Komentar - PowerPoint PPT Presentation

Komentar
Download
1 / 47

 • 144 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Komentar. Kalkulator. Prireditev. Kompleksna števila 1. Kompleksna 2. Nizi 1. Nizi 2. Zlivanje nizov. Nizi izpis. Zlivanje nizov. Nizi izpis 2. Dolžina nizov. Spremenljivke. Spreminjanje elementov. Dolžina nizov. Prvi program - fibonacci. Večkratno prirejanje. Bližnjice operatorji.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Komentar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Komentar

Komentar


Kalkulator

Kalkulator


Prireditev

Prireditev


Kompleksna tevila 1

Kompleksna števila 1


Kompleksna 2

Kompleksna 2


Nizi 1

Nizi 1


Nizi 2

Nizi 2


Zlivanje nizov

Zlivanje nizov


Nizi izpis

Nizi izpis


Zlivanje nizov1

Zlivanje nizov


Nizi izpis 2

Nizi izpis 2


Dol ina nizov

Dolžina nizov


Spremenljivke

Spremenljivke


Spreminjanje elementov

Spreminjanje elementov


Dol ina nizov1

Dolžina nizov


Prvi program fibonacci

Prvi program - fibonacci


Ve kratno prirejanje

Večkratno prirejanje


Bli njice operatorji

Bližnjice operatorji


Aritmeti ni operatorji

Aritmetični operatorji


Logi ni operatorji

Logični operatorji


Program

Program

Izdelaj program, ki prebere dve števili in izpiše njun produkt

 • Program najprej napišemo

  File>New

  a=input()

  b=input()

  print a*b

 • Shranimo

  File>Save

 • Poženemo

  File>Run


Linearni program

Linearni program

Izdelaj program, ki prebere dve števili in izpiše njun produkt

a=input("Prvo število:")

b=input("Drugo število:")

print a*b


Linearni program1

Linearni program

Izdelaj program, ki prebere vrednost števila A in izpiše njegovo obratno vrednost največ na dve decimalni mesti natančno.

a=input(“Vpiši število:”)

b=100/a

print (b/100.0)


Linearni program2

Linearni program

Izdelaj program, ki s pomočjo funkcije sum(seznam), funkcija izračuna vsoto elementov seznama v oklepaju, izpiše vsoto naravnih števil do prebranega števila.

a=input("Vnesi zadnje število:")

print sum(range(1,a+1))


If in while

IF in WHILE


While stavek

While stavek

j = 1

while j <= 12:

print "%d x 12 = %d" % (j, j*12)

j = j + 1


If stavek

IF stavek


Veji e stavek if

Vejišče – stavek if

Izdelaj program, ki prebere število, in izpiše, ali je vpisano število pozitivno ali negativno (manjše od 0).

 • a=input("vnesi število: ")

 • if a<0:

 • print("Število je negativno.")

 • else:

 • print ("Število je pozitivno")


Veji e stavek if1

Vejišče – stavek if

Izdelaj program, ki prebere dve števili in izpiše, katero število je večje oziroma, če sta enaki, da sta enaki.

a=input(‘vnesi prvo število: ')

b=input(‘vnesi drugo število: ')

if a>b:

print('1. je večje.')

elif b>a:

print('2. je večje.')

else:

print (‘števili sta enaki')


Veji e stavek if2

Vejišče – stavek if

Izdelaj program, ki prebere nek znak in izpiše, ali je prebrani znak velika črka, mala črka ali pa ni črka angleške abecede.

c=input(“Vpiši nek znak:”)

if “a“ <= c <= “z“:

print c+” je mala črka”

elif “A“ <= c <= “Z“:

print c+“ je velika črka“

else:

print c+ “ ni črka“


For stavek teorija

FOR stavek - teorija


For primeri

For primeri


For primeri1

For primeri

for i in range(1,13):

print "%d x 12 = %d" % (i, i*12)

for c in 'word': print c # izpis po črkah

for word in ('one','word', 'after', 'another'): print word


E for

Še for

myList = [1,2,3,4]

for index in range(len(myList)):

myList[index] += 1

print myList


Zanka stavek for

Zanka – stavek for

Kaj izpiše program?

a=input("Vpiši število:")

for n in range(2, a):

for x in range(2, n):

if n % x == 0:

print n, “je”, x, ”x”, n/x

break

else:

print n, ”je praštevilo”


Zanka stavek for1

Zanka – stavek for

Dan je seznam ["Janez","Božidar","Andrej"]. Izdelaj program, ki izpiše elemente seznama po abecedi in število znakov v posameznem elementu.

a=["Janez","Božidar","Andrej"]

a.sort()

for x in a:

print x, len(x)


Zanka stavek for2

Zanka – stavek for

Izdelaj program, ki prebere število in izpiše vse kvadrate naravnih števil do prebranega števila.

a =input("Vpiši število:")

for x in range(1,a+1):

print x*x


Moduli

Moduli

 • Modul je podprogram, ki ga vključimo v glavni program.

 • Lahko ga izdelamo sami ali pa uporabimo standardne module

  math – matematične funkcije

  datetime – datumske funkcije

  winsound – delo z zvoki in glasbo

  Tkinter - risanje


Uporaba modulov

Uporaba modulov

Izdelaj program, ki prebere število in izpiše njegov kvadratni koren.

from math import sqrt

a = input("Vpiši število:")

print sqrt(a)

from math import *

a = input("Vpiši število:")

print math.sqrt(a)


Risanje

Risanje

 • Risbo izdelamo v Pythonu takole:

  • uvozimo Tkinter modul

  • določimo glavni gradnik (okno)

  • določimo risalno površino (canvas)

  • z metodo pack uvrstimo risalno površino v glavni gradnik

  • narišemo risbo

  • postavimo risalno površino na vrh glavnega gradnika

  • z metodo mainloop() narišemo glavni gradnik na zaslonu


Risanje1

Risanje

from Tkinter import *

root = Tk()

root.title(“Prazno okno")

# naredimo 500 x 400 pixlovveliko risalno površino

can = Canvas(root, width = 500, height = 400, \

background = "white")

# uvrstimo jo na vrh

can.pack(side = TOP)

# narišemo na zaslon

root.mainloop()


Risanje2

Risanje

Narišimo črto

 • from Tkinter import *

 • root = Tk()

 • root.title(“Linija")

 • can = Canvas(root, width = 500, height = 400, background = "white")

 • can.create_line(200,100,300,200, width = 5, fill = "green")

 • can.pack(side = TOP)

 • root.mainloop()


Risanje3

Risanje

Narišimo več črt

from Tkinter import *

root = Tk()

root.title(“Linije")

can = Canvas(root, width = 500, height = 400, background = "white")

for a in range(200,300):

can.create_line(a,100,300,200, width = 5, fill = "green")

can.create_line(200,100,300,a, width = 5, fill = "red")

can.create_line(400-a,200,500,a, width = 5, fill = "blue")

can.pack(side = TOP)

root.mainloop()


Risanje4

Risanje

lok

create_arc(100, 200, 250, 350, start = 0, extent = 180, fill = “red“, style=“arc”, width=3)

poligon

create_polygon (100, 200, 250, 350, 300,250,width=3, fill = “red")


Komentar

Kaj izpiše program.

a=input("a= ")

b=input("b= ")

while a != 0:

a, b = b%a, a

print b


Print raw input nekaj napisano

Print raw_input(“Nekaj napisano: ")

resp = raw_input("What's your name? ")

 • Natisnemo, kar smo ujeli:

  print "Hi, %s, nice to meet you" % resp

Olajša izpis


Komentar

Tipi

multiplier = input(“večkratniki? Izberi število ")

for j in range(1,13):

print "%d x %d = %d" % (j, multiplier, j * multiplier)

multiplier = int(raw_input(" večkratniki? Izberi število "))

for j in range(1,13):

print "%d x %d = %d" % (j, multiplier, j * multiplier)


 • Login