Do al ta standartlari ve belgelend rme
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

DOĞAL TAŞ STANDARTLARI VE BELGELENDİRME PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DOĞAL TAŞ STANDARTLARI VE BELGELENDİRME. İnş .Yük.Müh. NURAN DANIŞMAN 16/05/2013-MARDİN. içerik. SEKTÖRÜN DURUMU DOĞAL TAŞLARLA İLGİLİ STANDARTLAR ÜRÜN BELGELENDİRME. SEKTÖRE YÖNELİK ÖNERİLER. Maden Mühendisliği Odasının Önerileri “Doğal taş politikası” nın oluşturulması

Download Presentation

DOĞAL TAŞ STANDARTLARI VE BELGELENDİRME

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


DOĞAL TAŞ STANDARTLARI VE BELGELENDİRME

İnş.Yük.Müh. NURAN DANIŞMAN

16/05/2013-MARDİN


içerik

 • SEKTÖRÜN DURUMU

 • DOĞAL TAŞLARLA İLGİLİ STANDARTLAR

 • ÜRÜN BELGELENDİRME


SEKTÖRE YÖNELİK ÖNERİLER

Maden Mühendisliği Odasının Önerileri

 • “Doğal taş politikası” nın oluşturulması

 • Teşvikler sağlanması (düşük faizli kredi, arge çalışmaları

 • Teknoloji kullanımı ve Takibi için Maden Mühendisi istihdamı

 • Atıkların değerlendirilmesine yönelik çözümler üretilmesi

 • Doğal taş madenciliği ve işletmeciliğine yönelik eğitim programları düzenlenmesi


Ürün işaretlemesi Yapmak için

1.Ürün hangi kullanım amacı için üretiliyor?

2. Ürünü ilgilendiren TS EN Standardı Nedir?

İçeriği hakkında bilgi. Tabi olunan Teyit sistemi nedir?

3. Fabrika Üretimi nasıl kontrol edilmeli? Bunun için yapılması gerekenler. Üretim kayıtlarının tutulmasını sağlayacak dokümanlar oluşturulması.


Teyit sistemine göre sorumluluklar


standartlar

 • TS EN 12058 Döşeme ve Merdiven Kaplama Plakaları– Gerekler,

 • TS EN 1469 Kaplamada Kullanılan Plakalar –

  Özellikler,

 • TS EN 1341 Zemin Döşemeleri İçin Tabii Kaplama Taşları – Özellikler

 • TS EN 771-6 Kâgir birimler - Özellikler - Doğal taş kâgir birimler

 • TS EN 12440 Doğal Taşlar İsimlendirme Kriterleri


TS EN 1469 KAPLAMADA KULLANILAN PLAKALAR


Tse en 1469 KAPLAMADA KULLANILAN PLAKALA R


TS EN 1469 KAPLAMADA KULLANILAN PLAKALAR

Yangına Tepki deneyi sadece aşağıdaki durumlar söz konusu ise yaptırılır:

 • Hacimce veya kütlece %1 den daha fazla asfalt ihtiva eden doğal taşlar

 • Doğal taşın işlenmesi sırasında organik yapıştırıcı, dolgu maddeleri veya benzeri ürünlerin hacimce veya kütlece %1 den daha fazla olması durumunda


Tse en 1469 KAPLAMADA KULLANILAN PLAKALA R


FÜK DENEYLERİ


1469 İşaretleme örneği


1469 İşaretleme örneği


At uygunluk beyanI

Biz, (İmalatçının adı)

......................................................................................................(adresi)

...............................................................................................aşağıda adı, tipi veya modeli ile seri numaraları verilen ürününün / ürünlerin belirtilen standartlara (veya dokümanlara) uygun olarak ............................................. (direktifin/direktiflerin numarası) ........................ sayılı direktifin/direktiflerin gereklerini karşılayacak şekilde ürettiğimizi beyan ederiz.

Ürünlerin Adı, Tipi / Modeli, Seri No

İlgili standardlar

İlgili dokümanlar

Tarih ve yer

Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşe


Ts en 771-6 Kâgir birimler - Özellikler - Doğal taş kâgir birimler

1. Kapsam

Bu standard, esas olarak, binaların ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapıların yük taşıyan veya taşımayan, gömülü, kaplama veya açık yüzeyli kâgir kısımlarında kullanılmak için tasarlanmış, genişliği en az 80 mm olan doğal taş kâgir birimlerin karakteristiklerini ve performans gereklerini kapsar. Kâgir birimler, tabakalar şeklinde veya gelişigüzel örülmüş kâgir tek duvar, sandviç duvar, bölme duvarı, istinat duvarı ve bacaların dış duvar kanadını kapsayan duvar işlerinin bütün çeşitleri için uygundur. Bu kâgir birimler, yangından koruma, ısı yalıtımı, ses yalıtımı ve ses yutma özelliklerini de sağlayabilir.

Bu standard, iç ve dış uygulamalarda kullanılan, genelde dikdörtgenler prizması şeklinde olmayan, özel şekillendirilmiş ve yardımcı doğal taş kâgir birimleri kapsar.


Ts en 771-6 Kâgir birimler - Özellikler - Doğal taş kâgir birimler


Ts en 771-6 Kâgir birimler - Özellikler - Doğal taş kâgir birimler


Ts en 771-6 Kâgir birimler - Özellikler - Doğal taş kâgir birimler


Ts en 771-6 Kâgir birimler - Özellikler - Doğal taş kâgir birimler


TS EN 771-6 (Sistem 2+)


Ts en 771-6 Kâgir birimler (Sistem 4)


TS EN 771-6 fük sistemi için deney listesi


Ts en 12440 DOĞAL TAŞLAR İSİMLENDİRME KRİTERLERİ

 • Standardın amacı üye ülkelerde halen ticari olarak alınıp satılan doğal taşların pazarda dolaşımlarında kullanılacak “ticari isimlerinin” nasıl konulacağı ve isimlendirmede nelere dikkat edilmesi gerektiğini tanımlamak.

  Firmalar çıkardıkları doğal taşların ticari isimlerinin ulusal ve uluslarasıMARKA TESCİLİni sağlamalıdırlar.

  Türkiye Mermer Doğal Taş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) üreticilerden ürettikleri doğal taşlara ilişkin bilgileri toplamakta ve standartta yer almasını sağlamaya çalışmakta..


MESLEK STANDARTLARI

Mesleki Yeterlilik Kurumu aşağıdaki Meslek

Standartlarını oluşturmaktadır.

 • Mermer-Doğaltaş Ocağı İçin

  • Mermer-Doğaltaş Ocakçısı Seviye 5(Yönetici)

  • Mermer-Doğaltaş Ocakçısı Seviye 4 (Formen)

  • Mermer-Doğaltaş Ocakçısı Seviye 3 (işçi)

 • Mermer-Doğaltaş Fabrikası İçin

  • Mermer-Doğaltaş Üretim Sorumlusu Seviye 5 (Yönetici)

  • Mermer-DoğaltaşEbatlama ve Kesimcisi Seviye 4 (Formen)

  • Mermer-Doğaltaş Ebatlama ve Kesimcisi Seviye 3 (İşçi)

  • Mermer-Doğaltaş Yüzey İşlemcisi Seviye 4 (Formen)

  • Mermer-Doğaltaş Yüzey İşlemcisi Seviye 3 (İşçi)

  Mermer-Doğaltaş Atölyesi İçin

 • • Mermer-Doğaltaş Özel İmalat Elemanı Seviye 4 (formen)

  (mevcut)


ÜRÜN GELİŞTİRMEts 825 Binalarda IsI YALITIM KURALLARI


TEKNİK ONAY BELGESİ

CE İşaretlemesi yapılmış ürün (arge çalışmaları ile geliştirilebilen ürün) λdeğerinin TS 825 deki doğal taşlar için baz alınan değerden daha üstün olduğu iddiası ile TEKNİK ONAY kuruluşuna başvurabilir.

T.O.Kuruluşu tarafından ürüne yapılacak deneyler sonrası λdeğerinin iddia edildiği gibi çıkması halinde TEKNİK ONAY düzenlenir.

Üretici bu Teknik Onay ile Bakanlığımıza başvurarak ısı yalıtım projelerinde kullanılması zorunlu Hesap Programı BEP-TR de ürünlerinin ticari isimleri ile yer alabilirler.


İnş.Yük.Müh. Nuran DANIŞMAN

Ç.Ş.B.Onaylanmış Kuruluşlar Şube Md.lüğü

[email protected]

(312) 287 92 24 / 114


 • Login