P prava tepl vody tuv
Download
1 / 36

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY (TUV) - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY (TUV). PŘEDNÁŠKA Č. 10. PŘÍPRAVA TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (TUV) 1. TUV – určená k mytí, koupání, praní, umývání, k úklidu OHŘÍVÁNÍ: - ze studené nejčastěji pitné vody s teplotou 8-12°C - v ohřívači na teplotu TUV 55°C (60°C) - el.zásobníky, technologie až do 80°C

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY (TUV)' - jaimin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P prava tepl vody tuv

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY(TUV)

PŘEDNÁŠKA Č. 10


P prava tepl u itkov vody tuv 1
PŘÍPRAVA TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (TUV) 1

TUV – určená k mytí, koupání, praní, umývání, k úklidu

OHŘÍVÁNÍ: - ze studené nejčastěji pitné vody s teplotou 8-12°C

- v ohřívači na teplotu TUV 55°C (60°C)

- el.zásobníky, technologie až do 80°C

- občasně periodicky u zásobníků na 70°C

(LEGIONELLA)

TEPLOTA U ODBĚRATELE:

- 50-55°C, krátkodobě, ve špičce nad 45°C

TEPLOTA NA VÝTOKU:

- 40°C umyvadlo, vana, sprcha

- 55°C dřez

PRŮTOK NA VÝTOKU (55°C):

- U 0,05; D 0,08; S 0,065; U 0,13


P prava tepl u itkov vody ptuv 2
PŘÍPRAVA TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (PTUV) 2

TERMINOLOGIE PTUV:

- OHŘÍVAČ - ZÁSOBNÍKOVÝ - nerovnoměrnost dodávky a odběru

- PRŮTOKOVÝ - ohřev při odběru

- ZÁSOBNÍK TUV - vyrovnávací nádoba s TUV

- ZÁSOBNÍK TEPLA - s otopnou vodou v níž je nejčastěji

průtokový ohřívač TUV

- CIRKULAČNÍ POTRUBÍ – pro proudění TUV v distribuční síti


P prava tepl u itkov vody ptuv 3
PŘÍPRAVA TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (PTUV) 3

DĚLENÍ OHŘEVU PODLE:

 • ZPŮSOBU PŘEDÁNÍ TEPLA JE OHŘÍVÁNÍ: - PŘÍMÉ

  - NEPŘÍME

 • MÍSTEM OHŘEVU JE OHŘÍVÁNÍ: - MÍSTNÍ (U ODBĚRU)

  - ÚSTŘEDNÍ (V KOTELNĚ)

 • KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ: - ZÁSOBNÍKOVÉ – (DO ZÁSOBY)

  - PRŮTOČNÉ – (PŘI ODBĚRU)

  - SMÍŠENÉ – (PRŮTOČNÉ SE ZÁSOBNÍKEM)

 • PŘIPOJENÝCH ZDROJŮ: - JEDNODUCHÉ (JEDEN ZDROJ)

  - KOMBINOVANÉ (VÍCE ZDROJŮ – KOTEL + SOLÁRNÍ)

 • PŘEMĚNY ENERGIE: - PŘÍMÉ (ELEKTRO, PLYN)

  - NEPŘÍMÉ (VODA)


Z sobn kov oh ev 1
ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘEV 1

PRINCIP KONVEKCE

A - teplosměnná plocha

 - velké (50W/mK)

s - malá tloušťka stěny

výměníku

 - proudění rychlost

max t  (67,5-10)

S – proudění chladnější -

dolů

T – proudění teplejší –

nahoru


Z sobn kov oh ev 2
ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘEV 2

VÝKON: KOTLE (DODÁVKA)

(75-60)

TOPNÉ VLOŽKY (ODBĚR)

(tm1-tm2) (67,5-32,5)

k=400-800 W/m2K

OBSAH TEPLA V ZÁSOBNÍKU

(Wh)

DOBA OHŘEVU:

(0,5-2h)

tTUV=55°C tS=10°C

OBJEM ZÁSOBNÍKU:

(l)Z sobn kov oh ev 3 1 konstrukce pro jednoduch oh ev
ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘEV 3 teplovodního kotle/1KONSTRUKCE PRO JEDNODUCHÝ OHŘEV

TOPNÁ VLOŽKA: UMÍSTĚNÍ – ve spodní části zásobníku

TVAR - trubky tvaru U – starší konstrukce,

používaná při přirozeném oběhu vody

- spirálový svazek trubek – lepší přestup

tepla


Z sobn kov oh ev 3 2 konstrukce pro jednoduch oh ev
ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘEV 3 teplovodního kotle/2KONSTRUKCE PRO JEDNODUCHÝ OHŘEV


Z sobn kov oh ev 4 konstrukce pro kombinovan oh ev
ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘEV 4 teplovodního kotleKONSTRUKCE PRO KOMBINOVANÝOHŘEV

ŘAZENÍ VÝMĚNÍKU: SMĚR S→TUV

- od nižšího teplotního potenciálu k vyššímu

- od občasné k trvalé dodávce tepla


Z sobn kov oh ev 5 konstrukce pro p m oh ev
ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘEV 5 teplovodního kotleKONSTRUKCE PRO PŘÍMÝOHŘEV


Pr b h odb ru tuv 1 oh ev bez z sobn ku rovnom rn dod vka rovn odb r
PRŮBĚH ODBĚRU TUV 1 teplovodního kotleOHŘEV BEZ ZÁSOBNÍKUROVNOMĚRNÁ DODÁVKA = ROVN. ODBĚR


Pr b h odb ru tuv 2 zjednodu en odb r v bytov m dom
PRŮBĚH ODBĚRU TUV 2 teplovodního kotleZJEDNODUŠENÝ ODBĚR V BYTOVÉM DOMĚ


N vrh z sobn ku 1 plynul rovnom rn dod vka tepla
NÁVRH ZÁSOBNÍKU 1 teplovodního kotlePLYNULÁ ROVNOMĚRNÁ DODÁVKA TEPLA


N vrh z sobn ku 2 p eru ovan dod vka tepla
NÁVRH ZÁSOBNÍKU 2 teplovodního kotlePŘERUŠOVANÁ DODÁVKA TEPLA


N vrh z sobn ku 3 p eru ovan dod vka tepla
NÁVRH ZÁSOBNÍKU 3 teplovodního kotlePŘERUŠOVANÁ DODÁVKA TEPLA


P ipojen na zdroj a s mal m v konem velk z sobn k b s velk m v konem mal z sobn k
PŘIPOJENÍ NA ZDROJ teplovodního kotleA. S MALÝM VÝKONEM – VELKÝ ZÁSOBNÍKB. S VELKÝM VÝKONEM – MALÝ ZÁSOBNÍK


Regulace oh evu vody v z sobn ku 1 1 a rovnom rn odb r mal z sobn ast provoz dob jen b pi kov odb r
REGULACE OHŘEVU VODY V ZÁSOBNÍKU 1 teplovodního kotle/1A.ROVNOMĚRNÝ ODBĚR - MALÝ ZÁSOBNÍ - ČASTÝ PROVOZ DOBÍJENÍB.ŠPIČKOVÝ ODBĚR


Regulace oh evu vody v z sobn ku 1 2 c regulace vyp n n m rychl oh ev
REGULACE OHŘEVU VODY V ZÁSOBNÍKU 1 teplovodního kotle/2C.REGULACE VYPÍNÁNÍM – RYCHLÝ OHŘEV


Zapojen z sobn k 1 paraleln sou asn provoz
ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKŮ 1 teplovodního kotlePARALELNĚ – SOUČASNÝ PROVOZ


Zapojen z sobn k 2 1 paraleln st dav provoz
ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKŮ 2/1 teplovodního kotlePARALELNĚ – STŘÍDAVÝ PROVOZ


Zapojen z sobn k 2 2 paraleln st dav provoz
ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKŮ 2/2 teplovodního kotlePARALELNĚ – STŘÍDAVÝ PROVOZ


Zapojen z sobn k 3 s riov
ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKŮ 3 teplovodního kotleSÉRIOVĚ


Zapojen z sobn k 4 1 s riovo paraleln s riov provoz
ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKŮ 4/1 teplovodního kotleSÉRIOVO – PARALELNĚSÉRIOVÝ PROVOZ


Zapojen z sobn k 4 2 s riovo paraleln paraleln provoz
ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKŮ 4/2 teplovodního kotleSÉRIOVO – PARALELNĚPARALELNÍ PROVOZ


Z sobn kov oh ev tlakov podm nky vliv zm ny pr toku na v kon oh evu
ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘEV teplovodního kotleTLAKOVÉ PODMÍNKYVLIV ZMĚNY PRŮTOKU NA VÝKON OHŘEVU

A – malý odběr B – velký odběr

TLAKOVÁ ZTRÁTA:

pG0 – dynamická pH – hydrostatický tlak

pZV – místní u výtoku (dispoziční přetlak)

pE1, pE2 – třením a místní pz0=0 místní v ohřívači


Pr b h odb ru tuv 1
PRŮBĚH ODBĚRU TUV 1 teplovodního kotle

PRŮBĚH DENNÍHO ODBĚRU TUV U BYTOVÉHO DOMU (l/s)

PRŮBĚH DENNÍHO ODBĚRU TEPLA U BYTOVÉHO DOMU (Wh/s)

(UMAX) qMAX – maximální průtok  EMAX (Wh/s)

(UM) qM – průměrný průtok  EM

(UMIN) qMIN – maximální průtok  EMIN (Wh/s)


Pr to n oh ev 1 1 z sady n vrhu
PRŮTOČNÝ OHŘEV 1/1 teplovodního kotleZÁSADY NÁVRHU

PŘÍMÝ OHŘEV:

 • ohřívání při průtoku vody průtokovým ohřívačem V

 • ohřev pouze při odběru TUV

 • návrh výkonu ohřívače je na špičkový vteřinový odběr TUV

  OHŘEV S VYROVNÁVACÍ NÁDOBOU (VN)

 • ohřívání cirkulující TUV z vyrovnávací nádoby VN do výměníku V

 • malý odběr TUV (qMIN) je pouze z VN (Průtočný ohřev 5)

 • při maximálním odběru (qMAX) je ohřev z výměníku V (Průtočný ohřev 4)

 • návrh výkonu ohřívače V je na vteřinový výkon UMAX(Průtočný ohřev 4)


Pr to n oh ev 1 2 z sady n vrhu
PRŮTOČNÝ OHŘEV 1/2 teplovodního kotleZÁSADY NÁVRHU

VÝKON PRŮTOKOVÉHO OHŘÍVAČE (z maximálního vteřinového průtoku qMAX [l/s] – jako by vteřinovým průtokem byla ohřívána TUV po dobu 1 h = 3 600 s)

QP = qMAX . 1,163 . 3 600 . (tt – ts) (W)

qMAX – největší vteřinový odběr TUV během dne (např. 3,2 l/s)

tt – teplota TUV (např. 55 °C)

ts – teplota SV (např. 10 °C)

1,163 – měrná tepelná kapacita vody (Wh/l/K)

PŘÍKLAD:

QP = 3,2 . 1,163 . 3 600 . (55 - 10) = 602 900 W = 603 kW


Pr to n oh ev 2 konstrukce oh va protiproud oh va e
PRŮTOČNÝ OHŘEV 2 teplovodního kotleKONSTRUKCE OHŘÍVAČŮPROTIPROUDÉ OHŘÍVAČE


Pr to n oh ev 3 oh ev z kotle bez vyrovn vac n doby
PRŮTOČNÝ OHŘEV 3 teplovodního kotleOHŘEV Z KOTLEBEZ VYROVNÁVACÍ NÁDOBY


Pr to n oh ev 4 oh ev z kombinovan ho plynov ho kotle bez vyrovn vac n doby
PRŮTOČNÝ OHŘEV 4 teplovodního kotleOHŘEV Z KOMBINOVANÉHO PLYNOVÉHO KOTLEBEZ VYROVNÁVACÍ NÁDOBY


Pr to n oh ev 5 1 oh ev s vyrovn vac n dobou vn a oh ev p i maxim ln m odb ru tuv u max
PRŮTOČNÝ OHŘEV 5/1 teplovodního kotleOHŘEV S VYROVNÁVACÍ NÁDOBOU (VN)A. OHŘEV PŘI MAXIMÁLNÍM ODBĚRU TUV (UMAX)

OKRUH: OHŘÍVAČ (V) a VYROVNÁVACÍ NÁDOBA (VN)

s OBĚHOVÝM ČERPADLEM V PROVOZU


Pr to n oh ev 5 2 oh ev s vyrovn vac n dobou vn b minim ln odb r tuv u min
PRŮTOČNÝ OHŘEV 5/2 teplovodního kotleOHŘEV S VYROVNÁVACÍ NÁDOBOU (VN)B. MINIMÁLNÍ ODBĚR TUV (UMIN)

OKRUH: OHŘÍVAČ (V) a VYROVNÁVACÍ NÁDOBA (VN)

s OBĚHOVÝM ČERPADLEM MIMO PROVOZ


Pr to n oh ev 5 3 oh ev s vyrovn vac n dobou vn c oh ev p i sou asn m odb ru tuv u opt
PRŮTOČNÝ OHŘEV 5/3 teplovodního kotleOHŘEV S VYROVNÁVACÍ NÁDOBOU (VN)C. OHŘEV PŘI SOUČASNÉM ODBĚRU TUV (UOPT)

OKRUH: OHŘÍVAČ (V) a VYROVNÁVACÍ NÁDOBA (VN)

s OBĚHOVÝM ČERPADLEM V PROVOZU

při současném odběru (UOPT)


Pr to n oh ev 6 tlakov podm nky vliv zm ny pr toku na v kon oh va e
PRŮTOČNÝ OHŘEV 6 teplovodního kotleTLAKOVÉ PODMÍNKYVLIV ZMĚNY PRŮTOKU NA VÝKON OHŘÍVAČE

A – malý průtok B – velký průtok

TLAKOVÁ ZTRÁTA:

pG0 – dynamická pH – hydrostatický tlak

pZV – místní u výtoku (dispoziční přetlak)

pE1, pE2 – tření v potrubí pz0 – místní v ohřívači


ad