Niveli i studimeve bachelor
Download
1 / 27

Niveli i studimeve: Bachelor - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

- Prishtin ë. Niveli i studimeve: Bachelor. Lënda: Etika n ë Kontabilitet dhe Auditim. Prof.dr.Muhamet Aliu. Kapitulli 1. Përgjegjësitë profesionale dhe shoqërore të kontabilistëve dhe auditorëve. Përmbajtja : Përgjegjësitë profesionale dhe ligjore Pse duhet të brengosemi për etikën

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Niveli i studimeve: Bachelor' - jana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Niveli i studimeve bachelor l.jpg

- Prishtinë

Niveli i studimeve: Bachelor

Lënda: Etika në Kontabilitet dhe Auditim

Prof.dr.Muhamet Aliu


Kapitulli 1 l.jpg
Kapitulli 1

Përgjegjësitë profesionale dhe shoqëroretë kontabilistëve dhe auditorëve


Slide3 l.jpg

Përmbajtja:

Përgjegjësitë profesionale dhe ligjore

Pse duhet të brengosemi për etikën

Sjellja etike

Përfitimet nga sjellja etike

Etika e dobët dhe pasojat

Ndikimi i etikës në shoqëri

Ndikimi i etikës në individ

Vendimet etike

Negocimi si veprim etik


Slide4 l.jpg

Përgjegjësitë profesionaledhe shoqërore

 • Biznesi dhe profesionistët (kontabilistët, auditorët) nëkuadërtëbiznesit (organizatës) nuk veprojnë të izoluar nga mjedisi.

  • Mjedisiijashtëm (largët)

  • Mjedisi industrial (konkurues)

  • Mjedisiiafërt

 • Kontabilistëtdheauditorëtveprojnënëkaudër tëkufijve të shoqërisë. Qëkarakterizohen me:

  • Përparësidhe

  • Kufizime

 • Profesionistët (Kontabilistëtdheauditorët) kanëpërgjegjësi

  • Ekonomike

  • Ligjore

  • Mjedisore

  • Filantropi

  • “Etike”


Slide5 l.jpg

Pse duhet të brengosemi për etikën?

 • A është etika “vetëm një trend”?

 • Pse është apo psenuk është?

 • A mund të mendoni për diçka, e cila është e ligjshme por jo etike?

 • A mund të mendoni për diçka, e cila është Etike por jo ligjore?!

 • Industria Tobacco lobon ju bënë presion grupevetëcaktuara

  • Duhanpirësvedhetëtjerëve

  • Pirja e duhanitështë e dëmshme! Duhanivret!

 • Mirë ? Keq?

 • Shërbimet profesionale të kontabilitetit dhe auditimit promovojnë rritje të fitimeve dhe cilësi të shërbimeve,…!

  • Ligjore?

  • Etike

 • Apo a duhet thjeshttë ndalohen të gjithë duhanxhit?

 • Apo a duhet thjeshtë të ndalohen të gjitha promovimet?


Slide6 l.jpg

Po kjo (nuk)zbatohet tek ne apo jo?

 • Pse ne duhet të lexojmë për etikën profesionale?

 • Ne të gjithë jemi të mirë, të mençur, të denjë…

  • Nuk ndikon tek ne, apo jo?

 • Gabimështëpërgjithësimi “tëgjithtëmirë – tëkëqinj”!

  • Jashtë këtyre mureve të fakultetit, ekzistojnë mashtrues, gangsterë, kontabilist, auditor, korruptues, politikan, rregullues të vulave, njerëz të sigurimeve dhe disa miq të këqij në përgjithësi!

  • Ne kemi nevojë për mbrojtje para se të bëhet shumë vonë!

 • A mundet dikush të jap një shembull të ndonjë situate etike në punën kontabile dhe auditueseme të cilën ne mund të ndeshemi?


Slide7 l.jpg

Sjellja etike – Definicioni..

“Sjellja e cila përbëhet nga principet, normat dhe standardet e praktikës në kontabilitet dhe auditim, të cilat janë të pranueshme nga shoqëria”

"Kjo "roja publike“kërkon që kontabilisti gjatë funksionit të ruajë pavarësinë e plotë nga klienti në të gjitha kohërat, kërkon besnikëri dhe besim të plotë ndaj publikut.“

Warren Burger Shefi i Drejtësisë (1984)

 • A mundet dikush të jap një definicion më të mirë apo më pak të mërzitshëm se ky?


Slide8 l.jpg

Fushat të cilat ndikohen nga sjellja etike

 • Vërtetësia e të dhënave (informacionit) kontabël të pasqyrave dhe raporteve financiare

 • Dhënia e sigurisë përdoruesve të raporteve financiare

 • Reklamim

 • Siguria e Produktit

 • Përgjegjësitë e njerëzve përgjegjës

 • Reputacioni i Korporatës (apo tregtarëve të vetëm)

 • Siguria dhe Shëndeti i Stafit

 • Mjedisi


Slide9 l.jpg

Motivi për të qenë Etik

 • Teoria klasike e ekonomisë thotë: qenjet njerëzore janë të motivuara parimisht nga intereset personale.

 • Njeriu merr vendime bazuar në principet e kostove \ benefiteve (përfitimeve)

  • Në atë punë çfarë ka brenda saj për Mua…)

 • Jeta mund të jetohet në shumë mënyra, por ekzistojnë edhe mënyra të cilat pamundësojnë jetën!

 • Pyetje për studentë:

  • A pajtoheni me dy vlerësimet e para?

  • A mund të jenë të motivuar nga arsyet tjera?


Slide10 l.jpg

Gjithsesi se kemiedhe motive tjera….

 • Ekzistojnë raste (fakte) të cilat vërtetojnësenjerëzitveprojnëedhepër arsye altruiste dhe morale!

  • Kthimi prapa i kuletave me para të humbura

  • Ndihma e dhënëtë tjerëvenë raste pikëllimi

  • Dhurimi i gjakut \ organeve \, etj

  • Përmirësimi (korrigjimi) i pasqyrave financiare.

  • Raportimi i drejtë për gabimet dhe lëshimet eventuale të ndodhura më herët.

 • Pra, mund të veprojmë sipas dy arsyeve!


Slide11 l.jpg

Motivimi i Organizatës

Biznesetedhepsekanëpërqëllimfitimin, atonjëkohësisht janëtë motivuarangaintresi personal dhe altruist.

 • Interes Personal

  • Ikja nga procedurat ligjore

  • Ankimi ndaj legjislacionit qeveritarë

  • Mohimi i detyrimeve kriminale

  • Largimi i reputacionit të keq me konsumatorë

 • InteresiAltruistik

  • Me kontribuar në komunitet

  • Donacione vullnetare

  • Skemat për përmirësimin e mjedisit

  • Kontributndaj përdoruesve me informacione të sakta.

  • Ndërgjegja për vendimin e tjetrit – çfarë do të jetë ai?


Slide12 l.jpg

Përfitimetnga sjellja Etike

 • Të jashtme

  • Ndërtonreputacion tek konsumatorët

  • Krijon besim brenda komunitetit biznesor

  • Zvogëlon Kostot e biznesit

 • Të brendshme

  • Ngritë Moralin e kolegëve

  • Rritë besimin e punëtorëve. Punëtorët përcjellin (observojnë)të gjithasjelljet e kontabilistëve dhe auditorëve

  • Ata nuk do t’ju besojnë mbikëqyrësve të tyre edhe në qoftë se shohin një sjellje shumë të vogël jo etike!!!

 • A mund të mendoni për përfitime tjera?


Slide13 l.jpg

Etika e dobët..

Ndikimi në organizatëdhe shoqëri

 • Rezultati i sjelljes joetike apo mashtruese në organizatë mund të jetë shkatërrues apo shokues!

  • Enron (Houston, Texas) 2002 (Enron Corporation, ishte një ndër shtatë shoqëritë shumëkombëshe, e cila merej me tregëtimin e energjisë me seli në Hjuston, Teksas, SHBA).

  • Ngjarjet u bënë rrëmujë brenda 5 ditëve

  • Kompania e $105bn u bë e pavlefshme

  • Tregtia u suspendua nga tregu i kapitalit

  • Mëshumë se 20.000 punëtorë humbënvendet e punës(në mbarë botën..)

  • Pensionete punëtorëve të pavlefshme

  • Kush janë shkatërruesitkryesorë? Kontabilitetidhe Auditorët

  • Drejtorët u burgosën

   *marrë nga “The Smartest Guys in the Room” (Më të mençurit në dhomë) nga Bethany McLean dhe Peter Elkind


Slide14 l.jpg

Ndikimet në Organizatë

 • Shembulli 2

 • Worldcom

  • Drejtorët me vetëdije kanë rritur shpenzimet në pasqyrën e të ardhurave

  • Rezultate jo të sakta(e shkruar ajo që nuk është e vërtetë)

  • Ekstra para u janë paguar menaxherëve të lartë (senior)

  • Parregullsitë janë mbuluar nga auditorët

  • Prapë drejtorët dhe auditorët burgosën

  • Dënime të rënda nga SEC për Worldcom

 • Rezultati

  • Ndryshime të mëdha në ligjet për korporata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës(U shtua ligji Sarbannes Oxley nga Senati I Shteteve te Bashkuara)!

  • Shtrëngime apo kufizime të rëndësishme sa i përket rregullave për qeverisje të firmave kontabiliste dhe audituese dhe klientëve të tyre


Slide15 l.jpg

Ndikimi në shoqërinë më të gjerë

 • Ekonomia e tregut të lirë ndërtohet mbi besimin!

  • Tregu ngritet nga besimi dhe perceptimi i pjesëmarësve.

  • Për këtë arsye humbja e besimit të investitorit shpie deri te zvogëlimi i investimit dhe konsumit.

  • Organizatat nuk kanë dëshirë që tregu i tyre të vuaj disa dëme në kredibilitet dhe besueshmëri (pse do të investosh në një mall apo aksion kur e dinë që parat tua do të vjedhen?)

 • Njerëzit humbin punën dhe bukën e gojës

 • Pensionet bëhen të pavlefshëm

 • Vështirësitë financiare shkaktojnë problemet shoqërore


Slide16 l.jpg

Ndikimet në individ?

 • Humbja e karrierës në qoftë se merreni me çështje joetike!

 • Humbja e Statusit(pozitës)

  • Në shoqëri

  • Në familje

  • Në vendin e punës

 • Humbja e lirisë

  • Ruajtja

 • Humbja e pavarësisë ekonomike

  • Papunësi, mungesë të të hyrave, pa perspektivë…


Slide17 l.jpg

Disa lajme të mira..

 • Situatat etike në punën profesionale mund të jenë të parashikueshme

 • Në një fazë të karrierës suaj mund të gjendeni para një situate ku pronari-kontraktuesi ju ofron para apo ndonjë stimulim tjetër(pushim të cilin gjithmonë e keni ëndërruar…uhh…) për të blerë produktin e tij...

  • Kjo meqë ra fjala quhet ryshfet(mitë)!!!

  • Mos të përzihet me “pagesat ndihmëse”

 • Do të jeni më të përgatitur të merreni vesh me ta kur parashikoni më herët çfarë do të ndodhë nga kjo.


Slide18 l.jpg

Një mendim…Diskriminimi..

 • A është diskriminimi problem etik?

 • A mund të jetë delikat…

  • Në fazën e punësimit

  • Gjatë vendimeve të promovimit

  • Gjatë pushimeve nga puna

  • Depërtimi në zemër të konceptit human për drejtësi, mund të ndikojë direkt më moralin e punëtorit!!

 • A mendoni që ndikon vetëm tek qenjet njerëzore të diskriminuara?


Slide19 l.jpg

Termi tjetër.. ”Konflikt Interesash”…

 • Ryshfetet e hapura..

  • Gjëra të mira apo të këqija? Diskutoni….

  • Në çfarë bazash duhet të vendosni të bleni diçka për kompaninë tuaj?

   • Prokurimetransparente

   • Konkurencë e lirëdhemundësitëbarabarta

  • Çfarë mund të shkojë gabim nëse blen një produkt inferior për arsye të gabueshme?

 • Nëse punësoni një mik tuajin përkundër kandidatëve më të shquar…a fiton apo humb kompania juaj?


Slide20 l.jpg

Si veprojmë me “Vendimet etike…”

 • Rreziku se mund të bëhemi shumë filozofik …

 • Mund të përqendroheni në rezultate…

  • Çfarë mund të ndodhë nësebëhemi “shumëfilozofik”..

  • Cili është neto bilanci i rezultateve të mira mbi të këqijat.

 • Ose, mund të përqendroheni në “Detyra dhe Principe”

  • Cila është tani detyra ime kur e di se çkaështëetike?

   • A ka përshkrimtësaktëajodetyrë?

  • A duhettëmbështetet në parimet e drejtësisë/ndershmërisë, etj?

  • Patjetër, sepseduke ditur se cila detyrë është primare ndonjëherë mund të jetë mashtruese, sepserrtehanatmundtëndryshojnë!


Slide21 l.jpg

8 hapat për të qenë etik në marrjen e vendimeve!

 • Mos merrni vendime kur jeni të pasigurt dhe jo rehat me kërkesën..

 • Grumbulloni faktet

 • Definoni çështjet etike

 • Identifikoni grupet e ndikuara

 • Identifikoni rezultatet

  • Rezultatet afatgjata përballë atyre afatshkurtra

  • Rezultatet simbolike

  • Rezultatet e fshehta

 • Identifikoni obligimet

 • Merrni parasysh karakterin dhe ndershmërinë tuaj

 • Mendoni në mënyrë kreative për veprimet potenciale

 • Kontrolloni ndjenjat e brendshme


Slide22 l.jpg

Goditja vërshëllyese…

 • Si mjet të fundit, njeriu etik(mashkull apo femër) vendos kur është mjaftë është mjaftë… koha për të komunikuar me media apo këdo që dëgjon!

 • Është qëndrim i guximshëm. Është vendim etik ....por,..

  • Cilat janë rezultatet e goditjes vërshëllyese?

  • Kur të goditni? Filloni betejat…(konfliktin-luftën)

  • Kujt ti tregoni? Mbikëqyrësve, menaxherëve, shokëve, familjes, shtypit, Kombeve të Bashkuara..

   Dhe cilat janë përfitimet (benefitet) potenciale?

   T`i diskutojmë bashkërisht!


Slide23 l.jpg

5 aspekte të sjelljeve etike

Ndershmëria: Trajtoi të tjerët ashtu si ki qef të tjerët me të trajtua ty.

Serioziteti: Konsumatori duhet të llogarit që ju dhe produkti apo shërbimi juaj do të jetë në rregull

Mirësjellja: Bëhu i sjellshëm, miqësor dhe i dashur

Respekti: Konsideroj njerëzit tjerë si të vlefshëm dhe të rëndësishëm

Komunikimi: Trego respekt për të tjerët dhe vetveten duke përdorur gjuhën e duhur

Module 12


Slide24 l.jpg

Negocimi është për kompromis

Mbaj në mend!

 • Negocimi është për kompromis, jo për “fitore”

 • Kompromisi është ofrimi i disa gjërave për të marrur diçka që dëshiron

 • Personi tjetër me të cilinnegocioni nuk është armikujuaj

 • Negociatat më të mira janë ato “fitues/fitues” marrëveshje

  Mund t`i hupësh të gjitha duke mos dhuruar pak!


Slide25 l.jpg

Rregullat për negocim

 • Vendos qëllimet dhe organizo mendimet

 • Vendos se ku e keni kufirin dhe mos e tejkaloni

 • Vendose vetveten në pozitë të tyre dhe vendos se cila është mënyra më e mirë për të negociuar

 • Mos bisedoni për shuma të parave deri në kohën kur është e obligueshme


Slide26 l.jpg

Rregullat për t`u mbajtur në mend gjatë negociatave

 • Lejoni personin tjetër që ta thotë çmimin i pari

 • Qetësia është një mjet i rëndësishëm

 • Mendo para se t`i përgjigjesh pyetjes.

 • Bëhu i gatshëm për kompromis

 • Tento me marr vendim. Thënia “JO” është më e mirë në kohë afatgjate se sa thënia “NDOSHTA”ad