slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
PROGRES 3 Opole, 24.02.2014r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

PROGRES 3 Opole, 24.02.2014r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

PROGRES 3 Opole, 24.02.2014r. Uczelnia Akademicka posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PROGRES 3 Opole, 24.02.2014r. ' - jamese


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PROGRES 3

Opole, 24.02.2014r.

slide2

Uczelnia Akademicka posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu

 • Kategoria naukowa A przyznana przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w zakresie oceny działalności naukowej i badawczo rozwojowej jednostek naukowych
 • Ocena wyróżniająca PKA w ocenie programowej
 • Dotacja Projakościowa wygrana w konkursie MNiSW dla kierunku Informatyka w zakresie opracowania najlepszych programów studiów
 • 7500studentów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych
 • 24 000 absolwentów
slide3

12 kierunków studiów oraz ponad 70 specjalności

 • WYBRANE OBSZARY KSZTAŁCENIA:
 • Informatyka
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Czyste technologie w energetyce i motoryzacji
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Zarządzanie jakością
 • Logistyka i transport
 • Zarządzanie / Przedsiębiorczość / Innowacje
 • Ekonomia / Stosunki międzynarodowe
 • Administracja / Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Fizjoterapia

70 kierunków studiów podyplomowych

Seminarium doktorskie w dyscyplinie nauk o zarządzaniu

WYDZIAŁY WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

AKREDYTACJE:

Dąbrowa Górnicza

Olkusz

Cieszyn

Żywiec

slide4

KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA:

 • 191 pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym:
  • 72 z tytułem naukowym profesora oraz stopniem naukowym doktora habilitowanego,
  • 78 ze stopniem naukowym doktora.

W roku 2013 z Uczelnią współpracowało 1100 nauczycieli akademickich

(na podstawie umów o prace oraz umów cywilno-prawnych)

slide5

SUKCESY UCZELNI

BAZA DYDAKTYCZNA

  • Nowoczesne i kompleksowo wyposażone sale dydaktyczne (standardowe wyposażenie: rzutnik multimedialny, komputer, nagłośnienie, infrastruktura dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, Wi-Fi, klimatyzacja, tablice interaktywne).
  • Specjalistyczne laboratoria naukowo-dydaktyczne, m.in.:
 • Laboratorium Systemów Operacyjnych
 • Laboratorium Baz Danych,
 • Laboratorium Grafiki Komputerowej i Multimediów,
 • Laboratorium Komputerowych Systemów Przemysłowych,
 • Laboratorium Architektury Komputerów,
 • Laboratorium Bezprzewodowych Sieci Komputerowych,
 • Laboratorium Elektrotechniki oraz Elektroniki i Podstaw Miernictwa
 • Laboratorium Bezpieczeństwa Systemów Komputerowych
 • Laboratorium Sieci Komputerowych
 • Laboratorium Programowania Komputerów
 • Laboratorium systemów zarządzania
 • Laboratorium czystych technologii w energetyce i motoryzacji
 • Laboratorium CRM
  • Biblioteka Główna im. prof. zw. dr hab. Jerzego Altkorna z systemem samodzielnego wypożyczania książek, zawierająca ponad 62 000 woluminów (forma tradycyjna oraz e-booki, czasopisma, filmy).
  • Infrastruktura rekreacyjno-sportowa: siłownia i klub fitness, basen, hala sportowa, Klub studencki „Amigo 2001”.

Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania

Budynek WSB otrzymał nagrodę II stopnia w konkursie „Budynek Roku 2004” organizowanym przez Związek Inżynierów i Techników Budowlanych oraz Ministerstwo Infrastruktury.

slide6

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI PARTNERSKIMI I INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI

ZAKRES WSPÓŁPRACY

PARTNERSKIE UCZELNIE I INSTYTUCJE NAUKOWE

 • rozwój kadry naukowo-dydaktycznej,
 • realizacja przedsięwzięć naukowych i badawczo-rozwojowych,
 • organizacja tematycznych konferencji i seminariów,
 • współpraca wydawnicza;
slide7

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE:

 • ponad 150 umów bilateralnych
 • projekty mobilnościowe, naukowe i dydaktyczne
 • 6 programów podwójnego dyplomowania z uczelniami
slide8

WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ GOSPODARCZĄ

 • Klaster Silesia Smart City
 • Klaster Business Process Outsourcing
 • Klaster MediVite
 • Śląski Klaster Transportu Miejskiego
 • Śląski Klaster Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych
 • Klaster: Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej

WSPÓŁPRACA W RAMACH KLASTRÓW

slide9

CERTYFIKATY I PROGRAMY PARTNERSKIE

 • Certyfikaty:
 • MCTPS (Microsoft Certified Technology Specialist)
 • MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator)
 • MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer)
 • Certyfikat Cisco CCNA (Cisco CertifiedNetworkingAssociate)
 • Certyfikat SUN Microsystems – SAI,
 • Certyfikacja w zakresie systemów zarządzania jakością w placówkach medycznych
 • Pełnomocnika Jakości TÜV (QB), Certyfikacja w zakresie kierunku Menedżer sprzedaży B2B
 • Menedżera Systemu Zarządzania Jakością (QM)
 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania BHP wg wymagań PN-N-18001 i OHSAS 18001
 • Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001
 • Certyfikaty językowe : LCCI, TELC, TOEIC, TOEFL, TFI
 • Uprawnienia do prowadzenia projektów Prince 2 – poziom Foundation / Practitioner
 • Certyfikacja Noble Manhattan Coaching, Certyfikacja Doradztwa Personalnego DPM
 • Certyfikacja w zakresie udziału w grze decyzyjnej (ExperienceGroup)
slide10

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI GOSPODARCZYMI, JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI I AGENCJAMI RZĄDOWYMI

Miasta partnerskie:

slide12

Źródła finansowania prac naukowo-badawczych

 • dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność statutową oraz na realizację projektów celowych;
 • środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej nauki w ramach dużej infrastruktury służącej potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych;
 • środki własne Uczelni;
 • środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na stypendia dla młodych doktorów;
 • środki Narodowego Centrum Nauki;
 • środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację Programu Mobilność Plus;
 • środki Funduszu Wyszehradzkiego.
slide14

Wybrane projekty finansowane z dotacji na działalność statutową:

 • Bezpieczeństwo energetyczne kraju a spójność procesów zarządzania strategicznego przedsiębiorstw sektora paliwowego ze strategią rozwoju Polski
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w logistyce miejskiej
 • Zastosowanie kryptografii kwantowej w systemach wspomagających zarządzanie
 • Czynniki strategiczne w budowie długoterminowej wartości organizacji odpowiedzialnej społecznie
 • Dynamiczne kształtowanie modeli biznesu monitorowanych finansowymi i niefinansowymi miarami osiągnięć w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw
 • Innowacyjne metody i narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu
 • Sieci aliansów strategicznych: problematyka tworzenia, rozwoju i zarządzania
 • Innowacje jako determinant konkurencyjności
 • Wykrywanie sytuacji kryzysowych w komputerowych systemach zarządzania
 • Narzędzia bezpieczeństwa systemów komputerowych
slide15

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Absolwenci wyższych uczelni na rynku pracy Unii Europejskiej (międzynarodowe badania porównawcze)

Między tradycją Romów a europejskim governance. Perspektywy emic i etic w dyskursywnej artykulacji kulturowych postulatów polskich Romów w Unii Europejskiej

Projekty badawcze finansowane ze środków Naukowego Funduszu Stypendialnego im. Henryka Walicy

(lata 2010-13: 95 stypendiów naukowych na kwotę 3 420 000 zł)

Przykładowe tematy projektów badawczych:

 • Analiza porównawcza szkieletowego systemu EPC (sterowania procesami w przedsiębiorstwie) z wybranymi komercyjnymi systemami informatycznymi do modelowania procesów biznesowych i do zarządzania
 • System zarządzania marketingiem internetowym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
 • Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do aproksymacji dawkowania insuliny dla świeżych zachorowań na cukrzycę w oparciu o podobne przypadki (casebasereasoning)
 • Rola metod osiągania wysokiej dostępności i odporności na błędy systemów i sieci opartych o protokół IP w utrzymaniu ciągłości działania systemów migrowanych do IPv6
 • Rola i wydajność platform wirtualizacyjnych w aspekcie zachowania ciągłości działania i możliwości skalowania zasobów IT organizacji
slide16

Projekty badawcze realizowane w ramach stypendiów naukowych dla młodych doktorów w ramach projektu "EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI - PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

 • Mechanizmy oceny aktywności użytkowników systemów komputerowych i wykrywania zagrożeń w zachowaniu ciągłości pracy
 • Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem efektywnej realizacji zadań publicznych
 • Precedens w anglosaskim systemie prawa
 • Rola klastrów w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju
 • Lojalność klientów na rynku telefonii komórkowej w aspekcie zarządzania relacjami z klientami
 • Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół ponadpodstawowych, a realizacja potrzeb rynku pracy w kontekście Strategii Rozwoju Kraju
 • Analiza metod działań przestępczych realizowanych z pomocą sieci teleinformatycznej
slide17

Projekt badawczy realizowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego

Trends of Business Ethics and Corporate Social Responsibility in Central Europe

Partnerzy: Uniwersytet Corvinusa z Budapesztu, Uniwersytet Mendela z Brna, Uniwersytet w Żylinie oraz Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Projekty badawcze finansowane ze środków MNiSW na realizację

Programu Mobilność Plus:

W poszukiwaniu metody prawniczej

Uczestnik programu: dr Maciej Koszowski

Opiekun naukowy (mentor): Prof. Christopher Harding

Miejsce przeprowadzonych badań: Uniwersytet Aberystwyth w Wielkiej Brytanii

Projekty transgraniczne:

Rozwój współpracy naukowo-dydaktycznej uczelni wyższych w Euroregionie Beskidy, partner: VysokaSkolaPodnikani AS Ostrava

- opracowanie strategii długofalowej współpracy pozyskiwania środków transgranicznych m.in. na cele edukacyjne, naukowe i związane z transferem wiedzy akademickiej oraz wspólne prowadzenie badań naukowych

slide18

Proponowane obszary badawcze (przykłady):

Obszar: Zarządzanie / Innowacje

- Zarządzanie wartością przedsiębiorstw i współczesne modele biznesu w ujęciu różnych paradygmatów zarządzania; innowacje i przedsiębiorczość;

 • Informatyczne systemy w zarządzaniu: bezpieczeństwo przesyłu i przechowywania informacji, zarządzanie bezpieczeństwem i systemami zabezpieczeń

Obszar: Współpraca transgraniczna

- Uwarunkowania rozwoju instytucji otoczenia biznesu wspierające sektor MSP w Polsce, Czechach i na Słowacji

- Zarządzanie wiedzą w warunkach środowiska transgranicznego

Obszar: Technologie informacyjne i telekomunikacyjne

- Technologie inteligentnych sieci sensorów, kryptografii klasycznej i kwantowej, systemy nawigacji przestrzennej, systemy ochrony cyberprzestrzeni, zwalczanie zagrożeń, infrastruktura i technologie dla e-biznesu, systemy wsparcia logistycznego oraz sterowania ruchem drogowym

ad