Valence bond theory
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Valence Bond Theory PowerPoint PPT Presentation


 • 257 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Valence Bond Theory. Değerlik Bağı Kuramı. Molekül veya poli iyonlar nasıl birarada tutunuyor? Niye atomlar tuhaf açılar yapıyor ? Moleküller neden düz değil ? Molekül yapısını tahmin edebilir miyiz ? Yapıların fiziksel ve kimyasal özellikler ile ilişkisi nedir ?. 3 tip bağlanma vardır:

Download Presentation

Valence Bond Theory

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Valence Bond Theory

Değerlik Bağı Kuramı

 • Molekül veya poli iyonlar nasıl birarada tutunuyor?

 • Niye atomlar tuhaf açılar yapıyor?

 • Moleküller neden düz değil?

 • Molekül yapısını tahmin edebilir miyiz?

 • Yapıların fiziksel ve kimyasal özellikler ile ilişkisi nedir?


3 tip bağlanma vardır:

 • İyonik Bağ:—1 veya daha fazla elektron bir atomdan diğerine tamamen transfer olur(biri kaybeder diğeri kazanır)ve birbirini çeken zıt yükler oluşur

 • Kovalent bağ-bazı değerlik elektronları ortaklaşa kullanılır

 • Metalik Bağ – Metal atomları birarada tutulur

 • İyon bağları yöne bağımlı değildir.

 • Kovalent bağların açıklanmasında değerlik bağ kuramı ve molekül orbital kuramı kullanılır.

 • DBK göre moleküllerin oluşmasında atomların değerlik elektronları kullanılır.

 • Lewis simgeleri

 • Oktet Kuralı

Birçok bağ iyonik ve kovalent bağ arasındadır.


Bağ tipi 2 atom arasındaki Elektronegatiflik farkına bağlıdır


EN Farkı

 • EN farkı:

  • 1.7 - 4.0: İyonik

  • 0.3 - 1.7: Polar Kovalent

  • 0.0 - 0.3: Apolar Kovalent

 • Örnek: NaCl

 • Na = 0.8, Cl = 3.0

 • Fark = 2.2,

 • Buyüzden

 • Bu bir iyonik bağdır!


İyonik Bağlar

İyonik bileşikler genellikle metaller ile ametaller (periyodik tablonun zıt iki uçundakiler) arasında oluşur.


G. N. Lewis

1875 - 1946

 • Elektron dağılımıLewis (nokta) yapılarıyla tahmin edilir

 • Kaç elektronun kovalent bağ yapacağına bu şekilde karar verirsin(iyonik bağlarda yük sayısıyla karar verilir)


••

H

Cl

••

OEÇ

BEÇ

BEÇ ve OEÇ

 • Değerlik elektronları bağ çiftleri (BEÇ) veya ortaklaşılmamış elektron çiftleri (OEÇ) şeklinde bulunur

Bu birLEWISyapısıdır.


••

••

Cl

H

H

Cl

••

+

••

Bağ Oluşumu

Komşu atom orbitallerinin örtüşmesiyle bir bağ oluşur

H (1s) ve Cl (2p) orbitallerinin örtüşmesi

Herbir atom eşleşmemiş tek bir elektrona sahiptir


Değerlik Elektronları

 • En dış enerji seviyesindeki elektronlara valens elektronu denir

 • B :1s2 2s2 2p1; dış enerji seviyesi = 2, ve 2+1 = 3 değerlik elektronu vardır

 • Br : [Ar] 4s2 3d10 4p5Kaç tane değerlik elektronu vardır?


Ana grubu elementlerinde değerlik elektron sayısı = grup atom = Grup sayısı


Nokta Yapısı

Amonyak, NH3

1. Merkez atomuna karar ver; H asla olmaz,Neden?

Elektron afinitesi en düşük atom merkez atomu seçilir. (Çoğu kez en düşük elektronegatif atom alınır)Bu yüzden, N merkez atomudur.

2. Kullanılan değerlik elektron sayısını bul

H = 1 ve N = 5

Toplam = (3 x 1) + 5

= 8 elektron / 4 çift


H

H

N

H

••

H

H

N

H

Nokta Yapısı

3.Merkez atomu ile uç atomlar arasında tek bağ koy. Herbir bağ 2 elektrondan oluşur.

4.Geri kalan elektronlar oktet i tamalamak için OEÇ olarak kullanılır (H için dublet).

3 BEÇ ve 1 OEÇ.

N 4 elekron çifti paylaşır (8 elektron), H 1 çift paylaşır.


••

H

H

N

H

5. H hariç diğer atomların etrafında 4 elektron çifti olup olmadığını kontrol et.

6. Eğer fazla elektronun varsa yapıda çift veya üçlü bağ vardır.


Karbon Dioksit, CO2

1. Merkez atom =

2. DE =

3. Bağ yap.

C 4 e-O 6 e- X 2 O’s = 12 e-Toplam: 16 DE

12 elektron geride kalır (6 çift).

4. OEÇ leri dış atomlara yerleştir.

5. Herbir atom valensini sekize tamaladı mı?


CO2

C 4 e-O 6 e- X 2 O’s = 12 e-Toplam: 16 DE

Çizimde kaç tane var?

6. Çok fazla elektron var. Bu yüzden C ve O arasında çift bağ yapmalıyız. Böylece C oktedini tamamlar


H2CO

Genellikle, C, N, P, O, ve S için çift ve üçlü bağlar gözlenir

SO3

C2F4


ÇİZİNİZ!Sülfür Dioksit, SO2


BF3

SF4

Oktet Kuralının İstisnaları

Genellikle B vedaha yüksek periyottaki elementlerde oluşur. Genel istisnalar: Be, B, P, S, ve Xe.

Be: 4

B: 6

P: 8 veya 10

S: 8, 10, veya 12

Xe: 8, 10, veya 12


Moleküler Geometri


Molekül Geometrileri

Molekül elektron çiftleri arasındaki itme minimum olacak şekilde bir yapı kabul eder

VSEPR

 • Valence Shell Electron Pair Repulsion Teorisi.

 • Geometriyi elektron çiftleri arasındaki itme belirler


Yaygın Geometriler

Çizgisel

Trigonal Düzlemsel

Tetrahedral


VSEPR Şeması

 • Lewis yapısı kullanarak molekül geometrisini tahmin et.

 • Elektronların düzenlenmesi bağ açılarını ortaya koyar

 • Elektron düzenlenmesi kısmen molekül yapısını verir

 • Merkez atomuna bakarak tablodan yapıyı seç.!

 • Elektron yoğunluğu bölgesini düşün bağ saysını değil (çift bağ vs)


BS

Geometri

Lewis Yap.

Örnek

Molekül Yap


VSEPR ile yapı Tahmini

Su, H2O

Elektron çifti geometrisi

TETRAHEDRAL

2 BEÇ

2 OEÇ

Geometri AÇISAL (V-Şekli).


Amonyak NH3

Elektron çifti geometrisitetrahedral.

OEÇ tetrahedral köşede

-4 çift

Molekül geometrisi— Atomların pozisyonu —TRİGONAL PİRAMİT.


Değerlik Bağı Kuramı

 • Koordinasyon bileşiklerinde metal -ligant bağı koordine kovalent bağdır. Koordine kovalent bağlarda, bağı oluşturan elektron çifti aynı atoma aittir.

 • Koordinasyon bileşiklerine ligantın ortaklanmamış elektron çifti koordine kovalent bağı oluşturur.


Tetrakloroalüminat İyonu, [AlCl4]¯

Orbital hibritleşmesine göre

Al1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

Al–

1s2 2s2 2p6 (sp3)4

sp3

hibritleşmesi


[AlCl4]¯Orbital Hibritleşmesi Yaklaşımı

Dört nötral klor atomunun

herbiri bir elektronunu Al

atomuna vererek

bir sigma bağı oluşturur

dörtyüzlü


Bu yaklaşımın sorunları

Al’un kararlı değerliği +3 dür,

-1 değil

-1 formal yük

daha elektronegatif

Cl atomu üzerinde bulunmalıdır.


 • Login