Ans kan om utbetalning
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Ansökan om utbetalning PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ansökan om utbetalning. ”Vanligt” projektstöd Leader. Vad ska bifogas?. Ansökningsblankett Kostnadssammanställning Fakturor och kvitton Lönespecar Betalningsbevis Medfinansiering. Stödberättigade kostnader. Enligt regelverket Enligt beslut om stöd. Ansökningsblankett.

Download Presentation

Ansökan om utbetalning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ansökan om utbetalning

”Vanligt” projektstöd

Leader


Vad ska bifogas?

 • Ansökningsblankett

 • Kostnadssammanställning

 • Fakturor och kvitton

 • Lönespecar

 • Betalningsbevis

 • Medfinansiering


Stödberättigade kostnader

 • Enligt regelverket

 • Enligt beslut om stöd


Ansökningsblankett

 • Olika för Leader och ”vanliga” projektstöd

 • Bankkonto eller BG

 • Redovisningsperiod

 • Underskriven av firmatecknare

 • Fyll i samtliga punkter!


Kostnadssammanställning

 • Redovisningsperiod – samma som i ansökan

 • Verifikationsnummer – samma som på underlaget

 • Kort beskrivning av/förklaring till kostnaden


Fakturor

 • Projektet mottagare, annars förklaring

 • Hela eller del av beloppet?

 • Vad avser fakturan?

 • Underlag som styrker kostnaden


 • Fakturadatum:2009-08-24

 • KONSULT AB, vi hjälper dig med din vision

 • föreläsningar, marknadsföring och coachning

 • Mottagare

 • Länsstyrelsen Stiftelsen Fakturanummer: 1

 • Projekt: Broschyr 1Kundnummer: 10

 • Specifikation: Konsultarvode Gunilla Johansson

 • För föredrag ”God Mat” 2009-01-20

 • Normaltimmar 6 h à 1125 kr6 750 kr

 • Totalt:6 750 kr

 • Moms: 2 250 kr

 • Summa att betala: 9 000 kr

 • Betalningsvillkor 30 dagar

 • Bankgiro: 5588-xxxx

 • Konsult AB

 • Ö. Boulvarden 62 A

 • 291 89 Kristianstad

 • Tel. 044-xx xx xx


 • Kvitton

  • Kassakvitto

  • Kontantbetalning

  • Hela eller del av beloppet

  • Vad avser kvittot?

  • Underlag som styrker kostnaden


  Betalningsbevis

  • Internetbetalning

  • Kontantbetalning

  • Betalningsorder

  • Betalningsbevis för myndigheter m fl


  Exempel

  • Genomförda betalningar

  • NordeaKontoinnehavare: Länsstyrelsen

  • Organisationsnummer:xxxxx

  • MottagarkontoUtskrifts Datum: 2009-09-30

  • /

  • Avsändarkonto/Belastat konto

  • _________________________________________________________

  • 5632-62xxbelopp: 5 000 SEK

  • /

  • 954862-384xx

  • Transaktions datum: 2009-08-30


  Löner

  • Anställd personal

  • Timanställd

  • Arvoden

  • Reseersättningar

  • Traktamenten


  Medfinansiering

  • Likvida medel

  • Offentlig resurs

  • Privat medfinansiering

  • Eget arbete/Ideellt arbete

  • Eget material/Ideella resurser


  Likvida medel

  • Offentlig medfinansiering - proportionell

  • Privat medfinansiering - intäkter

  • Kontoutdrag

  • Utbetalningsavi


  Offentlig resurs

  • Projektdagbok, lönespec (arbetstid)

  • Värderingsintyg el motsvarande (material)


  Eget/ideellt arbete/resurser

  Eget arbete/Ideellt arbete

  • Projektdagbok

   Eget material/Ideella resurser

  • Värderingsintyg eller motsvarande


  Avdrag och sanktion

  • För sent inkommen ansökan om slututbetalning

  • Avdrag för felaktig kostnad

  • Sanktion


  Förskott

  • Ideell förening

  • Ek för i form av lokalt kooperativ

  • Allmännyttig stiftelse

  • Lokal utvecklingsgrupp

  • Max 50 %, högst 250 000 kr


  Att tänka på

  • Meddela förändringar i budget eller projektets inriktning före ansökan om utbetalning

  • Kostnaden ska ha en direkt koppling till projektet och dess verksamhet, annars är den inte godkänd. Osäker? Kontakta Leader/Länsstyrelsen!

  • 80-% regeln

  • Ingen slututbetalning utan godkänd slutrapport


  Kontaktuppgifter

  • Maria Nilsson

   Maria.k.nilsson@lansstyrelsen.se

   044-25 26 08

  • Lisbet Smolka Ringborg

   Lisbet.smolka.ringborg@lansstyrelsen.se

   044-25 24 15


 • Login