Curs de recursos inform tics aplicats a la redacci dels documents administratius
Download
1 / 13

Curs de Recursos Informàtics Aplicats a la Redacció dels Documents Administratius - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Curs de Recursos Informàtics Aplicats a la Redacció dels Documents Administratius. El tractament personal i el llenguatge igualitari. El tractament personal en els documents administratius (I). Emissor. Receptor. jo ell / ella nosaltres. vosté vós, vosaltres.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Curs de Recursos Informàtics Aplicats a la Redacció dels Documents Administratius

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Curs de Recursos Informàtics Aplicats a la Redacció dels Documents Administratius

El tractament personal i

el llenguatge igualitari


El tractament personal en els documents administratius (I)

Emissor

Receptor

 • jo

 • ell / ella

 • nosaltres

 • vosté

 • vós, vosaltres


El tractament personal en els documents administratius (II)

 • Generalment, cal usar el tractament senyor i senyora.

 • Cal bandejar la traducció literal del castellà: Señor Don > * Senyor En / Señora Doña > * Senyora Na.

 • Si cal usar formes de tractament no valencianes, hem d’escriure-les amb majúscula inicial: Sir, Don, Monsieur.

 • Les designacions de càrrecs públics s’escriuen amb minúscula inicial: rector, presidenta, secretari, diputada.

 • No obstant això, cal usar les majúscules en les formes abreujades dels tractaments: Excm. i Mgfc. Rector.


El tractament personal en els documents administratius (III)

Emissor

 • Primera persona del singular (jo): és el tractament més habitual i s’adiu amb la major part de documents unipersonals.

 • Tercera persona del singular (ell / ella): l’emissor s’allunya dels fets > major objectivitat. Se sol emprar exclusivament en el saluda.

 • Primera persona del plural (nosaltres): remarca el valor col·lectiu, però també és un recurs elegant que pot denotar modèstia.


El tractament personal en els documents administratius (IV)

Receptor

 • Tercera persona del singular (vosté): s’hi estableix una relació distant, de molta formalitat. Pot provocar frases equívoques: No han acceptat la seua proposta (de qui?).

 • Segona persona del plural (vós, vosaltres): el més adequat per al registre administratiu. Aporta matisos de cordialitat i respecte i és coherent amb la tradició. Evita diferències morfològiques i distincions sexistes.

 • Segona persona del singular (tu): aquesta forma no és escaient en el llenguatge administratiu.


El tractament protocol·lari (I)

 • Com a norma general, cal reduir al màxim l’expressió de tractaments protocol·laris.

 • Tractament introductor universal: senyor, senyora.

 • En / Na / N’ no són recomanables.

 • Els tractaments protocol·laris només s’han d’usar en invitacions, saludes i actes solemnes.

 • Excepcionalment, els càrrecs han d’anar amb majúscula inicial quan són precedits pel tractament protocol·lari.

 • Els tractaments protocol·laris van amb majúscula inicial (tant en la forma plena com en l’abreujada) i s’uneixen al càrrec: Il·lustríssim Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres / * Il·lustríssim Senyor Joan Ferrer.


El tractament protocol·lari (II)

Més informació

 • Els càrrecs s’escriuen amb minúscula: http://www2.upc.es/slt/fl/fitxa4.htm

 • Normes del tractament protocol·lari: http://www2.upc.es/slt/fl/fitxa5.htm

 • Llista de tractaments protocol·laris i abreviatures: http://www2.upc.es/slt/fl/fitxa5b.htm


El llenguatge igualitari

 • El llenguatge administratiu ha d’evitar les construccions lingüístiques sexistes: * els sol·licitants... > les persones que sol·liciten...

 • L’ús no sexista del llenguatge no s’ha d’oposar a la funcionalitat i a l’economia. Tampoc no pot comportar ambigüitats.


Recursos lingüístics per a evitar les connotacions sexistes (I)

1. Noms genèrics o col·lectius

l’alumnat / el professorat / el col·lectiu d’estudiants / les persones interessades / la Gerència / la Secretaria / el veïnat

Exemples:

* Els alumnes han decidit no fer classe

L’alumnat ha decidit no fer classe

Atenció amb la concordança:

El col·lectiu d’estudiants s’ha oposat a la reforma (preferible)

El col·lectiu d’estudiants s’han oposat a la reforma (menys recomanable)


Recursos lingüístics per a evitar les connotacions sexistes (II)

2. Ús de dobles formes

senyor/a, secretari/ària, rector/rectora, els treballadors i les treballadores

Exemples:

* Els candidats presentaran la documentació...

Els candidats i les candidates han de presentar la documentació...

Remarques:

- Si hi ha més d’una forma doblada, cal usar línies diferents:

Distingit senyor,

Distingida senyora,


Recursos lingüístics per a evitar les connotacions sexistes (III)

- Cal evitar les dobles formes separades per barres dins del text:

* els/les treballadors/ores contractats/ades pels/ per les directors/ores encarregats/ades dels departaments...

- Tampoc no podem abusar de les dobles formes coordinades:

* els treballadors contractats i les treballadores contractades pels directors encarregats i les directores encarregades dels departaments...

- Com a solució, podem fer variar només la paraula principal i mantenir en masculí (gènere no marcat) els altres elements gramaticals:

Els treballadors i les treballadores contractats per les directores i els directors (o bé, per la Direcció) dels departaments...


Recursos lingüístics per a evitar les connotacions sexistes (IV)

3. Construccions neutres i altres recursos

* l’informe del tècnic > l’informe tècnic

* domiciliada a > amb domicili a

* els qui vulguen > qui vulga

Altres recursos:

- Tractament de vós (us convidem), en comptes de vosté (el / la convidem).

- Usar oracions impersonals per a evitar un subjecte marcat: * els aspirants han de presentar la sol·licitud > cal presentar la sol·licitud


Recursos lingüístics per a evitar les connotacions sexistes (V)

Més informació

 • Noms genèrics o col·lectius: http://www2.upc.es/slt/fl/fitxa27.htm

 • Dobles formes: http://www2.upc.es/slt/fl/fitxa28.htm


ad
 • Login