Metodinės veiklos sistema Mažeikių rajone - PowerPoint PPT Presentation

Metodin s veiklos sistema ma eiki rajone
Download
1 / 18

 • 132 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Metodinės veiklos sistema Mažeikių rajone. Liudvika Daliuta Domarkienė Mažeikių švietimo centro vyr. metodininkė 2011 04 05. Struktūra. Rajone. Metodiniai būreliai. Metodinė taryba. Ugdymo įstaigose. Metodinės grupės. Mokyklos metodinė taryba. Metodinio darbo kryptys.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Metodinės veiklos sistema Mažeikių rajone

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Metodin s veiklos sistema ma eiki rajone

Metodinės veiklos sistema Mažeikių rajone

Liudvika Daliuta Domarkienė

Mažeikių švietimo centro vyr. metodininkė

2011 04 05


Strukt ra

Struktūra

Rajone

Metodiniai būreliai

Metodinė taryba

Ugdymo įstaigose

Metodinės grupės

Mokyklos

metodinė

taryba


Metodinio darbo kryptys

Metodinio darbo kryptys

Pedagoginės ir profesinės

kompetencijos

tobulinimas

Mokytojo

ir

mokinio

sąveikos

plėtra

Profesinis

bendravimas

Ugdymo naujovių diegimas

?

?


Metodin s veiklos formos

Metodinės veiklos formos

Organizacinė veikla

Profesinio tobulėjimo

renginių organizavimas

Saviraiškos

renginiai,

kompetencijų

demonstravimas

Mokymosi

pasiekimų

demonstravimas

Kursai, seminarai,

konferencijos

Parodos

Olimpiados

Naujovių pristatymai

Konkursai

Autoriniai

vakarai

Mentoriavimas

Šventės


Metodin s veiklos turinys

Metodinės veiklos turinys

Kvalifikacijos tobulinimo veikla

Būrelio

veiklos

programa

Programų

rengimas

Darbas

programose

Renginių

planas

Renginių

planas

Akredituotos

Individualus

Prilygintos

akredituotoms

Ataskaita

Komandinis

„Turtas“

Trumposios

Kooperuotas


Vadovaujam s 1

Vadovaujamės (1)

www.smm.lt, prioritetai


Vadovaujam s 2

Vadovaujamės (2)

2010-2011 mokslo metai

Mažeikių rajono švietimo prioritetai:

 • SAUGIMOKYKLA

 • EFEKTYVUS KREPŠELIO PANAUDOJIMAS


Vietimo centro prioritetai 2010 2011 m m

Švietimo CENTRO prioritetai 2010-2011 m. m.

Kompetencijų tobulinimo

pasiūlos plėtra

Edukacinių naujovių sklaida,

įgyvendinimo inicijavimas ir palaikymas

Centro ir ugdymo institucijų

bendradarbiavimas


Metodin s veiklos prioritetai 2010 1011m m

Metodinės veiklos prioritetai 2010-1011m.m.

www.upc.smm.lt

Aktualių profesinių

kompetencijų

plėtra

Profesinės veiklos

įsivertinimas

............

Gerosios patirties refleksija,

sklaida

Atnaujinto

pradinio, pagrindinio ir vidurinio

ugdymo turinio įgyvendinimas


2011 m kolegial s siekiai

2011 m. kolegialūs siekiai

 • Padėti vieni kitiems tyrinėti/ tyrinėtis ir apibendrinti/apsibendrinti edukacines patirtis.

 • Skleisti pedagogines ir metodines naujoves.

 • Skatinti dalinimąsigerąja pedagogine ir metodine patirtimi.


Metodin s veiklos sistema ma eiki rajone

??????? (1)

vertina, recenzuoja ir aprobuoja

mokytojų parengtus:

 • metodinius darbus;

 • metodines priemones;

 • mokymo ir mokymosi priemones.

  Inicijuoja ir koordinuoja jų sklaidą (autoriams pritarus)


Metodin s veiklos sistema ma eiki rajone

??????? (2)

nustatyta tvarka:

 • dalyvauja vertinant mokytojų praktinę veiklą;

 • teikiarekomendacijas mokytojams, siekiantiems įgyti mokytojo metodininko ir mokytojo eksperto kvalifikacines kategorijas.


Metodin s veiklos sistema ma eiki rajone

???????? (3)

teikia siūlymus:

 • mokytojams;

 • metodinėms grupėms;

 • metodinėms taryboms;

 • mokytojų asociacijoms;

 • nevyriausybinėms organizacijoms;

 • švietimo pagalbos įstaigoms ir kt.


Edukacini turt inventorizavimas

„Edukacinių turtų inventorizavimas“

 • turima praktinė patirtis;

 • sužinota, vertinga pasidalinimui informacija;

 • išbandytos naujovės;

 • informacija apie parengtą edukacinę

  medžiagą ( planus, programas, metodikų

  taikymo patirtis, priemones ir kt.).

 • kt.


Rajone metodin veikl reglamentuoja

Rajone metodinę veiklą reglamentuoja

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖSMOKYTOJŲMETODINĖS VEIKLOS NUOSTATAI

(Patvirtinti Mažeikių savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. A1-70)


Vietimo centro dokumentai

Švietimo centro dokumentai

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

(Patvirtintas Mažeikių švietimo centro direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V07-17)

Kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo tvarka

(Patvirtinta Mažeikių švietimo centro direktoriaus 2007 m. gruodžio 7 d. Nr. V07-29 įsakymu)


Metodini b reli dokumentai

Metodinių būrelių dokumentai

 • Būrelio nuostatai.

 • Organizacinio susirinkimo protokolas.

 • Mokslo metų veiklos planas (ar programa).

 • Veiklos plano (ar programos) įvykdymo analizė.

 • Būrelio susirinkimo, kuriame buvo svarstyta

 • mokytojui rekomendacijos teikimas protokolas.


Metodini b reli kuratoriai

Metodinių būrelių kuratoriai

i.krinickiene@scmazeikiai.lt

l.zilinskiene@scmazeikiai.lt

l.domarkiene@scmazeikiai.lt

s.kojeliene@scmazeikiai.lt

http://www.scmazeikiai.lt


 • Login