Yatirim r nler
Download
1 / 34

YATIRIM ÜRÜNLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

YATIRIM ÜRÜNLERİ. 1-Vadeli Mevduat Hesabı 2-Yatırım Fonları 3-Repo 4-Devlet Tahvili 5-Vadeli İşlem Sözleşmesi 6-Eurobond 7-Forward 8-Futures 9-Swap 10-Hisse Senedi 11-Opsiyon. VADELİ MEVDUAT HESABI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

YATIRIM ÜRÜNLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Yatirim r nler

YATIRIM RNLER


Yatirim r nler

 • 1-Vadeli Mevduat Hesab

 • 2-Yatrm Fonlar

 • 3-Repo

 • 4-Devlet Tahvili

 • 5-Vadeli lem Szlemesi

 • 6-Eurobond

 • 7-Forward

 • 8-Futures

 • 9-Swap

 • 10-Hisse Senedi

 • 11-Opsiyon


Vadel mevduat hesabi

VADEL MEVDUAT HESABI

 • Mteriler ister dviz, ister YTL yatrmlarn diledii vadede deerlendirebilirler. Belirli bir tutardaki paralarn, belirledikleri bir vade boyunca, Bankaca belirlenmi faiz oranndan, hesaplarnda tutarlar. Vade sonunda nceden belirli bir getiri elde ederler. O/N, 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yl veya mterinin belirleyecei farkl krk vadelerde hesap alabilir. Vade sonuna kadar, piyasada yaanabilecek faiz dlerinden etkilenmezler. Verilen mevduat faiz oranlar her zaman brt oranlardr. Bu oranlardan vergi ve fon pay dlr.


Yatirim fonlari

YATIRIM FONLARI

 • A Tipi Hisse Fon

 • Aktif ynetim tarz benimseyen fonun amac hisse senedi yatrm yaparak yksek getiri salamaktr.

 • Yatrm filtreleri kullanlarak belirlenen hisse senetleri, bankalarn aratrma blmlerinin detay analizlerinden sonra iskontolu olduu dnlen ve bu potansiyeli harekete geirecek beklentisi olan irketler arasndan seilir.

 • Dinamik ynetim tarz ile hisse senedi piyasasnda yaanan dalgalanmalarda maksimum getiri salamay hedefler.


Yatirim r nler

 • B Tipi Likit Fon

 • Ksa vadeli sabit getirili menkul kymetlere yatrm yaparak, yatrmcsna repo piyasas oranlarnn ve enflasyonun zerinde istikrarl bir getiri salamay hedefler.

 • Dk risk grubundaki yatrmclara annda paraya evirebilme zellii ve anapara kaybn minimuma indiren portfy yaps ile uygun bir yatrm aracdr.

 • Fonun portfy, arlkl ortalama vadesi 45 gn gememek kayd ile repo, BPP ve vadesine 180 gnden az kalm hazine bonosu gibi sabit getirili ve likit yatrm aralarndan oluur.


Yatirim r nler

REPO

 • Repo, mteri ve banka arasnda imzalanan sabit getirili bir menkul kymetin, belli bir sre sonunda geri alm taahhdyle satmdr.

 • Banka yatrmcya hazine bonosu, devlet tahvili gibi sabit getirili bir menkul kymeti satmas ve bu menkul kymeti nceden belirlenen bir fiyattan ileri bir tarihte geri satn almak zere anlama yapmasdr.

 • Repo ve O/N arasndaki belirgin fark O/N hesaplarn karlnda bir menkul kymet olmamas, repoda ise olmasdr.


Yatirim r nler

 • Repo yapan taraf aslnda paray kullanan taraftr.

 • Para piyasalarnda karlalan en likit yatrm aralarndandr.

 • Getirisi sabitlenmitir.

 • lkemizde repo ilemleri, hazine riskinin dkl ve Hazine bonolar zerinden yaplmaktadr.

 • Repo ilemlerini Sermaye Piyasas Kurulu'ndan yetki belgesi alm banka ve arac kurumlar yapabilir.


Yatirim r nler

 • Repo ilemlerinde vade, menkul kymetin itfa tarihini amamak kouluyla, serbeste belirlenir.

 • Vade sonu ign olarak seilir ve faiz oran taraflarca belirlenir.

 • Repo oran ile ilgili hesaplamalarda gerek gn says 360 gn zerinden ve yllk basit faizden hesaplanr.


Yatirim r nler

 • DEVLET TAHVL

 • DEVLET TAHVL, hra edildii tarihten itfa tarihine (vade sonuna) kadar 1 yldan daha uzun sre bulunan menkul kymetlerdir.

 • Orta ve uzun vadeli yatrmlar iin uygundurlar.

 • skontolu ya da kuponlu olabilmektedirler.

 • Kupon demeleri sabit ya da deiken faizli olabilmektedir.


Yatirim r nler

 • VADEL LEM SZLEMES-KONTRAT NEDR?

 • Belirli bir vadede, nceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki finansal bir gstergeyi (endeks, parite vb.), mal (pamuk, buday vb.), dvizi (Euro, Dolar vb.), sermaye piyasas aracn, kymetli madeni (altn, gm vb.) alma veya satma ykmll veren ve organize borsalarda ilem gren bir szlemedir.


Yatirim r nler

 • Vadeli lemlerle lgili Tanmlar

 • Dayanak Varlk : Taraflarn alp satt vadeli ilem szlemelerinin hangi varlkla ilgili olduunun ifadesi (faiz, hisse senedi endeksi, dviz, v.b.)

 • Szleme Bykl : Bir adet vadeli ilem szlemesindeki dayanak varln tutar

 • Uzun Pozisyon : Vadeli ilem szlemesini Alma lemi


Yatirim r nler

 • Ksa Pozisyon : Vadeli ilem szlemesini Satma ilemi

 • Pozisyonun Kapatlmas : nceden alm uzun veya ksa pozisyonun ayn miktarda ters pozisyon alnmak suretiyle kapatlmas

 • Ak Pozisyon : Bir szlemede uzun veya ksa pozisyon tutan yatrmc ak pozisyondadr.

 • Balang Teminat : Bir vadeli ilem szlemesinde pozisyon almak iin takas merkezine yatrlmas gereken teminat tutar.


Yatirim r nler

 • Srdrme Teminat : Ak pozisyon tamak iin bir szlemede bulundurulmas gereken asgari teminat. Gn sonunda elde edilen zararlar neticesinde takas merkezindeki teminat, srdrme teminat seviyesinin altna derse teminatn ayn gn tekrar balang teminat seviyesine karlmas istenir.

 • Spread (Fark,Yaylma) Teminat : Herbir hesap iin, ayn anda, ayn szlemenin farkl vadelerinin birinde uzun dierinde ksa pozisyon alnmas karl yatrlan teminat

 • Kaldra Oran : Yatrlan balang teminat ile alnan pozisyon bykl arasndaki orandr.


Yatirim r nler

 • Gn Sonu Uzlama Fiyat: Szlemede ak pozisyonlarn yeniden deerlemesinde esas alnan fiyat.Seans kapanndan 15 dakika sonra VOB tarafndan ilan edilir.

 • Hesaplarn Gncellenmesi : Vadeli ilem szlemelerinde ak pozisyon tayan yatrmclarn hesaplarnn takas merkezi tarafndan ilgili gnde oluan gn sonu uzlama fiyatlar esas alnarak deerlemeye tabi tutulmas ve bu deerleme sonucunda, kar eden hesaplara alacak ve zarar eden hesaplara bor kaydedilmesi ilemi.


Yatirim r nler

 • Teminat Tamamlama ars : ars Hesapta bulundurulan toplam teminat, srdrme teminatnn altna derse, takas merkezi tarafndan pozisyon tayan kiiye, teminat miktarnn balang teminat seviyesine tamamlanmas iin talepte bulunulur. Bu talep teminat tamamlama ars olarak adlandrlr.

 • Nakdi Uzlama : Szlemelerin ifa edilmesinde kullanlan yntem. Bu yntemde vade sonunda dayanak varlk taraflar arasnda el deitirmez. Bunun yerine, szleme fiyat ile dayanak varln son ilem gnndeki cari fiyat veya borsa tarafndan belirlenen dier yntemler esas alnarak belirlenmi fiyat arasndaki fark kadar tutar taraflar arasnda el deitirir ve szleme bu ekilde kapatlm olur.


Yatirim r nler

 • Pozisyon Limiti : Borsa, maniplatif ilemleri, suni arz ve talebi nlemek, piyasann skmasn engellemek amacyla bir yatrmcnn alabilecei pozisyonlar szleme says baznda snrlar, bu snrlamaya pozisyon limiti denir.

 • Vade Sonu Uzlama Fiyat: Vade sonunda pozisyonlarn kapatlmasnda kullanlan ve hesaplama ekli ilem prosedrnde belirtilen fiyat.

 • Son lem Gn : Szlemenin alm satmnn yaplabilecei son borsa gn.

 • Szlemenin Vadesi : Szlemenin sona erecei zaman.


Yatirim r nler

 • EUROBOND

 • hra eden kurumun amac yurtdndan kaynak salamaktr.

 • lk ihrata eurobondlarn vadeleri ve kupon oranlar kurumun ihtiyalarna, piyasadaki talebe, ekonomik ortama ve kurumun kredibilitesine gre belirlenmektedir.

 • Genellikle vadeler 2-30 yl aras deimektedir.


Yatirim r nler

 • Ancak 2. el piyasada, nceden ihra edilmi eurobondlar ilem grd iin vade sonu iki yldan daha ksa olan eurobondlar bulunmaktadr.

 • USD, EURO, JPY gibi belli bal dviz cinslerinden ihra edilmektedirler. En yaygn ve aktif ilem grenleri dolar ve Euro cinsinden olanlardr.

 • Kupon faizleri genellikle sabit olup, deiken de olabilmektedir. Dolar cinsinden eurobondlar ylda 2 kere kupon derler, Euro cinsinden olanlar ylda 1 kere kupon demektedirler.


Yatirim r nler

 • Eurobondlar yurtdnda ihra edildiklerinden katlarn saklamas da yurtdnda olmaktadr. ounlukla hamiline olarak ihra edilirler ve fiziki teslimi yaplmamaktadr. En yaygn kullanlan takas kurulular Euroclear ve Cedeldir.

 • htilaf halinde, yurtd mahkemeler yetkilidir.


Yatirim r nler

FORWARD

 • Gelecek bir tarihte, belirli bir dviz tutarnn bugnden belirlenen bir kurla alm veya satm iin yaplan szlemedir.

 • Gelecekteki bir tarih iin geri dnlemez bir ekilde kur sabitlenir !

 • Vadesi bellidir.

 • artlar taraflar arasndaki zel anlamayla belirlenir.


Yatirim r nler

 • Fiyat taraflar arasnda vade tarihi iin belirlenir.

 • Hem alc hem de satc iin geri dnlemez ykmllk sz konusudur.

 • Tezgah st (OTC) piyasada ilem grr.

 • Gelecekteki bir tarih iin geri dnlemez bir ekilde kur sabitlenir


Futures

FUTURES

 • Dviz, hazine bonosu, tahvil gibi deerleri veya borsalarda ilem gren pamuk, demir petrol gibi rnleri belli bir tarihte ve belli bir fiyattan alma veya satma szlemeleridir. Futures ilemleri forward kontratlardan ayran en byk zellik standartlar nceden belirli kontratlar olmas ve bu tip ilemler iin kurulan zel borsalarda ilem grmeleridir.


Yatirim r nler

 • Toplam pozisyonun her gn sonunda potansiyel kar/zarar' dldkten sonra belli bir tama teminat oran ile izlenerek zellikle kredi limitlerini bloke etmek istemeyen mterilere hitap eder.


Yatirim r nler

SWAP

 • Faiz oranlar ile dviz kurlarndaki deimeler sonunda ortaya kan risklerizi en aza indirmek amacyla gelitirilmi takas szlemeleridir. Faiz swapnda taraflar anapara dnda faiz oranlarn takas ederler. Burada ama daha dk faizli kredilere eriebilmektir.


Yatirim r nler

 • Dviz swapnda taraflar nceden anlatklar oran ve koullarda belirli bir miktardaki dvizi deitirirler. Dviz kaynaklarnz ynetimi amal bu rn herhangi bir dviz cinsinden olan fazlanzn, baka bir dviz cinsinden olan borcunuza nceden belirlenen bir vade boyunca, sabit bir fiyattan deiimi olanan salar.


Yatirim r nler

 • HSSE SENED

 • Hisse senedi alarak bir irkete ortak olursunuz. Her bir hisse senedi, irket sermayesinin belirli bir blmne karlk gelen ve sahibine ortaklk haklarndan yararlanma imkan veren kymetli evraktr.


Yatirim r nler

 • irket baarl olduka, yatrmnzn deeri de artar. irket ciddi bir olumsuzluk yaarsa, siz de bu olumsuzluktan pay alrsnz. Bir irketin sermayesine ortak olurken, o irketin "byme" potansiyelinden pay alabilmek temel amatr. Bu sebeple uzun vadeli yatrm stratejileri iin daha uygundur.


Yatirim r nler

 • irketin byyebileceinin, veya karl olabileceinin hibir garantisi yoktur. irketin deeri ile beraber hisse senedinin fiyat yukar veya aaya gidebilir. Hisse senedi yatrmcs, byme ve/veya karl olma "ihtimali" nden pay alabilmek iin yatrm yapar


Yatirim r nler

 • Getirisi

 • Hissedar, byme potansiyelinden pay alabilme ve ynetime katlabilme haklarna sahip olur. Bunun karlnda, hissedarn irketin gelirlerinin paylamndaki hakk tm irkete kredi verenlerin (ticari alacakllar, bankalar gibi) haklarndan sonra gelir.


Yatirim r nler

 • Sat fiyat, al fiyatnzn zerinde ise kar, altnda ise zarar

 • Temett demelerinden size den pay


Yatirim r nler

 • Riskler

 • Hisse senedi yatrmnn ierdii en nemli risk, hisse senedini satmak zorunda olduunuz anda, hisse senedi fiyatnn reel bazda (enflasyon etkisi arndrlm bazda) aldnz fiyatn altnda olmasdr.


Yatirim r nler

 • Hisse senetlerinin deerleri genel olarak sermaye piyasalarn etkileyen faktrlerdeki dalgalanmalardan hzl ekilde etkilenir.


Yatirim r nler

 • Ekonomik krizler gibi sermaye piyasalarn etkileyen olumsuzluklar (Piyasa Riski), irketin iinde bulunduu sektre ilikin olumsuzluklar (Sektr Riski), veya irketin kendi iindeki olumsuzluklar (irket Riski) irket deerini etkiler.


Yatirim r nler

 • Salayabildii Dier Haklar

 • Hisseler, deien llerde aadaki haklar da salayabilmektedir:

 • Rhan hakk

 • Oy kullanma, ynetime katlma

 • Tasfiyeden pay alma

 • Bilgi alma


ad
 • Login