırlı olduğunu göstermektedir.
kreatin y klenmesi
Kreatin Yüklenmesi
 • Kreatin, kısa sürelerde yüksek yoğunluklu performansı artırmak için oral yolla alınmaktadır. Yapılan bazı çalışmalar kas performansını pozitif yönden etkilediğini ileri sürmektedir.
anabolik steroidler
Anabolik Steroidler
 • Androstenedion, doğal bir zayıf androjendir. Daha çok kas kütlesini ve performansı artırmak için kullanılır.
 • Kullanımı ve diğer anabolik steroidler yan etkilerinden dolayı birçok sporlarda yasaklanmıştır.
ad