Kuinka kuvata materiaalin puristuvuutta tabletin kehityksen optimoimiseksi
Download
1 / 13

Kuinka kuvata materiaalin puristuvuutta tabletin kehityksen optimoimiseksi ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Kuinka kuvata materiaalin puristuvuutta tabletin kehityksen optimoimiseksi ?. Laura Yrjänäinen 10.12.2001 Perustuu konferenssitiivistelmään: C.M.D. Gabaude, P. Sellappan, J.C. Gautier, Ph. Saudemon, D. Chulia: How to characterize material compressibility to optimize tablet development ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kuinka kuvata materiaalin puristuvuutta tabletin kehityksen optimoimiseksi ?' - jaime-gilmore


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kuinka kuvata materiaalin puristuvuutta tabletin kehityksen optimoimiseksi

Kuinka kuvata materiaalin puristuvuutta tabletin kehityksen optimoimiseksi ?

Laura Yrjänäinen 10.12.2001

Perustuu konferenssitiivistelmään:

C.M.D. Gabaude, P. Sellappan, J.C. Gautier, Ph. Saudemon, D. Chulia: How to characterize material compressibility to optimize tablet development ?

Proc. 3rd World Meeting APV/APGI,Berlin, 3/6 April 2000


Johdanto
Johdanto optimoimiseksi ?

 • Farmaseuttisessa teollisuudessa yleisin keino jauheiden puristuvuuden karakterisoimiseksi on mitata tablettien murtolujuuden kehittymistä puristuspaineen kanssa

 • Nyt haluttiin tarkastella muitakin parametrejä, jotta saataisiin parempi ymmärtämys tabletin mekaanisista ominaisuuksista, parannettaisiin aineiden karakterisointia ja formulaatioiden optimointia


Tutkimuksen vaiheet
Tutkimuksen vaiheet optimoimiseksi ?

 • 1. Vaihe : Jauhekerroksen reaktio puristuspaineeseen tallennetaan ja puristusenergiat lasketaan

 • 2. Vaihe: Eri puristuspaineissa puristetut tabletit rikotaan ja lasketaan tabletin rikkomiseen tarvittava työ sekä yhdistetään se vastaavaan kokonaispuristustyöhön.


Materiaalit
Materiaalit optimoimiseksi ?

 • 2 lääkeainetta: DS1 ja DS2

 • DS2 käsiteltiin erilaisilla kiteytystekniikoilla ja saatiin DS2 C ja DS2 S, jotka eroavat toisistaan partikkelien fyysisten ominaisuuksien suhteen

 • 4 apuainetta: vedetön laktoosi, laktoosimonohydraatti, tärkkelys ja mikrokiteinen selluloosa


Menetelm t
Menetelmät optimoimiseksi ?

 • Puristus suoritettiin yksiakselisella puristimella (Lloyd LR 30K) käyttäen useita puristuspaineita (50 Mpa - 300 Mpa)

 • Tuloksista laskettiin spesifinen kokonaispuristustyö WNCS (J/g)

 • Murtamiskokeessa tabletti hajotettiin 2 teräslevyn välissä, joiden nopeus oli vakio

 • Murtamiskoe tehtiin kussakin puristuspaineessa tehdyille tableteille ja tuloksista laskettiin murtamiseen vaadittava työ WRTS (J/g)


Tulokset
Tulokset optimoimiseksi ?

 • Jotta mahdollisimman alhaisella puristuspaineella saataisiin kovia tabletteja, aineiden pitäisi tehokkaasti kyetä muuttamaan paine energiaksi ja edelleen energia koheesioksi

 • Kokonaispuristustyö WNCS voidaan laskea yhtälöllä: WNCS = SP-NCS * 10-2 + WNCS0 jossa SP-NCS on materiaalin herkkyys käytetylle paineelle ja WNCS0 on sisäinen työ


Taulukko 1 w ncs ja k ytetyn paineen lineaarisen riippuvuuden parametrit
Taulukko 1. W optimoimiseksi ?NCS ja käytetyn paineen lineaarisen riippuvuuden parametrit

 • AINE WNCS SP-NCS r2

 • MCC 12,7 7,15 0,9454

 • Tärkkelys 5,03 5,82 0,9552

 • Vedetön laktoosi 0,43 8,17 0,998

 • Laktoosimono-

 • hydraatti 0,15 6,12 0,9996

 • DS1 0,68 14,41 1

 • DS2 S 1,03 10,19 0,9999

 • DS2 C 0,02 6,68 0,9937


Tulokset jatkoa
Tulokset, jatkoa optimoimiseksi ?

 • Jos aineen WNCS0- arvo on yli 5 niin tarvittava kokonaistyö on korkea kun puristetaan alhaisella paineella, esim. tärkkelys ja MCC

 • Jos aineen WNCS0- arvo on alle 5 niin SP-NCS- arvon pitäisi olla yli 10, jotta keskinkertaisella paineella saataisiin korkea energia, esim. DS1 ja DS2

 • Aineita, joilla WNCS0- arvo on alle 5 ja SP-NCS- arvo on alle 10, on vaikea puristaa


Tulokset jatkoa1
Tulokset, jatkoa optimoimiseksi ?

 • Murtamistyö WRTS on parempi parametri tabletin koheesion arvioinnissa

 • WRTS on lineaarisesti korreloitunut WNCS:n kanssa käytetyllä painealueella

 • Taulukko 2. WNCS ja WRTS :n lineaarisen riippuvuuden parametrit

 • AINE MCC Tärkkelys LAH LMH DS1 DS2 C DS2 S Cef 123,4 7,1 4,6 3,0 2,0 2,7 3,3 r2 0,9799 0,9963 0,9968 1 1 0,8962 0,9927


Tulokset jatkoa2
Tulokset, jatkoa optimoimiseksi ?

 • Kokonaispuristustyön määrä, joka muuttuu koheesioksi, riippuu aineesta

 • Se voidaan kvantifioida käyttämällä tehokkuusvakiota Ceff

 • Kun Ceff on yli 10 niin energian muuttuminen koheesioksi on tehokkaampaa


Johtop t kset
Johtopäätökset optimoimiseksi ?

 • Käytetyllä menetelmällä voitiin kvantifioida helposti ja erillään molemmat puristusvaiheet eli käytetyn paineen muuttaminen kokonaispuristustyöksi ja tämän energian muuttaminen koossapysyviksi sidoksiksi

 • Prosessi voidaan jakaa em.vaiheisiin hyvin varhain lääkeaineen kehitysvaiheessa


Johtop t kset jatkoa
Johtopäätökset, jatkoa optimoimiseksi ?

 • Menetelmä mahdollistaa molempien vaiheiden erillisen optimoinnin yhdistämällä toisiaan täydentäviä apuaineita

 • Uusien parametrien ansiosta tieto aineiden ominaisuuksista lisääntyy, mikä mahdollistaa erojen huomaamisen samanlaisten aineiden välillä


Johtop t kset jatkoa1
Johtopäätökset, jatkoa optimoimiseksi ?

 • Menetelmä on validoitu teollisuudessa valmiille rakeille, joista puristetaan tabletteja

 • Kuitenkin menetelmä täytyy validoida jokaiselle tutkittavalle formulaatiolle erikseen


ad