Kell-e fizikát tanulni?
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

Kell-e fizikát tanulni? PowerPoint PPT Presentation


  • 67 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Kell-e fizikát tanulni?. Szabó Gábor az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, S Z T E Optikai és kvantumelektronikai tanszék elnök, Magyar Innovációs Szövetség. …”az oktatás talán a legfontosabb, nemzeti versenyképességet erősítő elem”.

Download Presentation

Kell-e fizikát tanulni?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kell-e fizikát tanulni?

Szabó Gábor

az MTA levelező tagja,

egyetemi tanár, SZTE Optikai és kvantumelektronikai tanszék

elnök, Magyar Innovációs Szövetség


…”az oktatás talán a legfontosabb, nemzeti versenyképességet

erősítő elem”...

“Az a veszély fenyeget, hogy Magyarország - hacsak nem helyez

nagyobb hangsúlyt oktatási rendszerének továbbfejlesztésére -

elveszítheti relatív versenyelőnyét olyan országokhoz képest, a-

melyek felismerték, hogy ezt kiemelten kell kezelni.”

Amerikai Kereskedelmi Kamara, 2004 január


”A természettudományok és a matematika művelése alapvetőgaz-dasági és társadalmi szükséglet. A gazdasági növekedés motorja a technológiai innováció. A technológiai fejlődés hosszú története nél-kül országunk kétkezi munkások és öszvérhajcsárok nemzete lenne, ennek megfelelő életszínvonallal.”

“Mindezek a problémák mélyreható társadalmi vitát igényelnek, de ilyen viták csak hozzáértő állampolgárok között lehetségesek. (És a természettudományos műveltség nem tévesztendő össze a számító-gépes ismeretekkel.)”

Committee for Economic Development, 2003


A gazdaság perspektívájából nézve


Gazdasági versenyképesség  innováció


Az innováció helyzete Magyarországon


Európai Innovációs Eredményjelző

2005

2006

2007


Európai Innovációs Eredményjelző

M & TT diploma/1000 lakos (20-29 év)

Felsőfokú végzettség/100 lakos (25-64 év)

Szélessáv penetráció (vonal/100 lakos)

LLL részvétel/100 lakos (25-64 év)

Fiatalkori képzési szint (legalább 12 osztály)


Diplomák aránya (%)

Term.tud.

Mérnök

6,6+12,2

4+0,5

Magyarország

Finnország

5,6+n

21,3+3,3

OECD átlag

7,4+2,3

12,2+14,7

Forrás:OECD Education at a Glance 2007


Diplomák aránya (%)

Bölcsész

Társ.tud.

52,2+78,5

27,1+0,8

Magyarország

Finnország

19,9+13,9

28,8+82,1

OECD átlag

25,3+22,7

36,6+38,2

Forrás:OECD Education at a Glance 2007


Vállalati felmérés (GKI, 2007)


Üzenet a fiataloknak I.

Relatív keresetek és a képzettségi szint

ált. iskola/felsőoktatás (%)

65/172

USA

Finnország

94/149

Magyarország

73/217

Forrás: Education at a Glance, 2007


Üzenet a fiataloknak II.

M/T diplomások átlagkeresete (USA)


Felhívás (2008 május 10.)

„…A Magyar Műszaki Értelmiség Napját szervező társadalmi szer-vezetek, illetve a rendezvényt támogató vállalatok ezért nyomaté-kosan felhívják a döntéshozók figyelmét arra, hogy Magyarország csak akkor állhat stabil fejlődési pályára, ha a műszaki és termé-szettudományok területén mélyreható fejlesztési programok indul-nak a közoktatásban és a felsőoktatásban egyaránt. Az oktatásügy-ben gyors sikereket elérni nem lehet, ezért ezek a programok csak akkor lehetnek hatásosak, ha politikai hovatartozás nélkül hosszú távú nemzeti prioritásnak tekintik azokat, és megfelelő forrásokat rendelnek hozzájuk. A fentiek megvitatására és konkrét programok kidolgozására az aláírók bármikor a mindenkori döntéshozók ren-delkezésére állnak.”


Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, MOL Nyrt, Magyar Mérnöki Kamara, Richter Gedeon Nyrt, Magyar Mérnök Akadémia, Paksi Atomerőmű Zrt, Magyar Tudományos Akadémia, Magyar Villamos Művek Zrt, Magyar Innovációs Szövetség, Magyar Telekom Nyrt, Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapesti Elektromos Művek


”Anglia tíz legszegényebb régiójában az állami iskolákba járó gyermekeknél háromszor kisebb a valószínűsége annak, hogy külön tanulják a természettudományokat.”

“Ezek a számok ismételten rámutatnak arra, hogy a szakadék a rosszabb anyagi körülmények között élő gyermekek rovására tovább nő.”

BBC hír 2008. február 15.


Mi a teendő?


Közoktatási reform

Heti fizika óraszámok alakulása

Forrás: Halász Tibor


Európai Innovációs Eredményjelző


Miért van szükség a fizika oktatására?

A fizika/természettudományok oktatása a tapasztalaton alapuló megismerés, a kísérleti ellenőrzés és a tudományos szigorúság bemutatásával elengedhetetlen tényező a gyermekek kognitív fejlődésének az alakításában.


Gyerekkoromban egyszer azt hallottam, hogy az átmelegedett üveg elpattan, ha hideg víz freccsen rá. Aznap este, mikor a mama kitette a lábát a konyhából, azon-nal kipróbáltam e tétel igazságát. Egy kis vizet fröcsköltem a lámpaüvegre. Az üveg eltört, én megdöbbentem, a mama pedig belépett. Meglepetten s egyben fölin-dultam támadt rám - Te, te - mért törted el a lámpaüveget? Lesütött szemmel hall-gattam a szemrehányást és növekvő daccal tűrtem a pofonokat, melyek ugyancsak zuhogtak. Anyámat különösen csökönyös hallgatásom ingerelhette. Mért törted el a lámpaüveget? Mit is válaszolhattam volna? A legszemtelenebb hazugságnak lát-szott volna, ha az igazat felelem: Én nem törtem el a lámpaüveget! Eltört, "mert az átmelegedett üveg elpattan, ha hideg víz freccsen rá". Ugyan én fröcsköltem le, de nem azért, hogy eltörjem, hanem, hogy lássam, igaz-e, amit hallottam, s ami oly ér-dekes volt számomra, hogy meg kellet vizsgálnom. Nagyon igazságtalannak érez-tem a fenyítést. De ha védekezésül azt mondom, azért fröcsköltem vizet az üvegre, mert úgy hallottam, hogy akkor eltörik, anyámban azt a hitet keltettem volna, hogy tudatos rosszaság, komoly gonoszság volt, amit tettem. Úgy, hát te tudtad és mégis? Igen, tudtam, de azt is tudtam, hogy a gyereket mindig becsapják, hol gó-lyamesével, hol meg azzal, hogy hercsula lesz ebédre.

József Attila


Az SZTE hallgatói önkormányzatának lapja, 2002. október


Változó peremfeltételek

Szövegértés


Változó peremfeltételek

Szövegértés

Matematika

Tapasztalatok (technika ?)


Mire van szükség?

Tanárokra


Mire van szükség?

Tanárokra

Kísérleti eszközökre

Módszertani kutatásokra


Lépni kell, mert nagy a tét!


  • Login