SAM Ammatti- ja
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 48

SAM Ammatti- ja järjestölehtitutkimus 2004-2005 Lehtikohtaisten tutkimusten yhteenveto PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SAM Ammatti- ja järjestölehtitutkimus 2004-2005 Lehtikohtaisten tutkimusten yhteenveto. 9.11.2005 Rian Oy Riitta Siikaranta ja Annika Fock. Rian Oy. Suomen laajin perusselvitys. Suomessa ilmestyy noin 2000 ammatti- ja järjestölehteä Reilut 200 on Aikakauslehtien Liiton jäseniä

Download Presentation

SAM Ammatti- ja järjestölehtitutkimus 2004-2005 Lehtikohtaisten tutkimusten yhteenveto

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SAM Ammatti- ja järjestölehtitutkimus 2004-2005Lehtikohtaisten tutkimusten yhteenveto

9.11.2005

Rian Oy

Riitta Siikaranta ja Annika Fock

Rian Oy


Suomen laajin perusselvitys

 • Suomessa ilmestyy noin 2000 ammatti- ja järjestölehteä

 • Reilut 200 on Aikakauslehtien Liiton jäseniä

 • Lehtikohtaiset tutkimukset elokuussa 2004

 • Tässä selvityksessä 32 lehteä, tietokantaa kartutetaan jatkuvasti

 • Kuusi aihealuetta: terveys ja kasvatus, talouselämä, tietotekniikka, arkkitehtuuri ja rakentaminen, koti- ja puutarhatalous sekä

  muut ammatti- ja järjestölehdet

2

Rian Oy


Tutkimuksen tavoite

Yhteisen lukijatutkimuksen tavoitteena on

luoda yhtenäinen mittaristo ja tunnusluvut ammatti- ja järjestölehtiryhmälle.

Rian Oy

3


Tutkimuksen sisältö

 • Arvot, työ ja vapaa-aika

 • Lehden sisällön laatu

 • Lehden hyödyllisyys

 • Asennoituminen ilmoituksiin

 • Lehden kotisivut

 • www-osoitteiden merkitys

 • Lehden hankintatapa

 • Päätöksentekoon osallistuminen

 • MPX-kerroin

 • Lukemiseen käytetty aika

 • Lehden lukijaprofiili

Rian Oy

4


Tutkimuksen kohderyhmä, menetelmä ja aikataulu

 • Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 32 ammatti- ja järjestölehden lukijat

 • Lehtitutkimuksien tiedot kerättiin internet-kyselynä

 • Tutkimukset tehtiin 24.8.2004 – 30.9.2005

 • Lukijoita motivoitiin vastaamaan kyselyyn eri tavoilla

 • Vastaajia oli yhteensä 5821 henkilöä


Lehdet lehtityypeittäinArkkitehtuuri ja rakentaminen

 • Arkkitehti

 • Arkkitehtiuutiset

 • Suomen Kiinteistölehti

 • Sähköala

 • Sähkömaailma


Koti- ja puutarhatalous

 • Emäntälehti / Martat

 • Kotitalous

 • Luomulehti

 • TAITO


Muut ammatti- ja järjestölehdet

 • Advokaatti

 • Kauppaopettaja

 • Kehittyvä elintarvike

 • Secretarius

 • Yhteenveto


Talouslehdet

 • Arvopaperi

 • Ekonomi

 • Fakta

 • Kauppapolitiikka

 • Markkinointi&Mainonta

 • Talouselämä

 • Taloustaito

 • Tekniikka&Talous


Terveys ja kasvatus

 • Pikkuväki

 • Punainen Risti

 • Pyhäkoululehti

 • Sosiaaliturva-lehti

 • Terveyssanomat

 • Työterveyslääkäri


Tietotekniikka

 • HETKY

 • MikroPC

 • Tietokone

 • Tietoviikko


Neljä asenneryhmää12 väittämää

Kokeilijat (25 %) positiivisia ja aktiivisia, innokkaita uutuuksien kokeilijoita ja riskin ottajia

Rationalistit (26 %) konservatiivisia, tehokkaita ja järkipäätöksiä arvostavia

Harkitsijat (20 %) perinteisiä ja varovaisia, arvostavat muiden mielipiteitä omaa kantaa muodostaessaan

Uudistajat (29 %) kuuntelevat muita,

mutta haluavat olla myös mielipiteen

muokkaajia, ovat valmiita ottamaan

elämässään myös riskejä


Väittämiä ihmisten tavasta toimia,

N=5821

+ naiset

+ miehet

+ miehet

+ 18-29-v

+ 18-39-v


Väittämiä ihmisten tavasta toimia….

N=5821

+ miehet

+ yli 60 v.

+ 18-29 v.

+ yli 60 v.


Lehtiryhmien tunnukset

# = Arkkitehtuuri ja rakentaminen

& = Koti- ja puutarhatalous

£ = Muut ammatti- ja järjestölehdet

$ = Talouselämä

+ = Terveys ja kasvatus

@ = Tietotekniikka

Rian Oy

15


Lehdet kartalla

# = Arkkitehtuuri ja rakentaminen & = Koti- ja puutarhatalous

£ = Muut ammatti- ja järjestölehdet $ = Talouselämä

+ = Terveys ja kasvatus @= Tietotekniikka

$

@

#

#

+

+

&

$

$

@

£

£

+

£

@

Uudistajat

@

Kokeilijat

$

£

#

£

$

&

#

&

$

$

+

#

+

+

&

Harkitsijat

Rationalistit

Rian Oy

16


Työn ja vapaa-ajan suhde

N=5821

+ 18-39 v.

+ 18-29 v. ja yli 60 v.

+ yli 50 v.

+ yli 50 v.

+ miehet

Rian Oy

17


Kasi miikka

N=5821

%

Keskiarvo 7,8


Kouluarvosana lehtiryhmittäin

19


Lehtiä naisille ja miehille

20


Arvosanat sisällöstä

N=5821

+ naiset

+ naiset


Lehteä kuvaavat väittämät 1

N=5821

+naiset


Lehteä kuvaavat väittämät 2

N=5821


Lehteä kuvaavat väittämät 3

N=5821


Hankintatapa

%

25


Työhön vai harrastuksiin liittyvä

%

26


Päätöksentekoon osallistuminen

%

27


Mainonnan pitää tarjota tietoa

N=5821

+naiset

+ naiset

+naiset


Väittämiä lehtien kotisivuista

+18-29 v.

+18-29 v.

+ miehet

+ miehet

29


www-osoitteiden merkitys

%

+ tietotekniikka

ja arkkitehtuuri

+ miehet

31


Lehtiin palataan 2,5 kertaa


Lehteä selataan tai luetaanilmestymisvälillä

 • 25 % yhtenä päivänä

 • 23 % kahtena päivänä

 • 21 % kolmena päivänä

 • 8 % neljänä päivänä

 • 10 % viitenä päivänä

 • 10 % yli viitenä päivänä


Lehdestä luettu osuus viimeisenä lukupäivänä, kaikki luku-kerrat huomioonottaen

 • 13 % luki lehdestä 20 %

 • 38 % luki lehdestä 21-40 %

 • 19 % luki lehdestä 41-60 %

 • 23 % luki lehdestä 61-100 %


Lehden numeroa luettiin tai selailtiin viimeisenä lukupäivänä

81 % luki viimeksi vain kyseistä lehteä

19 % luki samalla kertaa kahta numeroa.


Lukemiseen noin puoli tuntia

%

keskiarvo26 minuuttia


MPX:n ja lukuajan suhde toisiinsa

# = Arkkitehtuuri ja rakentaminen

& = Koti- ja puutarhatalous

£ = Muut ammatti- ja järjestölehdet

$ = Talouselämä

+ = Terveys ja kasvatus

@= Tietotekniikka

+

$

40 minuuttia

+

+

@

35

&

$

@

&

&

#

30

$

$

£

&

+

MPX

#

+

£

2

3

4

5

6

7

8

1

9

#

£

#

+

$

£

$

@

20

$

#

$

@

£

15 minuuttia

Lukuaika


Ammatti- ja järjestölehden lukijan profiili32 tutkitussa lehdessä

Rian Oy


Miesten lehtisuhde tiivistyy iän myötä

%

Rian Oy

39


Lehti tärkeä paremmin koulutetuille naisille

Rian Oy

40


Painopiste kahden tai useamman henkilön talouksissa

Rian Oy

41


Hyvin ansaitsevien miesten lehtiä

Rian Oy

42


Asiantuntijoiden tietolähde

43


Keskisuurista yrityksistä

Rian Oy

44


Monipuolinen toimialaedustus

Rian Oy

45


Lukijan muotokuva

 • Neljä viidestä käy työssä ja he ovat

 • 30-60-vuotiaita

 • Naisia hieman enemmän kuin miehiä

 • Puolet on suorittanut korkeakoulu- tai yliopistotutkinnon, kolmannes opisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon.

 • Tulotasoltaan he kuuluvat tasaisesti eri tuloryhmiin, he edustavat myös eri kokoisia talouksia.

Rian Oy

46


Lukijan muotokuva…..

 • Neljännes asiantuntijatehtävissä

 • Useimmiten ylempiä toimihenkilöitä, keskijohdossa, esimiesasemassa tai

  ylintä johtoa

 • Asiantuntijatehtävissä 38 %, yleisjohdossa 18 %, tietotekniikanparissa 15 %, koulutus- ja/tai opetustehtävissä, 15 % ja markkinoinnissa 13 %.

 • Eri kokoisista yrityksistä ja toimialoilta

Rian Oy

48


Lukijan muotokuva…..

 • Neljä erityyppistä lukijaryhmää

 • Ihmissuhdetaitojen merkitys kasvaa

 • Kouluarvosanaksi vähän alle kahdeksan

 • Luotettava, helppo, välttämätön

 • Mainonnassa informaatio tärkeintä

 • Lehden nettisivut aktivoivat

 • MPX-kerroin 2,5

Rian Oy

49


Kiitos!

Lisätietoja

www.aikakauslehdet.fi

Rian Oy


 • Login