Egzersizdeki Biyokimyasal Değişiklikler - PowerPoint PPT Presentation

Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler
Download
1 / 265

 • 273 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Egzersizdeki Biyokimyasal Değişiklikler. Dr. Akın Yeşilkaya. Hücreler. İntermediyer filament. Protofibril. Protofilament. Çift zincir sarmallanmış sarmal. a -Heliks. Keratin a -heliks. Çift zincirli sarmalanmış sarmal. Protofilament. Protofibril. Nukleus. Kapilerler. Miyofibriller.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Egzersizdeki Biyokimyasal Değişiklikler

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Egzersizdeki Biyokimyasal Değişiklikler

Dr. Akın Yeşilkaya


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Hücreler

İntermediyer filament

Protofibril

Protofilament

Çift zincir sarmallanmış sarmal

a-Heliks


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Keratin a-heliks

Çift zincirli sarmalanmış sarmal

Protofilament

Protofibril


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Nukleus

Kapilerler

Miyofibriller

Kas fiberi

Kas fibril demeti

Sarkomer

Sarkoplazmik

retikulum

Miyofibril

A bandı

I bandı

Kas

Z diski

M çizgisi

I bandı

A bandı

Z diski

M çizgisi

Z diski


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Karbohidrat yan zincirleri

Fosfolipid çift tabakası

Glikoprotein

Fosfolipidler

Plazma membranı

İntegral membran proteinleri

Hidrofobik bölgeler

Hidrofilik bölgeler

Periferal membran proteini

Nukleus

Sitozol


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Canlı?

 • Canlı ile cansız arasındaki fark nedir?

  • Teolojik,

  • Filozofik,

  • Pozitif bilimler


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Cansız

Molekül

Canlı

Kimyasal özellik

Fiziksel özellik

Ayrıcalıklı özellikler


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

 • Biyokimya, cansız moleküllerin canlıdaki özelliklerini, fonksiyonlarını ve nedenlerini araştırır.

 • Biyokimyacılar da canlının kimyasal yapısını kimyasal, fiziksel ve biyolojik yöntemler kullanarak araştırır.


Biyokimyan n tarihi

Biyokimyanın Tarihi


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Nobel Ödülü (Tıp) 1962

James Dewey Watson

Harvard University Cambridge, MA, USA

1928-

Francis Harry Compton Crick

Institute of Molecular Biology Cambridge, İngiltere

1916-2004


Canl lar n zellikleri

Canlıların özellikleri

 • Kompleks fakat mükemmel bir düzenle çalışan kimyasal bir oluşumdur.

 • Canlı yapısında bulunan her bir parça belirli bir görev üstlenmiştir.

 • Canlı sistemler çevrelerinden enerji alarak bu enerjiyi belli bir amaç için kullanmaktadır.

 • Canlılar tüm fonksiyonlarını kullanarak çoğalırlar.


Biyomolek l

Biyomolekül

 • Nedir?

 • Nelerden oluşur?


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Biyolojik Moleküler Mantık

Biyomolekül

Molekül

Organel

Hücre

Atom


Ya am n kimyasal elemanlar

Yaşamın kimyasal elemanları

 • Biyomoleküller: canlılığın molekülleri.

 • Canlı organizmalarda bulunan ve bilinen kurallara ek olarak moleküller bir mantık çerçevesinde hareket eden moleküllere BİYOMOLEKÜL denir

  Bir insan organizmasının atomlarının %95’ini oluştururlar.

  • Karbon (C)% 50

  • Oksijen (O)% 20

  • Hidrojen(H)% 10

  • Azot (N)% 8.5

  • Kalsiyum(Ca)% 4

  • Fosfor(P)% 2.5


Ya am n kimyasal elemanlar1

Yaşamın kimyasal elemanları

 • Diğer inorganik elementler

  • Potasyum(K)% 1

  • Kükürt(S)% 0.8

  • Sodyum(Na)% 0.4

  • Klor(Cl)% 0.4

  • Magnezyum(Mg)% 0.1

  • Demir(Fe)% 0.01

  • Mangan(Mn)% 0.001

  • İyot(I)% 0.00005


B yomolek ller

BİYOMOLEKÜLLER

 • Canlıları oluştururlar

 • C,H,O ve N’tan zengin organik yapılardır.

 • Monosakkaridler,amino asitler, yağ asitleri ve nükleotidler temel biyomoleküllerdir.

 • Bunların polimerizasyonu ile makromoleküller meydana gelir


Ya am n kimyasal elemanlar2

Yaşamın kimyasal elemanları

 • Karbohidratlar

 • Proteinler

 • Lipidler

 • Nükleik asitler

 • Vitaminler


Ya am n kimyasal elemanlar3

Yaşamın kimyasal elemanları

 • KarbohidratlarGlukoz

 • ProteinlerAminoasitler

 • LipidlerYağ asitleri

 • Nükleik asitlerDNA, RNA

 • Vitaminler-


Bir e coli bakterisinde

Bir E. coli bakterisinde

 • 3000 protein

 • 1000 nükleik asit

  molelekülü bulunur

Bir insanda

 • 100.000 protein

  molelekülü bulunur


Ya amin molek ler manti i

YAŞAMIN MOLEKÜLER MANTIĞI

 • Moleküler düzenlemede basitlik ve sadelik vardır.

 • Bütün türlerin tek bir atası vardır.

 • Bir türün farklılığı sahip olduğu protein ve nükleik asitlerle sağlanır.

 • Canlılarda MAKSİMAL EKONOMİ kuralı işler


Canlilar ve enerj

CANLILAR VE ENERJİ

 • Tüm termodinamik kanunlara uyarlar.

 • Canlılık minimal entropi demektir.

 • Canlılar bu düzeyde kalmanın faturasını çevrelerine ödetirler.

 • Enerji kaynakları güneştir

 • Kimyasal enerji kullanırlar.

 • Bu enerji tipini ATP ve benzerleri temsil eder.


Serbest enerj

SERBEST ENERJİ

Serbest enerji iş yapma yeteneği olan enerji tipidir. Sembolü G dir.

G = H - TS

formülü ile hesaplanır.


Enerj bazinda h cre t pler

ENERJİ BAZINDA HÜCRE TİPLERİ

 • Canlı hücreler çevreden aldıkları enerji türüne göre 2’ye ayrılır.

  • 1. Fotosentetik hücreler

  • 2. Heterotrofik hücreler


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Fotosentetik hücreler


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

ATP

Enerji

Enerji

Kimyasal reaksiyon veya sentez

Besinsel kökenli

ADP+ P


Canlilardak k myasal reaks yonlar

CANLILARDAKİ KİMYASAL REAKSİYONLAR

 • İzobarik ve izotermik koşullarda yürür

 • Enzimlerle katalize edilir.

 • Metabolik yollar biçimindedir.

 • Maksimal ekonomi esastır.

 • Kendi kendilerini kontrol ederler.

 • Çevreden (dış dünyadan) etkilenirler


Canlilar ve o alma

CANLILAR VE ÇOĞALMA

 • Canlı hücreler bölünerek çoğalabilirler.

 • Canlılar kendilerine benzer yeni canlılar meydana getirebilirler.

 • Çoğalma ile ilgili temel moleküller DNA ve RNA’dır.

 • Baz eşleşmesi kuralı, canlı özelliklerinin nesilden nesile değişmeden geçişini sağlar.


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Kütle Birimleri:

 • 1 dalton (Da yahut D) = Bir hidrojen atomunun kütlesi

  = 1.67 X 10-24 g

  1 kDa = 1 kilo dalton =1000 dalton

 • Avogadro sayısı = 6.02 X 1023

  • 1 gram(g) = 1X 10-3 kg

  • 1 miligram(mg) = 1X 10-3 g

  • 1 mikrogram (μg) = 1X 10-6 g

  • 1 nanogram (ng) = 1 X 10-9 g

  • 1 pikogram (pg) = 1 X 10-12 g


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Uzunluk Birimleri

1 milimetre (mm) = 1 x 10-3 m

1 mikrometre (μm) = 1 x 10-6 m

1 nanometre (nm) = 1 x 10-9 m

1 angstrom (Å) = 1 x 10-10 m

1 nanometre = 10 Å


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Hacim Birimleri

1 mililitre (ml) = 1 x 10-3 L

= 1 cubic centimeters (cc)


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Konsantrasyon birimleri

1 molar (M) = 1 mol/L = 1 mol madde/1 litre solüsyon

1 milimolar (1 mM) = 1 x 10-3 M

1 ozmol = 1 mol madde/ çözünen maddenin oluşturduğu partikül sayısı

1 ozmolar (osm) = 1 osm/L = 1 ozmol madde / 1 litre solüsyon

% 1 = 100 ml solüsyon içinde 1 g madde bulunması.

% 1 mg = 100 ml solüsyon içinde 1 mg madde bulunması.

1 parts per million (ppm) = 1 mg madde/1 litre yahut 1 kg solüsyon


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

 • Glukoz: 90 mg/dL (= % 90 mg)

 • 100 ml (kanda) 90 mg Glukoz

 • Molaritesi kaçtır?

  (glukozun molekül ağırlığı 180’dir)


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Enerji Birimleri

1 kalori (cal) = 1 gram suyu 14.5o’den 15.5o çıkarmak için gerekli ısı miktarı.

1 cal = 4.1858 joules

1 kilokalori (kcal)= 1000 cal


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Santrifügasyon ve Ultrasantrifügasyonda kullanılan birimler:

rpm: Bir santrifüjün dakikadaki tur sayısı.

RCF: Göresel santrifüj kuvveti.

S = Svedberg birimi = 1 x 10-13 saniye.

Svedberg ünitesi, kolloidal sıvıların ultrasantrifügasyon sırasındaki çöküş hızlarını ölçmek üzere kullanılır. Yüksek S değeri daha ağır bir kütleye karşılıktır, ancak S değeri ile ağırlık arasında doğrusal bir ilişki yoktur.


Canli h crelerde yapilanma

CANLI HÜCRELERDE YAPILANMA

 • Basitten karmaşığa doğru giden hiyerarşik bir yapılanma vardır

 • Biyomoleküllerdeki en ufak yapısal değişiklik hücrede ve sonunda ciddi bozukluklar yapar.


H cre

Hücre

 • Prokaryotik hücre

 • Ökaryotik hücre


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Prokaryotik hücreler


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Ökaryotik Hücre


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Ayırıcı Santrifüj


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Diferansiyel santrifügasyon

Doku

homojenizasyonu

Düşük hızda santrifügasyon

(1000g,10 dakika)

Süpernatantın orta hızda

santrifügasyonu

(20.000g, 20 dakika)

Süpernatantın

yüksek hızdaki

santrifügasyonu

(80.000g, 1 saat)

Doku

homojenatı

Süpernatantın

çok yüksek hızdaki

santrifügasyonu

(150.000g, 3 saat)

Peletde

hücreler,

nükleus,

sitoskelet,

plazma

membranları

bulunur

Peletde

mitokondri,

lizozomlar,

peroksizomlar

bulunur

Süpernatant

çözünür protein

içerir

Peletde

Mikrozomlar

(ER fragmanları)

ve küçük

partiküller

bulunur

Peletde ribozomlar

ve büyük makromoleküller

bulunur


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Su


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

Su


Sulu zeltiler

Sulu Çözeltiler


Sulu zeltiler1

Sulu Çözeltiler


B yomolek ller1

BİYOMOLEKÜLLER

 • Canlıları oluştururlar

 • C,H,O ve N’tan zengin organik yapılardır.

 • Monosakkaridler,amino asitler, yağ asitleri ve nükleotidler temel biyomoleküllerdir.

 • Bunların polimerizasyonu ile makromoleküller meydana gelir


Ya am n kimyasal elemanlar4

Yaşamın kimyasal elemanları

 • Biyomoleküller: canlılığın molekülleri.

  Bir insan organizmasının atomlarının %95’ini oluştururlar.

  • Karbon (C)% 50

  • Oksijen (O)% 20

  • Hidrojen(H)% 10

  • Azot (N)% 8.5

  • Kalsiyum(Ca)% 4

  • Fosfor(P)% 2.5


Ya am n kimyasal elemanlar5

Yaşamın kimyasal elemanları

 • Diğer inorganik elementler

  • Potasyum(K)% 1

  • Kükürt(S)% 0.8

  • Sodyum(Na)% 0.4

  • Klor(Cl)% 0.4

  • Magnezyum(Mg)% 0.1

  • Demir(Fe)% 0.01

  • Mangan(Mn)% 0.001

  • İyot(I)% 0.00005


Ya am n kimyasal elemanlar6

Yaşamın kimyasal elemanları

 • KarbohidratlarGlukoz

 • ProteinlerAminoasitler

 • LipidlerYağ asitleri

 • Nükleik asitlerDNA, RNA

 • Vitaminler-


Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

ATP

Enerji

Enerji

Kimyasal reaksiyon veya sentez

Besinsel kökenli

ADP+ P


Karbohidratlar

Karbohidratlar


Karbohidratlar1

Karbohidratlar


Karbohidratlar2

Karbohidratlar


Karbohidratlar3

Karbohidratlar


Karbohidratlar4

Karbohidratlar


Disakkaridler

Disakkaridler


Polisakkaridler

Polisakkaridler

 • Homopolisakkaritler

  • Nişasta

  • Glikojen

  • Sellüloz

  • Kitin

 • Heteropolisakkaritler

  • Heparin

  • Kondroitin sülfat

  • Kan grubu maddeleri


 • Lipidler

  Lipidler


  Lipidler1

  Lipidler


  Lipidler ya asitleri

  Lipidler: Yağ Asitleri


  Ya asitleri

  Yağ Asitleri


  Ya asitleri1

  Yağ Asitleri


  Lipidler2

  Lipidler


  Mumlar

  Mumlar

  • Yağ asidinin karboksil grubu ile uzun zincirli hidrokarbonik alkollerle yaptığı bileşiklerdir.


  Lipidler gliserolipidler

  Lipidler: Gliserolipidler


  Lipidler3

  Lipidler


  Lipidler4

  Lipidler


  Lipidler5

  Lipidler


  Lipidler kolesterol

  Lipidler:Kolesterol

  Siklopentanoperhidrofenantren halkası

  Kolesterol


  Membranlar

  Membranlar


  Membranlar1

  Membranlar


  Membranlar2

  Membranlar


  Aminoasitler

  Aminoasitler


  Aminoasitler1

  Aminoasitler


  Aminoasitler2

  Aminoasitler


  Aminoasitler3

  Aminoasitler


  Proteinler

  Proteinler

  • Primer yapı (Birincil)

  • Sekonder yapı (İkincil)

  • Tersiyer yapı (Üçüncül)

  • Kuaterner (Quaterner) yapı (Dördüncül)


  Primer yap

  Primer Yapı

  • Düz aminoasit zinciri (peptid bağı)


  Sekonder yap

  Sekonder Yapı

  • Hidrojen Bağı

  • Disülfid bağı


  Tersiyer yap

  Tersiyer Yapı

  • Peptid bağı

  • Hidrojen bağı

  • Disülfid bağı

  • İyonik etkileşimler

  • Hidrofobik etkileşimler

  • Van der Waals bağı


  Tersiyer ve kuterner yap

  Tersiyer ve Kuterner Yapı


  Proteinlerin fonksiyonlar

  Proteinlerin Fonksiyonları

  • Yapısal Proteinler

   • Kas proteinleri

   • Hücre iskeleti proteinleri

  • Fonksiyonel Proteinler

   • Enzimler

   • Hormonlar


  Membran proteinleri

  Membran Proteinleri

  • İntegral proteinler

  • Periferal proteinler


  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

  Karbohidrat yan zincirleri

  Fosfolipid çift tabakası

  Glikoprotein

  Fosfolipidler

  Plazma membranı

  İntegral membran proteinleri

  Hidrofobik bölgeler

  Hidrofilik bölgeler

  Periferal membran proteini

  Nukleus

  Sitozol


  Enzimler

  Enzimler


  Enzimler1

  Enzimler

  • Protein yapısında olup biyolojik sistemlerde kimyasal reaksiyonları hızlandıran yani katalizliyen maddelerdir.

  • Koenzim

   • Yardımcı organik moleküller

  • Kofaktör

   • Yardımcı inorganik moleküller


  Enzimler2

  Enzimler

  • Prostetik grup

  • Apoenzim

  • Holoenzim


  Enzimler3

  Enzimler

  • Mutlak özgüllük

  • Grup spesifikliği

  • Reaksiyon ve bağ spesifikliği

  • Stereokimyasal spesifiklik


  Enzimler4

  Enzimler

  • Oksidoredüktazlar

   Oksidasyon redüksiyon reaksiyonları katalizliyen enzimler.

  • Transferazlar

   Hidrojen dışında herhangi bir atom veya atom grubunu aktaran enzimler

  • Hidrolazlar

   Çeşitli bağları bir molekül su yardımıyla yıkan enzimler.

  • Liazlar

   Hidroliz dışında başka bir mekanizma ile geriye çift bağ bırakarak substratlardan grupların çıkarılmasını katalizler.

  • İzomerazlar

   Molekül içi değişiklik yaparak bir maddenin optik, geometrik veya pozisyon bakımından frklı bir izomerine dönüşmesini sağlar.

  • Ligazlar (sentetazlar)

   ATP veya ona benzer bir bileşik yardımıyla iki bileşiğin bağlanışını katalizliyen enzimlerdir.


  Enzimatik reaksiyonlarda h z etkileyen fakt rler

  Enzimatik reaksiyonlarda Hızı Etkileyen Faktörler

  • Enzim Konsantrasyonu

  • Substrat Konsantrasyonu

  • Isının etkisi

  • pH’nın etkisi

  • Zamanın etkisi

  • Işık ve diğer fiziksel faktörlerin etkisi


  Enzim nhibisyonu

  Enzim İnhibisyonu

  • Kompetitif inhibisyon

  • Unkompetitif inhibisyon

  • Nonkompetitif inhibisyon


  Enzim aktivitesinin kontrol

  Enzim aktivitesinin Kontrolü

  • Allosterik kontrol

  • Kovalent modifikasyon ile kontrol

  • Zimojenler


  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

  • Allosterik Kontrol

   • Son ürün inhibisyonu

    • Enzim:

     • Regülatör bölge

     • Kuaterner yapı gösterir

     • Kinetikleri farlkıdır

      Kovalent modifikasyon

      Kovalent bağın oluşması ile aktiviteleri değişir


  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

  • Zimojenler

   • Proenzim olarak sentezlenir

   • Başka bir enzim tarafından aktif forma dönüşür

   • Tekrar proenzim yapısına geri dönemez

   • Sindirim sistemi enzimleri


  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

  • Pepsinojen-Pepsin

  • Tripsinojen-Tripsin

  • Kimotripsinojen-Kimotripsin

  • Prokarboksipeptidaz-Karboksipeptidaz

  • Proelastaz-Elastaz


  Vitaminler

  Vitaminler


  Vitamin

  Vitamin

  • Vücudta sentezlenemeyen ve dışardan alınması zorunlu olan organik moleküllerdir.

  • Enzimatik reaksiyonlarda kofaktör olarak görev alırlar.


  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

  • Suda çözünen vitaminler

  • Yağda çözünen vitaminler


  Suda z nen vitaminler

  Suda Çözünen Vitaminler

  • Tiamin (B1)

  • Riboflavin (B2)

  • Niasin (B3)

  • Pantotenik asit (B5)

  • Piridoksin (B6)

  • Biotin

  • Kobolamin (B12)

  • Folik asit

  • Askorbik asit (C)


  Ya da z nen vitaminler

  Yağda Çözünen Vitaminler

  • A Vitamini

  • D Vitamini

  • E Vitamini

  • K Vitamini


  N kleik asitler

  Nükleik Asitler

  • Baz (Nükleobaz)

  • Karbohidrat (Riboz, Deoksiriboz)

  • Fosfat


  N kleobaz

  Pürinler

  Adenin

  Guanin

  Pirimidinler

  Timin

  Urasil

  Sitozin

  Nükleobaz


  N kleo z idler

  Baz

  Karbohidrat

  Nükleozidler

  b-N-glikosidik bağı


  Karbohidrat

  Karbohidrat


  Ba l ca n kleo z idler

  Başlıca Nükleozidler:


  N kleotidler

  Baz

  Fosfat

  Karbohidrat

  Nükleotidler

  Fosfoester bağı

  Baz + Karbohidrat + Fosfat


  N kleotidler1

  Nükleotidler


  N kleotidler2

  Nükleotidler


  N kleotidlerin simlendirilmesi

  Nükleotidlerin İsimlendirilmesi


  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

  cAMP


  Polin kleotidler

  Polinükleotidler

  5’

  +

  3’


  Polin kleotidler1

  Polinükleotidler


  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

  DNA

  Çap 20 Ao

  Küçük (Minör)

  Oyuk

  Tam bir dönüm

  36 Ao

  Şeker-fosfat iskeleti

  36 Ao

  Büyük (Majör)

  Oyuk

  Nitrojen baz çiftleri

  Merkez eksen


  Ribon kleik asit rna

  Ribonükleik Asit (RNA)

  • Mesajcı (mRNA)

  • Taşıyıcı (tRNA)

  • Ribozamal (rRNA)


  Metabolizma

  Metabolizma


  Karbohidrat metabolizmas

  Karbohidrat Metabolizması


  Sindirim

  Sindirim

  • Nişasta

  • Glikojen

   • a1-4 Glikosidik bağlar

   • a1-6 Glikosidik bağlar

  • Sellüloz sindirilemez

   • Neden?

  • SukrozSukraz

  Amilaz


  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

  Barsaklarda emilim sodyuma bağımlı olarak gerçekleşir.

  • Emilim hızları

   • Galaktoz

   • Glukoz

   • Fruktoz


  Metabolik yollar

  Metabolik yollar

  • Glikojenezis

  • Glikojenolizis

  • Glikolizis

  • Glukoneogenezis

  • Hekzos monofosfat Yolu

  Genesis: oluşma, doğum

  Neo: yeni, yeniden

  Lizis: erime


  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

  Glikojen

  Glikojenez

  Glikojenoliz

  Diyet

  Glukoz

  Glikoliz

  Glikoneogenez

  Piruvat


  Glikojenez

  Glikojenez


  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

  Glikojenoliz


  Glikojenez1

  Glikojenez

  Karaciğerde

  Glikojenoliz


  Glikojenez2

  Glikojenez

  Kasda


  Glikoliz embden meyerhof yolu

  Glikoliz (Embden Meyerhof Yolu)

  Aerobik şartlarda


  Glikoliz reaksiyonlar

  Glikoliz Reaksiyonları

  • Fosfat transfer reaksiyonları: Kinaz

  • Fosforil grubunun yer değiştirme reaksiyonları: Mutaz

  • İzomerizasyon reaksiyonları (Örneğin Aldoz-ketoz dönüşümü): İzomeraz

  • Dehidrasyon reaksiyonları: Enolaz

  • Aldoz kırılması reaksiyonları: Aldolaz


  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

  • Aerobik Glikoliz reaksiyonlarında enerjetik:

   • İlk basamakta - 2 ATP

   • İkinci basamakta + 4 ATP

   • Toplam + 2 ATP


  Cori d ng s

  Cori Döngüsü

  Karaciğer Glikojeni

  Kan Glukozu

  Laktik asit

  Kas Glikojeni


  Hekzos monofosfat yolu

  Hekzos Monofosfat Yolu


  Mitokondri

  Mitokondri


  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

  Lehninger, Principles of Biochemistry, 2000


  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

  Lehninger, Principles of Biochemistry, 2000


  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

  Mathews, Biochemistry, 1990


  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

  Lehninger, Principles of Biochemistry, 2000


  Krebs d ng s n n enerjeti i

  Krebs Döngüsünün Enerjetiği

  • 1 mol Asetil CoA Krebs döngüsüne girmesi ile:


  Genel enerjetik

  Genel Enerjetik

  • 1 mol Glukozun Karbon dioksit’e parçalanmasına kadar olan Enerjetik:


  Lipid metabolizmas

  Lipid Metabolizması


  Safra asitlerinin mi el olu umundaki yeri

  Safra Asitlerinin Miçel Oluşumundaki Yeri


  Safra asitlerin enterohepatik dola m

  Safra Asitlerin Enterohepatik Dolaşım


  Genel enerjetik1

  Genel Enerjetik

  • 1 mol Palmitik asidin Karbon dioksit’e parçalanmasına kadar olan Enerjetik:


  Protein metabolizmas

  Protein Metabolizması


  Protein metabolizmas1

  Protein Metabolizması

  Üreotelik Canlı


  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

  Vücüt

  Proteinleri

  Diyet

  Proteinleri

  Aminoasitler

  Glikoliz

  Krebs

  Döngüsü

  Amonyak (NH3)

  CO

  2

  Üre

  Glukoz

  Ketonlar


  Aminoasitlerin katabolizmas

  Aminoasitlerin Katabolizması

  • Amino grubunun uzaklaştırılması

  • Karbon iskeletinin metabolik ara ürünlere dönüştürülmesi


  Aminoasit katabolizmas

  Aminoasit Katabolizması

  Amino grubunun uzaklaştırlması

  • Transaminasyon

  • Deaminasyon (Oksidatif)

  • Amonyağın taşınması

  • Üre döngüsü reaksiyonları


  Aminoasit katabolizmas1

  Aminoasit Katabolizması

  5-7 g/gün aminoasit nitrojeni atılır.


  Transaminasyon

  Transaminasyon

  Lizin, treonin, prolin ve hidroksiprolin transaminasyona uğrayamaz.


  Oksidatif deaminasyon glutamat dehidrojenaz

  Oksidatif Deaminasyon: Glutamat Dehidrojenaz

  Mitokondriyal


  Amonya n kaynaklar

  Amonyağın kaynakları

  • Dokular

  • Barsak bakterileri

  • Diyetsel protein

  • GİS’de bulunan üre


  Amonyak ta nmas

  Amonyak Taşınması


  Amonyak ta nmas1

  Amonyak Taşınması


  Amonyak ta nmas2

  Amonyak Taşınması


  Amonyak ta nmas3

  Amonyak Taşınması

  • Ekstrahepatik dokularda amonyak uzaklaştırılması glutamin ile olmaktadır.

  • Karaciğere taşınan glutamin burada üreye çevrilerek dışa atılır.

  • Kaslarda oluşan amonyum iyonları alanin üzerinden karaciğere taşınır.


  Glukoz alanin d ng s

  Glukoz-Alanin Döngüsü


  Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler

  Aspartat-Arjininosüksinik asit

  Döngüsü


  Aminoasitlerin y k m

  Aminoasitlerin Yıkımı

  • Glikojenik aminoasitler

  • Ketojenik aminoasitler

  • Glikoketojenik aminoasitler


  Aminoasitlerin biyosentezi

  Besinsel Essansiyel

  Valin

  Lösin

  İzolösin

  Treonin

  Metiyonin

  Lizin

  Arjinin

  Fenilalanin

  Triptofan

  Histidin

  Besinsel Nonessansiyel

  Glisin

  Alanin

  Serin

  Tirozin

  Sistein

  Aspartat

  Glutamat

  Asparajin

  Glutamin

  Prolin

  Hidroksiprolin

  Aminoasitlerin Biyosentezi


  Besinsel nonessansiyel aminoasitlerin biyosentezi

  Besinsel Nonessansiyel Aminoasitlerin Biyosentezi

  • amfibolik ara maddelerden

   • piruvat,

   • asetil CoA,

   • sitrik asit döngüsü ara bileşikleri

  • diğer aminoasitlerden

   sentezlenmektedir


  Kas metabolizmas

  Kas Metabolizması


  Kas tipleri

  Kas Tipleri

  • Tip I (yavaş kasılma)

  • Tip II A (hızlı kasılma, oksidatif)

  • Tip IIB (hızlı kasılma, glikolitik).


  Kas tiplerin zellikleri

  Kas Tiplerin Özellikleri


  Sprinter

  Sprinter

  • Enerji kaynağı olarak ilk 4-5 saniyelerde kreatin fosfat kullanılmakta daha sonra da anaerobik glikolizis devreye girer.

  • Elde edilen verilere göre sprint esnasında glikolizis 1000 kez artmaktadır.


  Maraton

  Maraton

  • Aerobik glikolizis ATP için temel kaynak olmaktadır.

  • Ana enerji kaynakları kan glukozu ve epinefrin uyarımı ile adipoz dokudaki triaçilgliserollerden serbestlenen yağ asitleridir.

  • Hepatik glikojen ise kan glukozunu yüksek tutmak üzere azalmaktadır.

  • Kas glikojeni de kaynak olmasına rağmen daha çok bir sprint esnasında daha hızlı tüketilmektedir.

  • Yapılan hesaplamalara göre kaslardaki enerjiyi kan glukozu 4 dakika, karaciğerdeki glikojen 18 dakika, kaslardaki glikojen 70 dakika ve adipoz dokudaki yağ asitleri 4000 dakikaya kadar yetmektedir.

  • Ancak kaslardaki yağ asitlerin oksidasyonu daha yavaş olmasına rağmen maratoncularda ana enerji kaynağı sırasıyla glukoz ve yağ asitleri oluşturmaktadır.


  Kas yorgunlu u

  Kas Yorgunluğu

  • Sebebi içerisinde muhtemelen laktik asit birikimi değil de proton birikimi olduğu düşünülmektedir.

  • Bu sonuca da kaslara laktik asit verilmesine rağmen yorgunluk hissedilmemesi sonucunda ulaşılmıştır.


  Protonlar n artmas

  Protonların artması:

  • Sarkoplazmik retikulumdan Ca2+ salınımını azaltmakta,

  • Aktomiyozin ATPaz aktivitesini azaltmakta,

  • Kas kontraksiyonunda yer alan bazı enzimlerin konformasyonel yapılarını etkilemektedir.


  Karbohidrat y klemesi

  Karbohidrat Yüklemesi

  • Karbohidrat yüklemesi (aynı zamanda glikojenin soyulması ve boşaltma-yükleme olarak da bilinir) birçok uzun mesafe koşucuları arasında popülerdir.

  • Amacı yarış öncesi kasları mümkün olabildiği kadar glikojen ile yüklemektir.

  • Bunu gerçekleştirmek için yarıştan önce 3 gün süre ile çok düşük miktarlarda karbohidrat alarak ve koşarak glikojen depolarını boşaltmak ve yarışa 3 gün kala da oldukça çok miktarda karbohidrat yiyerek yapılır.


  Soda y klemesi

  Soda yüklemesi

  • Sodiyum bikarbonat alarak egzerzis esnasında oluşan protonları tamponlamak maksadıyla yapılır.

  • Sprinterlarda oluşan protonlar bu süre zarfında kas içinde kaldığında fazla etkili olmamaktadır.

  • Halbuki 800 m koşucularda kasda oluşan protonlar kan dolaşımına geçtiği için daha etkili olacaktır.

  • Uzun mesafe koşucularında da fazla bir etkisi olmayacaktır, çünkü laktat ve proton salınımı bunlarda aerobik metabolizmadan dolayı az miktarda meydana gelmektedir.


  Kan dopingi

  Kan Dopingi

  • Kan dopingi, atletin kendi kanını yarıştan önce tekrar kendisine verilmesi olayıdır.

  • Numune yaklaşık olarak 5 hafta öncesinden 1 litre kadar alınarak düşük ısıda depolanır.

  • Elde edilen veriler bunun özellikle uzun mesafe koşucuları için faydalı olduğu ve performansın kullanılabilir oksijen ile sınırlı olduğunu göstermektedir.


  Kreatin y klenmesi

  Kreatin Yüklenmesi

  • Kreatin, kısa sürelerde yüksek yoğunluklu performansı artırmak için oral yolla alınmaktadır. Yapılan bazı çalışmalar kas performansını pozitif yönden etkilediğini ileri sürmektedir.


  Anabolik steroidler

  Anabolik Steroidler

  • Androstenedion, doğal bir zayıf androjendir. Daha çok kas kütlesini ve performansı artırmak için kullanılır.

  • Kullanımı ve diğer anabolik steroidler yan etkilerinden dolayı birçok sporlarda yasaklanmıştır.


 • Login