Lab 3
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Lab 3 PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Lab 3. Några slides att repetera inför Lab 3. Medelvärde och effektivvärde. Alla rena växelspänningar har medelvärdet 0. Intressantare är effektivvärdet – det kvadratiska medelvärdet. Labinstrumentet Fluke 45 mäter sant effektivvärde. Medelvärde. Kvadrering.

Download Presentation

Lab 3

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lab 3

Några slides att repetera inför Lab 3

William Sandqvist [email protected]


Medelvärde och effektivvärde

Alla rena växelspänningar har medelvärdet 0.

Intressantare är effektivvärdet – det kvadratiska medelvärdet.

William Sandqvist [email protected]


Labinstrumentet Fluke 45 mäter sant effektivvärde

Medelvärde

Kvadrering

De flesta elektroniska instrument innehåller kretsar för omvand-ling till effektivvärde.

Rotutdragning

Tror Du att omvandlingskretsarna hinner med vid frekvensen 300 kHz? Svar får Du vid Lab 3.

William Sandqvist [email protected]


DMM

Fluke 45

Likspänningsmätning.

UDC Likkomponent medelvärde

Växelspänningsmätning.

UACVäxelkomponenteffektivvärde

Sant effektivvärde Samtidigt!

William Sandqvist [email protected]


Ex. Lik- och växelkomponent (16.1)

En spänning har en 50 Hz sinus-formad växelkomponent med effektivvärdet 10 V överlagrad på en 10 V ren likspänning.

Rita spänningen.

a) Umin = ? Umax = ?

William Sandqvist [email protected]


Ex. Lik- och växelkomponent (16.1)

En spänning har en 50 Hz sinus-formad växelkomponent med effektivvärdet 10 V överlagrad på en 10 V ren likspänning.

Rita spänningen.

b) Hur mäter man medelvärdet med en DMM?

Umed = UDC = 10 V

William Sandqvist [email protected]


Ex. Lik- och växelkomponent (16.1)

En spänning har en 50 Hz sinus-formad växelkomponent med effektivvärdet 10 V överlagrad på en 10 V ren likspänning.

Rita spänningen.

c) Hur mäter man växelspännings-komponenten med en DMM?

AC-inställning ger UAC = 10 V

William Sandqvist [email protected]


Ex. Lik- och växelkomponent (16.1)

En spänning har en 50 Hz sinus-formad växelkomponent med effektivvärdet 10 V, överlagrad på en 10 V ren likspänning.

Rita spänningen.

d) Hur mäter/beräknar man spänningens totala effektivvärde med en DMM?

Man trycker på båda knapparna samtidigt

William Sandqvist [email protected]


Några kurvformer

Crest faktor är ett mått på hur ”extrem” en växelspänning är.Likspänning=1, fyrkantvåg=1, sinus=1,4 triangelvåg=1,7. Musik ligger kring 8 … 10!

William Sandqvist [email protected]


Några kurvformer vid laborationen

 Ren fyrkantvåg. Effektivvärdet?

 PWM-signal. Medelvärdet?

 Sågtandvåg. Medelvärdet?

William Sandqvist [email protected]


William Sandqvist [email protected]


Digitaloscilloskop

 Lär dig oscilloskopet steg för steg med Tränings-signaler.


Blockdiagram ( en kanal )

 Läs på om Digitaloscilloskop.


AC/DC

Den normala inställningen är att oscilloskopet ska vara DC-kopplat – även när man mäter på AC-signaler! AC-kopplat kopplar in en kondensator som blockerar en eventuell lik-komponent. (Detta ger viss fasvridning och viss dämpning av AC-sig-nalen

Antag att Du vill detaljstudera störningar av likspänningsnivån från ett likspänningsaggregat.

DC-kopplat

Likspänning men med störningar.

AC-kopplat med hög förstärkningStörningarna kan nu detaljstuderas.

AC-kopplat

Bara störningarna.

William Sandqvist [email protected]


Automatiska mätningarjämförelse med DMM

UDCLikkomponent medelvärde

Average-N

AC-RMS-N

DC-RMS-N

UACVäxelkomponenteffektivvärde

UACDCTotalt effektivvärde


Funktionsgeneratorn

  • Tryck FREQUENCY, AC eller DC. För varje ytterligare intryckning av knappen markeras en siffra/symbol som kan förändras.

  • Den siffra/symbol som markerats på displayen blinkar.

  • Decimalkommats position kan förändras med knapparna ÷10 eller ×10. Siffervärdet kan ställas in genom att vrida på inställningsratten.

Inställning av frekvens

Tryck på någon av knapparna FREQUENCY för att förbereda frekvensinställning. Välj område med ÷10 eller ×10 om så behövs.Tryck på FREQUENCY upp/ner för att välja siffra. Ställ in siffran med inställningsratten. Upprepa för andra siffror om så behövs.

Val av VågformFörbered valet genom att trycka på någon av knapparna WAVEFORM. Tryck därefter återigen på WAVEFORM ända tills rätt vågform markerats.

William Sandqvist [email protected]


Mätningar med funktionsgeneratorn

William Sandqvist [email protected]


William Sandqvist [email protected]


  • Login