De terugbetaling van geneesmiddelen in belgi
Download
1 / 28

De terugbetaling van geneesmiddelen in België - PowerPoint PPT Presentation


 • 278 Views
 • Uploaded on

De terugbetaling van geneesmiddelen in België. 29/04/2009. De Onafhankelijke Ziekenfondsen - MLOZ. Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Union Nationale des Mutualités Libres MLOZ : 3 e Verzekeringsinstelling (VI): meer dan 1,9 miljoen verzekerden 17,8 % van de Belgische bevolking

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' De terugbetaling van geneesmiddelen in België ' - janet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

De onafhankelijke ziekenfondsen mloz
De Onafhankelijke Ziekenfondsen - MLOZ

Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Union Nationale des Mutualités Libres

 • MLOZ : 3e Verzekeringsinstelling (VI): meer dan 1,9 miljoen verzekerden17,8 % van de Belgische bevolking

 • 7 Onafhankelijke Ziekenfondsen: de "500"

  • 501 OZ Onafhankelijk Ziekenfonds

  • 506 Mut Prof et Libre Rég Wallonne

  • 509 Euromut

  • 515 Freie Krankenkasse

  • 516 Securex

  • 526 Partena Ziekenfonds & Partners

  • 527 Partenamut


Typisch belgisch
Typisch Belgisch

 • Bespreking tussen de sociale partners volgens overlegmodel

 • Therapeutische vrijheid voor de arts

  • met een bepaalde financiële verantwoordelijkheid

 • Vrije keuze van patiënt

  • geen inschrijving bij een arts

  • wel GMD bij een HA (niet verplicht)Traject van een geneesmiddel
Traject van een geneesmiddel

 • Registratie (FAGG/EMEA):

  • veiligheid, kwaliteit, werkzaamheid

  • Bijsluiter met de geregistreerde indicaties

 • Vaststellen van de maximumprijs (Economische Zaken)

 • Terugbetaling:

  • Beslissing:

   • op basis van een voorstel van de CTG

   • door minister van sociale zaken

   • binnen 180 dagen na aanvraag

  • Via inschrijving op de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten

  • Al dan niet met bepaalde restricties

FAGG = Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen enGezondheidsproducten

CTG = Commissie Tgemoetkoming Geneesmiddelen


Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen
Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen

Samenstelling van de CTG:

 • 22 stemgerechtigde leden:

  • 7 academici

  • 8 VI

  • 4 vertegenwoordigers artsen

  • 3 vertegenwoordigers apothekers

 • 8 niet stemgerechtigde leden

  • Vertegenwoordigers van 4 ministeriële kabinetten, Pharma.be, Febelgen, DGEC

   Het voorstel van de CTG is gebaseerd op:

 • Werkzaamheid, therapeutische waarde, plaats in de medische praktijk, …


Koninklijk besluit 21 12 2001
Koninklijk Besluit 21/12/2001

Dit KB regelt de inschrijving van farmaceutische specialiteiten in de lijst van de terugbetaalbare geneesmiddelen:

 • werking van de CTG

 • procedure voor aanvraag door de firma

 • De bijlage aan het KB 21/12/2001 bevat de lijst van de terugbetaalbare specialiteiten

 • onderverdeeld in verschillende hoofdstukken: I, II, III, IV, IVbis, V, VI


Koninklijk besluit 21 12 20011
Koninklijk Besluit 21/12/2001

Naast een inschrijving in de lijst, krijgen terugbetaalbare geneesmiddelen ook een vergoedingscategorie

A, B, C, Cs, Cx

 • verschillend percentage van tussenkomst (100% tot 20%)

 • afhankelijk van belang/levensnoodzakelijkheidBesparingsmaatregelen
Besparingsmaatregelen

Stimulering van het voorschrijven van goedkope geneesmiddelen:

 • De referentieterugbetaling

 • Het Voorschrijven Op Stofnaam (VOS)

 • Goedkoop voorschrijven

 • KIWI-light

 • Andere (prijs (kost)/volumecontracten)

 • Verplichte prijsdalingen:

 • « Oude » geneesmiddelen (lang terugbetaald)

 • Geneesmiddelen > 2 jr. in de referentieterugbetaling


Referentieterugbetaling
Referentieterugbetaling

Sinds 1/6/2001

Concreet:

 • de vergoedingsbasis voor een origineel geneesmiddel waarvoor er een goedkoper terugbetaald alternatief (vb. generiek, kopie) met hetzelfde werkzaam bestanddeel bestaat, wordt verminderd

  Praktisch:

 • hogere bijdrage voor de patiënt wanneer een duurder geneesmiddel wordt voorgeschreven

 • Dikwijls: prijsdaling van het origineel geneesmiddel tot de vergoedingsbasis


Voorschrijven op stofnaam vos
Voorschrijven Op Stofnaam (VOS)

Mogelijk sinds 1 oktober 2005:

 • vermelding naam, vorm, concentratie, dosis/dag, aantal eenheden of therapieduur

  De apotheker past een beslisboom toe, rekening houdend met de continuïteit van de behandeling:

 • generiek, kopie of origineel opgenomen in referentieterugbetaling en zonder supplement voor de patiënt;

 • origineel opgenomen in referentieterugbetaling, met supplement

 • origineel niet opgenomen in referentieterugbetaling (indien 1 en 2 n.v.t.)

  Binnenkort:

 • incentives apothekers (goedkoop afleveren)?


Voorschrijven op stofnaam vos1
Voorschrijven Op Stofnaam (VOS)

Onderzoek RIZIV (gegevens 2007):

 • ± 3% van de afgeleverde verpakkingen zijn VOS, voor het grootste deel geneesmiddelen waarvoor een generisch alternatief bestaat.

 • Meest voorgeschreven op stofnaam: omeprazol, amoxicilline, ibuprofen

 • Voorschrijvers die het minst gebruik maken van VOS: huisartsen en gynecologen

 • VOS leidt over het algemeen tot de aflevering van minder dure verpakkingen


Goedkoop voorschrijven
Goedkoop voorschrijven

Sinds 1/4/2006: voorschrijvers moeten een bepaald percentage "goedkope" voorschriften behalen ten opzichte van zijn totaal aantal voorgeschreven vergoedbare specialiteiten

Reden:

 • voorschrijvers sensibiliseren om rekening te houden met de kostprijs van een geneesmiddel

  Definitie « goedkoop »:

 • Originele geneesmiddelen waarvan de prijs is gedaald tot de vergoedingsbasis

 • Generieken en kopieën (waarvan de prijs lager of gelijk is aan de vergoedingsbasis); -30% tov origineel

 • Specialiteiten met voorschrift op stofnaam


Goedkoop voorschrijven1
Goedkoop voorschrijven

Feedbackcampagne 2008:

 • 2007, percentage goedkope voorschriften voor alle disciplines: 42%

 • 98% van de huisartsen en 90% van de specialistenbereikte de vastgestelde minimumdrempel


Kiwi light
KIWI light

Principe

 • Alleen betrekking op specialiteiten die niet meer onder octrooi vallen en die hetzelfde werkzaam bestanddeel bevatten.

 • Toegepast op Simvastatine

 • Alle specialiteiten met hetzelfde werkzaam bestanddeel blijven vergoed, maar de goedkoopste specialiteit behoudt de vergoedingscategorie en alle andere specialiteiten worden een categorie teruggezet.

 • Het geneesmiddel dat het goedkoopste is heeft dus het hoogste vergoedingspercentage voor de patiënt.


Kiwi light1
KIWI light

Concreet:

 • Zocor: goedkoopste,  terugbetaling in cat. Bde andere: categorie C

  MAAR

 • Generieken terugbetalingscategorie C hebben aanvraag tot verplaatsing van categorie C naar categorie B ingediend, met dezelfde prijs als de "winnaar" Zocor. Mogelijk want: de beschermingsperiode van 18 maanden, die voorzien was voor de "winnaar", is niet ingeschreven in de wetgeving!


Van belang voor de vi s
Van belang voor de VI's

 • Toegankelijkheid tot de verzorging

 • Voortbestaan van de verzekering

 • Financiële verantwoordelijkheid

  • "reserve fonds" in geval van overschrijding van budgetten

  • "variabele administratieve kosten"

 • NB voor de arts, in verband met geneesmiddelenvoorschrift:

  weinig financiële verantwoordelijkheid, behalve

  • bij overconsumptie of onjuist attesteren (sancties mogelijk)

  • wordt, door sensibilisatie en feedbackcampagnes, aangemoedigd om

   • goedkoop voor te schrijven,

   • zich te richten volgens de AGP,

   • en, daar waar er duidelijke beperkende regelgeving bestaat, die toe te passen


Lijst van de terugbetaalbare specialiteiten
Lijst van de terugbetaalbare specialiteiten

 • De tegemoetkomingsregelingen verschillen volgens het hoofdstuk waarin de specialiteit ingeschreven is:

  • Hoofdstuk I

   • geen specifieke voorwaarden

  • Hoofdstuk II

   • regelgeving die gevolgd moet worden zodat de Aanbevelingen van Goede Praktijk (AGP) nagevolgd worden

   • toestemming van adviserende geneesheer (AG) is niet vereist,

   • maar AG en RIZIV kunnen a posteriori controle uitvoeren

  • Hoofdstuk IV

   • specifieke regelgeving

   • + toestemming van AG ("a priori controle")

  • Hoofdstuk IV bis: geïmporteerde geneesmiddelen

   • specifieke regelgeving

   • + toestemming van AG


Hoofdstuk ii
Hoofdstuk II

Doel

 • Administratieve vereenvoudiging

  • geen voorafgaand akkoord van de AG nodig

  • minder ingewikkelde voorschrijfprocedures

 • Bevorderen van adequaat voorschrijven,aangepast aan wetenschappelijke evolutie van de medische praktijk en aan de evidence based medecine(EBM).

  Voorwaarden voor inschrijving:

 • voor vooraf bepaalde therapeutische klassen / sub-klassen

  • waarvoor “Aanbevelingen van Goede Praktijk (AGP)” bestaan, die conform aan de EBM opgemaakt zijn

  • terugbetalingscriteria in dezelfde lijn

  • statines, fibraten, PPI's, astma/COPD

 • bij switch van Hoofdstuk I of IV naar II

  • geen negatieve budgettaire impact


Hoofdstuk iv
Hoofdstuk IV

 • Terugbetaling onderworpen aan specifieke voorwaarden.

  • reden: medisch, budgettair

  • voorwaarden zijn vermeld in de verschillende paragrafen

 • Akkoord van de AG voor de terugbetaling nodig, via aanvraag

  • op papier (vrij), op gestandaardiseerd aanvraagformulier (GAF), op papier van de firma (enkel OK indien alle en correcte vergoedingscriteria vermeld zijn)

 • Soms zijn bewijsstukken nodig, naargelang de §

 • Uitzonderlijk geen tussenkomst van de AG, enkel een vermelding op het voorschrift

  • vermelding “derdebetalersregeling van toepassing”

   • Voorbeeld: Elidel/ Protopic

  • vermelding: eerste/ tweede dosis

   • Voorbeeld: Rotarix


Hoofdstuk iv op website mloz www mloz be
Hoofdstuk IV op Website MLOZ www.mloz.be

Hoofdstuk IV op Website MLOZ www.mloz.be

Geneesmiddelen op Website INAMI: www.inami.be

Geneesmiddelen op Website BCFI: www.cbip.be


Geneesmiddelen in kader van ziekenhuis
Geneesmiddelen in kader van ziekenhuis

Sinds 1/7/2006 forfaitarisatie van geneesmiddelen afgeleverd door ZH voor opgenomen patiënt

 • "Geforfaitariseerde" geneesmiddelen

  • 25 % de tegemoetkomingsbasis wordt "per acte" gefactureerd voor elke afgeleverde geneesmiddel

  • het overblijvende gedeelte wordt forfaitaire ten laste genomen per opname op basis van DRG-profiel van de instelling

 • Welke instellingen?

  • de algemene ziekenhuizen met C, D of E diensten

 • Lijst van geneesmiddelen "buiten forfait" gewone facturatie aan 100 %

Réf: INAMI – www.inami.be


Geneesmiddelen in kader van ziekenhuis1
Geneesmiddelen in kader van ziekenhuis

 • “Lijst” van de ATC codes "buiten forfait"

  • de orphan drugs

  • de uit het buitenland geïmporteerde geneesmiddelen (Hfst IVbis)

  • medicatie ter behandeling van metabole of enzymatische stoornissen

  • cytostatica en immunomodulators (en immunosuppressors)

  • hématopoïética, hemostatica en antithrombotica

  • immunoglobulines en albumines

  • antiviralen en anti-AIDS

  • antidoten

  • groeihormonen

  • en nog enkele andere klassen …ad