Download

KONKURS OFERT 2013r. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ


Advertisement
/ 11 []
Download Presentation
Comments
jamison
From:
|  
(121) |   (0) |   (0)
Views: 11 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
KONKURS OFERT 2013r. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ. ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ WRODZAJU ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE . Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze. Materiały informacyjne.
KONKURS OFERT 2013r. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Swiadczenia w zakresie pielegniarskiej opieki dlugoterminowej domowej wrodzaju swiadczenia pielegnacyjne i opiekunczeSlide 1

KONKURS OFERT

2013r.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

Swiadczenia w zakresie pielegniarskiej opieki dlugoterminowej domowej wrodzaju swiadczenia pielegnacyjne i opiekunczeSlide 2

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ WRODZAJU ŚWIADCZENIA

PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

Swiadczenia w zakresie pielegniarskiej opieki dlugoterminowej domowej wrodzaju swiadczenia pielegnacyjne i opiekunczeSlide 3

Świadczenia Pielęgnacyjne

i Opiekuńcze

Materiały informacyjne

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń  pielęgnacyjnych i opiekuńczych  w ramach opieki długoterminowej z dnia 30 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 140, poz. 1147)

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z dnia 8 grudnia 2009 r.

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z  2009 r. Nr 217, poz. 1688)

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 255, poz. 1719)

  • Zarządzenie Nr 83/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Swiadczenia w zakresie pielegniarskiej opieki dlugoterminowej domowej wrodzaju swiadczenia pielegnacyjne i opiekunczeSlide 4

Świadczenia Pielęgnacyjne

i Opiekuńcze

Materiały informacyjne

  • Zarządzenie Nr 78/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

  • zmiany dotyczą tylko wykreślenia certyfikatów CMJ z dodatkowo ocenianych wymagań;

  • stosuje się je do postępowań o zawarcie umów od 2013 roku.

Swiadczenia w zakresie pielegniarskiej opieki dlugoterminowej domowej wrodzaju swiadczenia pielegnacyjne i opiekunczeSlide 5

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej

Wymagania dotyczące personelu:

Wymagane:

Ukończona specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie opieki długoterminowej, lub pielęgniarstwa:

-przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub

-zachowawczego, lub

-rodzinnego, lub

-pielęgniarstwa środowiskowego, lub

-pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub

-pielęgniarstwa pediatrycznego, lub

-pielęgniarstwa geriatrycznego, lub

-pielęgniarstwa opieki paliatywnej lub

ukończony kurs specjalistyczny w zakresie opieki paliatywnej, lub w trakcie w/w specjalizacji lub kursów.

Dodatkowo oceniane:

ukończona specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w w/w dziedzinie

co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w opiece w środowisku domowym, w tym w domu pomocy społecznej na stanowisku pielęgniarki

Swiadczenia w zakresie pielegniarskiej opieki dlugoterminowej domowej wrodzaju swiadczenia pielegnacyjne i opiekunczeSlide 6

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej

Wymagania dotyczące sprzętu:

Wymagane:

Neseser pielęgniarski dla każdej pielęgniarki wyposażony zgodnie z Załącznikiem nr 3 część III pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 255, poz. 1719).

Sprzęt znajduje się w miejscu udzielania świadczeń.

Dodatkowo oceniane:

samochód osobowy – gwarantowana gotowość użytkowania

Swiadczenia w zakresie pielegniarskiej opieki dlugoterminowej domowej wrodzaju swiadczenia pielegnacyjne i opiekunczeSlide 7

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej

Warunki lokalowe:

pomieszczenie biurowe z telefonem, sekretarką automatyczną i faksem;

2) pomieszczenie na leki, materiały opatrunkowe

i sprzęt medyczny;

3) telefon komórkowy.

Swiadczenia w zakresie pielegniarskiej opieki dlugoterminowej domowej wrodzaju swiadczenia pielegnacyjne i opiekunczeSlide 8

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej

Inne warunki udzielania świadczeń:

1) dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00;

2) dostępność w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy - w medycznie uzasadnionych przypadkach;

3) wizyty – nie mniej niż 4 razy w tygodniu;

4) Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej nie może realizować jednocześniezadań pielęgniarki POZ oraz zadań pielęgniarki w domu pomocy społecznej

Swiadczenia w zakresie pielegniarskiej opieki dlugoterminowej domowej wrodzaju swiadczenia pielegnacyjne i opiekunczeSlide 9

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej

Inne warunki udzielania świadczeń c.d.:

5) liczba świadczeniobiorców objętych opieką, przebywających pod różnymi adresami zamieszkania – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego – pielęgniarka nie może jednoczasowo opiekować się więcej niż 6 świadczeniobiorcami.

6) liczba świadczeniobiorców objętych opieką, przebywających pod tym samym adresem zamieszkania (np. w domu pomocy społecznej) – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego – pielęgniarka nie może jednoczasowo opiekować się więcej niż 12 świadczeniobiorcami.

Swiadczenia w zakresie pielegniarskiej opieki dlugoterminowej domowej wrodzaju swiadczenia pielegnacyjne i opiekunczeSlide 10

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej

Inne warunki udzielania świadczeń c.d.:

Swiadczenia w zakresie pielegniarskiej opieki dlugoterminowej domowej wrodzaju swiadczenia pielegnacyjne i opiekunczeSlide 11

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej

Dziękujemy za uwagę

Życzymy powodzenia

Sekcja ds. POZ, PRO, OPD i STM

Joanna Boroń 12 29-88-162

Agnieszka Rebizant - Filarska 12 29-88-135


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro