slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
„Centrum 5i”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

„Centrum 5i” - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

„Centrum 5i”. Temat innowacyjny Model współpracy i metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Konferencja  - 2/3 kwietnia 2012r - łącznie 91 osób, w tym 30 NGO. I warsztaty – 29 maja 2012 r. – 60 osób, w tym 34 osoby niepełnosprawne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' „Centrum 5i” ' - jamuna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Temat innowacyjny Model współpracy i metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

slide4

I warsztaty – 29 maja 2012 r. – 60 osób, w tym 34 osoby niepełnosprawne

Podsumowanie warsztatów roboczych z 3 kwietnia 2012 r. - „CENTRUM 5i”

slide5

II warsztaty – 26 czerwca 2012 r. – 60 osób, w tym 37 osób niepełnosprawnych

– opracowanie założeń merytorycznych organizacyjnych koncepcji „CENTRUM 5i”.

slide6

Badania społeczne (powiat wałbrzyski)

 - badania jakościowe – 60 przedstawicieli pracodawców, IRP, JPS – m.in.: jakie są praktykowane formy współpracy publicznych i niepublicznych IRP i JTS, jakie są wyniki tej współpracy, ocena jakości tej współpracy

 - badania ilościowe- 50 przedstawicieli pracodawców, IRP, JPS oraz 180 osób niepełnosprawnych: m.in.: co utrudnia znalezienie pracy, na jakie bariery napotyka ON w poszukiwaniu pracy i w codziennym życiu.

slide7

Badania i wnioski z warsztatów jednoznacznie potwierdziły:

 • brak zaufania do publicznych instytucji rynku pracy - zgłasza to aż 67% badanych,
 • brak narzędzi wzajemnej współpracy między wszystkimi instytucjami rynku pracy – wskazuje aż 70 % przedstawicieli instytucji rynku pracy i pomocy społecznej respondentów,
 • brak indywidualnego podejścia do procesu aktywizacji osób niepełnosprawnych
 • niską efektywność prowadzonej współpracy –aż 64 % spośród badanych wskazało, że dzięki współpracy jego instytucji z innymi instytucjami udało się zaktywizować zawodowo zaledwie 1 – 10 osób w ciągu ostatnich 2 lat
slide8

„Centrum 5i”

 • kompleksowość i indywidualizacja usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych
 • poprawy jakości współpracy i koordynacji działań
 • instytucji rynku pracy, pomocy społecznej i organizacji
 • pozarządowych.
definicja centrum 5i
Definicja „Centrum 5i”

„Centrum 5 i” to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka, realizującą zindywidualizowane i kompleksowe usługi wspierające aktywizację osobistą, społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

slide10

Zaplecze techniczne i kadrowe

 • 4 pomieszczenia, w tym: sekretariat, dwa pomieszczenia doradcze oraz 1 pomieszczenie szkoleniowo – integracyjne.
 • 2 pracowników obsługujących działalność „Centrum 5 i”
 • oraz
 • współpracująca kadra specjalistów, w tym: psycholog, doradca zawodowy, pośrednik pracy, pracownik socjalny, prawnik.
slide11

INFORMACJA m.in.

 • udzielana informacja i porady dotyczą wszystkich sfer życia i aktywności osób niepełnosprawnych

INTERWENCJA m.in.

 • Udzielenie skutecznej i fachowej pomocy interwencyjnej osobom niepełnosprawnym oraz środowisku tej osoby (rodzinie, sąsiadom, pracodawcy itp.),

INSPIRACJA m.in.

 • Inspirowanie bezrobotnych osób niepełnosprawnych to wszelkie działania wspomagające ich rozwój osobisty.

INICJATYWA m.in.

 • akcje informacyjno-promocyjne, targi pracy, różne formy współpracy z lokalnym środowiskiem

INTERGRACJA m.in

Zmiana myślenia o osobach niepełnosprawnych, zmiana stereotypów, pełniejszy udział w życiu społecznym

slide12

INFORMACJA m.in.

 • dwóch pracowników Centrum: koordynatora i asystenta (pracownik pierwszego kontaktu), przy użyciu m.in. różnorodnych baz danych itp

INTERWENCJA m.in.

 • prawnik, oddelegowani pracownicy socjalni , doradcy z OPS/PCPR/PUP oraz specjalista ds. PFRON, psycholog oraz specjaliści wg identyfikacji problemu.

INSPIRACJA m.in.

 • psycholodzy, trenerzy, doradcy zawodowi, trenerzy specjaliści – pracujący z osobami niepełnosprawnych niewidzącymi, terapeuci

INICJATYWA m.in.

 • organizacje pozarządowe współpracujące na podstawie porozumień i umów, lokalne media, wolontariat Centrum

INTEGRACJA m.in.

lokalne organizacje pozarządowe ze swoimi działaniami

partnerzy centrum 5i porozumienie
Partnerzy „Centrum 5i” - POROZUMIENIE
 • Jednostki samorządu terytorialnego,
 • Powiatowy Urząd Pracy,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Instytucje rynku pracy,
 • Pracodawcy,
 • OHP,
 • Przychodnie zdrowotne,
 • NGO,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Instytucje kultury,
 • Placówki oświatowe,
 • Media,
 • Podmioty ekonomii społecznej,
slide16

Przebieg testowania

 • Powołanie Centrum 5i – od I do III’13
 • Porozumienie międzygminne, porozumienie z OPS, PCPR
 • Rekrutacja +Diagnoza27 B.O
 • Indywidualne spotkania z psychologiem (IV – XII’13)
 • 3 godziny / osobę
 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (IV – XII’13)
 • 2 godziny /osobę
   • Indywidualne spotkania z job coach’em (IV – XII’13
   • 4 godziny / osobę
slide17

Przebieg testowania c.d.

 • Warsztaty motywacyjno - rozwojowe (IV – IX’13)
 • - 10 warsztatach tematycznych (3 - godzinnych)
 • - tematyka warsztatów zostanie opracowania na podstawie
 • wstępnej indywidualnej diagnozy oraz konsultacji z U2.
 • Mobilny psycholog, doradca zaw. i pośr. pracy (IV-XII’ 13)
 • - wsparcie skierowane do osób, które nie mogą skorzystać
 • ze wsparcia w siedzibie ”Centrum 5 i” (okresowo lub na stałe
 • unieruchomieni w miejscu zamieszkania ze względu na stan
 • zdrowia)
 • .
slide18

Przebieg testowania c.d.

 • Akcja informacyjno – promocyjna (IV-XII’13) m.in.:
 • stworzenie i aktualizację bazy danych ofert pracodawców
 • stworzenie bazy ofert o pracę dla 27 osób niepełnosprawnych
 • opracowanie i wysyłanie newslettera do lokalnych pracodawców
 • organizacja seminarium dla przedstawicieli 30 pracodawców,
slide19

Przebieg testowania c.d.

 • Targi pracy i doradztwa zawodowego w sieci (IX 2013 r.)
 • 30 pracodawców - chcących zatrudnić osoby niepełnosprawne,
 • skatalogowanie wg głównych branż,
 • pomoc przy opracowaniu dokumentów aplikacyjnych
 • - dyżury doradców zawodowych – 7 dni przez 6 godzin
slide20

Przebieg testowania c.d.

 • Współpraca wg koncepcji „Centrum 5i” (IV-XII ‘13r)
 • pracownik socjalny lub specjalista ds. PFRON (4 godz./tydzień)
 • doradca zawodowy/pośrednik pracy – PUP (jw.)
 • doradca zawodowy – szkoła ponadgimnazjalna (jw.)
 • prawnik (jw.)
 • przedstawiciel NGO zrzeszającej osoby niepełnosprawne (jw.)
 • - Inne osoby/specjaliści wg potrzeb
slide21

POROZUMIENIE

między instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych

slide22

Podpisano Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie działalności Centrum 5i pomiędzy:

 • Fundacją Edukacji Europejskiej – organizacja i nadzór działalności C5i oddelegowanie prawnika 4h/tydzień
 • Powiatowym Urzędem Pracy – oddelegowanie doradcy zawodowego 4h/tydzień
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – oddelegowanie specjalisty 4h/tydzień
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – oddelegowanie specjalisty 4h/tydzień
 • Zespołem Szkół nr 5 – oddelegowanie doradcy zawodowego 4h/tydzień
ad